Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Uniwersytet Trzeciego Wieku

W bardzo bogatym programie, uczestnikom z zagranicy, towarzyszyć będzie grupa słuchaczy kieleckiej uczelni dla seniorów. Odbędzie się szereg spotkań i imprez integracyjnych w miejscu zakwaterowania uczestników, w Ośrodku Wypoczynkowym "Wierna" w Bocheńcu. Jednym z punktów programu jest przeprowadzenie przez zaproszone grupy prezentacji na temat ich działalności i kultury narodowej. Uczestnicy wezmą również udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej i spotkaniu z władzami Kielc. Będą mieli okazję zapoznać się z sytuacją kieleckich seniorów, odwiedzając m.in. Domy Pomocy Społecznej czy spotykając się z Kręgiem Seniorów Instruktorów ZHP w Domu Harcerza w Białogonie. Zaplanowano kilka wycieczek po Kielcach i całym regionie, zwiedzanie Muzeum Narodowego czy Skansenu w Tokarni. Ciekawie zapowiada się wycieczka do Sandomierza, z udziałem uczestniczących w tym czasie w Weekendzie Partnerstwa zwierzchników władz miast partnerskich Kielc.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności