Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Złota Miotła

Urząd Miasta Kielce zaprasza do udziału w ósmej edycji Plebiscytu o Złotą Miotłę. Mogą Państwo wybrać nieruchomości zasługujące na nagrodę za wzorowe utrzymywanie czystości, prawidłowe postępowanie ze śmieciami i szczególnie estetyczne zagospodarowanie zielenią. Termin zgłaszania kandydatów mija 7.10.2005 r.
Zwycięzcy otrzymają z rąk Prezydenta Kielc statuetki ZŁOTEJ MIOTŁY, nagrody w postaci materiału ogrodniczego oraz pamiątkowe dyplomy.

Plebiscyt zostanie przeprowadzony w III kategoriach:

I. Dla administracji osiedli (kryteria: estetyka, zagospodarowanie terenów zielenią w sposób związany funkcją terenu, odpowiednia ilość ławek, koszy itp.)
II. Dla właścicieli - zarządców nieruchomości zabudowanych (kryteria: przestrzega­nie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa, estetyka, zagospodarowanie terenu zielenią, utrzymanie czystości na chodniku przylegającym do nieruchomości)
III. Dla firm - małych, średnich i dużych (kryteria: estetyka, zagospodarowanie terenu zielenią, przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, inicjatywy zmierzające do selektywnego gromadzenia odpadów)

Kandydatów do Statuetki Złotej Miotły można zgłaszać drogą elektroniczną na specjalnym kuponie wysyłając go na adres . Kupon, który ukaże się także w "Gazecie Wyborczej" w dniach 9,16,30.09.2005 r. można złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Kielce, ul. Szymanowskiego 6, pok. 49, 65 lub zgłosić kandydata telefonicznie pod nr 36-76-649, 36-76-665.

Zwycięzców Plebiscytu wyłoni komisja po analizie zgłoszeń i obejrzeniu wskazanych nieruchomości.

Pliki do pobrania

Kupon

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności