Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce - ITV

Odkrywaj tajemnice Ziemi. Odwiedź Centrum Geoedukacji w rezerwacie Wietrznia

 

Zobacz również:

 

Kielczanie uczcili 76. rocznicę Powstania Warszawskiego

(2020-08-01)

Rocznica rozbicia kieleckiego więzienia UB

(2020-07-30)

Wodospad na Kadzielni zostanie uruchomiony po przerwie

(2020-07-30)

Lato na basenie

(2020-07-30)

Poznaliśmy szczegóły Festiwalu Hurra! ART!

(2020-07-29)

Festiwal Muzyki Tanecznej po raz trzeci w Kielcach

(2020-07-29)

Kolejne zmiany na ul. Witosa. Największa inwestycja drogowa w Kielcach już na półmetku

(2020-07-28)

Łapmy wodę w Kielcach - happening na Placu Artystów

(2020-07-28)

Utrudnienia na Warszawskiej w związku z pracami ciepłowników

(2020-07-27)

Dyskusja o przyszłości Korony Kielce

(2020-07-24)

Obradowali kieleccy radni

(2020-07-24)

Kameralne obchody Święta Policji

(2020-07-23)

Samochód dla Kieleckiego Banku Żywności przekazało Miasto

(2020-07-22)

Trwa modernizacja fragmentu ul. Radomskiej

(2020-07-22)

Hortensje i pysznogłówki królują w Ogrodzie Botanicznym

(2020-07-21)

Trwa koszenie traw w Kielcach

(2020-07-21)

Wiejski Ogród Botaniczny - duże marzenie małego chłopca

(2020-07-20)

Wakacyjne warsztaty w "Zameczku"

(2020-07-20)

Grupa najemców lokali MZB w centrum będzie mogła płacić mniej za czynsz

(2020-07-15)

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Archiwum aktualności styczeń 2006

31.01.2006 r.

Prezydent Kielc zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań publicznych Miasta z zakresu: profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia. Kompletne oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych osobiście lub za pośrednictwem poczty. Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kielce.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 i Szymanowskiego 6.
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój informuje, o rozpoczęciu realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską pt. "Kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia dla osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia". Projekt zakłada przeszkolenie 140 osób, które skorzystają z doradztwa indywidualnego (personalnego), szkoleń omawiających prawno - ekonomiczne aspekty prowadzenia firmy oraz doradztwa doszkoleniowego (biznesowego). Spośród tej grupy - minimum 25 osób, które przygotują najlepsze biznesplany, skorzysta z jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie refundacji części wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, poniesionych przez beneficjentów przedsięwzięcia (zakup środków trwałych, wyposażenia, świadczeń ZUS, itp.). Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać na stronie www.sir.com.pl lub pod telefonem 041 345 32 71.
Urząd Miasta Kielce powiadamia o wykazie telefonów, pod którymi można uzyskać informacje na temat badań profilaktycznych w ramach programu "Zdrowe Kielce". Badania dotyczą.: chorób układu krążenia i cukrzycy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i próchnicy u dzieci. (więcej)
Wydział Edukacji, Kultury i Ochrona Zdrowia Urzędu Miasta informuje, że z dniem 1 lutego przejmuje załatwianie spraw związanych  z wydawaniem Kart Parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Szymanowskiego 6, tel. 04136 76 509 oraz pod nr telefonu  041 36 76  612.
166 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)

30.01.2006 r.

W związku z tragedią na Międzynarodowych Targach Katowickich w Chorzowie prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach Tomasz Bogucki wystosowali list kondolencyjny na ręce Prezydenta Miasta Chorzowa.

Pliki do pobrania

List kondolencyjny

Ocenie zagrożenia, jakim jest śnieg zalegający na dachach budynków wielkokubaturowych, poświęcone było wczorajsze posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Tydzień temu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wystosował do 56 obiektów tego typu na terenie Kielc pismo z odpowiednimi zaleceniami. Strażacy i pracownicy nadzoru budowlanego skontrolowali wczoraj 21 budynków, zwłaszcza tych, w których przebywa duża liczba ludzi. Zobowiązano dyrektorów placówek oświatowych i kulturalno-sportowych do natychmiastowej oceny zagrożeń i stałego monitorowania sytuacji.

Wojewoda Świętokrzyski wydał rozporządzenie w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu.

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności ostrzega o utrzymywaniu się zjawisk lodowych na rzekach. Występujące w ostatnich dniach na terenie całego kraju niskie temperatury powietrza spowodowały pojawienie się i intensywny rozwój zjawisk lodowych na większości rzek, potoków i zbiorników wodnych. Stan ten będzie nadal się utrzymywał, a występowanie tych zjawisk będzie powodować utrudniony spływ wody, a często całkowite zamarzanie płytkich rzek, potoków i zbiorników wodnych. Niskie temperatury powietrza powodują również znaczne przechłodzenie gruntu, co może być przyczyną zamarzania przewodów i instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych. Długotrwałe utrzymywanie się pokrywy lodowej na zbiornikach wodnych może być także powodem znacznego obniżenia zawartości tlenu w wodzie, co stanowi zagrożenie dla organizmów żyjących w tych zbiornikach. Pomimo, że pokrywa lodowa na rzekach i zbiornikach wodnych osiąga znaczną grubość należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu na lód.

Koordynator Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zawiadamia o przystąpieniu do prac nad aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kielce obejmującego lata 2007-2011. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Turystyki. Wykaz tych organizacji oraz innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu miasta Kielce na zorganizowanie wypoczynku podczas tegorocznych ferii zimowych, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej UM Kielce.

Pliki do pobrania

Wykaz organizacji

"Życzę Kielcom, aby Baza była ważnym punktem na kulturalnej mapie naszego miasta i całego kraju" - powiedział prezydent Wojciech Lubawski podczas prezentacji Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" oraz zrzeszonych w niej organizacji i grup współpracujących, która odbyła się dziś w jej siedzibie, przy ul. Zbożowej 4. Federacja jest nową organizacją pozarządową, która 19 stycznia 2006 r. podpisała umowę z Miastem Kielce na realizację inicjatyw artystycznych i programu kulturalno-społecznego na rzecz kieleckiej młodzieży. Działa w miejscu, gdzie do niedawna funkcjonowały policyjne warsztaty samochodowe. Program działania Federacji obejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz młodzieży, takie jak: warsztaty teatralne, muzyczne, filmowe, fotograficzne oraz plastyczne. Jednym z głównych celów jest również organizacja imprez artystycznych, koncertów, wystaw, festiwali, spektakli oraz wspieranie niezależnych inicjatyw twórczych, szczególnie ludzi młodych. "Baza Zbożowa" zamierza także współpracować z podobnymi ośrodkami w Polsce i za granicą.

 

Gośćmi konferencji byli prezydent Kielc, Wojciech Lubawski oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Marek Scelina.

Do 31 stycznia 2006 roku właściciele sklepów i punktów gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i dokonania stosownych opłat za korzystanie z zezwolenia w 2006 roku - informuje Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Handlu i Usług Urzędu Miasta Kielce. Wniesienie opłaty po terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powyższych przyczyn, będzie mógł ubiegać się o nowe po upływie 6 miesięcy. Sprawę załatwia Referat Handlu i Usług, Rynek 1, pok. 234.

167 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących.(raport)

27.01.2006 r.

Do 31 stycznia 2006 roku właściciele sklepów i punktów gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i dokonania stosownych opłat za korzystanie z zezwolenia w 2006 roku - informuje Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Handlu i Usług Urzędu Miasta Kielce. Wniesienie opłaty po terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powyższych przyczyn, będzie mógł ubiegać się o nowe po upływie 6 miesięcy. Sprawę załatwia Referat Handlu i Usług, Rynek 1, pok. 234.

Prezentacji Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" oraz zrzeszonych w niej organizacji i grup współpracujących poświęcona będzie konferencja prasowa, która odbędzie się w poniedziałek (30 stycznia o godz. 14.00) w siedzibie Federacji w Kielcach, przy ul. Zbożowej 4. Federacja jest nową organizacją pozarządową, która 19 stycznia 2006 r. podpisała umowę z Miastem Kielce na realizację inicjatyw artystycznych i programu kulturalno-społecznego na rzecz kieleckiej młodzieży. Działa w miejscu, gdzie do niedawna funkcjonowały policyjne warsztaty samochodowe. Tematem spotkania będą plany działalności "Bazy" w bieżącym roku i wykorzystanie powierzonego przez Miasto obiektu przy ul. Zbożowej, w którym ma powstać centrum niezależnych dokonań artystycznych. Gośćmi konferencji będą prezydent Kielc, Wojciech Lubawski oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Marek Scelina.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na coroczny cykl imprez w ramach akcji "Zima w mieście" pod nazwą "Ferie z Zameczkiem - 2006". W programie akcji, która potrwa od 13.02 do 17.02 br. są m.in. wycieczki autokarowe, konkursy, gry świetlicowe oraz wiele innych atrakcji. Zapisy w D.K. "Zameczek" (ul. Słowackiego 23) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem (041) 361-39-44. W drugim tygodniu ferii (20-24.02) placówka zaprasza na codzienne projekcje filmów dokumentalnych (wstęp wolny). (więcej)

Dom Kultury "Zameczek" organizuje Solowy Turniej Breakdance, który odbędzie się 23 lutego br. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego br. w siedzibie placówki przy ul. Słowackiego 23, telefonicznie (041 361 39 44) lub mailem (). (więcej)

167 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących.(raport)

26.01.2006 r.

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności ostrzega o utrzymywaniu się zjawisk lodowych na rzekach. Występujące w ostatnich dniach na terenie całego kraju niskie temperatury powietrza spowodowały pojawienie się i intensywny rozwój zjawisk lodowych na większości rzek, potoków i zbiorników wodnych. Stan ten będzie nadal się utrzymywał, a występowanie tych zjawisk będzie powodować utrudniony spływ wody, a często całkowite zamarzanie płytkich rzek, potoków i zbiorników wodnych. Niskie temperatury powietrza powodują również znaczne przechłodzenie gruntu, co może być przyczyną zamarzania przewodów i instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych. Długotrwałe utrzymywanie się pokrywy lodowej na zbiornikach wodnych może być także powodem znacznego obniżenia zawartości tlenu w wodzie, co stanowi zagrożenie dla organizmów żyjących w tych zbiornikach. Pomimo, że pokrywa lodowa na rzekach i zbiornikach wodnych osiąga znaczną grubość należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu na lód.

86 ofert wpłynęło do ratusza w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta z zakresu: kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki na rok 2006. 26 z nich to propozycje dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas tegorocznych ferii zimowych. Obecnie oferty rozpatrywane są przez Komisję Konkursową.

Geopark Kielce informuje, że w związku z licznymi prośbami termin składania prac na konkurs fotograficzny "Geologiczne Kielce" przedłużony został do końca lutego br. Celem konkursu jest uzyskanie nowego spojrzenia - okiem fotografa na tak liczne w Kielcach i najbliższej okolicy obiekty dziedzictwa geologicznego. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach Geoparku Kielce  www.geopark.pl, a pula nagród wynosi 3 200 zł.

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 (ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53). Tematem posiedzenia była m.in. działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz opiniowanie projektów uchwał.

166 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących.(raport)

25.01.2006 r.

Dziś o godz. 15.30 mija termin składania ofert m.in. na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas tegorocznych ferii zimowych. Dotychczas do Urzędu Miasta wpłynęło dwadzieścia jeden propozycji w konkursie adresowanym do organizacji pozarządowych. Jak informuje Michał Daranowski, kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych na sali konferencyjnej ratusza przy ul. Szymanowskiego 6 uruchomiono dodatkowe stanowiska do przyjmowania dokumentów.

Dom Środowisk Twórczych "Pałacyk Zielińskiego" w Kielcach oraz Fundacja Kultury Wici zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem "Kielce Zimą". Tematem prac (w dowolnej fotograficznej technice) mogą być nie tylko budynki, architektura, przyroda naszego miasta, ale także jego mieszkańcy, zmagający się z codziennością "przysypaną śniegiem". Maksymalnie trzy zdjęcia lub cykle zdjęć można nadsyłać lub osobiście dostarczyć do Domu Środowisk Twórczych (Kielce, ul. Zamkowa 5) do 30 marca 2006 roku.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na coroczny cykl imprez w ramach akcji "Zima w mieście" pod nazwą "Ferie z Zameczkiem - 2006". W programie akcji, która potrwa od 13.02 do 17.02 br. są m.in. wycieczki autokarowe, konkursy, gry świetlicowe oraz wiele innych atrakcji. Zapisy w D.K. "Zameczek" (ul. Słowackiego 23) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem (041) 361-39-44. W drugim tygodniu ferii (20-24.02) placówka zaprasza na codzienne projekcje filmów dokumentalnych (wstęp wolny).(więcej)

Dom Kultury "Zameczek" organizuje Solowy Turniej Breakdance, który odbędzie się 23 lutego br. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego br. w siedzibie placówki przy ul. Słowackiego 23, telefonicznie (041 361 39 44) lub mailem (). (więcej)

24.01.2006 r.

Umowa o współpracy została podpisana wczoraj pomiędzy Miastem a PKP. Strony uzgodnią projekt zagospodarowania dworca PKP i jego okolic tak, aby zmienić wizerunek tej części Kielc. Miasto przejmie od PKP m.in. działkę z budynkiem pomiędzy jezdniami na ul. Żelaznej, budynek stanowiący fragment dawnego przejścia nad torami ("wieżyczka") oraz prawa do wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Solnej. Zagadnienia do współpracy przygotują w ciągu 12 tygodni zespoły negocjacyjne, a w ciągu dalszych 6 tygodni zostanie uzgodniony plan zadań. Z ramienia Urzędu Miasta zespołem kierować będzie Jerzy Mielnik, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

 - Jesteście Państwo wzorem dla mieszkańców Kielc, przykładem - zwłaszcza dla tych, którzy wchodzą na drogę małżeństwa. Jesteście bardzo ważni dla naszego miasta - podkreślił prezydent Wojciech Lubawski, składając najlepsze życzenia jubilatom, którzy dziś świętowali "złote gody". Podczas uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego 24 pary kielczan otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez prezydenta RP. Przybyli członkowie rodzin i przyjaciele, były kwiaty, listy gratulacyjne, lampka szampana oraz moc gratulacji. Ryszard Zieliński, który został dziś odznaczony wraz z żoną Ireną powiedział w imieniu wszystkich jubilatów - Te pół wieku i więcej, jakie przeżyliśmy w naszych małżeństwach, to były lata miłości, ciężkiej pracy i starań o realizację życiowych planów. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas otuchą i dowodem życzliwości oraz pamięci. Życzymy wszystkim takich pięknych jubileuszy.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kielce przypomina o trwającej wymianie praw jazdy. Zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), w związku z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. z 2002 r., Nr 69, poz. 640, z późn. zm.), ostatni termin wymiany praw jazdy:

- wydanych w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r.
- wydanych po dniu 1 lipca 1999 r.

upływa z dniem 30 czerwca 2006 r.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie prawa jazdy, które nie zostały wymienione w terminach określonych w § 6 w/w rozporządzenia, podlegają wymianie w dowolnym czasie. Referat Praw Jazdy Wydziału Spraw Obywatelskich pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00. (telefony: - składanie wniosków 041 36-76-026; odbiór praw jazdy 041 36-76-024).

Młodszy aspirant Krzysztof Gierak z IV Komisariatu Policji w Kielcach otrzymał najwięcej głosów w konkursie pod nazwą "Najpopularniejszy Dzielnicowy roku 2005". Najlepszym dzielnicowym w powiecie kieleckim został młodszy aspirant Stanisław Nyk z Komisariatu Policji w Łagowie.Plebiscyt zorganizował Komendant Miejski Policji pod patronatem prezydenta Kielc i starosty powiatu kieleckiego. Mieszkańcy nadesłali niemal 18 tysięcy kuponów. Uroczyste zakończenie VI edycji konkursu odbyło się wczoraj w Kieleckim Centrum Kultury.

170 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących.(raport)

23.01.2006 r.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że na obszarze województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego nadal będzie utrzymywał się silny mróz, temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -23°C do -19°C. W nocy (23/24.01) ponownie nastąpi spadek temperatury do -25°C, -30°C. Jutro w ciągu dnia temperatura max. wyniesie natomiast od -16°C do -18°C. Utrzymujące się niskie temperatury spowodują zagrożenie odmrożeń, zamarznięć oraz nasilenie chorób układu krążenia. Mogą one spowodować również trudności komunikacyjne, zamarzanie instalacji wodnych oraz dalsze nasilenie się zjawisk lodowych na rzekach.

Z uwagi na niską temperaturę w pomieszczeniach dziś i jutro zostały zawieszone zajęcia lekcyjne w Gimnazjum nr 1 przy ul. Zimnej w Kielcach. Podobne decyzje podjęli także dyrektorzy Zespołu Szkół nr 10 (SP 22 i Gimnazjum nr 10) przy ul. Gagarina oraz Gimnazjum nr 13 przy ul. Górniczej, gdzie zajęcia zawieszono na wtorek. Jak informuje Mieczysław Tomala, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia UM Kielce, szkoły odrobią lekcje w soboty.

W środę (25 stycznia) o godz. 15.30 mija termin składania ofert m.in. na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas tegorocznych ferii zimowych. Dziś do godz. 13.00 do Urzędu Miasta wpłynęło zaledwie dwanaście propozycji w konkursie adresowanym do organizacji pozarządowych. - W środę uruchomimy na sali konferencyjnej dodatkowe stanowiska do przyjmowania dokumentów, ale nie będzie już czasu na udzielanie wyjaśnień czy ewentualną pomoc w korekcie wniosków - informuje Michał Daranowski, kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Oferty należy składać w UM Kielce przy ul. Szymanowskiego 6, w pokoju nr 1.

Prezydent Kielc zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum usług biurowych- Wrzosowa" w Kielcach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dokumentem będzie można zapoznać się w dniach 1.02 - 24.02 br. w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1, pok. 121 - w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Kielce, 2006-01-23

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum usług biurowych- Wrzosowa" w Kielcach

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póź. zm.) oraz uchwały nr XXVI/483/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum usług biurowych-Wrzosowa" w Kielcach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 lutego 2006 r. do 24 lutego 2006 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach - Kielce, Rynek 1, pok. 121 - w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 21 lutego b.r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach - Kielce, Rynek 1 - sala konferencyjna I piętro (wejście od placu Konstytucji) o godz. 16.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Kielce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2006 r.

 

 

Prezydent Miasta Kielce

Dom Środowisk Twórczych "Pałacyk Zielińskiego" w Kielcach oraz Fundacja Kultury Wici zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem "Kielce Zimą". Tematem prac (w dowolnej fotograficznej technice) mogą być nie tylko budynki, architektura, przyroda naszego miasta, ale także jego mieszkańcy, zmagający się z codziennością "przysypaną śniegiem". Maksymalnie trzy zdjęcia lub cykle zdjęć można nadsyłać lub osobiście dostarczyć do Domu Środowisk Twórczych (Kielce, ul. Zamkowa 5) do 30 marca 2006 roku.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na coroczny cykl imprez w ramach akcji "Zima w mieście" pod nazwą "Ferie z Zameczkiem - 2006". W programie akcji, która potrwa od 13.02 do 17.02 br. są m.in. wycieczki autokarowe, konkursy, gry świetlicowe oraz wiele innych atrakcji. Zapisy w D.K. "Zameczek" (ul. Słowackiego 23) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem (041) 361-39-44. W drugim tygodniu ferii (20-24.02) placówka zaprasza na codzienne projekcje filmów dokumentalnych (wstęp wolny).

"Zima w mieście"

pod nazwą

"F E R I E  Z   Z A M E C Z K I E M - 2006"

w dniach 13.02 - 17.02.2006 r.

W programie:

wycieczki autokarowe do Starachowic i Kontrewersu; basen "Perła" , Kinopleks, "tropienie dinozaurów", "kulig po torach", Muzeum Wielkiego Pieca, konkursy, gry świetlicowe i inne atrakcje.

 

ZAPISY:

Dom Kultury "ZAMECZEK"od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00 osobiście lub telefonicznie pod nr 041-361-39-44

 

W drugim tygodniu ferii (20-24.02.2006 r.) zapraszamy na codzienne projekcje filmów czołowych polskich dokumentalistów.

WSTĘP WOLNY!!!!!

SPĘDŹ Z NAMI FERIE. ZAPRASZAMY.

164 osoby skorzystały minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących.(raport)

20.01.2006 r.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że w ciągu dzisiejszej nocy z 20/21.01.2006 r. i jutrzejszego dnia (21.01.2006 r.) na obszarze województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego nadal będą występować okresowo silniejsze opady śniegu, znacznie ograniczające widzialność. Równocześnie opadom towarzyszył będzie umiarkowany i dość silny miejscami porywisty (lokalnie w porywach 15-20m/s) wiatr z kierunków południowych, później zachodnich. Lokalnie będzie on powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Na obszarze województwa śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego przejściowo mogą się pojawić opady marznące powodujące gołoledź, co spowoduje znaczne pogorszenie warunków drogowych (oblodzone nawierzchnie, zwiększone ryzyko wypadków drogowych).

W związku z przewidywanymi silnymi mrozami na terenie Kielc w pełnej gotowości jest Wydział Zarządzania Kryzysowego. Jak informuje dyrektor Krzysztof Papuda, podjęto następujące działania:

  • poinformowano wszystkie służby miejskie o konieczności zabezpieczenia pojazdów niezbędnych w utrzymaniu miasta poprzez: zabezpieczenie akumulatorów, przygotowanie dodatkowych akumulatorów, przygotowanie urządzeń rozruchowych tzw. "matek";
  • MPK, MPO Onyx, PUK, RPZ, Wodociągi Kieleckie, MPEC oraz Zakład Energetyczny zwiększyły obsady zmian dyżurnych ekip pogotowia, a ponadto w MPEC-u powołano pracujący całodobowo sztab kryzysowy;
  • całodobowy dyżur odśnieżania prowadzi Miejski Zarząd Dróg;
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po uprzednim sprawdzeniu sytuacji u podopiecznych, zwiększył liczbę wydawanej odzieży ciepłej i opału;
  • Straż Miejska i Policja zwiększyła intensywność patroli w miejscach przebywania osób bezdomnych. Patrole wyszukują także nowe miejsca, gdzie mogą gromadzić się bezdomni i nakłaniają ich do skorzystania z ogrzewalni;
  • WZK UM Kielce w audycjach radiowych informował o skutkach, jakie mogą spowodować niskie temperatury, wystąpił z apelem, aby umożliwić bezdomnym przebywanie na klatkach schodowych w blokach, jeśli nie zakłócają porządku, na bieżąco monitoruje obsadę miejsc w noclegowniach, ogrzewalniach i przytuliskach i podaje do powszechnej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Miasto Kielce zostało laureatem nagrody Lider Regionu w kategorii "Inwestycje". Prestiżowe wyróżnienia przyznaje powoływana co roku kapituła, która ocenia wyniki finansowe kandydatów, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz działalność na rzecz promocji naszego regionu w Polsce i na świecie. Wybrano 18 podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych, które podczas wczorajszej gali w KCK otrzymały statuetki w poszczególnych kategoriach, m.in. Ambasador Regionu, Budownictwo, Finanse, Zdrowie, Edukacja. Tytuł Superlidera Regionu przyznano Grupie Kapitałowej "Kolporter". Plebiscyt ogłosiła po raz szósty redakcja "Echa Dnia"

Dobiegają końca obchody IX Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu. Dziś w Pałacyku Tomasza Zielińskiego odbędzie się spotkanie nt. "Jak Żydzi świętują szabas?" (16.30), które poprowadzą Julia Makosz i Przemysław Piekarski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprawą artystyczną wieczoru będzie recital Urszuli Makosz pt. "Wieczór pieśni". Także dziś, o godz. 19.30 w Starej Farze przy ul. 1-go Maja 57 rozpocznie się spotkanie z ks. dr Henrykiem Drawnelem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - "Ciekawość Biblii", które uświetni koncert zespołu "The Cracow Klezmer Band".

Trwają eliminacje do VIII Festiwalu "Scena dla Ciebie". W Domu Kultury "Zameczek", przy ul. Słowackiego 23, zaprezentowali się już wokaliści, od wczoraj trwają przesłuchania zespołów muzycznych. Instrumentaliści występować będą 26 i 27 stycznia. Celem przedsięwzięcia jest m.in. promocja młodych wokalistów i muzyków, z których najbardziej utalentowani zaproszeni zostaną do współpracy. Koncert Finałowy "Sceny dla Ciebie" odbędzie się 30 marca br. w Sali koncertowej Wojewódzkiego Domu Kultury.

Kilka tysięcy głosów zostało oddanych w plebiscycie pod nazwą "Najpopularniejszy Dzielnicowy roku 2005". Konkursowi, który organizuje Komendant Miejski Policji, patronuje prezydent Kielc i starosta powiatu kieleckiego. Mieszkańcy typowali swoich faworytów w dwóch kategoriach: najlepszego dzielnicowego miasta i powiatu. Zwycięzców poznamy w poniedziałek, 23 stycznia podczas uroczystości zakończenia VI edycji konkursu, która odbędzie się w Kieleckim Centrum Kultury. Początek o godz. 18.00, wstęp wolny.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na coroczny cykl imprez w ramach akcji "Zima w mieście" pod nazwą "Ferie z Zameczkiem - 2006". W programie akcji, która potrwa od 13.02 do 17.02 br. są m.in. wycieczki autokarowe, konkursy, gry świetlicowe oraz wiele innych atrakcji. Zapisy w D.K. "Zameczek" (ul. Słowackiego 23) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem (041) 361-39-44. W drugim tygodniu ferii (20-24.02) placówka zaprasza na codzienne projekcje filmów dokumentalnych (wstęp wolny). (więcej)
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od dziś zmieniają się godziny kursowania linii Nr 2 w związku z wydłużeniem trasy linii od ul. Sukowskiej do miejscowości Dyminy Granice.
158 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących.(raport)

19.01.2006 r.

Kieleccy radni przyjęli na dzisiejszej sesji Rezolucję w sprawie rozwoju ośrodka targowego w Kielcach.

Pliki do pobrania

Rezolucja

Mariusz Goraj wstąpił dziś w szeregi kieleckich radnych, zastępując Grzegorza Banasia, nominowanego na wojewodę świętokrzyskiego. W wyborach samorządowych startował z listy Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski. Nowy radny, świętujący dziś imieniny, otrzymał od przewodniczącego Rady Miejskiej bukiet kwiatów i komplet kolorowych kredek.

Radni podjęli dziś uchwałę wprowadzającą zmiany w uchwalonym budżecie miasta Kielce na 2006 rok (z autopoprawką) oraz w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (z autopoprawką - 3 mln złotych przeznaczone zostanie na modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego). Przegłosowali również zmianę uchwały z kwietnia 2005 r., dzięki czemu pasażerowie autobusów MPK będą mogli nabywać bilety jednorazowe u kierowcy autobusu w soboty, niedziele i święta bez ograniczeń, a w pozostałe dni nie tylko po godz. 18.00, ale również przed godziną 7.00 rano. Jednomyślne poparcie rajców uzyskał projekt uchwały przyjęcia Programu dofinansowania inicjatyw wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce. W ubiegłym roku program cieszył się dużym zainteresowaniem, skorzystało z niego 17 szkół. Na sesji podjęto również uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kielce (z autopoprawkami) oraz ustalenia górnej stawki opłat za pobieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Aprobatę radnych uzyskał projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Rolnej oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Południe - Dyminy: obszar 1 - Łanowa, obszar 2 - Sukowska". Program sesji.

Uchwałę regulującą zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lub wynajmowanych przez Miasto Kielce od innych właścicieli, wraz z autopoprawką prezydenta, podjęli na dzisiejszej sesji radni. Ustalono również kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności. Prezydent Miasta Kielce wydzieli z zasobu mieszkaniowego Miasta lokale, które przeznaczone będą na wynajem jako lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia mieszkalne. Umowy najmu lokali socjalnych zawierane będą na czas nie dłuższy niż 3 lata, natomiast tymczasowe pomieszczenia mieszkalne - nie dłużej niż na rok.

Przedmiotem głosowania podczas dzisiejszej sesji były także zmiany osobowe w składach Komisji Rady Miejskiej. Po rezygnacji Władysława Burzawy z funkcji przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, na jego miejsce wybrano Mariusza Goraja. W. Burzawa został nowym przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, której dotychczas szefował Grzegorz Banaś - nominowany na wojewodę. Na stanowisku przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej i Mienia Komunalnego Miasta Kielce, z którego zrezygnował radny W. Burzawa, zastąpił go Zbigniew Marcinkowski.

Wylicytowane przedmioty

Grupa, składająca się z kieleckich radnych, wojewody świętokrzyskiego oraz dwojga parlamentarzystów zakupiła za cenę 1000 zł pluszowego psa oraz obraz, które wylicytowali na rzecz Pawła Sobonia, absolwenta VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Młody człowiek, który po wypadku samochodowym porusza się na wózku inwalidzkim, jest członkiem reprezentacji Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Fundusze, zebrane podczas imprezy, przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego wózka treningowego dla Pawła. Podczas Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej Halowej, który odbył się 16 stycznia w VI LO w ramach akcji "Gramy dla Pawła", radni zajęli 3 miejsce.Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął m.in. prezydent Kielc.

W roku 2006 nie uległa zmianie wysokość stawki podatku od nieruchomości, którą określa uchwała Nr III /31/2002 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek, terminów płatności, zasad ustalania i poboru podatku, wynagrodzenia za jego pobór oraz zwolnień. Na niezmienionym poziomie jest również podatek od posiadania psów (45,00 zł), który określa uchwała Nr III/33/2002 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, terminów płatności, zasad ustalania i poboru podatku od posiadania psów, wynagrodzenia za jego pobór oraz zwolnień. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2006 zostały określone uchwałą Nr LIII/994/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 z późn.zm). Treści uchwał RM oraz inne niezbędne dokumenty opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale Podatki i opłaty lokalne.

Do 15 maja można składać zdjęcia na konkurs fotograficzny "Kielce Inaczej", który organizują Dom Środowisk Twórczych - Pałacyk Tomasza Zielińskiego w Kielcach oraz Świętokrzyski Portal Kulturalny "Wici" pod honorowym patronatem prezydenta miasta Wojciecha Lubawskiego. Celem przedsięwzięcia jest m.in. upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki. Organizatorzy czekają na prace nieszablonowe, osobiste, prezentujące to, co w Kielcach warto i trzeba pokazać. Wernisaż wystawy fotograficznej, prezentującej nagrodzone zdjęcia odbędzie się 18 czerwca 2006 roku w DŚT - Pałacyku Tomasza Zielińskiego. Pula nagród wynosi 3 tysiące złotych. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia uczestnika dostępne są na stronie internetowej www.kielceinaczej.wici.info. (Prace konkursowe należy składać lub przesłać na adres: Dom Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego w Kielcach, ul. Zamkowa 5 (dopisek: "Kielce Inaczej 2006").

 

156 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących.(raport)

18.01.2006 r.

Tablicę z modlitwą, którą Jan Paweł II umieścił w szczelinie Ściany Płaczu w Jerozolimie wmurowano dziś przy domu na ul. Planty 5/7, w ramach odbywającego się w Kielcach Dnia Judaizmu. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele duchowieństwa, Ambasady Izraela, władz samorządowych. - Jesteśmy zasmuceni z racji wydarzeń, które tu miały miejsce, ale także pełni nadziei na całkowite pojednanie, bo Ten, który zbudował fundament pojednania chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego tak wiele znaczy dla Polaków i Żydów. - podkreślił w swym wystąpieniu przewodniczący Rady Miejskiej, Tomasz Bogucki. W Galerii Fotografii BWA (Planty 7) otwarta została wystawa "Ściana Płaczu w Jerozolimie", przygotowana przez Ambasadę Izraela. Dziś odbędą się także liczne wykłady i spotkania gości z młodzieżą kieleckich szkół średnich. Ze studentami Akademii Świętokrzyskiej spotka się przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, były Minister Spraw Zagranicznych prof. Władysław Bartoszewski. O godz. 17.00 w Domu Środowisk Twórczych otwarta zostanie wystawa fotograficzna Tomasza Tomaszewskiego "Ostatni. Współcześni Żydzi w Polsce", odbędzie się także prezentacja książki "Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po zagładzie" Fundacji "Shalom". Organizatorem przedsięwzięcia jest Konferencja Episkopatu Polski przy współpracy Ordynariusza Diecezji Kieleckiej - księdza biskupa Kazimierza Ryczana oraz Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach. Mecenat nad IX Ogólnopolskim Dniem Judaizmu objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski

Pliki do pobrania

Program

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że w ciągu dzisiejszej doby oraz w nocy z 18/19.01.2006 r. na obszarze województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego nadal będą występować okresowo silniejsze opady śniegu, znacznie ograniczające widzialność. Przyrost pokrywy śnieżnej za dobę wyniesie od 10 do 20 cm, a w rejonach górskich do 30 cm. Równocześnie opadom towarzyszył będzie umiarkowany i dość silny miejscami porywisty (lokalnie w porywach 15-20m/s) wiatr z kierunków południowych, później zachodnich. Lokalnie będzie on powodował zawieje i zamiecie śnieżne, co spowoduje znaczne pogorszenie warunków drogowych oraz może doprowadzić do uszkodzenia linii energetycznych.

Sesja Rady Miejskiej w Kielcach odbędzie się jutro (godz. 10.00) w Urzędzie Miasta. W porządku obrad znalazły się m.in. projekty uchwał w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, przyjęcia Programu dofinansowania inicjatyw wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Południe - Dyminy: obszar 1 - Łanowa, obszar 2 - Sukowska". Radni zajmą się także zmianami w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej. Podczas jutrzejszej sesji zaprzysiężony zostanie nowy radny - Mariusz Goraj, który w Radzie Miejskiej zastąpi Grzegorza Banasia, obecnego wojewodę świętokrzyskiego. Program sesji.

- Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych w tym roku będzie skorelowane z harmonogramem rozgrywek pierwszoligowego zespołu Kolporter Korona Kielce - poinformował dziś dyrektor Krzysztof Papuda. Od 2 stycznia br. Wydział Zarządzania Kryzysowego UM, którym kieruje, zajmuje się wydawaniem tych dokumentów. W spotkaniu, które odbyło się dziś w ratuszu, uczestniczyli przedstawiciele Policji, Geoparku, MOSiR-u oraz zarządzanych przez niego obiektów sportowych i magistrackich wydziałów. Koordynacja działań, związanych z organizacją i zabezpieczeniem imprez sportowych czy kulturalnych, które będą odbywać się wiosną na kieleckich stadionach i innych obiektach, jest bardzo ważna z uwagi na zapewnienie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa ludzi. Problem dotyczy zwłaszcza imprez, które odbywać się będą w amfiteatrze Kadzielnia i na nowym stadionie przy ul. Ściegiennego. Jeżeli w tym samym czasie odbywałyby się w tych obiektach imprezy z udziałem wielu tysięcy widzów, np. koncert popularnego zespołu i tzw. mecz o podwyższonym ryzyku, służbom porządkowym będzie bardzo trudno zapewnić bezpieczeństwo na właściwym poziomie i nie dopuścić do komunikacyjnego paraliżu tej części miasta. Ustalono, że zarządcy obiektów przed przyjęciem rezerwacji terminu dla danej imprezy, skonfrontują to z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego.

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach jest najlepszą szkołą ponadgimnazjalną w województwie świętokrzyskim według rankingu szkół średnich 2006 opublikowanego przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy". O pozycji szkoły w rankingu decydowały sukcesy uczniów w każdej z 30 ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych w 2005 roku. Sukcesy szkół mierzono proporcjonalnie do liczby uczniów. Listę, składającą się z niemal 400 placówek otwiera XIII LO (ZSO nr 7) w Szczecinie, które wygrało po raz trzeci. "Co siódmy uczeń tej szkoły to laureat lub finalista olimpiady"- pisze "Rz". Kieleckie I LO w rankingu ogólnopolskim uplasowało się na 44 miejscu (2 laureatów olimpiad, 13 finalistów), II L.O. im. J. Śniadeckiego - na 96 pozycji (2 laureatów, 6 finalistów), IV LO im. H. Sawickiej - na 169 (2 laureatów, 3 finalistów), VI LO im. J. Słowackiego - na 247 (0 laureatów, 3 finalistów), ZS Ekonomicznych nr 1 im. M. Kopernika - zajęło 379 miejsce (0 laureatów, 4 finalistów).

Spotkanie poświęcone nowym przepisom szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, które weszły w życie w tym miesiącu, organizuje dziś Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kielce. Zaproszonych zostało niemal 30 kieleckich szkół jazdy oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od dnia 20 stycznia br. nastąpi zmiana godzin kursowania linii Nr 2 w związku z wydłużeniem trasy linii od ul. Sukowskiej do miejscowości Dyminy Granice.

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kielcach oraz Komisja Zdrowia RM zebrały się dziś w ratuszu. Tematem posiedzeń był plan pracy na 2006 rok oraz opiniowanie projektów uchwał na sesję RM.

158 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)

17.01.2006 r.

Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta rozpoczął prace nad przygotowaniem dokumentu pn. "Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020". Istniejący dokument strategiczny powinien zostać zaktualizowany szczególnie pod kątem członkostwa kraju w Unii Europejskiej, możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje w mieście, oraz pojawiających się nowych zadań wynikających z obecnej sytuacji społeczno - ekonomicznej Kielc. W celu wyłonienia wykonawcy dokumentu, wszczęto procedurę zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce: www.bip.kielce.pl.

Otwarcie wystawy fotograficznej zorganizowanej przez Ambasadę Izraela o wizycie Jana Pawła II w Ziemi Świętej (bazylika katedralna) rozpoczęło kolejny dzień uroczystości w ramach IX Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu. Dziś w Kieleckim Centrum Kultury odbędzie się także żydowska modlitwa wieczorna oraz "Wieczór psalmów". W środę, 18 stycznia, przy domu na ul. Planty 5/7 odsłonięta zostanie tablica z modlitwą, którą Jan Paweł II umieścił w szczelinie Ściany Płaczu w Jerozolimie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Konferencja Episkopatu Polski przy współpracy Ordynariusza Diecezji Kieleckiej ks. bp prof. dr hab. Kazimierza Ryczana oraz Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach. Mecenat nad IX Ogólnopolskim Dniem Judaizmu objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Pliki do pobrania

Program

50 kombatantów - uczestników walk o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej oraz w okresie powojennym otrzymało dziś w ratuszu akty mianowania na stopnie oficerskie.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza do udziału w Solowym Turnieju Breakdance, który odbędzie się 23 lutego br. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego br. w siedzibie placówki przy ul. Słowackiego 23, telefonicznie (041 361 39 44) lub mailem (). (więcej)

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kielcach oraz Komisja Statutowo-Samorządowa RM zebrały się dziś w ratuszu. W Urzędzie Miasta obradowały również Komisja Budżetu i Finansów, a także Komisja Sportu i Turystyki. Tematem posiedzeń był plan pracy na 2006 rok oraz opiniowanie projektów uchwał na sesję RM.

155 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)

16.01.2006 r.

Minister Sportu Tomasz Lipiec gościł dziś w Kielcach. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim spotkał się z samorządowcami oraz przedstawicielami środowisk sportowych naszego regionu. Minister zwiedził także obiekty sportowe na terenie miasta i wziął udział w otwarciu Turnieju Charytatywnego w VI L.O. im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.

Otwarcie wystawy fotoreporterów Gazety Wyborczej "Śladami" (żydowskie ślady w Kielcach) rozpocznie (godz. 17.30, KCK) kolejny dzień uroczystości w ramach odbywającego się w naszym mieście IX Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu. Dziś można będzie także obejrzeć spektakl "Tajbełe i demon" Teatru NN z Lublina oraz wysłuchać koncertu krakowskiego zespołu "Reiner Trio". W środę, 18 stycznia, przy domu na ul. Planty 5/7 odsłonięta zostanie tablica z modlitwą, którą Jan Paweł II umieścił w szczelinie Ściany Płaczu w Jerozolimie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Konferencja Episkopatu Polski przy współpracy Ordynariusza Diecezji Kieleckiej ks. bp prof. dr hab. Kazimierza Ryczana oraz Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach. Mecenat nad IX Ogólnopolskim Dniem Judaizmu objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Pliki do pobrania

Program

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Halowej odbył się dziś w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Rozgrywki zorganizowane zostały w ramach akcji "Gramy dla Pawła", byłego absolwenta VI L.O., który uległ wypadkowi samochodowemu i porusza się na wózku inwalidzkim. Jest on członkiem reprezentacji Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Fundusze, które zostaną zebrane podczas tego przedsięwzięcia, przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego wózka treningowego dla Pawła. W rozgrywkach wzięły udział m.in. drużyny: kieleckich radnych, Zarządu Kolportera Korony, Sponsorów Vive Kielce oraz reprezentacja VI L.O. Gościem turnieju był Minister Sportu Tomasz Lipiec oraz parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych. Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem objął m.in. prezydent Kielc.

Turniej otworzył Minister...
Mecz pokazowy tenisa ziemnego
Wśród zawodników byli m.in....

W zajęciach edukacyjnych pod hasłem "Z Wodnikiem w Zagnańsku" wezmą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach. To kolejna wycieczka poświęcona zagadnieniom gospodarki odpadami, problematyce odzysku i ponownego przetworzenia surowców oraz ochrony środowiska naturalnego. Dzieci uczyły się już rozpoznawania gatunków roślin, brały udział w akcji sadzenia drzew i krzewów, uczestniczyły w rajdach rowerowych i zajęciach terenowych. W grudniu zapoznawały się z pracą stacji segregacji i składowiska odpadów. Dziś, dwie klasy odbędą zajęcia poświęcone problematyce ochrony zasobów wód i ich monitoringu oraz zasadom racjonalnej gospodarki wodami podziemnymi dla zachowania ich doskonałej jakości. Uczniowie zobaczą ujęcie wód w Zagnańsku, a także oczyszczalnię ścieków w Barczy. Wydziały Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Kielce przygotowują obecnie cykl dalszych spotkań, ukierunkowanych na energie odnawialne i problematykę poszanowania energii.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej pożegnano kieleckiego radnego Grzegorza Banasia, którego mandat wygasł po nominacji na wojewodę świętokrzyskiego. Spotkanie odbyło się w piątek w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. - Cieszymy się bardzo, że tak ważną dla regionu funkcję będzie pełnić osoba, która doskonale zna problemy kieleckiego samorządu. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe doświadczenie zawodowe, profesjonalizm, zaangażowanie w sprawy państwa, a przede wszystkim umiejętność słuchania ludzi i rozwiązywania ich problemów są gwarancją stabilnego rozwoju województwa - mówił Tomasz Bogucki, Przewodniczący Rady Miejskiej. Radny Krzysztof Słoń odczytał "Dezyderatę" i zaśpiewał "Modlitwę" Bułata Okudżawy, którą zadedykował wojewodzie.
- Współpraca z samorządem jest jednym z moich priorytetów. Tylko wspólnie możemy osiągnąć sukces zarówno jako województwo jak i miasto. Mam nadzieję, że tych sukcesów nam nie zabraknie - powiedział wojewoda Grzegorz Banaś.

Uroczystości z okazji 61. rocznicy wyzwolenia Kielc spod okupacji hitlerowskiej odbyły się w sobotę, 15 stycznia. W południe rozpoczął je dźwięk syren alarmowych. Przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz miasta i wojewody świętokrzyskiego, złożyli kwiaty i wieńce przy pomniku na kieleckim Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich oraz przy pomniku w kwaterze żołnierzy 1939 r. na Cmentarzu Wojsk Polskich. Pamięć poległych uczczono symbolicznie minutą ciszy.

Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w ratuszu. Radni zajmowali się opiniowaniem projektów uchwał na sesję RM.

159 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących.(raport)

13.01.2006 r.

Otwarcie wystawy malarstwa i judaików "Nasi bracia starsi" w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach rozpocznie IX Ogólnopolski Dzień Judaizmu, organizowany będzie w tym roku pod hasłem "Na drodze ku Temu, który nadchodzi". Liczne przedsięwzięcia z tej okazji rozpoczną się już jutro. W niedzielę o 17.30 sprzed budynku dawnej synagogi (dziś Archiwum Państwowe) wyruszy Marsz Pamięci i Modlitwy, który od pomnika Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata przejdzie trasą: byłe getto, dom Planty 7, pomnik Jana Karskiego, cmentarz żydowski. W środę, 18 stycznia, przy domu na ul. Planty 5/7 odsłonięta zostanie tablica z modlitwą, którą Jan Paweł II umieścił w szczelinie Ściany Płaczu w Jerozolimie. W ramach Dnia Judaizmu w Kielcach będzie można obejrzeć m.in. wystawę fotoreporterów Gazety Wyborczej "Śladami" oraz wystawę fotograficzną zorganizowaną przez Ambasadę Izraela o wizycie Jana Pawła II w Ziemi Świętej (bazylika katedralna), koncert krakowskiego zespołu "Reiner Trio"- "Listy z żydowskiego miasteczka", spektakl "Tajbełe i demon" Teatru NN z Lublina, czy też koncert zespołu "The Cracow Klezmer Band". Organizatorem przedsięwzięcia jest Konferencja Episkopatu Polski przy współpracy Ordynariusza Diecezji Kieleckiej ks. bp prof. dr hab. Kazimierza Ryczana oraz Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach. Mecenat nad IX Ogólnopolskim Dniem Judaizmu objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Pliki do pobrania

Program

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dziś (godz. 16.00) w "Okrąglaku" w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas spotkania pożegnany zostanie kielecki radny ostatnich dwóch kadencji, Grzegorz Banaś, który objął stanowisko wojewody świętokrzyskiego. W Radzie zastąpi go Mariusz Goraj.

W poniedziałek mija termin przyjmowania wniosków z kandydaturami do Nagrody Kielc za 2005 rok. Dokumenty należy składać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 148.

Geopark Kielce informuje, że w związku z licznymi prośbami termin składania prac na konkurs fotograficzny "Geologiczne Kielce" przedłużony został do końca lutego br. Celem konkursu jest uzyskanie nowego spojrzenia - okiem fotografa na tak liczne w Kielcach i najbliższej okolicy obiekty dziedzictwa geologicznego. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach Geoparku Kielce  www.geopark.pl, a pula nagród wynosi 3 200 zł.

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce informuje, że 15 stycznia br., w związku z obchodami 61 rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej do Kielc, o godzinie 12.00 na 1 minutę zostaną uruchomione w naszym mieście syreny alarmowe (sygnał ciągły). 

12.01.2006 r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej odbędzie się jutro (godz. 16.00) w "Okrąglaku" w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas spotkania pożegnany zostanie kielecki radny ostatnich dwóch kadencji, Grzegorz Banaś, który objął stanowisko wojewody świętokrzyskiego. W Radzie zastąpi go Mariusz Goraj.

IX Ogólnopolski Dzień Judaizmu organizowany będzie w tym roku w Kielcach pod hasłem "Na drodze ku Temu, który nadchodzi". Liczne przedsięwzięcia z tej okazji rozpoczną się w sobotę, 14 stycznia otwarciem wystawy malarstwa i judaików "Nasi bracia starsi", przygotowanej przez Żydowski Instytut Historyczny. Na niedzielę zaplanowany jest Marsz Pamięci i Modlitwy, który przejdzie (od 17.30) trasą: dawna synagoga, pomnik Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, byłe getto, dom Planty 7, pomnik Jana Karskiego, cmentarz żydowski. W ramach Dnia Judaizmu w Kielcach będzie można obejrzeć jeszcze, m.in. wystawę fotoreporterów Gazety Wyborczej "Śladami" oraz wystawę fotograficzną zorganizowaną przez Ambasadę Izraela o wizycie Jana Pawła II w Ziemi Świętej (bazylika katedralna), koncert krakowskiego zespołu "Reiner Trio"- "Listy z żydowskiego miasteczka", spektakl "Tajbełe i demon" Teatru NN z Lublina, czy też koncert zespołu "The Cracow Klezmer Band". Na kamienicy przy ul. Planty odsłonięta zostanie tablica z modlitwą Jana Pawła II, odbędą się także liczne, ciekawe wykłady i spotkania. Organizatorem przedsięwzięcia jest Konferencja Episkopatu Polski przy współpracy Ordynariusza Diecezji Kieleckiej ks. bp prof. dr hab. Kazimierza Ryczana oraz Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach. Mecenat nad IX Ogólnopolskim Dniem Judaizmu objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Pliki do pobrania

Program Dni Judaizmu

Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Kielce informuje o wykonaniu programów profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "ZDROWE KIELCE" w 2005 roku.

Pliki do pobrania

Młodzież z klasy dziennikarskiej VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza gościła dziś w ratuszu. Licealiści spotkali się z prezydentem Kielc. Wojciech Lubawski odpowiadał na liczne pytania dotyczące pełnionych obowiązków oraz prywatnych zainteresowań.

W zajęciach edukacyjnych pod hasłem "Z Wodnikiem w Zagnańsku" wezmą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach. To kolejna wycieczka poświęcona zagadnieniom gospodarki odpadami, problematyce odzysku i ponownego przetworzenia surowców oraz ochrony środowiska naturalnego. Dzieci uczyły się już rozpoznawania gatunków roślin, brały udział w akcji sadzenia drzew i krzewów, uczestniczyły w rajdach rowerowych i zajęciach terenowych. W grudniu zapoznawały się z pracą stacji segregacji i składowiska odpadów. W poniedziałek, 16 stycznia, dwie klasy odbędą zajęcia poświęcone problematyce ochrony zasobów wód i ich monitoringu oraz zasadom racjonalnej gospodarki wodami podziemnymi dla zachowania ich doskonałej jakości. Uczniowie zobaczą ujęcie wód w Zagnańsku, a także oczyszczalnię ścieków w Barczy. Wydziały Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Kielce przygotowują obecnie cykl dalszych spotkań, ukierunkowanych na energie odnawialne i problematykę poszanowania energii.

Geopark Kielce zaprasza dziś o godz. 17.00 na spotkanie poświęcone najpiękniejszym jaskiniom Gór Świętokrzyskich i ich mieszkańcom - nietoperzom. Spotkanie odbędzie się w Klubie Miłośników Geologii w budynku Kieleckiego Centrum Kultury (wejście od ulicy Winnickiej).

Rozpoczynają się eliminacje do VIII Festiwalu "Scena dla Ciebie". W Domu Kultury "Zameczek", przy ul. Słowackiego 23, dziś i jutro o godz. 17.00 wystąpią wokaliści. Zespoły muzyczne prezentować się będą 19 i 20 stycznia, natomiast instrumentaliści - 26 i 27 stycznia. Celem przedsięwzięcia jest m.in. promocja młodych wokalistów i muzyków oraz zaproszenie najzdolniejszych do współpracy. Koncert Finałowy odbędzie się 30 marca br. w Sali koncertowej Wojewódzkiego Domu Kultury.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza do udziału w Solowym Turnieju Breakdance, który odbędzie się 23 lutego br. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego br. w siedzibie placówki przy ul. Słowackiego 23, telefonicznie (041 361 39 44) lub mailem (). (więcej)

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach zbierze się dziś (godz. 13.00) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ul. Jasna 20/22). Tematem posiedzenia będzie m.in. szkolnictwo specjalne i integracyjne. Radni zajmą się także opiniowaniem projektów uchwał na sesję RM.

11.01.2006 r.

- Miasto jest w 95% właścicielem biurowca Nidy, ale mimo wszystkich decyzji sądu nie mamy z tego żadnego pożytku. Wystąpiliśmy do sądu o wydanie nam tej nieruchomości - poinformował prezydent Kielc na dzisiejszej konferencji prasowej. Po odzyskaniu obiektu prezydent planuje przenieść tam Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z ul. Studziennej, który zająłby dwie kondygnacje. Przy Studziennej z kolei ulokowany zostałby komisariat Policji.

W Kielcach gości dziś uznany polski rzeźbiarz, profesor Adam Myjak, który przedstawił opracowaną przez siebie koncepcję pomnika ofiar terroryzmu. Projekt oceniło jury pod przewodnictwem prof. ASP w Warszawie - Janusza Pastwy. Prezydent Kielc planuje odsłonięcie pomnika 11 września 2006 roku, w rocznicę zamachu na World Trade Center. - Chciałbym zaprosić na uroczystość ambasadorów USA, Wielkiej Brytanii, Rosji, Hiszpanii - krajów, gdzie były największe zamachy terrorystyczne oraz przedstawicieli kościoła katolickiego, judaizmu, islamu, żeby zamanifestować, że wszyscy jesteśmy przeciwko terroryzmowi - mówi prezydent W. Lubawski.

Sprawy znajdujące się w zakresie działania Geoparku Kielce były przedmiotem dyskusji podczas wczorajszego spotkania poświęconego Kieleckiemu Obszarowi Metropolitalnemu. Mówiono na temat przygotowania projektu, dotyczącego rewitalizacji dawnych obszarów górniczych oraz wykorzystania w rozwoju turystyki atrakcji geologicznych znajdujących się na Ziemi Świętokrzyskiej. W spotkaniu, które poprowadził w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szymanowskiego, dyrektor Geoparku Andrzej Mochoń, wzięli udział przedstawiciele ościennych gmin.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin: Chęciny, Sitkówka Nowiny, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Daleszyce, Piekoszów, Zagnańsk, Strawczyn. Andrzej Mochoń omówił działalność Geoparku Kielce i przedstawił zakres działalności sieci geoparków europejskich. Przedstawione zostały propozycje spraw, które można zrealizować w oparciu o środki unijne oraz środki własne. Reprezentanci gmin wskazali na problemy, związane z możliwościami wykorzystania obiektów poprzemysłowych dla potrzeb turystyki. Wyrażone zostało stanowisko współpracy w tym zakresie. Geopark Kielce przygotował propozycję podpisania odpowiedniego porozumienia. Ustalono także, że przedstawiciele gmin prześlą wykaz zabytków naturalnych i obiektów poprzemysłowych, a także listę proponowanych inwestycji.

Zastępca Ambasadora Izraela w Polsce Yossef Levy gościł dziś w Kielcach. W ratuszu dyplomata spotkał się z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim.

Kielce w bardzo oryginalny sposób będą świętować zakończenie tegorocznego karnawału. 24 i 25 lutego upłyną pod znakiem brazylijskiej samby. - Zapraszamy ambasadora Brazylii, będą piłkarze brazylijscy, tancerki. Bardzo ciekawym wydarzeniem będzie z pewnością barwny pokaz z udziałem tancerzy szkół samby na dworcu kieleckim - zapowiada Wojciech Lubawski. Zaplanowany jest także turniej samby o puchar prezydenta Kielc. Przedsięwzięcie organizuje Kieleckie Centrum Kultury oraz Kielecki Teatr Tańca.

Termin oficjalnego otwarcia nowej siedziby Muzeum Zabawkarstwa - Centrum Zabaw i Zabawek zaplanowany został na 1 kwietnia br. Tego dnia ruszy także ogólnopolska kampania promocyjna. Z uwagi na uruchomienie instytucji kultury dla dzieci, w tym roku na Placu Wolności nie będzie ogródków piwnych.

Geopark Kielce zaprasza jutro o godz. 17.00 na spotkanie poświęcone najpiękniejszym jaskiniom Gór Świętokrzyskich i ich mieszkańcom - nietoperzom. Spotkanie odbędzie się w Klubie Miłośników Geologii w budynku Kieleckiego Centrum Kultury (wejście od ulicy Winnickiej).

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce informuje, że 15 stycznia br., w związku z obchodami 61 rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej do Kielc, o godzinie 12.00 na 1 minutę zostaną uruchomione w naszym mieście syreny alarmowe (sygnał ciągły). 

154 osoby skorzystały minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących.(raport)

10.01.2006 r.

Kandydatów do Nagrody Kielc za 2005 rok można zgłaszać do 15 stycznia br. w ratuszu. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, które swoją postawą, pracą i działalnością przyczyniły się do promocji oraz rozwoju Kielc. Nagrody Miasta przyznaje Prezydent Kielc w  porozumieniu z Konwentem Rady Miejskiej zarówno osobom  indywidualnym, jak i grupom. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: przewodniczący Rady Miejskiej, komisje RM, kluby radnych, prezydent miasta, organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, stowarzyszenia i związki twórcze, wyznaniowe oraz dyrektorzy i prezesi jednostek gospodarczych. Wnioski z kandydaturami przyjmowane są w Wydziale Organizacyjnym, Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 148. (Laureaci poprzednich edycji)

Do 15 stycznia można zgłaszać kandydatów do tytułu "Najpopularniejszy Dzielnicowy roku 2005". Konkurs, który wzorem lat ubiegłych ogłosił Komendant Miejski Policji, przeprowadzony zostanie pod patronatem prezydenta Kielc i starosty powiatu kieleckiego. Mieszkańcy wybiorą swoich faworytów w dwóch kategoriach: najlepszego dzielnicowego miasta i powiatu. Głosować można na specjalnych kuponach, publikowanych w prasie lokalnej.

Zebranie organizacyjne uczestników sekcji muzycznej, zainteresowanych nauką gry na instrumentach klawiszowych odbędzie się 26 stycznia 2006 r. o godz. 16.30 w siedzibie Domu Kultury "Zameczek". Placówka informuje, że nadal prowadzone są zapisy.

9.01.2006 r.

Miasto dokonało dziś odbioru końcowego budynku komunalnego przy ul. Jagiellońskiej i uzyskało również pozwolenie na jego użytkowanie. Został on także przekazany  w zarząd  Miejskiemu Zarządowi Budynków. W 9 kondygnacyjnym obiekcie, którego budowę rozpoczęto w październiku ubiegłego roku mieszczą się 53 mieszkania (35 jednopokojowych i 18 dwupokojowych) oraz 1 lokal użytkowy. Koszt realizacji tej inwestycji wyniósł blisko 5 mln złotych.

Uczestnicy projektu szkoleniowego pod nazwą "Podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynarodowych standardów biznesu w zakresie języka angielskiego, informatyki i rachunkowości", rozpoczęli w weekend serię wykładów z "Wybranych Elementów Międzynarodowych Systemów Sprawozdawczości Finansowej" (MSSF). Zajęcia są prowadzone przez firmę Ernst & Young i zakładają przekazanie wiedzy na temat zmieniającego się otoczenia biznesowego w związku z postępującym procesem globalizacji na rynkach finansowych.

 

MSSF zostały przygotowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości z siedzibą w Londynie, która opracowała jednolity zestaw wysokiej jakości, ogólnoświatowych standardów rachunkowości, stanowiących wymogi przedstawienia w sprawozdaniach finansowych informacji przejrzystych i porównywalnych na całym świecie. Nadrzędnym celem projektu szkoleniowego jest przygotowanie uczestników do egzaminów umożliwiających zdobycie międzynarodowych certyfikatów i dyplomów potwierdzających znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, informatyki oraz języka angielskiego w stopniu biznesowym. Podniesienie kwalifikacji przez uczestników będzie "przepustką" do podjęcia zatrudnienia w tworzonych przez międzynarodowe koncerny Centrach Obsługi Finansowej typu BPO. Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Kielce i uzyskał stuprocentowe finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IX Ogólnopolski Dzień Judaizmu organizowany będzie w tym roku w Kielcach pod hasłem "Na drodze ku Temu, który nadchodzi". Liczne przedsięwzięcia z tej okazji rozpoczną się w sobotę, 14 stycznia otwarciem wystawy malarstwa i judaików "Nasi bracia starsi", przygotowanej przez Żydowski Instytut Historyczny. Na niedzielę zaplanowany jest Marsz Pamięci i Modlitwy, który przejdzie (od 17.30) trasą: dawna synagoga, pomnik Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, byłe getto, dom Planty 7, pomnik Jana Karskiego, cmentarz żydowski. W ramach Dnia Judaizmu w Kielcach będzie można obejrzeć jeszcze, m.in. wystawę fotoreporterów Gazety Wyborczej "Śladami" oraz wystawę fotograficzną zorganizowaną przez Ambasadę Izraela o wizycie Jana Pawła II w Ziemi Świętej (bazylika katedralna), koncert krakowskiego zespołu "Reiner Trio"- "Listy z żydowskiego miasteczka", spektakl "Tajbełe i demon" Teatru NN z Lublina, czy też koncert zespołu "The Cracow Klezmer Band". Na kamienicy przy ul. Planty odsłonięta zostanie tablica z modlitwą Jana Pawła II, odbędą się także liczne, ciekawe wykłady i spotkania. Organizatorem przedsięwzięcia jest Konferencja Episkopatu Polski przy współpracy Ordynariusza Diecezji Kieleckiej ks. bp prof. dr hab. Kazimierza Ryczana oraz Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach. Mecenat nad IX Ogólnopolskim Dniem Judaizmu objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

 

Pliki do pobrania

Program

Wnioski z kandydaturami do Nagrody Kielc za 2005 rok można składać do 15 stycznia br. w ratuszu. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, które swoją postawą, pracą i działalnością przyczyniły się do promocji oraz rozwoju Kielc. Nagrody Miasta przyznaje Prezydent Kielc w  porozumieniu z Konwentem Rady Miejskiej zarówno osobom  indywidualnym, jak i grupom. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: przewodniczący Rady Miejskiej, komisje RM, kluby radnych, prezydent miasta, organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, stowarzyszenia i związki twórcze, wyznaniowe oraz dyrektorzy i prezesi jednostek gospodarczych. Propozycje kandydatów do nagrody za ubiegły rok należy zgłaszać do Wydziału Organizacyjnego, Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 148.

Dom Środowisk Twórczych "Pałacyk Zielińskiego" w Kielcach oraz Fundacja Kultury Wici ogłaszają konkurs fotograficzny pod hasłem"Kielce Zimą". Można zgłaszać prace w dowolnej fotograficznej technice prezentujące własne, oryginalne spojrzenie na Kielce w zimowej szacie. Tematem prac mogą być nie tylko budynki, architektura, przyroda naszego miasta, ale także jego mieszkańcy, zmagający się z codziennością "przysypaną śniegiem". Maksymalnie trzy zdjęcia lub cykle zdjęć można nadsyłać lub osobiście dostarczyć do Domu Środowisk Twórczych (Kielce, ul. Zamkowa 5) do 30 marca 2006 roku.

 

Fotografie oceni jury w składzie: Przewodniczący: Paweł Pierściński - artysta fotografik - członek ZPAF. Członkowie: Marian Rumin - krytyk sztuki, dyrektor BWA w Kielcach, Andrzej Borys - artysta fotografik - członek ZPAF. Na autorów wyróżnionych prac czekają nagrody pieniężne (pula nagród 3 tys. złotych). Werdykt jury poznamy do 20 kwietnia, a już 1 maja w Domu Środowisk Twórczych odbędzie się uroczystość wręczenia nagród i otwarta zostanie wystawa pokonkursowa - zimowy portret Kielc Anno Domini 2006, prezentujący zwycięskie i wyróżnione prace.

 

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej
http://www.wici.info/special/Kielce_Zima_Regulamin.pdf
http://www.wici.info/special/Kielce_Zima_Zgloszenie.pdf

Wystawę "Wspaniały Świat Pingwinów" ze zbiorów Michała Bojczuka zorganizowaną przy okazji kwestowania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie  można obejrzeć jeszcze dziś w godz. 8.00 - 20.00. w "Zameczku" przy ul. Słowackiego 23

 Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na coroczny cykl imprez w ramach akcji "Zima w mieście" pod nazwą "Ferie z Zameczkiem - 2006". W programie akcji, która potrwa od 13.02 do 17.02 br. są m.in. wycieczki autokarowe, konkursy, gry świetlicowe oraz wiele innych atrakcji. Zapisy w D.K. "Zameczek" (ul. Słowackiego 23) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem (041) 361-39-44. W drugim tygodniu ferii (20-24.02) placówka zaprasza na codzienne projekcje filmów dokumentalnych (wstęp wolny).

W programie:

wycieczki autokarowe do Starachowic i Kontrewersu; basen "Perła" , Kinopleks, "tropienie dinozaurów", "kulig po torach", Muzeum Wielkiego Pieca, konkursy, gry świetlicowe i inne atrakcje.

 

ZAPISY:
Dom Kultury "ZAMECZEK"od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00 osobiście lub telefonicznie pod nr 041-361-39-44

 

SPĘDŹ Z NAMI FERIE. ZAPRASZAMY.

151 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)

6.01.2006 r.

Interesującą wystawę niemal 300 sztuk pingwinów, maskotek ze zbiorów Michała Bojczuka, można będzie obejrzeć w najbliższą niedzielę w "Zameczku" z okazji XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zabawki zaprezentowane zostaną w siedzibie Domu Kultury przy ul. Słowackiego 8 stycznia, w godz. 10.00 - 15.00. W tym dniu zorganizowana zostanie także wystawa szkła artystycznego, kwestowanie i licytacja na rzecz WOŚP. Będą projekcje filmów o tematyce muzycznej i pokazy tańca w wykonaniu solistek Dziecięcego Zespołu Tanecznego "Grawitacja".

Dzieci z Ogniska Wychowawczego w Kielcach prowadzonego przez siostry Szarytki gościły dziś w ratuszu. Mali kolędnicy odwiedzili prezydenta Kielc. Były kolędy, życzenia i dużo uśmiechu.

Dziś w Święto Trzech Króli radni kolędowali na kieleckim deptaku. Władysław Burzawa wcielił się w rolę Baltazara, Krzysztof Słoń był przebrany za Kacpra, a Jacek Nowak za Melchiora. Towarzyszyła im także grupa kolędników z Masłowa, a także dzieci z Ogniska Wychowawczego w Kielcach. Zebrane podczas tego przedsięwzięcia pieniądze przeznaczone będą na pomoc dla tej placówki.

 

Kolędnicy na ul. Sienkiewicza oraz w Urzędzie Miasta

Koncert pieśni nie tylko rosyjskich pt. "Słowianie wszystkich krajów łączcie się"  odbędzie się w niedzielę (8 stycznia, godz. 18.00) w Dom Środowisk Twórczych (ul. Zamkowa 5). Wystąpi duet z Rosji: Natalia Nikolska i Gabriel Jaczewski.

Dom Kultury "Zameczek" ogłasza nabór do sekcji muzycznej - nauki gry na instrumentach klawiszowych. Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00, tel. (041) 361-39-44.

153 osoby skorzystały minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)

5.01.2006 r.

Nowy sprzęt do pracy dla policjantów Ruchu Drogowego, zakupiony za 25 tys. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazał dziś Przewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach Tomasz Bogucki podczas spotkania w ramach kampanii "Krzyś - wyznaczony kierowca", które odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury. Są to 2 alkosensory - nowoczesne urządzenia, wykrywające zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które bardzo ułatwią pracę policjantów, ponieważ mają możliwość wykonania na miejscu wydruku z badania. Policja otrzymała także 3,5 tys. ustników do alkosensorów oraz 1000 znaczków, które podczas kontroli drogowej otrzymywać będą, jako wyróżnienie, kierowcy jadący w zgodzie z przepisami. Samorząd kielcecki wsparł także policjantów w roku ubiegłym przekazując również ze środków GKRPA 100 narkotestów o wartości 20 tys. złotych.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na coroczny cykl imprez w ramach akcji "Zima w mieście" pod nazwą "Ferie z Zameczkiem - 2006". W programie akcji, która potrwa od 13.02 do 17.02 br. są m.in. wycieczki autokarowe, konkursy, gry świetlicowe oraz wiele innych atrakcji. Zapisy w D.K. "Zameczek" (ul. Słowackiego 23) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem (041) 361-39-44. W drugim tygodniu ferii (20-24.02) placówka zaprasza na codzienne projekcje filmów dokumentalnych (wstęp wolny).

W programie:

wycieczki autokarowe do Starachowic i Kontrewersu; basen "Perła" , Kinopleks, "tropienie dinozaurów", "kulig po torach", Muzeum Wielkiego Pieca, konkursy, gry świetlicowe i inne atrakcje.

 

ZAPISY:
Dom Kultury "ZAMECZEK"od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00 osobiście lub telefonicznie pod nr 041-361-39-44

 

SPĘDŹ Z NAMI FERIE. ZAPRASZAMY.

4.01.2006 r.

Wnioski z kandydaturami do Nagrody Kielc za 2005 rok można składać do 15 stycznia br. w ratuszu. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, które swoją postawą, pracą i działalnością przyczyniły się do promocji oraz rozwoju Kielc. Nagrody Miasta przyznaje Prezydent Kielc w  porozumieniu z Konwentem Rady Miejskiej zarówno osobom  indywidualnym, jak i grupom. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: przewodniczący Rady Miejskiej, komisje RM, kluby radnych, prezydent miasta, organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, stowarzyszenia i związki twórcze, wyznaniowe oraz dyrektorzy i prezesi jednostek gospodarczych. Propozycje kandydatów do nagrody za ubiegły rok należy zgłaszać do Wydziału Organizacyjnego, Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 148.

Blisko cztery tysiące książek, zgromadzonych dla polskiej szkoły w Winnicy podczas zbiórki zainicjowanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach, odjechało dziś na Ukrainę. Placówka poprosiła o pomoc w zorganizowaniu biblioteki z książkami i podręcznikami w języku polskim kielecką delegację, która przebywała na Ukrainie w połowie września br. Księgozbiór, zapakowany w dziesięć skrzyń, z których każda waży ponad 100 kg, trafi do polskiej szkoły działającej przy parafii Ojców Kapucynów w Winnicy.

 W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok Miasto przekaże jutro nowy sprzęt do pracy dla policjantów Ruchu Drogowego, zakupiony za 25 tys. zł. Są to 2 alkosensory - nowoczesne urządzenia, wykrywające zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja otrzyma także 3,5 tys. ustników do alkosensorów oraz 1000 znaczków, które podczas kontroli drogowej otrzymywać będą, jako wyróżnienie, kierowcy jadący w zgodzie z przepisami. Sprzęt został zweryfikowany przez specjalistów z Policji. W 2004 roku Miasto przekazało Policji 100 narkotestów o wartości 20 tys. złotych, których zakup został sfinansowany także ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozwalają one na wykrycie w organizmie przynajmniej 5 podstawowych środków psychoaktywnych.

Wielką popularnością cieszyła się bożonarodzeniowa szopka, zorganizowana z inicjatywy trzech kieleckich radnych: Władysława Burzawy, Krzysztofa Słonia i Jacka Nowaka. Dziś, na konferencji prasowej w ratuszu, radni podsumowali efekty przedsięwzięcia. W ciągu czterech dni szopkę odwiedziło ponad 40 tysięcy osób, głównie kielczanie, ale także ich goście, nawet z zagranicy, m.in. z Filipin i Indonezji. Udało się uzbierać 5445 zł. Środki te zostaną przekazane dla rodzin ubogich i wielodzietnych. Atrakcjami szopki były żywe zwierzęta, pokazy artystyczne, konkursy na biblijne przebranie, najlepsze świąteczne ciasto, ale także poczęstunki, które czekały na odwiedzających. Wydano 400 sztuk pasztecików, 500 barszczyków, 800 porcji grochówki oraz 2500 kubków herbaty.

W najbliższy piątek, 6 stycznia, w godzinach 14.00-16.00 radni będą kolędować w strojach Trzech Króli na ul. Sienkiewicza. Władysław Burzawa wcieli się w rolę Baltazara, Krzysztof Słoń będzie przebrany za Kacpra, a Jacek Nowak za Melchiora. Rajcy, licząc na otwarte serca i hojność kielczan, będą ponownie zbierać pieniądze na pomoc rodzinom wielodzietnym.

Startuje "Scena dla Ciebie" 2006. Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na eliminacje w czwartki i piątki od godz. 17.00 w siedzibie przy ul. Słowackiego 23:

  •  wokaliści (12, 13 stycznia)
  • zespoły muzyczne (19, 20 stycznia)
  • instrumentaliści (26, 27 stycznia)

Interesującą wystawę niemal 300 sztuk pingwinów, maskotek ze zbiorów Michała Bojczuka, można będzie obejrzeć w najbliższą niedzielę w "Zameczku". Zabawki zaprezentowane zostaną w siedzibie Domu Kultury przy ul. Słowackiego 8 stycznia, w godz. 10.00 - 15.00 z okazji XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym dniu zorganizowana zostanie także wystawa szkła artystycznego, kwestowanie i licytacja na rzecz WOSP. Będą projekcje filmów o tematyce muzycznej i pokazy tańca w wykonaniu solistek Dziecięcego Zespołu Tanecznego "Grawitacja".

Dom Kultury "Zameczek" ogłasza nabór do sekcji muzycznej - nauki gry na instrumentach klawiszowych. Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00, tel. (041) 361-39-44.

147 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)

3.01.2006 r.

III Bieg Podhalański im. Jana Pawła II odbędzie się 5.02.2006 roku na trasie z Gliczarowa do Nowego Targu. Inicjatywa ta służyć ma upamiętnieniu Ojca Świętego oraz przesłania Jego pontyfikatu szczególnie w zakresie roli sportu i rekreacji w życiu człowieka. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął m.in. Metropolita Krakowski Arcybiskup Stanisław Dziwisz. Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia można uzyskać na stronie internetowej: www.nowytarg.pl/bieg.

Dom Kultury "Zameczek" w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach przy współpracy m.in. Urzędu Miasta Kielce zapraszają do udziału w XIV Konkursie Wiedzy o Regionie Kieleckim "MOJA ZIEMIA". Zgłoszenia do tegorocznej edycji będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2006 r. w Biurze Organizacyjnym osobiście, faxem, e-mailem lub listownie (z dopiskiem na kopercie "MOJA ZIEMIA"). Zgłoszenie powinno zawierać dokładną nazwę, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna drużyny. Eliminacje ćwierćfinałowe odbędą się 23 marca 2006 r. (Regulamin)

146 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)

2.01.2006 r.

 Urzędnicy ratusza opracowali Kodeks Etyczny Pracownika Urzędu Miasta Kielce. Dokument jest zbiorem wartości i zasad etycznych, jakimi kierują się pracownicy w związku z pełnieniem służby publicznej. Został oparty na podstawowych normach i wartościach moralnych: uczciwości, sprawiedliwości, rzetelności, szacunku, lojalności i poszanowaniu prawdy. Pracownicy zobowiązują się m.in. do przedkładania dobra publicznego nad własne interesy, kierowania się zasadą dobra i satysfakcji klienta, pamiętając o obowiązku przestrzegania prawa, rzetelnego i sumiennego wykonywania zadań, dążenia do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, przestrzegania zasady neutralności politycznej, w wykonywaniu swoich obowiązków, pamiętania, że swoją postawą, działaniami i decyzjami współtworzą wizerunek miasta.

Od dziś obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kielce. Zmiana dotyczy m.in. struktury organizacyjnej. Z Wydziału Finansów, Budżetu i Analiz utworzono trzy wydziały: Budżetu (dyrektor - Elżbieta Hnat), Podatków (dyrektor - Dorota Polak) oraz Księgowości Urzędu (dyrektor - Helena Wójcik). Z dotychczasowego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyodrębnione zostały dwa: Gospodarki Komunalnej (dyrektor - Czesław Gruszewski) i Ochrony Środowiska (dyrektor - Robert Urbański). Rozszerzone zostały zadania Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta (dyrektor - Artur Sobolewski). Dołączony do niego został Referat Zagospodarowania Przestrzennego, dotychczas znajdujący się w strukturze Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej. Ten ostatni nosi teraz nazwę: Wydział Architektury, Geodezji i Spraw Mieszkaniowych (dyrektor - Andrzej Kędra).

Tysiące kielczan bawiły się na tradycyjnym balu "Sylwester pod Gwiazdami" na Placu Konstytucji 3 Maja. Tegorocznego Sylwestra poprowadzili dziennikarze Radia Kielce - Magdalena Smożewska- Wójcikiewicz i Tomasz Woś. Zabawę rozpoczął, tuż po 21.00 Prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz prezes Polskiego Radia Kielce Janusz Przetacznik. Kielczanie bawili się min. przy Zespole Pieśni i Tańca "Kielce i zespole "Clezmers". O północy życzenia kielczanom przekazali przedstawiciele władz samorządowych. Nadejście Nowego Roku oznajmiły saluty armatnie i fajerwerki. Tegoroczną imprezę zorganizowały Urząd Miasta Kielce, Radio Kielce i Gazeta Wyborcza.

 

Zobacz galerię zdjęć

Tablice Mojżeszowe ufundowane przez kielecką firmę Fabet S.A. zostały zamontowane w rezerwacie Kadzielnia. Przedsięwzięcie zrealizowano z inicjatywy prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego, według projektu kieleckiego rzeźbiarza, Arkadiusza Latosa. Symboliczne tablice mają 6 metrów wysokości, zainstalowane zostały na specjalnej stopie na wschodniej ścianie skał kamieniołomu. Są doskonale widoczne z drogi wjazdowej do Kielc od strony Krakowa. Będą oświetlone, a na wiosnę obsadzone roślinnością.

Biuro Prognoz IMGW w Krakowie ostrzega, że w nocy z 2 na 3 stycznia oraz jutro (3.01) w godzinach przedpołudniowych na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami marznącego deszczu powodującego gołoledź. W górach opady śniegu. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie regionu, opady będą intensywne. Opady marznącego deszczu będą powodować śliskość na drogach i chodnikach, mogą wystąpić utrudnienia w komunikacji.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności