Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Archiwum aktualności - czerwiec 2009

30.06.2009 r.

Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta złożył dziś w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie wniosek o dofinansowanie dla największej inwestycji miasta pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym".

 

Projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach Osi priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu; Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego.


Celem strategicznym projektu jest zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych Miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań przewidzianych w projekcie:


Zadanie 1. Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,

Zadanie 2. Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce),

Zadanie 3. Budowa pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów),

Zadanie 4. Zakup 40 sztuk autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów,

Zadanie 5. Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 300 mln zł,  z czego wnioskowana kwota dotacji ze środków Unii Europejskiej to 233 mln zł.


Kolejne posiedzenie Zespołu Antykryzysowego odbyło się dziś w Urzędzie Miasta. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miasta, a także Miejskiego Urzędu Pracy, Kieleckiego Inkubatora Technologicznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Zarządu Dróg oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni. Powołany w styczniu br. przez prezydenta Kielc zespół ma za zadanie monitorować, a także przeciwdziałać ewentualnym skutkom kryzysu gospodarczego, które mogą wpłynąć na sytuację społeczno-gospodarczą w naszym mieście. Efektami tych działań jest m.in. prowadzenie naborów na półroczne staże w ratuszu dla osób bezrobotnych oraz zatrudnianie osób przy robotach interwencyjnych.

Jubileusze od 20 do 40 lat pracy zawodowej obchodzili dziś urzędnicy kieleckiego magistratu. Podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Stanu Cywilnego życzenia jubilatom złożył prezydent Kielc Wojciech Lubawski i sekretarz miasta Janusz Koza. Prezydent podziękował urzędnikom za dotychczasową pracę i podkreślił ich wkład w budowę lepszego wizerunku naszego miasta.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

4 lipca w Kielcach organizowany jest V etap "20 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków". Jest to impreza kolarska zaliczana do grupy najważniejszych europejskich wyścigów etapowych. Udział w niej biorą czołowi polscy zawodnicy oraz ekipy zagraniczne.


Trasa V etapu Wyścigu przebiegać będzie następującymi ulicami: Szybowcowa, Warszawska, Orkana, Klonowa, Turystyczna, Warszawska – meta po wykonaniu trzech okrążeń /ul. Orkana, Klonowa, Turystyczna, Warszawska – finisz na wysokości sklepu żeglarskiego/. Meta V etapu Wyścigu, wzorem lat ubiegłych, została zaplanowana przy ul. Warszawskiej (przy pawilonach usługowo-handlowych, na wysokości sklepu żeglarskiego). Przewidywany czas przyjazdu kolarzy do granic miasta Kielce, ok. godz. 17.00.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że 4 lipca ok. godz. 17.00 wystąpią utrudnienia w ruchu na ulicach: Szybowcowej i Warszawskiej w czasie wjazdu do Kielc z miejscowości Masłów, kolarzy - uczestników 20 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków.


Po wjeździe kolarze wykonają 2 okrążenia ulicami: Orkana, Klonową, Turystyczną i jezdnią zachodnią ul. Warszawskiej. Meta zostanie zlokalizowana na ulicy Warszawskiej w rejonie pawilonów handlowych – Warszawska 147. W czasie trwania wyścigu na ul. Warszawskiej (j. wschodnia) na odc. od ul. Górny Szydłówek do ul. Bp. Jaworskiego będzie obowiązywał nadal ruch jednokierunkowy.


Pojazdy na skrzyżowaniu ulic: Warszawska - Bp. Jaworskiego - Orkana jadące ul. Warszawską od centrum w kierunku Radomia i Warszawy będą kierowane przez Policję w prawo na ul. Bp. Jaworskiego lub na wprost, a następnie w prawo w ul. Sikorskiego.


Pojazdy (w tym autobusy) jadące ul. Bp. Jaworskiego w kierunku ul. Orkana, będą kierowane w prawo w ul. Warszawską lub będą musiały wykonać manewr zawracania. Z powodu utrudnień w ruchu w godz. 16.30 - 19.00, wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji MPK.


W czasie montażu trybuny i mety na ul. Warszawskiej (j. zachodnia), od godz. 11.00 w rejonie pawilonów handlowych – Warszawska 147, zostanie wyłączony z ruchu pas postojowy i środkowy, natomiast dla ruchu kołowego pozostanie zewnętrzny pas ul. Warszawskiej (j. zachodnia).


Ponadto prosimy kierowców o nie parkowanie pojazdów na trasie przejazdu kolarzy od godz. 6.00


- na parkingach zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej (j. zachodnia) na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej.
- na ul. Turystycznej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Warszawskiej


Kielecki Inkubator Technologiczny ogłosił przetarg nieograniczony na „Opracowanie Regionalnego Modelu Funkcjonowania Przedsiębiorczości Akademickiej”, w ramach projektu pn. "Astronom – w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej", współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez KIT i UJK.


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Regionalnego Modelu Funkcjonowania Przedsiębiorczości Akademickiej w województwie świętokrzyskim, uwzględniającego:

a) Koncepcję utworzenia regionalnego systemu komercjalizacji wiedzy i badań naukowych,

b) Przygotowanie procedur zarządzania własnością intelektualną na uczelniach wyższych w regionie świętokrzyskim,

c) Ofertę współpracy pomiędzy ośrodkiem akademickim a biznesem, która będzie stanowiła identyfikację kluczowych obszarów badawczych służących komercjalizacji wiedzy powstającej na uczelniach wyższych.

d) Koncepcję programową dla nowotworzonego Akademickiego Preinkubatora Przedsiębiorczości.Opracowany Model uporządkuje rozproszone inicjatywy w regionie w zakresie przedsiębiorczości akademickiej. Będzie również swoistym przewodnikiem dla osób chcących komercjalizować swoją wiedzę i umiejętności. Wypracowane procedury instytucjonalne będą uwzględniały zachęty finansowe dla pracowników naukowych uczelni wyższych w regionie.


Wypracowane procedury, oferty i opracowania zostaną poddane opinii lokalnych środowisk z sektora gospodarczego, akademickiego, naukowego i badawczo - rozwojowego w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru miasta Kielce, uzyskaną w drodze konsultacji społeczno-instytucjonalnych, przeprowadzonych podczas konferencji.


Całkowita treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.inkubator.kielce.pl. Na realizację projektu KIT otrzymał dofinansowanie z EFS w wysokości 850 tys. zł.

 

 

 

Projekt „ Astronom – w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „ Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”Dziś odleciała do Szwecji 14-osobowa drużyna dziewcząt uczących się w klasie sportowej o profilu piłka ręczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Kielcach na Barwinku, która weźmie udział w największym na świecie młodzieżowym turnieju piłki ręcznej „PARTILLE CUP” w Goeteborgu, Szwecja (www.partillecup.com). Drużyna reprezentować będzie nasze miasto i występować na boiskach pod nazwą „KIELCE”.


W swoich meczach grupowych, które rozpoczną się od jutra, kielczanki zmierzą się z trzema drużynami z Norwegii (Haslum, Baekkelaget, Lillestrom), dwoma ze Szwecji (Karra, Lugi) oraz jedną chorwacką - RK Pavleki. Drużyna „KIELCE” została również wskazana przez organizatorów do pełnienia roli polskiej „reprezentacji narodowej” podczas uroczystego otwarcia turnieju, które odbędzie się w obecności 12.000 osób w hali Scandinavium. Mecze turnieju, w którym udział bierze ponad 800 drużyn z całego świata, rozgrywane będą m.in. na największym stadionie piłkarskim Szwecji - Ulevi.

W ubiegłym roku dziewczęta ze ZSO nr 16 były gospodyniami turnieju rozgrywanego w ramach realizowanego przez miasto Kielce projektu - „Ręka w rękę z piłką ręczną” i podejmowały reprezentacje miast partnerskich Kielc z Budapesztu – Czepel, Winnicy i Sandviken.

Konferencja inaugurująca realizację projektu "Kielecki rynek pracy pod lupą" odbyła się dziś w auli im. prof. Antoniego Malinowskiego w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul.Świętokrzyska 21). Brali w niej udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektorzy powiatowych Urzędów Pracy.

29.06.2009 r.

Uczestnicy wycieczki do Paryża, najlepsze Zielone Patrole, które wygrały konkurs, spotkały się dziś z inicjatorem przedsięwzięcia prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim i jego zastępcą Czesławem Gruszewskim. Dzieci przywiozły prezydentowi upominek prosto z Paryża, miniatury wieży Eiffla oraz jednej z budowli w EuroDisneylandzie.


Wyprawa do Francji przyniosła tyle wrażeń, że opisana została w wierszu, którego autorką jest Kasia Cedro ze szkoły Podstawowej nr 33.


Spotkanie było okazją do opowieści o wycieczce, o wrażeniach i tym, co jej uczestnicy widzieli. Prezydent Lubawski zapowiedział, że laureaci pierwszej edycji konkursu Zielony Patrol będą mogli się również wykazać w kolejnej, która rusza już we wrześniu. Podkreślił, że dzieci i ich opiekunowie stanęli na wysokości zadania i że jest z nich dumny.


Relacja filmowa z wyprawy Zielonych Patroli do Paryża, jutro w Internetowej Telewizji Kielce.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Konferencja inaugurująca realizację projektu "Kielecki rynek pracy pod lupą" odbędzie się 30 czerwca (godz. 11.00) w auli im. prof. Antoniego Malinowskiego w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul.Świętokrzyska 21). Wezmą w niej udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektorzy powiatowych Urzędów Pracy. O godz. 13.00 (30 czerwca) zaplanowana jest konferencja prasowa.

Muzeum Zabawek i Zabawy zaprasza na wakacyjne warsztaty filmowe i plastyczne. Zajęcia będą odbywać się od 30 czerwca do 31 lipca, w każdym tygodniu od wtorku do piątku w godz. 10.00-13.00. (więcej)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach informuje o rozpoczęciu akcji pobierania krwi w każdy czwartek w okresie od 2 lipca do 27 sierpnia br. W tym terminie krew będzie można oddawać w ambulansie przy ul. Sienkiewicza (mostek na Silnicy) od godz. 10.30 do 13.30.

Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-65 lat legitymujące się dowodem osobistym, po spożyciu lekkostrawnego posiłku, które zechcą oddać krew mogą zgłaszać się do siedziby Centrum Krwiodawstwa w Kielcach (ul. Jagiellońska 66 w godz. 7.00-14.00, w każdą środę do 16.30).

Warsztatowo, teatralnie i zabawowo zapowiada się Dzień Dziecka w Muzeum Zabawek i Zabawy. Dziś Muzeum Zabawek i Zabawy jest otwarte dla zwiedzających, a wstęp dla dzieci tego dnia jest bezpłatny. Poza tym na dziedzińcu zaplanowano atrakcje zatytułowane „W Muzeum podwórko na teatr pod chmurką". W godz. 10.00-12.00 na dziedzińcu wystąpią dziecięce zespoły teatralne ze szkół podstawowych. O godz. 12.00 na dziedzińcu dzieci będą miały okazję obejrzeć teatralną „Opowieść o Robinsonie Crusoe". Przerwy między spektaklami wypełni miniturniej gier dawnych i zapomnianych dostępny dla wszystkich w godz. 10.00-14.00 i konkursy z nagrodami.

100 lat! dla Tomka Rzepy
Na zamku Friedrichstein
Gotha jest bardzo urokliwa
Burmistrz Gotha przyjął...
O projekcie Zielony Patrol...
Prezent prosto z Paryża

28.06.2009 r.

Uczestnicy wycieczki do Paryża, trzy Zielone Patrole, które wygrały ją w konkursie zorganizowanym przez prezydenta Kielc, bezpiecznie wróciły do domu. Podróż z Francji do Kielc została podzielona na dwa etapy. Dzieci mogły odpocząć podczas noclegu przygotowanego w Gotha, w Turyngii.


Na Tomka Rzepę, z Zespołu szkół Ogólnokształcących nr 10, już przy śniadaniu czekała niespodzianka. Iwona Pamuła - koordynator projektu Zielony Patrol, wręczyła mu pyszne jagodowe ciasto, na którym płonęło 14 świec, tyle lat bowiem Tomek właśnie skończył. Nie zabrakło oczywiście życzeń oraz pieśni „100 lat!”, odśpiewanej przez kilkudziesięciu uczestników wycieczki.


Przed dalszą podróżą do domu, kielczanie zwiedzili jeszcze nasze partnerskie miasto. Pod opieką przewodników obejrzeli wczesnobarokowy zamek Friedrichstein oraz trzy rynki, spacerowali malowniczymi uliczkami. - Jak tu ładnie, jak tu czysto - to spostrzeżenia, które dało się słyszeć od wszystkich członków wyprawy.


W zabytkowym budynku ratusza kielczan przyjął nadburmistrz Gotha, pan Knut Kreuch. Pytał dzieci o wrażenia z Paryża, interesowały go także zasady konkursu Zielony Patrol. W prezencie od delegacji z Kielc otrzymał nie tylko nasze materiały promocyjne, ale także miniaturową wieżę Eiffla. W organizacji pobytu w Gotha pomógł Mirosław Obara, przedstawiciel Kielc w tym mieście.


Gotha pożegnała Zielone Patrole deszczem. W godzinach nocnych uczestnicy wycieczki bezpiecznie dotarli do Kielc, gdzie na dzieci czekali już stęsknieni rodzice.


W wyprawie wzięły udział Zielone Patrole ze Szkół Podstawowych nr 27 i 33 oraz Zespołu Szkół Ogólnoksztacących nr 10 w Kielcach. Po wakacjach ruszy kolejna edycja konkursu.

 

Relacja z wycieczki ukaże się w Internetowej Telewizji Kielce (www.itv.kielce.eu).

26.06.2009 r.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymały 23 pary jubilatów, mieszkańców Kielc, którzy przeżyli ponad 50 lat w związkach małżeńskich. Uroczystość odbyła się dziś w Urzędzie Stanu Cywilnego. Życzenia jubilatom złożyli prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Setne urodziny obchodzi kielczanka Lucyna Hajduk. Życzenia dostojnej jubilatce złożył dziś prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Pani Lucyna ma 4 córki, 9 wnuków, 22 prawnuków i 27 pra prawnuków. Jubilatka przez 30 lat pracowała w Kieleckich Zakładach Wyrobów Metalowych.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Najlepsze Zielone Patrole
Panorama z wieży Eiffla
Patrol Nr 22 na wieży Eiffla
Dzieci zobaczyły Luwr
Kielczanki przy Wenus z Milo
Zmęczeni po zwiedzaniu Paryża
Sesja zdjęciowa przed Wieżą...
Przed Katedrą Notre-Dame
Przy grobie Napoleona

To był męczący dzień. Zdaniem pilotki przemierzyliśmy zaledwie trzy kilometry, ale w nogach czuliśmy o wiele więcej. Uczestnikom wycieczki do Paryża, najlepszym Zielonym Patrolom, udało się zobaczyć najważniejsze miejsca w stolicy Francji. Zaczęli od Wieży Eiffla. Nawet ci, którzy bali się wysokości, wjechali na najwyższy, trzeci poziom, żeby zobaczyć panoramę Paryża. - To niezapomniane wrażenia - stwierdziła na szczycie Emilia Radek, nauczyciel ZSO nr 10 z zaledwie rocznym stażem pracy w szkole, która przystępując do akcji Zielony Patrol nie była pewna czy będzie umiała zainteresować młodzież ekologią. - Udało się , a nawet wygraliśmy konkurs i dzięki temu możemy oglądać wszystkie te miejsca - dodała.


Najbardziej popularną pamiątką z wycieczki będzie właśnie wieża Eiffla, bo każdy nabył jej figurki. Wiktoria Zajkowska i Ewa Snochowska kupiły sobie nawet kolczyki w kształcie miniaturek największej atrakcji turystycznej Paryża. Wyglądały w nich bardzo szykownie.


Charakterystyczne koszulki i plecaki, w jakie Wydział Ochrony Środowiska wyposażył Zielone Patrole, znowu okazały się niezwykle przydatne. W mieście , gdzie przemieszczały się tłumy ludzi, dzieci było widać z daleka. Zarówno w Luwrze, gdzie mogły zobaczyć m.in. Mona Lisę i Wenus z Milo, w Pałacu Inwalidów, gdzie znajduje się grób Napoleona, jak i w Katedrze Notre-Dame. A to tylko niektóre miejsca, gdzie Zielone Patrole były w dniu poświęconym na zwiedzanie Paryża. - Trzy dni na wizytę w Paryżu to na pewno za mało. Zapamiętamy je, dzieci oraz dorośli, na wiele lat. A może kiedyś uda nam się tu wrócić - powiedziała Małgorzata Dziedzic, lider Zielonego Patrolu z SP nr 33.


- Wielkie dzięki dla organizatorów tej wyprawy. Jestem pewna, że jak inni zobaczą film z wycieczki i posłuchają naszych relacji, to będą niesamowite tłumy chętnych do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu - podsumowała Bogusława Polakowska, nauczyciel z SP nr 27.


Całodniowe zwiedzanie Paryża zakończyła nocna wizyta pod wieżą Eiffla. Pamiątką tej chwili będzie seria zdjęć w fantastycznej iluminacji świetlnej wieży Eiffla. - Nie wierzę. Po prostu w to nie wierzę. Wczoraj Disneyland, a dzisiaj Paryż i wieża Eiffla. I jeszcze te światła. Nigdy tego nie zapomnę -opowiadała w emocjach Karolina Gromska z ZSO nr 10.


To już koniec paryskiej przygody Zielonych Patroli. Oprócz wspomnień i zdjęć, a niektórzy zrobili ich kilka tysięcy, pamiątką z wyprawy będą także statuetki w kształcie wieży Eiffla, które wszyscy uczestnicy otrzymali w prezencie od organizatorów. Wycieczka była główną nagrodą w konkursie, zainicjowanym przez Prezydenta Kielc, pod nazwą Zielony Patrol.


Dziś rano uczestnicy wyprawy wyruszyli w drogę powrotną do Kielc. W połowie podróży odpoczną w Niemczech. Zwiedzą jeszcze partnerskie miasto Gotha i spotkają się z jego burmistrzem.

Muzeum Historii Kielc zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach pt." Wakacje z historią Kielc", które odbywać się będą w niedziele, wtorki i czwartki, począwszy od 2 lipca (czwartek), w godz. 10.00 - 13.00 i potrwają do 30 sierpnia. Pod opieką prowadzących uczestnicy poznają atmosferę starych Kielc, odwiedzą najważniejsze zabytki miasta, poznają tajemnice starych ulic. Przewidziano także zajęcia plastyczne w formie warsztatów w plenerze oraz konkursy, gry, zabawy, filmy o tematyce historycznej. Organizatorzy czekają na chętnych w siedzibie muzeum, grupy zorganizowane proszone są o zgłaszanie się wcześniej pod numer telefonu: 041 340 55 26, 041 340 55 22. Wstęp wolny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Muzeum Historii Kielc.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że 27 czerwca w związku z zakończeniem robót drogowych na ul. Jagiellońskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piekoszowską do skrzyżowania z ul. Hożą przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy.

25.06.2009 r.

Minister Rozwoju Regionalnego pozytywnie odniosła się do wniosku prezydenta Kielc o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej projektu „Rozbudowa ulicy Ściegiennego w ciągu drogi krajowej 73 w Kielcach”.

Wniosek o dofinansowanie Projektu został złożony w ramach konkursu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe", działanie 8.2 "Drogi krajowe poza siecią TEN-T". Po ocenie merytorycznej I stopnia wniosek otrzymał zbyt małą liczbę punktów, co zadecydowało o odrzuceniu projektu z konkursu. Teraz jednak po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Minister Rozwoju Regionalnego, zgodnie z postępowaniem odwoławczym wniosek o dofinansowanie projektu będzie ponownie oceniany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które jest Instytucją Wdrażającą w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko". Oznacza to, że wciąż mamy szanse na uzyskanie dofinansowania.

Grupa gimnazjalistów z ZSO nr...
Jedna ze scenografii filmów...
Winda w tym wieżowcu spadała...
Mrożący krew w żyłach „lot w...
Wizyta w paryskim Akwarium...

Tak naprawdę nie udało się ustalić, która z atrakcji wywołała na uczestnikach wyprawy do Paryża najwięcej emocji, która - najprościej mówiąc - była najstraszniejsza. Każdy z członków Zielonych Patroli, włącznie z ich dorosłymi opiekunami, miał bowiem inne odczucia po kolejnym dniu spędzonym w Eurodisneyland. Tym razem była to wizyta w Studio Disneyland - miejscu, gdzie atmosferę budują między innymi scenografie z filmów, takich jak „Armagedon”, „Pearl Harbour” czy „Dinozaury”.


Chłopcy z gimnazjum okazali się absolutnymi fanami „Rock´ n´ Roller Coaster”. Bartek Sala pojechał nim aż 13 razy. Bartek Lasek, Adrian Kamiński, Grzesiek Bieniek i Michał Maciejewski - 12. - Fascynuje nas niesamowite przyspieszenie, jakie osiąga to urządzenie. Poza tym światła, muzyka i efekty specjalne - opowiadali.


Pomimo, że do niektórych miejsc trzeba było czekać w kolejce nawet 80 minut, kielczanie czekali, zachęceni niecodziennymi wrażeniami z poprzedniego dnia. Jednym najbardziej do gustu przypadł wspomniany już „Rock´ n´ Roller Coaster”, inni natomiast uważali, że najwięcej emocji można zaznać w windzie, spadającej z wysokości 12. piętra. Faktycznie było tam strasznie, chociaż tak naprawdę wszystko to jest perfekcyjnie skonstruowaną, bardzo sugestywną iluminacją. - Najważniejsza jest adrenalina - relacjonowała Ola Łabuda, tuż po ponownym wyjściu z „ Tower of terror”.


Wielkich emocji dostarczyła wszystkim, którzy się na nią zdecydowali, podróż w kapsułach, przypominających skorupy żółwi. Wyglądało niewinnie. Na starcie sceneria, jak z filmu o rybce Nemo, a później już tylko prędkość, wirowanie oraz ostre zakręty w ciemnościach, które rozświetlały tylko błyskające w głębinach morskich zęby rekinów i meduzy. Wszystko oczywiście na niby, ale odczucia jak najbardziej realne. - Po tym, jak to przeżyłam, spokojnie mogę już wsiąść nawet na diabelski młyn - podsumowała pani Bogusława Polakowska, nauczycielka SP nr 27, opiekująca się Zielonym Patrolem nr 20.


- Staram się pokazać dzieciom jak najwięcej atrakcji, bo zdaję sobie sprawę, że większość z nich zobaczy to miejsce tylko raz w życiu - podkreślił Andrzej Łuc, kierownik wycieczki do Eurodisneylandu. - Dawkujemy im jednak emocje, prowadząc w miejsca dostosowane do ich wieku oraz dojrzałości psychicznej - dodał.


Aby nieco wyciszyć te emocje, Zielone Patrole tuż po wizycie w Eurodisneyland pojechały jeszcze do Akwarium „Sea life” w samym Paryżu. I znowu: cudowna sceneria, muzyka, efekty przenoszące zwiedzających w atmosferę rodem z Titanica, w mroczne głębiny z wielkimi płaszczkami i rekinami oraz bajecznie kolorowe wody ciepłych mórz. Tutaj wszystko było prawdziwe, oddzielone zaledwie szybą i bardzo się dzieciom podobało.


Jeszcze tylko zakupy, bo przecież trzeba przywieźć pamiątki z tej wspaniałej wycieczki - i w drogę do hotelu. Rano czeka nas zwiedzanie centrum Paryża.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych informuje, że dziś na obszarze województwa świętokrzyskiego przewiduje się występowanie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą do 20 mm, lokalnie od 40 do 50 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h. Skutkami powyższych zjawisk mogą być zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, straty w uprawach rolnych, utrudnienia w komunikacji, zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie życia od uderzenia piorunów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce odbędzie się dziś w siedzibie Urzędu Miasta, Rynek 1 - sala konferencyjna - w godz. od 16.00 do 18.00.

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach spotkała się dziś w Urzędzie Miasta. Tematem posiedzenia była m.in. aplikacja o środki unijne w jednostkach kultury i oświaty.

4 lipca w Kielcach organizowany jest V etap "20 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków". Jest to impreza kolarska zaliczana do grupy najważniejszych europejskich wyścigów etapowych. Udział w niej biorą czołowi polscy zawodnicy oraz ekipy zagraniczne.


Trasa V etapu Wyścigu przebiegać będzie następującymi ulicami: Szybowcowa, Warszawska, Orkana, Klonowa, Turystyczna, Warszawska – meta po wykonaniu trzech okrążeń /ul. Orkana, Klonowa, Turystyczna, Warszawska – finisz na wysokości sklepu żeglarskiego/. Meta V etapu Wyścigu, wzorem lat ubiegłych, została zaplanowana przy ul. Warszawskiej (przy pawilonach usługowo-handlowych, na wysokości sklepu żeglarskiego). Przewidywany czas przyjazdu kolarzy do granic miasta Kielce, ok. godz. 17.00.

Setne urodziny obchodzi kielczanka Lucyna Hajduk. Życzenia dostojnej jubilatce złoży jutro (godz. 10.30) prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Kielecki Inkubator Technologiczny ogłosił przetarg nieograniczony na „Opracowanie strategii, realizację i koordynację kampanii promocji idei przedsiębiorczości akademickiej”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, realizacja i koordynacja kampanii promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, obejmującej dwa podstawowe zadania:


- zewnętrzną reklamę graficzną na miejskich środkach transportu publicznego w Kielcach,
- kampanię wielkoformatową, billboardową w Kielcach.

Analizując współpracę sektora nauki i biznesu można dostrzec, iż jest ona niewystarczająco rozwinięta. Dotychczasowe zaangażowanie środowiska naukowego w transfer wiedzy i prowadzenie badań, ukierunkowanych rozwój gospodarczy zdecydowanie nie odpowiada rosnącym w tej sferze potrzebom. Brak jest mechanizmów współpracy pomiędzy nauką a biznesem, czyli zapotrzebowania przedsiębiorców na wynalazki i prace naukowe, które mogłyby być wykonane na uczelniach wyższych i posiadają wysokie możliwości komercjalizacji. Ogromną przeszkodą w rozwijaniu inicjatyw przedsiębiorczych jest również coraz niższe zainteresowanie studentów i absolwentów zakładaniem własnych przedsiębiorstw.


Dlatego też Kielecki Inkubator Technologiczny poprzez realizację kampanii promocyjnej chce:


- promować postawy przedsiębiorcze wśród pracowników naukowych, osób ze środowiska naukowego, studentów i absolwentów uczelni wyższych,
- rozpowszechniać wiedzę na temat korzyści płynących ze współpracy nauki i biznesu,
- zwiększać poziom aktywności gospodarczej kadry naukowej, studentów i absolwentów uczelni wyższych poprzez wzrost świadomości w zakresie korzyści płynących z komercjalizacji wiedzy.


Kampania promocyjna potrwa trzy miesiące i stanowi zadanie, będące częścią projektu realizowanego przez Kielecki Inkubator Technologiczny w partnerstwie z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Kochanowskiego w Kielcach, pn. „Astronom – w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita treść ogłoszenia jest dostępna na stronie www.inkubator.kielce.pl


Koncepcja grafiki na billboard i autobus dla projektu "Astronom- w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej"

Kielecki Inkubator Technologiczny wystąpił do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach z wnioskiem o dofinansowanie Projektu pn.: „ISPA - Innowacyjna Szkoła Przedsiębiorczości Akademickiej”.

Głównym celem projektu jest promowanie idei przedsiębiorczości akademickiej w województwie świętokrzyskim, w środowisku pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni wyższych. Założeniem Projektu jest również popularyzacja i transfer wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, poprzez udział w programie Innowacyjna Szkoła Przedsiębiorczości Akademickiej (ISPA), będącym narzędziem przygotowującym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


W ramach Innowacyjnej Szkoły Przedsiębiorczości Akademickiej 88 osób, które zamierzają rozpocząć oraz rozpoczynają własną działalność typu spin off/out wezmą udział w szkoleniach, doradztwie, interaktywnych warsztatach i zajęciach kreatywnych. Uczestnicy każdego z turnusów szkoleniowych zostaną podzieleni na 4 równe zespoły. Każdy zespół w ramach rywalizacji założy „wirtualną firmę”, pozna bariery wejścia wirtualnego przedsiębiorstwa na rynek, warunki skutecznego rozwoju oraz ekspansji firmy. Zdobyte doświadczenie ułatwi im założenie i zarządzanie realną firmą.


W ramach ISPA 88 Beneficjentów (doktorantów, absolwentów uczelni, studentów  i  pracowników naukowych) zostanie objętych wsparciem szkoleniowym i doradczym w zakresie zakładania firm typu spin off/out oraz transferu wiedzy i technologii z otoczenia nauki do biznesu.


Wartość projektu wynosi ok. 1 mln zł i pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy nauki i biznesu.

 


Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że 27 czerwca w związku z zakończeniem robót drogowych na ul. Jagiellońskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piekoszowską do skrzyżowania z ul. Hożą przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy.

DK "Zameczek" przygotował atrakcyjną ofertę spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Już w najbliższy poniedziałek ruszają letnie warsztaty muzyczne, plastyczne i taneczne.

Szczegółowe informacje na temat zajęć znaleźć można na stronie internetowej placówki lub pod numerami telefonów 041/361-39-31; 361-39-44.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzyma 26 par jubilatów, mieszkańców Kielc, którzy przeżyli ponad 50 lat w związkach małżeńskich. Uroczystość odbędzie się w piątek, 26 czerwca o godz. 12.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego.

24.06.2009 r.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych informuje, że dziś na obszarze województwa świętokrzyskiego przewiduje się dalsze występowanie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Skutkami powyższych zjawisk mogą być zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie życia od uderzenia piorunów.

Zielone Patrole dotarły do...
Ruszamy na spotkanie wielkiej...
Kolejka z filmu Indiana Jones...
Dzieci poszybowały kosmiczną...
Ten most prowadził do Krainy...
Parada postaci z filmów...
Bohaterowie z bajek na...
Dzień w Eurodisneylandzie...
Pamiątkowe zdjęcie z...

Najbardziej odważni chcieli spróbować wszystkiego, ale pomimo całego dnia spędzonego w Eurodisneyland - po prostu nie udało się. - Nie wracamy. Zostajemy tu. Jest po prostu super! - mówili. Uczestnicy wyprawy do Paryża, która jest nagrodą dla najlepszych Zielonych Patroli, mają już za sobą pierwszy dzień w krainie, gdzie na każdym kroku spotkać można bohaterów znanych z baśni i ulubionych filmów. - Czułam się jak w bajce. Wszystkie te cuda były na wyciągnięcie ręki - opowiadała jedna z dziewczynek, po obejrzeniu zapierającej dech w piersiach parady, z udziałem postaci znanych z produkcji Studia Disneya.


Eurodisneyland, zbudowany w 1992 r., to ogromna atrakcja turystyczna. Rocznie odwiedza go przeszło 2 mln ludzi. Oczy cieszą cudne wprost budowle, magiczne zakamarki i bajkowe sylwetki. To raj nie tylko dla dzieci, także dorośli w jednej chwili przenoszą się tu świat dzieciństwa. Nie sposób zobaczyć wszystkich stworzonych tu krain w jeden dzień. Uczestnicy wyprawy, która jest nagrodą w konkursie zorganizowanym przez prezydenta Kielc, zaczęli od kolejki, mknącej po stromych, górskich zboczach i tunelach. Było przy tym dużo pisku i strachu, co zobaczyć będzie można już za kilka dni w relacji Internetowej Telewizji Kielce, której ekipa towarzyszy Zielonym Patrolom, także w takich ekstremalnych warunkach. Dalsze zwiedzanie odbywało się już w grupach, pod opieką nauczycieli oraz Strażników Miejskich: Izy Wierzby i Andrzeja Łuca, który dwoił się i troił, żeby dzieciom wszystko pokazać.


Rekordzistom z kieleckiej wycieczki udało się skorzystać z kilkunastu atrakcji Eurodisneylandu, a wybranym kolejkami jeździli nawet czterokrotnie. - Najbardziej podobała mi się kolejka z filmu o Indianie Jonesie oraz kosmiczna rakieta - relacjonowali chłopcy z ZSO nr 10. - Mknęłyśmy z prędkością chyba 300 km na godzinę - uzupełniały ich koleżanki.


Niektórzy bardzo bali się płynąć podziemnymi tunelami po rzece, zaaranżowanej w scenerii z filmu „Piraci z Karaibów”, inni obawiali się „Domu strachów”. Okazało się, że zawsze po prostu warto spróbować. Wrażenia po całym dniu są niezapomniane. Chyba nikt, kto nie był tu wcześniej, nie przypuszczał, że całe to przedsięwzięcie zorganizowane jest tak perfekcyjnie i z takim rozmachem. Kolejny dzień w Paryżu Zielone Patrole spędzą w Studio Disneyland.


Przedstawiciele władz miasta Wejherowa byli dziś gośćmi w ratuszu. Celem wizyty samorządowców było zapoznanie się z funkcjonowaniem Internetowej Telewizji Kielce.

Konferencja inaugurująca realizację projektu "Kielecki rynek pracy pod lupą" odbędzie się 30 czerwca (godz. 11.00) w auli im. prof. Antoniego Malinowskiego w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul.Świętokrzyska 21). Wezmą w niej udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektorzy powiatowych Urzędów Pracy. O godz. 13.00 (30 czerwca) zaplanowana jest konferencja prasowa.

Muzeum Zabawek i Zabawy zaprasza na wakacyjne warsztaty filmowe i plastyczne. Zajęcia będą odbywać się od 30 czerwca do 31 lipca, w każdym tygodniu od wtorku do piątku w godz. 10.00-13.00. (więcej)

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że 27 czerwca w związku z zakończeniem robót drogowych na ul. Jagiellońskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piekoszowską do skrzyżowania z ul. Hożą przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzyma 26 par jubilatów, mieszkańców Kielc, którzy przeżyli ponad 50 lat w związkach małżeńskich. Uroczystość odbędzie się w piątek, 26 czerwca o godz. 12.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego.

23.06.2009 r.

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski wystosował dziś list do Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorza Laty w związku z sytuacją w klubie Korona Kielce.

 

List prezydenta Kielc

34 osoby złożyły podania w ramach II tury, ogłoszonego przez prezydenta Kielc, naboru na półroczne staże w ratuszu dla osób pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie Kielc, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskane po 1 stycznia 2007 r.

Najwięcej - 8 podań wpłynęło do Wydziału Podatków. 7 wniosków złożono do Wydziału Spraw Obywatelskich, 6 do Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta, a 5 podań do Wydziału Ochrony Środowiska.

Kandydaci do pracy w ratuszu napiszą wkrótce test. Dodatkowo mogą być przeprowadzone także rozmowy kwalifikacyjne. Wyłonione spośród kandydatów 23 osoby zostaną zatrudnione w Urzędzie Miasta na okres 6-miesięcy z wynagrodzeniem w wysokości blisko 1300 zł brutto.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych informuje, że od dziś do godzin rannych w dniu 24 czerwca na obszarze województwa świętokrzyskiego przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Skutkami powyższych zjawisk mogą być zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie życia od uderzenia piorunów.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.3 TELEGRAF” odbędzie się w dziś w godz. od 16.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro. (więcej)

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kielcach spotkała się dziś w Urzędzie Miasta. Tematem posiedzenia był m.in. wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji "Lato w mieście 2009".

Wiele atrakcji czeka na dzieci i młodzież w ramach tegorocznej akcji "Lato w mieście". Kielecki magistrat wraz z instytucjami kultury, szkołami, klubami osiedlowymi i stowarzyszeniami, przygotował szereg propozycji. W programie akcji są: warsztaty teatralne, taneczne, wokalne, instrumentalne oraz fotograficzno-historyczne. Będą wycieczki i zajęcia sportowe. Ciekawą ofertę przygotowały filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie odbywać się będzie między innymi głośne czytanie książek, konkursy plastyczne i czytelnicze.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach informuje o rozpoczęciu akcji pobierania krwi w każdy czwartek w okresie od 2 lipca do 27 sierpnia br. W tym terminie krew będzie można oddawać w ambulansie przy ul. Sienkiewicza (mostek na Silnicy) od godz. 11.00 do 14.00.

Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-65 lat legitymujące się dowodem osobistym, po spożyciu lekkostrawnego posiłku, które zechcą oddać krew mogą zgłaszać się do siedziby Centrum Krwiodawstwa w Kielcach (ul. Jagiellońska 66 w godz. 7.00-14.00, w każdą środę do 16.30).

W poniedziałek rano pożegnaliśmy Gothę. Przed uczestnikami wyprawy do Paryża, najlepszymi Zielonymi Patrolami, drugi odcinek długiej trasy do stolicy Francji.

Dzieci czują się dobrze, mają znakomite humory. Czas podróży mija m.in. na oglądaniu filmów w autokarze, także tych o tematyce proekologicznej, o co zadbała koordynator projektu - Iwona Pamuła z Wydziału Ochrony Środowiska. Grupa zaczyna się integrować. Najmłodsi zielonopatrolowcy mają niespełna 11 lat, najstarsi - to szesnastoletni absolwenci gimnazjum. Niektórzy są po raz pierwszy za granicą, są i tacy, którzy nigdy dotąd nie wyjeżdżali bez rodziców. Panie nauczycielki i wszyscy inni dorośli uczestnicy wyprawy, troszczą się, aby dzieciom niczego nie brakowało. Na postojach Zielone Patrole odpoczywają, dzielą się wrażeniami, ale także przygotowują na powitanie Paryża. Jedni, jak Ola, uczą się ze słownika francuskich słówek, inni postawili na wrażenia estetyczne. - W Paryżu trzeba mieć ładną fryzurę - mówi Dominika, której pani Iza Wierzba ze Straży Miejskiej właśnie zaplata warkocze. Oczywiście francuskie. Tomek z Patrolu nr 34 zadaje dużo pytań. Interesują go obiekty, które mijamy po drodze. To między innymi imponujące lotnisko we Frankfurcie nad Menem. Jest największe w Europie, a samoloty odlatują stąd i lądują podobno co 20 sekund. Aż się marzy, żeby kiedyś takie było w Obicach.

Niektóre dzieci tęsknią za rodzicami, ale bardzo starają się tego nie okazywać i naprawdę dzielnie się trzymają. Zresztą czy może być inaczej, kiedy jesteśmy już u celu? Francja przywitała nas piękną pogodą. Po kolacji pilotka, pani Ania zdążyła jeszcze pokazać grupie fragment dzielnicy Montmartre, Plac Pigale i budynek Moulin Rouge, a na koniec panoramę Paryża, który o zmierzchu wygląda pięknie. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie na schodach bazyliki Sacre Cour i powrót do hotelu. Dzieci myślą już z niecierpliwością o jutrzejszym zwiedzaniu Eurodisneylandu.

Rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu fotograficznego "Kieleckie Inaczej 2009". Na konkurs organizowany przez Fundację Kultury Wici napłynęło w tym roku 68 zgłoszeń, wśród których znalazło się 155 zdjęć.

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali:

I nagroda - Wojciech Gepner za cykl „Graceland”
II nagroda - Radosław Czajor za zdjęcia: „Trade must go on 1/3”, „Poczekalnia”, „Okno bez-nadziei”
II nagroda - Sławomir Gonciarz za zestaw „The dying history”
III nagroda - Artur Kępiński za zestaw „Święta kompozycja”
III nagroda - Magdalena Wolff za zdjęcia: „Park”, „Mistrz i Małgorzata”, „Studnia wspomnień”
III nagroda - Paweł Jakubczyk za zdjęcie nr 1 z zestawu I


Wyróżnienia otrzymali: Wiktor Franko, Agnieszka Kloczkowska, Rafał Łagowski, Jakub Juszyński i Tomasz Suszczyński.


Wernisaż pokonkursowej wystawy odbędzie się w najbliższą sobotę (27 czerwca) o godzinie 15.00 w Galerii Lakiernia znajdującej się w Bazie Zbożowej, przy ulicy Zbożowej 4 w Kielcach. Patronat honorowy nad konkursem i wystawą objął m.in. prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Plastikowe maskotki, rozlatujące się misie o dziwnych kolorach i fakturze, lalki z małą ilością włosów, metalowe autka, szmacianki o stanowczo za długich nogach i rękach - takimi zabawkami bawiły się dzieci w latach 60., 70. i 80. Czy te zabawki naprawdę były takie brzydkie i niepraktyczne? A może jednak kryje się w nich jakiś czar? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można szukać w Muzeum Zabawek i Zabawy, na wystawie zabawek z PRL zatytułowanej "Made in Poland". Wernisaż ekspozycji odbędzie się dziś o godz. 16.00. (więcej)

22.06.2009 r.

Pomimo niesprzyjającej aury kielczanie licznie wzięli udział w imprezach z okazji Święta Kielc. Wśród atrakcji były koncerty gwiazd, maratony kabaretowe, wystawy, kiermasze i pokazy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. koncerty Stanisława Sojki, Janusza Radka, Skaldów, Mafii i Izabeli Trojanowskiej oraz Mietka Szcześniaka. Powrót w czasy Polski Ludowej zapewniło Muzeum Zabawek i Zabawy. Na dziedzińcu Muzeum powstalo Wesołe Miasteczko w stylu PRL. Kieleckie Bractwo Artyleryjskie zaprezentowało XVII wieczny obóz wojskowy. Jak co roku w ramach "Białej nocy" kielczanie mogli także odwiedzać placówki kulturalne, a przez całe trzy dni - brać udział w konkursach plastycznych, lekcjach tańca, wystawach i festynach. Tegoroczne "Święto Kielc" zakończył pokaz sztucznych ogni na Placu Artystów.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce - relacja z niedzieli

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce - relacja z soboty

 

Zobacz Galerię zdjęć z całego święta

Radni z Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Łodzi przebywają dziś z wizytą w Kielcach. Goście spotkali się na wspólnym posiedzeniu z Komisją Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kielcach, które odbyło się na stadionie przy ul. Ściegiennego. Celem wizyty łódzkich samorządowców jest zapoznanie się z infrastrukturą sportową w naszym mieście.

Dwa nowoczesne autokary czekały na zwycięskie Zielone Patrole, które w niedzielę (22czerwca) rano wyjechały w podróż do Paryża. Tę główną nagrodę w konkursie, zorganizowanym przez prezydenta Kielc dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów naszego miasta , wygrało w całorocznej rywalizacji przeszło 60. uczniów, którzy pracowali pod kierunkiem 7 nauczycielek, liderek patroli nr 20 z SP 27, nr 22 z SP 33 i nr 34 z ZSO nr 10. Jeszcze tylko sprawdzenie pojazdów przez policję, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w podróży oraz ostatnie rady rodziców, którzy przywieźli dzieci na zbiórkę, i już można ruszać w daleką, liczącą niemal 1700 km, trasę.


- Bardzo zasłużyli na tę nagrodę. Pracowali na nią ciężko cały rok, rozwiązując trudne patrolowe zadania - stwierdziła mama Bernarda z Zielonego Patrolu nr 22. - Niektóre dzieci są małe, trochę się o nie martwimy, ale wszystko jest doskonale zorganizowane i mają świetną opiekę - dodała matka innego dziecka.


850 km, jakie mieli do pokonania pierwszego dnia, minęło dosyć szybko. Wieczorem uczestników wyprawy powitały malownicze tereny Turyngii, landu w którym leży Gotha, partnerskie miasto Kielc. Tu, na półmetku podróży, zaplanowano pierwszy nocleg. Rano dzieci wyruszą w dalszą podróż do Paryża.
Zielonym Patrolom towarzyszą przedstawiciele Straży Miejskiej oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce, który koordynuje cały projekt.
Relacja z podróży i pobytu Zielonych Patroli w Paryżu, ukaże się w Internetowej Telewizji Kielce za tydzień, po powrocie dzieci.

Prezentacja młodzieżowej drużyny piłkarek ręcznych z KSS Kielce, które reprezentować będą miasto oraz kraj na Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Partille Cup w szwedzkim Geteborgu odbyła się dziś w Urzędzie Miasta (ul. Strycharska).

W dniach od 30 czerwca br. do 5 lipca br. 14 - osobowa drużyna dziewcząt uczących się w klasie sportowej o profilu piłka ręczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Kielcach na Barwinku weźmie udział w największym na świecie młodzieżowym turnieju piłki ręcznej „PARTILLE CUP” w Goeteborgu, Szwecja (www.partillecup.com). Drużyna reprezentować będzie nasze miasto i występować na boiskach pod nazwą „KIELCE”.


W swoich meczach grupowych kielczanki zmierzą się z trzema drużynami z Norwegii (Haslum, Baekkelaget, Lillestrom), dwoma ze Szwecji (Karra, Lugi) oraz jedną chorwacką – RK Pavleki.


Drużyna „KIELCE” została również wskazana przez organizatorów do pełnienia roli polskiej „reprezentacji narodowej” podczas uroczystego otwarcia turnieju, które odbędzie się w obecności 12.000 osób w hali Scandinavium. Mecze turnieju, w którym udział bierze ponad 800 drużyn z całego świata, rozgrywane będą m.in. na największym stadionie piłkarskim Szwecji – Ulevi.

W ubiegłym roku dziewczęta ze ZSO nr 16 były gospodyniami turnieju rozgrywanego w ramach realizowanego przez miasto Kielce projektu - „Ręka w rękę z piłką ręczną” i podejmowały reprezentacje miast partnerskich Kielc z Budapesztu – Czepel, Winnicy i Sandviken.

Plastikowe maskotki, rozlatujące się misie o dziwnych kolorach i fakturze, lalki z małą ilością włosów, metalowe autka, szmacianki o stanowczo za długich nogach i rękach - takimi zabawkami bawiły się dzieci w latach 60., 70. i 80. Czy te zabawki naprawdę były takie brzydkie i niepraktyczne? A może jednak kryje się w nich jakiś czar? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można szukać w Muzeum Zabawek i Zabawy, na wystawie zabawek z PRL zatytułowanej "Made in Poland". Wernisaż ekspozycji odbędzie się 23 czerwca o godz. 16.00. (więcej)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach informuje o rozpoczęciu akcji pobierania krwi w każdy czwartek w okresie od 2 lipca do 27 sierpnia br. W tym terminie krew będzie można oddawać w ambulansie przy ul. Sienkiewicza (mostek na Silnicy) od godz. 11.00 do 14.00.

Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-65 lat legitymujące się dowodem osobistym, po spożyciu lekkostrawnego posiłku, które zechcą oddać krew mogą zgłaszać się do siedziby Centrum Krwiodawstwa w Kielcach (ul. Jagiellońska 66 w godz. 7.00-14.00, w każdą środę do 16.30).

20.06.2009 r.

Tegoroczne „Święto Kielc” rozpoczęła Biała Noc, podczas której do późnych godzin nocnych zwiedzać można było kieleckie muzea.

W Domu Środowisk Twórczych Pałacyku Tomasza Zielińskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Kielc dla najwybitniejszych twórców kultury. A o godzinie 21., w strugach ulewnego chwilami deszczu, na Letniej Scenie zaprezentował się Stanisław Sojka z zespołem.
W tym samym czasie w DK „Zameczek” odbył się kabareton, który oglądało kilkuset widzów w różnym wieku.

W sobotę w „Muzeum Zabawek i Zabawy” przez chwile można było poczuć się jak w PRL-u: ułożyć kostkę Rubika, napić się wody z saturatora, zagrać w „kapsle” lub wyruszyć na krótką wycieczkę po mieście autobusem pieszczotliwie nazwanym „ogórkiem”. Na ulicy Sienkiewicza można było m.in. pojeździć bicyklem, posłuchać melodii wygrywanych na katarynkach, przymierzyć kapelusz z „babcinej szafy”, wysłuchać bębniarzy czy wyszukać coś dla siebie na kilkudziesięciu czynnych straganach w ramach Jarmarku.
Na scenach plenerowych zlokalizowanych na Placu Artystów czy w Parku Miejskim królowała piosenka i taniec.

Tego dnia wieczorem na uczestników Święta czekają jeszcze inne atrakcje w postaci m.in. koncertu Izabelli Trojanowskiej z zespołem Mafia czy legendarnych Skaldów z braćmi Zielińskimi.19.06.2009 r.

Joanna Kasperek-Artman, Grzegorz Artman, Marek Cecuła, Sławomir Micek oraz Ludmiła Worobec-Witek otrzymali Nagrody I stopnia, przyznane przez prezydenta Kielc za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2008 rok.


Znakomite grono laureatów wyłoniła komisja powołana przez Wojciecha Lubawskiego spośród 37 kandydatur w tym 8. zbiorowych, które zgłosiły stowarzyszenia, związki twórcze, instytucje kultury oraz radni. Uroczystość wręczenia nagród, odbyła się w Domu Środowisk Twórczych, inaugurując tegoroczne Święto Kielc.


Laureaci Nagrody II stopnia to: Andrzej Konopacki, pracownicy Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Paweł Sanakiewicz, Teatr 1eden działający przy Oratorium Świętokrzyskim Świętego Jana Bosko, Jan Tokarz oraz Zofia Zamojska Pabich.


Nagrody III stopnia otrzymali: Natalia Łakomska, Ks. Jan Oleszko, Teresa Sadłocha, Jarosław Skulski - oraz Maria Włodno.


Nagrodę Specjalną przyznano członkom Zespołu Aktorskiego Teatru Lalki i Aktora „KUBUŚ”.


Uroczystość uświetnił recital Stanisława Soyki.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Pliki do pobrania

Koncerty gwiazd, maratony kabaretowe, wesołe miasteczko w stylu PRL, wystawy, kiermasze i pokazy to atrakcje tegorocznego Święta Kielc, które potrwa niedzieli, 21 czerwca.

 

W programie imprezy znalazły się m.in. koncerty Stanisława Sojki, Janusza Radka, Skaldów, Mafii i Izabeli Trojanowskiej oraz Mietka Szcześniaka. Powrót w czasy Polski Ludowej zapewni Muzeum Zabawek i Zabawy. Na dziedzińcu Muzeum powstanie Wesołe Miasteczko w stylu PRL - z saturatorem i strzelnicą. Przewidziano m.in. plebiscyt na "najfajniejszą grę", konkurs spożywczy "Bar mleczny", gry w kapsle i turnieje hula hop. Kieleckie Bractwo Artyleryjskie zaprezentuje XVII wieczny obóz wojskowy. Poznamy też filmy dokumentalne, pokłosie konkursu "Moje miasto mnie kręci, ja kręcę moje miasto". Jak co roku w ramach "Białej nocy" kielczanie będą mogli odwiedzać placówki kulturalne, a przez całe trzy dni - brać udział w konkursach plastycznych, lekcjach tańca, wystawach i festynach.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Skończył się rok szkolny. W Kielcach dla niemal 25 tysięcy uczniów. W szkołach odbyły się dziś uroczystości połączone z wręczeniem świadectw.

 

Kilkudziesięciu uczniów szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach odebrało z rąk dyrekcji gratulacje i dyplomy za wzorowe zachowanie oraz znakomite wyniki w nauce. Wśród wyróżnionych znalazła się także duża grupa laureatów konkursów przedmiotowych.


Przed dziećmi i młodzieżą dwa miesiące wypoczynku. Wiele osób ma ciekawe plany na tegoroczne wakacje. Dla tych, którzy nigdzie nie wyjadą, przygotowana jest bogata oferta nieodpłatnych zajęć w ramach akcji Lato w mieście. Szczegóły dotyczące poszczególnych imprez dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że w związku z obchodami Święta Kielc, od dnia 19 do 21.06.2009r uruchomiona zostanie dodatkowa linia nocna nr 101 Bis, która kursować będzie po trasie linii 101. Rozkład jazdy rozwieszone zostaną na przystankach dnia 19.06.2009 r.

Niemal 1700 absolwentów kieleckich gimnazjów pożegnało szkolne mury. Wzruszająca uroczystość z tej okazji odbyła się między innymi w Gimnazjum nr 4 przy ul. Jasnej. Dyplomy i nagrody odebrało tu kilkudziesięciu uczniów trzecich klas, wyróżniających się nauką i zachowaniem. Były także gratulacje dla ich rodziców. Wyróżnienia otrzymali również laureaci konkursów przedmiotowych oraz najlepsi sportowcy. Ostatnie spotkanie tego grona w murach gimnazjum uświetnił pokaz poloneza w wykonaniu uczniów oraz występy artystyczne.

Przedsiębiorcy mieli okazję spotkać się w Kielcach z ekspertami i praktykami zajmującymi się unijnymi dotacjami z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Celem, zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości spotkania, była promocja wśród przedsiębiorców, szczególnie prowadzących działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B oraz możliwości dofinansowania tego typu projektów ze środków unijnych. Eksperci PARP i Regionalnej Instytucji Finansującej zaprezentowali zasadę przyznawania unijnych dotacji na wdrażanie wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych pomiędzy partnerami w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się kto, na jakie projekty oraz w jakiej wysokości może otrzymać unijną dotację oraz jak unikać błędów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie. Przedstawiono także projekt z województwa świętokrzyskiego, który już uzyskał dotację. Dzięki temu uczestnicy mogli zobaczyć jak w praktyce wygląda przygotowanie zwycięskiego projektu i jego realizacja.


Ostanie zaplanowane w tym roku spotkanie informacyjne poświęcone pozyskiwaniu dotacji na e-biznes odbędzie się 5 sierpnia we Wrocławiu. Działanie 8.2 skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują współpracę w oparciu o nowoczesne rozwiązania elektroniczne. Istotą projektów realizowanych w ramach działania 8.2 jest stworzenie nowych lub integracja obecnych systemów informatycznych współpracujących ze sobą firm, które sprawią, że wymiana informacji między nimi będzie zautomatyzowana. Firmy mogą liczyć na wsparcie nie niższe niż 20 tys. zł i nieprzekraczające 2 mln zł. Przedsiębiorcy, których wnioski przyjęte zostaną do realizacji, objęci będą wsparciem przez 24 miesiące.Spółka „Wodociągi Kieleckie” zaprasza do udziału w dniu 19 czerwca 2009 r. w uroczystości odsłonięcia i symbolicznego przekazania w użytkowanie kielczanom mini zdroju z kielecką podziemną wodą, które zaplanowane jest na godz. 16.45.

Mini zdrój zostanie ustawiony przez „Wodociągi Kieleckie” na odcinku ul. Sienkiewicza - pomiędzy ulicą Małą a Dużą. Jego ufundowanie jest częścią tegorocznych obchodów Jubileuszu 80-lecia kieleckiej spółki wodociągowej.

Przed uczestnikami W Kielcach Drużynowych Mistrzostw Europy w Pool Bilard, które odbywają się w Centrum Biznesu Exbud Skanska, najważniejsze pojedynki zawodów, decydujące o podziale medali. Zawodnicy z Polski radzą sobie bardzo dobrze. W grupie kobiet duet Katarzyna Wesołowska (Nosan Kielce) i Karolina Stawarz ( Ósemka Rzeszów) awansował do strefy medalowej i dziś o godzinie 16.00 stanie do walki o awans do ścisłego finału.


Bardzo dobrze spisują się również dwa polskie męskie składy. Drużyna Polski A w składzie której występują : Radosław Babica (Nosan Kielce), Mariusz Skoneczny (Duet Tomaszów Mazowiecki) oraz Mateusz Śniegocki (Hades Poznań) po pokonaniu w naszpikowanej gwiazdami (w składzie dwóch aktualnych mistrzów świata) reprezentacji Anglii a następnie Białorusi dzisiaj o godzinie 12.00 zmierzy się z zespołem Niemiec. Równie dobrze radzi sobie Polska B w składzie: Karol Skowerski (Nosan Kielce), Adam Skoneczny ( Duet Tomaszów Maz.), Tomasz Kapłan (Ósemka Rzeszów), która również wygrała dwa spotkania ( z Belgią i Czechami) a dziś zagra z zespołem Rosji.
Stawką obu spotkań jest awans do strefy medalowej zawodów.


Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski. Mecze finałowe i zakończenie zawodów w sobotę o godzinie 16.00

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Z okazji obchodów Święta Kielc, w sobotę 20 czerwca przy Szkole Podstawowej nr 25 na Ślichowicach, odbędzie się pokazowy mecz futbolu amerykańskiego pomiędzy drużynami ofensywy i defensywy Scyzorów Kielce. Mecz będzie etapem przygotowań to najbliższego spotkania w ramach II Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego pomiędzy drużyną Scyzorów Kielce a Bielawa Owls, a także okazją do wspólnego świętowania obchodów Święta Kielc.

18.06.2009 r.

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” przygotowuje się właśnie do premiery najnowszego przedstawienia. Będzie to „Lalkarz” autorstwa Martina Stevensa w reżyserii Honoraty Mierzejewskiej - Mikoszy. To kolejna propozycja Sceny Inicjacji Teatralnej dla Najmłodszych, która prezentuje dzieciom w wieku od lat 3 sceniczne adaptacje literatury polskiej i światowej.


Akcja przedstawienia rozgrywa się na niewielkim parawanie i w przestrzeni wokół niego. Do dzieci przyjeżdża niezwykłym rowerem Lalkarz, który z elementów bagażu komponuje całą scenerię do swoich opowieści. Towarzyszy mu Grajek, który pomaga budować historię. Wesoły i lekki spektakl porusza ważny temat - tolerancję.

Premiera „Lalkarza” odbędzie się w niedzielę 21 czerwca o godzinie 11.00 w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”. Spektakl zamyka ten sezon artystyczny.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że w dniu 20.06.2009 r. od godz. 11:00 do godz. 18:00 w związku z meczem piłki ręcznej POLSKA-RUMUNIA wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym. Na odcinku od ul. Gagarina do ul. Husarskiej będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy (kierunek do ul. Husarskiej).
W związku z powyższym autobusy linii Nr 2 kursować będą w obu kierunkach przez ul. Ściegiennego.

Szczegółowe informacje o kursowaniu autobusów można będzie uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

Dyspozytor Zajezdni Jagiellońska - 041-34-606-96
Zarząd Transportu Miejskiego (pon.-piąt. w godz. 7.00- 15.00) - 041-343-15-93 w.31
Punkt kontrolny ul. Żytnia - 041-361-49-38
Punkt kontrolny ul. Warszawska - -41-368-17-09

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od dnia 22.06.2009 r. (poniedziałek) w związku z rozpoczęciem się okresu WAKACJI LETNICH wprowadza się ograniczenia w kursowaniu autobusów linii Nr 30. W dni robocze w/w linia kursować będzie wg rozkładu jak w WAKACJE – DNI ROBOCZE.

Ulica Henryka Sienkiewicza w Kielcach znalazła się wśród 17. nominowanych w konkursie na najpopularniejszą ulicę Polski. Ranking ten ogłosił magazyn turystyczny "Wasze Podróże".

Popularna "Sienkiewka" znalazł się wśród innych mniej lub bardziej znanych ulic, m.in. warszawskiego Krakowskiego Przedmieścia, sopockiego "Monciaka", zakopiańskich Krupówek czy ulicy Floriańskiej w Krakowie.

Wyniki głosowania są dla mieszkańców Kielc niezwykle miłe, bowiem w rankingu ulica Sienkiewicza wyraźnie prowadzi. Oddała na nią głosy grupa ponad 53 % biorących udział w konkursie internautów.
Zagłosować w konkursie i jego wyniki zobaczyć można na stronie www.waszepodroze.pl/

W ramach tegorocznego Święta Kielc, Klub Miłośników Geologii działający w Geoparku Kielce proponuje prelekcję pt. ,,Kielce nieznane - geologiczna perełka na mapie Europy'' oraz wycieczkę terenową do jednego z kieleckich rezerwatów geologicznych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o niezwykłej historii geologicznej obszaru na którym znajduje sie obecnie nasze miasto, a także o spektakularnych znaleziskach geologicznych na tym terenie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w najbliższy piątek (19 czerwca), na godzinę 11.00 do siedziby Klubu Miłośników Geologii przy Placu Moniuszki 2A (wejście główne do budynku Kieleckiego Centrum Kultury).

17.06.2009 r.

Symboliczne wbicie łopat rozpoczęło kolejną, czwartą już inwestycję drogową w naszym regionie. Oficjalnie ruszyła budowa wylotu wschodniego drogi 74, prowadzącej z Kielc w kierunku Rzeszowa i Lublina.

Cały odcinek będzie miał blisko 7 kilometrów długości. Przedsięwzięcie zakłada budowę węzła z tunelem w ciągu ulicy Świętokrzyskiej. W ramach inwestycji powstanie również nowa dwujezdniowa droga będąca przedłużeniem tej ulicy w kierunku Cedzyny. Cały odcinek będzie miał parametry drogi ekspresowej, a koszt jego budowy wynieść ma blisko 285 milionów złotych. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na koniec 2011 roku.
 
Profesor Gustaw Zemła, jeden z najbardziej znanych współczesnych polskich rzeźbiarzy polskich, zaprezentował w Kielcach model pomnika Henryka Sienkiewicza swojego autorstwa. Tworzą go 3 elementy: platforma ze schodkami, na której postawiony jest cokół z napisem Quo Vadis, sylwetka pisarza trzymającego na kolanach zwój papieru i kolumna, pełniąca funkcję nie tylko przestrzenną, ale też metaforyczną, ozdobiona dwoma płonącymi laurami. Z tyłu cokołu znajdują się nawiązania do "Krzyżaków", "Potopu" oraz "Ogniem i mieczem". Pomnik ma być wykonany z surowców mineralnych z naszego regionu.


Projekt profesora Zemły zyskał uznanie przedstawicieli kieleckich instytucji kulturalnych, którzy mieli okazję wymienić spostrzeżenia na jego temat, a także rzeźbiarzy i architektów. Pomnik Sienkiewicza ma stanąć u zbiegu ulicy tego patrona oraz Ewangelickiej.

 
Pprofesor Zemła odwiedził dziś także Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kielcach, uczestnik ogólnopolskiego programu "Doskonałe mleko w szkole", wygrała konkurs na piosenkę promująca to przedsięwzięcie. Kielczanie okazali się najlepsi spośród 3000 tysięcy szkół z całej Polski.

SP Nr 7 zajęła I miejsce za piosenkę "Doskonałe mleko", do której muzykę skomponował dyrektor szkoły Marek Kazusek, a słowa napisali uczniowie klasy IV a Magdalena Król i Patryk Buczkowski. Przekazanie nagrody głównej w konkursie - pianina cyfrowego odbyło się dziś w siedzibie placówki (ul. Szkolna nr 29).

16 drużyn bierze udział w organizowanych po raz pierwszy w Kielcach Drużynowych Mistrzostwach Europy w Pool Bilard.
W kieleckim Centrum Biznesu przy Alei Solidarności 34 o medale rywalizują czołowi przedstawiciele tej dyscypliny sportu. W zawodach startują trzyosobowe drużyny męskie oraz kobiece "dwójki".

Patronat nad imprezą objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski.
Ulica Henryka Sienkiewicza w Kielcach znalazła się wśród 17. nominowanych w konkursie na najpopularniejszą ulicę Polski. Ranking ten ogłosił magazyn turystyczny "Wasze Podróże".

Popularna "Sienkiewka" znalazł się wśród innych mniej lub bardziej znanych ulic, m.in. warszawskiego Krakowskiego Przedmieścia, sopockiego "Monciaka", zakopiańskich Krupówek czy ulicy Floriańskiej w Krakowie.

Wyniki głosowania są dla mieszkańców Kielc niezwykle miłe, bowiem w rankingu ulica Sienkiewicza wyraźnie prowadzi. Oddała na nią głosy grupa ponad 53 % biorących udział w konkursie internautów.
Zagłosować w konkursie i jego wyniki zobaczyć można na stronie www.waszepodroze.pl/

W ramach tegorocznego Święta Kielc, Klub Miłośników Geologii działający w Geoparku Kielce proponuje prelekcję pt. ,,Kielce nieznane - geologiczna perełka na mapie Europy'' oraz wycieczkę terenową do jednego z kieleckich rezerwatów geologicznych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o niezwykłej historii geologicznej obszaru na którym znajduje sie obecnie nasze miasto, a także o spektakularnych znaleziskach geologicznych na tym terenie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w najbliższy piątek (19 czerwca), na godzinę 11.00 do siedziby Klubu Miłośników Geologii przy Placu Moniuszki 2A (wejście główne do budynku Kieleckiego Centrum Kultury).

155 zdjęć 68. autorów zostało nadesłanych na tegoroczną edycję konkursu fotograficznego "Kieleckie Inaczej 2009". Jury, w którym znaleźli się Paweł Pierściński, Włodzimierz Płaneta, Artur Świerczyński i Jakub Wątor (sekretarz), przyznało nagrody i wyróżnienia 25. autorom.

Ich wręczenie oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w najbliższą niedzielę 21 czerwca, w Pałacyku Zielińskich o godzinie 12.

16.06.2009 r.

Sesja Rady Miejskiej w Kielcach odbyła się dziś w Urzędzie Miasta, Rynek 1. Radni podjęli uchwały m.in. w sprawach: przyznania dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce zachód - Obszar Niewachlów II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach. W porządku obrad znalazły sie też projekty uchwał w sprawie sprzedaży lokali użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach. (program sesji)

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 Do Kielc dotarł transport wózków dla osób niepełnosprawnych. To efekt akcji "Wózki dla Polski" pod honorowym patronatem prezydenta Wojciecha Lubawskiego. Wydawanie sprzętu osobom zainteresowanym odbywa się dziś w Hali Legionów przy ul. Bocznej. Głównym realizatorem przedsięwzięcia jest Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Kielcach, reprezentujący Fundację "Joni i Przyjaciele". Jest to organizacja założona przed trzydziestu laty w USA przez Joni Eriscon-Tada, która w wieku 18 lat została całkowicie sparaliżowana na skutek niefortunnego skoku do wody. Dzięki jej Fundacji trafiło do Polski kilka tysięcy sztuk sprzętu rehabilitacyjnego. W akcję zaangażował się również Świętokrzyski Klub Krótkofalowców.


Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Profesor Gustaw Zemła, jeden z najbardziej znanych współczesnych polskich rzeźbiarzy, zaprezentuje jutro w Kielcach model pomnika Henryka Sienkiewicza. Prezentacja połączona jest z konferencją prasową (godz. 12.45), która odbędzie się na dziedzińcu Muzeum Zabawek i Zabawy.


Następnie profesor Zemła odwiedzi Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Spotka się tam z rodziną pisarza, kustosz muzeum oraz wójtem Strawczyna.

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kielcach, uczestnik ogólnopolskiego programu "Doskonałe mleko w szkole", wygrała konkurs na piosenkę promująca to przedsięwzięcie. Kielczanie okazali się najlepsi spośród 3000 tysięcy szkół z całej Polski.

SP Nr 7 zajęła I miejsce za piosenkę "Doskonałe mleko", do której muzykę skomponował dyrektor szkoły Marek Kazusek, a słowa napisali uczniowie klasy IV a Magdalena Król i Patryk Buczkowski. Przekazanie nagrody głównej w konkursie - pianina cyfrowego odbędzie się jutro o godz. 9.00 w siedzibie placówki (ul. Szkolna nr 29).

Koncerty gwiazd, maratony kabaretowe, wesołe miasteczko w stylu PRL, wystawy, kiermasze i pokazy to atrakcje tegorocznego Święta Kielc, które odbędzie się w dniach 19 - 21 czerwca. W programie imprezy znalazły się m.in. koncerty Stanisława Sojki, Janusza Radka, Skaldów, Mafii i Izabeli Trojanowskiej oraz Mietka Szcześniaka. Powrót w czasy Polski Ludowej zapewni Muzeum Zabawek i Zabawy. Na dziedzińcu Muzeum powstanie Wesołe Miasteczko w stylu PRL - z saturatorem i strzelnicą. Przewidziano m.in. plebiscyt na "najfajniejszą grę", konkurs spożywczy "Bar mleczny", gry w kapsle i turnieje hula hop. Kieleckie Bractwo Artyleryjskie zaprezentuje XVII wieczny obóz wojskowy. Poznamy też filmy dokumentalne, pokłosie konkursu "Moje miasto mnie kręci, ja kręcę moje miasto". Jak co roku w ramach "Białej nocy" kielczanie będą mogli odwiedzać placówki kulturalne, a przez całe trzy dni - brać udział w konkursach plastycznych, lekcjach tańca, wystawach i festynach. Święto Kielc poprzedzi trzydniowy jarmark na ul. Sienkiewicza.

Drużynowe Mistrzostwa Europy w Pool Bilard rozpoczną się 17 czerwca w Kielcach. W kieleckim Centrum Biznesu (Aleja Solidarności 34) o medale rywalizować będą czołowi europejscy gracze. W zawodach zagrają trzyosobowe drużyny męskie oraz kobiece "dwójki". Start potwierdziło 18 reprezentacji narodowych. Patronat nad imprezą objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

"TK 2009+, czyli ballada mikrofonowa z palmą w tle” - tak nazywa się pokaz pracy warsztatowej przygotowany przez Grzegorza Artmana z gimnazjalistami z Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej. Efekt pracy będzie można obejrzeć w Sali konferencyjnej Muzeum Zabawek i Zabawy w dniach 17 i 19 czerwca o godz. 20.00 oraz dodatkowo 19 czerwca o godz. 22.00.

"TK2009+" w warstwie literackiej opiera się na wspomnieniach, przemyśleniach pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawłą II w Kielcach, członków Studia Magellana, znanych z poprzedniego spektaklu przygotowanego przez Grzegorza Artmana "Sella Turcica". Teksty zostały opracowane przez młodzież uczestniczącą w warsztatach i spięte w większą całość scenariuszową. W pokazie poza tytułowym mikrofonem i palmą pojawią się także inne egzotyczne rekwizyty. Prezentacja trwa około 50 minut.

W pokazie pracy wystąpi młodzież w wieku 13-16 lat. To kolejna wspólna praca Artmana i gimnazjalistów. Jesienią ubiegłego roku stworzyli etiudę „Wilk i owieczka” na podstawie prozy poetyckiej Zbigniewa Herberta, w ramach projektu „Baśnie Herberta” realizowanego w Muzeum Zabawek i Zabawy dzięki dotacji z MKiDN.

Piątkowe pokazy (19 czerwca) odbędą się w ramach Białej Nocy towarzyszącej tegorocznemu Świętu Kielc. Wstęp wolny.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z całej Polski, a w szczególności z woj. świętokrzyskiego na spotkanie informacyjne „Unijne dotacje na rozwój relacji B2B”.  Spotkanie odbędzie się w Hotelu La Mar w Kielcach w dniu 17 czerwca (środa) o godz. 10.00. Udział jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie www.web.gov.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Celem tego przedsięwzięcia jest promocja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W trakcie spotkania przedsiębiorcy dowiedzą się kto, na jakie projekty oraz w jakiej wysokości może uzyskać unijną dotację oraz jak unikać błędów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza 19 czerwca (piątek) o godz. 21.30 na "Kabaretową Białą Noc". Zaprezentowany zostanie nowy program przygotowany przez Zameczkową Scenę Kabaretową podczas IV Kieleckich Poligonów Kabaretowych. Wystąpią kabarety: "Kabaret Skeczów Męczących", "Z konopi", "Weźrzesz", "Yamha", "Pocisnę". Wstęp wolny .

15.06.2009 r.

Sesja Rady Miejskiej w Kielcach odbędzie się jutro o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta, Rynek 1. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał m.in. w sprawach: przyznania dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce zachód - Obszar Niewachlów II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach.

Podsumowanie konkursu "Zielony Patrol" odbyło się dziś w Kieleckim Centrum Kultury. Nagrodę główną w konkursie "Zielony Patrol" wycieczkę do Paryża zdobyli: Patrol Nr 20 ze Szkoły Podstawowej Nr 27, Patrol Nr 22 ze Szkoły Podstawowej Nr 23 oraz Patrol Nr 34 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10.

 

Wyróżnionym szkołom przyznano także środki finansowe na doposażenie pracowni przyrodniczo-informatycznych. 15 tysięcy złotych na ten cel otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 25 (Patrol Nr 14). Nagrody po 10 tysięcy złotych przyznano Szkole Podstawowej nr 11 (Patrol nr 10) oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (Patrol Nr 30 a i 30 b). 7 tysięcy złotych otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 28 (Patrol Nr 24).


W  przedsięwzięciu, realizowanym  z inicjatywy prezydenta Kielc, wzięło udział niemal 750 uczniów kieleckich szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs koordynował Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

 

Od września 2008 roku młodzież pod opieką liderów wykonywała kolejne zadania w szkołach i w terenie. Poznawali i badali środowisko naturalne, zgłaszali także do Straży Miejskiej znalezione na terenach rekreacyjnych, dzikie wysypiska.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce - relacja z finału konkursu

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce - film "Zrobiłem coś dla przyrody"

 

Koncerty gwiazd, maratony kabaretowe, wesołe miasteczko w stylu PRL, wystawy, kiermasze i pokazy to atrakcje tegorocznego Święta Kielc, które odbędzie się w dniach 19 - 21 czerwca. W programie imprezy znalazły się m.in. koncerty Stanisława Sojki, Janusza Radka, Skaldów, Mafii i Izabeli Trojanowskiej oraz Mietka Szcześniaka. Powrót w czasy Polski Ludowej zapewni Muzeum Zabawek i Zabawy. Na dziedzińcu Muzeum powstanie Wesołe Miasteczko w stylu PRL - z saturatorem i strzelnicą. Przewidziano m.in. plebiscyt na "najfajniejszą grę", konkurs spożywczy "Bar mleczny", gry w kapsle i turnieje hula hop. Kieleckie Bractwo Artyleryjskie zaprezentuje XVII wieczny obóz wojskowy. Poznamy też filmy dokumentalne, pokłosie konkursu "Moje miasto mnie kręci, ja kręcę moje miasto". Jak co roku w ramach "Białej nocy" kielczanie będą mogli odwiedzać placówki kulturalne, a przez całe trzy dni - brać udział w konkursach plastycznych, lekcjach tańca, wystawach i festynach. Święto Kielc poprzedzi trzydniowy jarmark na ul. Sienkiewicza.

Drużynowe Mistrzostwa Europy w Pool Bilard rozpoczną się 17 czerwca w Kielcach. W kieleckim Centrum Biznesu (Aleja Solidarności 34) o medale rywalizować będą czołowi europejscy gracze. W zawodach zagrają trzyosobowe drużyny męskie oraz kobiece "dwójki". Start potwierdziło 18 reprezentacji narodowych. Patronat nad imprezą objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej zebrała się dziś w ratuszu. Tematem posiedzenia była m.in. realizacja polityki mieszkaniowej miasta z uwzględnieniem budownictwa socjalnego. W Urzędzie Miasta spotkała się także Komisja Edukacji i Kultury.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza 19 czerwca (piątek) o godz. 21.30 na "Kabaretową Białą Noc". Zaprezentowany zostanie nowy program przygotowany przez Zameczkową Scenę Kabaretową podczas IV Kieleckich Poligonów Kabaretowych. Wystąpią kabarety: "Kabaret Skeczów Męczących", "Z konopi", "Weźrzesz", "Yamha", "Pocisnę". Wstęp wolnyPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z całej Polski, a w szczególności z woj. świętokrzyskiego na spotkanie informacyjne „Unijne dotacje na rozwój relacji B2B”. Spotkanie odbędzie się w Hotelu La Mar w Kielcach w dniu 17 czerwca (środa) o godz. 10.00. Udział jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie www.web.gov.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Celem tego przedsięwzięcia jest promocja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W trakcie spotkania przedsiębiorcy dowiedzą się kto, na jakie projekty oraz w jakiej wysokości może uzyskać unijną dotację oraz jak unikać błędów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.

12.06.2009 r.

Społeczny komitet obchodów 90-lecia 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach zaprasza na uroczystości, które odbędą się w dniu 12 i 13 czerwca. Uroczystości rozpoczną się dziś mszą Św. w kościele garnizonowym o godz. 11.00. Od 12.30 uroczystości przeniosą się na teren dawnych koszar 2 PAL Legionów na Stadionie. W dniu 13 czerwca w Muzeum Historii Kielc o godz. 10.00 będzie można wysłuchać wspomnień córki adiutanta ostatniego dowódcy 2 PAL Legionów, a o godz. 12.00 – wykładu „2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów – Kielce”. Pamiątki związane z działalnością 2 PAL można oglądać w Antykwariacie przy ul. Sienkiewicza 13, a wystawy okolicznościowe w WDK oraz II L.O. im. Jana Śniadeckiego w Kielcach.

Do Kielc dotarł transport wózków dla osób niepełnosprawnych. To efekt akcji "Wózki dla Polski" pod honorowym patronatem prezydenta Wojciecha Lubawskiego. Wydawanie sprzętu osobom zainteresowanym odbędzie się 16 czerwca br. od godz. 9.00 w Hali Legionów przy ul. Bocznej. Głównym realizatorem przedsięwzięcia jest Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Kielcach, reprezentujący Fundację "Joni i Przyjaciele". Jest to organizacja założona przed trzydziestu laty w USA przez Joni Eriscon-Tada, która w wieku 18 lat została całkowicie sparaliżowana na skutek niefortunnego skoku do wody. Dzięki jej Fundacji trafiło do Polski kilka tysięcy sztuk sprzętu rehabilitacyjnego. W akcję zaangażował się również Świętokrzyski Klub Krótkofalowców.

12 czerwca (piątek po Bożym Ciele), będzie dla Urzędu Miasta dniem wolnym od pracy. W dniu 12 czerwca dyżury w ratuszu w godz. 7.30-15.30 pełnić będą:

Urząd Stanu Cywilnego - stanowisko do spraw rejestracji noworodków i rejestracji zgonów
Referaty: Rejestracji Pojazdów, Praw Jazdy, Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich
Biuro Obsługi Interesantów (Rynek 1 - od strony pl.Konstytucji)
Informacja Turystyczna (na dworcu PKP).

10.06.2009 r.

Wciąż nie wiadomo, czy w najbliższą sobotę w Kielcach piłkarze „Korony” rozegrają mecz barażowy o wejście do piłkarskiej ekstraklasy. Zagadką jest także odpowiedź na pytanie, kto stanie im na drodze? Nie rozwiała tego konferencja prasowa Zarządu Klubu, która poświęcona była środowej decyzji Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy w Warszawie oddalił skargi kasacyjne „Korony” Kielce i „Zagłębia” Lubin od orzeczeń wydanych przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl, dotyczących ich udziału w piłkarskiej aferze korupcyjnej. Uznał natomiast skargę PZPN dotyczącą klubu „Widzew” Łódź, uchylił orzeczenie Trybunału Arbitrażowego i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Zdaniem Mirosława Malinowskiego, prezesa ŚZPN, decyzja Sądu wskazuje wyraźnie, że kielecki klub zagra w przyszłym sezonie w ekstraklasie, a „Widzew” zostanie zdegradowany.

Czy tak będzie przekonamy się już w najbliższy piątek. Być może wtedy zbierze się Komisja ds. Nagłych PZPN, która zajmie się tą sprawą.Grupa „Zhangzhou Puppet” reprezentująca legendarną chińską sztukę lalkarską, której historia liczy ponad 2000 lat przyjechała do Kielc. Dwa godzinne spektakle teatr wystawił dziś na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Mogły obejrzeć dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, które w ubiegłym roku brały udział w konkursie plastycznym na stworzenie chińskich smoków.

 

Występy grupy określane są również mianem "Skarbu Orientu". Kunszt chińskich mistrzów lalkarskich i ich przedstawienia były oklaskiwane nie tylko podczas występów w Azji, ale także w Europie, Ameryce oraz Australii. Sztuka, którą dziś prezentuje teatr „Zhangzhou Puppet Troupe” swoje korzenie ma w dynastii Jin, jednak największy jej rozkwit miał miejsce za dynastii Ming. W 2006 roku sztuka lalkarska, jak i same występy „Zhangzhou Puppet Troupe” zostały umieszczone na Chińskiej Rządowej Liście Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego. Występy lalkarskie cieszą się ogromnym uznaniem publiczności i wielokrotnie były nagradzane na chińskich i międzynarodowych konkursach oraz przeglądach. „Zhangzhou Puppet Troupe” występuje na światowych scenach od 50 lat, podczas których stopniowo rozwija swój repertuar i techniki lalkarskie, kształtując tym samym swój niezwykły i rozpoznawalny na całym świecie styl. Przedstawienia „Zhangzhou Puppet Troupe” była zarejestrowana w ponad 50 filmach i sztukach telewizyjnych.

 

Organizatorem trasy zespołu jest Polsko - Chińska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki DONG FENG oraz Instytut Konfucjusza w Krakowie.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Pliki do pobrania

W poniedziałek (15 czerwca) o godz. 10.00 na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury odbędzie się finał konkursu "Zielony Patrol". W przedsięwzięciu, realizowanym z inicjatywy prezydenta Kielc, wzięło udział niemal 750 uczniów kieleckich szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs koordynował Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

Od września 2008 roku młodzież pod opieką liderów wykonywała kolejne zadania w szkołach i w terenie. Poznawali i badali środowisko naturalne, zgłaszali także do Straży Miejskiej znalezione na terenach rekreacyjnych, dzikie wysypiska.


Nagrodą dla najlepszych jest tygodniowa wycieczka autokarowa do Paryża. Wyróżnione szkoły dostaną środki finansowe na doposażenie pracowni przyrodniczo-informatycznych.

Prezydent Miasta Kielce ogłasza II turę naboru na 6-ciomiesięczne staże dla 23 osób pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie Kielc, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskane po 1 stycznia 2007 r.

 

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:


1. posiadanie i udokumentowanie stałego zameldowania w Kielcach,
2. posiadanie i udokumentowanie wykształcenia wyższego, uzyskanego po 1 stycznia 2007 r.,
3. złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 22.06.2009 r. wyszczególnionych w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.um.kielce.pl/ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kielce.eu./rekrutacja)


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 3676153.

Pierwszy z sześciu warsztatów w ramach projektu "Laboratoria Sztuk Plastycznych" odbędzie się 13 czerwca br. na Placu artystów. Impreza poświęcona zostanie sztuce pisania. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Związek Polskich Artystów Plastyków w Kielcach przy współpracy Urzędu Miasta. Kolejne warsztaty prowadzone będą w każda sobotę przez okres wakacji:


malarstwo sztalugowe - 27.06 i 04.07
malarstwo na szkle - 11.07 -18.07
mała forma rzeźbiarska - 25.07 i 01.08
malarstwo na ceramice - 08.08 i 15.08
linoryt - 22.08 i 29.08

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wszystkich chętnych (osoby pełnoletnie) organizatorzy proszą o kontakt z Galerią "Tycjan", ul. Sienkiewicza 29 w Kielcach. Patronat nad imprezą objęła Internetowa Telewizja Kielce.

W Kielcach zakończył się I Międzynarodowy Kongres Młodych ''Jan Paweł II z Młodymi''. Uczestnicy spotkania wystosowali orędzie do młodych ludzi z całego świata. W dokumencie czytamy m.in. (...) Jan Paweł II zaufał nam i wierzył w nas stawiając przed nami trudne i ważne wyzwania, ufamy że tym kongresem korzystając z doświadczenia odmienności kultur, pochodzenia, rasy, języka możemy wspólnie rozpocząć budowę nowego lepszego świata już od dziś (...).

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z 11/12 czerwca nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie robót drogowych na ul. Jagiellońskiej. Ze względów technologicznych, zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ulic: Jagiellońska - Hoża, a także wyłączony zostanie z ruchu fragment ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Hożej do skrzyżowania z ul. 1-go Maja.

Na remontowanym odcinku ul. Jagiellońskiej, od skrzyżowania z ul. Piekoszowską do skrzyżowania z ul. Młodą, będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy zamiast wprowadzonego od 14.04 ruchu jednokierunkowego.


Na czas trwania robót (do planowanego terminu zakończenia -13.06) wprowadzone zostaną następujące objazdy:

• dla pojazdów jadących ul. Jagiellońską w kierunku ul. 1-go Maja ulicami: Piekoszowską, Mielczarskiego i łącznikiem pod wiaduktem na ul. 1-go Maja;
• dla pojazdów jadących ul. 1 go Maja w kierunku ul. Jagiellońskiej i Kolberga łącznikiem pod wiaduktem na ul. 1-go Maja;
• dla pojazdów jadących al. IX Wieków Kielc i ul. Okrzei w kierunku ul. Jagiellońskiej i Kolberga ulicami: Czarnowską , Żelazną i Grunwaldzką.


Z powodu zamknięcia skrzyżowania ulic: Jagiellońska - Hoża, ul. Hoża na odcinkach od ul. Kolberga do ul. Jagiellońskiej i od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej będzie drogą bez przejazdu (ślepa)

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, informuje że 11czerwca (Boże Ciało) autobusy komunikacji miejskiej kursowały będą wg rozkładów jazdy obowiązujących jak w niedziele. W dniu 12 czerwca (piątek) autobusy kursowały będą wg rozkładów jazdy obowiązujących jak w dni robocze.

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że w dniach 12-13 czerwca wyłączone zostanie z ruchu skrzyżowanie ulic: Hoża - Jagiellońska. W związku z tym autobusy linii Nr 2, 5, 11, 21, 23 i 38 kursować będą wg niżej podanych tras:


• Linie Nr 2 i 21 od ul. Żytniej kursować będą ul. Grunwaldzką - Jagiellońską -Piekoszowską (końcowy przystanek przy ul. Piekoszowskiej "Przedszkole"). Przystanek początkowy Grunwaldzka Szpital.

• Linie Nr 5 i 38 od ul. IX Wieków Kielc kursować będą ul. Czarnowską - Żelazną - Grunwaldzką - Jagiellońską - Piekoszowską (końcowy przystanek przy ul. Piekoszowskiej „Przedszkole”). Przystanek początkowy Grunwaldzka Szpital.

• Linia Nr 11 kursować będzie od Os. Podkarczówka ul. Kołłataja – Jagiellońską - Grunwaldzka –Szajnowicza Iwanowa – Massalskiego – Os. Ślichowice. Trasa powrotna w odwrotnej kolejności.

• Linia Nr 23 kursować będzie z Os. Ślichowice ul. Massalskiego - Szajnowicza Iwanowa – Grunwaldzka – Żelazna - Czarnowska – Okrzei
i dalej wg własciwej trasy. Trasa powrotna w odwrotnej kolejności.
9.06.2009 r.

Światowej sławy kompozytor Wojciech Kilar otrzymał w Kielcach medal "Per Artem ad Deum" (przez sztukę do Boga). Nagrodę, przyznaną przez Papieską Radę ds. Kultury, wręczył artyście abp. Gianfranco Ravasi podczas uroczystej gali w Kieleckim Centrum Kultury, połączonej z jubileuszowym Sacroexpo. Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów została wybrana, jako jedyna spośród wszystkich wystaw sztuki religijnej na świecie, na miejsce przyznawania tej prestiżowej nagrody, ustanowionej w 1982 roku z inicjatywy Papieża Jana Pawła II.


- Nagradzając mistrza, chcemy jeszcze raz podjąć próbę połączenia wiary i kultur - powiedział Arcybiskup Gianfranco Ravasi Prezydent Papieskiej Rady do spraw Kultury. Z okazji wręczenia watykańskiego medalu, prezydent RP Lech Kaczyński skierował do Wojciecha Kilara list gratulacyjny.

Podczas gali w Kieleckim Centrum Kultury orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali wykonała poematy symfoniczne Wojciecha Kilara - "Krzesany" i "Kościelec 1909".


Dotychczasowymi laureatami medalu "Per Artem ad Deum" są: Pracownia Witraży „Furdyna”, Dobrosław Bagiński, profesor Stanisław Słonina oraz Leszek Mądzik.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Grupa „Zhangzhou Puppet” reprezentująca legendarną chińską sztukę lalkarską, której historia liczy ponad 2000 lat odwiedzi w środę 10 czerwca br. Kielce. Dwa godzinne spektakle teatr wystawi na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Będą je mogły obejrzeć dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, które w ubiegłym roku brały udział w konkursie plastycznym na stworzenie chińskich smoków.

Występy grupy określane są również mianem "Skarbu Orientu". Kunszt chińskich mistrzów lalkarskich i ich przedstawienia były oklaskiwane nie tylko podczas występów w Azji, ale także w Europie, Ameryce oraz Australii. Sztuka, którą dziś prezentuje teatr „Zhangzhou Puppet Troupe” swoje korzenie ma w dynastii Jin, jednak największy jej rozkwit miał miejsce za dynastii Ming. W 2006 roku sztuka lalkarska, jak i same występy „Zhangzhou Puppet Troupe” zostały umieszczone na Chińskiej Rządowej Liście Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego. Występy lalkarskie cieszą się ogromnym uznaniem publiczności i wielokrotnie były nagradzane na chińskich i międzynarodowych konkursach oraz przeglądach. „Zhangzhou Puppet Troupe” występuje na światowych scenach od 50 lat, podczas których stopniowo rozwija swój repertuar i techniki lalkarskie, kształtując tym samym swój niezwykły i rozpoznawalny na całym świecie styl. Przedstawienia „Zhangzhou Puppet Troupe” była zarejestrowana w ponad 50 filmach i sztukach telewizyjnych.

Organizatorem trasy zespołu jest Polsko - Chińska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki DONG FENG oraz Instytut Konfucjusza w Krakowie.


Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta. Tematem posiedzenia była realizacja zamówień publicznych. W ratuszu spotkała się również Komisja Budżetu i Finansów. Tematem posiedzenia był m.in. wieloletni plan inwestycji oświatowych na lata 2009 - 2015.

Prezydent Miasta Kielce ogłasza II turę naboru na 6-ciomiesięczne staże dla 23 osób pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie Kielc, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskane po 1 stycznia 2007 r.

 

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:


1. posiadanie i udokumentowanie stałego zameldowania w Kielcach,
2. posiadanie i udokumentowanie wykształcenia wyższego, uzyskanego po 1 stycznia 2007 r.,
3. złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 22.06.2009 r. wyszczególnionych w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.um.kielce.pl/ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kielce.eu./rekrutacja)


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 3676153.

Prezydent Wojciech Lubawski spotkał się dziś w ratuszu z młodzieżą z miast partnerskich Kielc - Gotha (Niemcy), Winnica (Ukraina) oraz Ramla (Izrael), która uczestniczy w I Międzynarodowym Kongresie Młodych - "Jan Paweł II z Młodymi".

W ramach akcji "Wózki dla Polski" pod honorowym patronatem prezydenta Wojciecha Lubawskiego do Kielc dotrze jutro transport wózków dla osób niepełnosprawnych. Wydawanie sprzętu osobom zainteresowanym przez fizjoterapeutów z USA odbędzie się 16 czerwca br. od godz. 9.00 w Hali Legionów przy ul. Bocznej 17 w Kielcach.

Głównym realizatorem tego przedsięwzięcia jest Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Kielcach reprezentujący Fundację "Joni i Przyjaciele". Jest to organizacja założona przed trzydziestu laty w USA przez Joni Eriscon-Tada, która w wieku 18 lat została całkowicie sparaliżowana na skutek niefortunnego skoku do wody. Dzięki jej Fundacji trafiło do Polski kilka tysięcy sztuk sprzętu rehabilitacyjnego.

Społeczny komitet obchodów 90-lecia 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach zaprasza na uroczystości, które odbędą się w dniu 12 i 13 czerwca. Uroczystości rozpoczną się mszą Św. w kościele garnizonowym o godz. 11.00 w dniu 12 czerwca. Od 12.30 uroczystości przeniosą się na teren dawnych koszar 2 PAL Legionów na Stadionie. W dniu 13 czerwca w Muzeum Historii Kielc o godz. 10.00 będzie można wysłuchać wspomnień córki adiutanta ostatniego dowódcy 2 PAL Legionów, a o godz. 12.00 – wykładu „2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów – Kielce”. Pamiątki związane z działalnością 2 PAL można oglądać w Antykwariacie przy ul. Sienkiewicza 13, a wystawy okolicznościowe w WDK oraz II L.O. im. Jana Śniadeckiego w Kielcach.

Dziś w Urzędzie Miasta odbyło się robocze spotkanie dotyczące obsługi przedsiębiorców w oparciu o system tzw. „Jednego Okienka”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędów Skarbowych, Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Kielc oraz przedstawiciele Wydziału Spraw Obywatelskich UM. Podczas spotkania omawiano wątpliwości związane z przyjmowaniem i przekazywaniem zintegrowanych wniosków o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

8.06.2009 r.

7 czerwca upłynął pod znakiem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na godzinę 12.00 frekwencja w kraju wynosiła 6,65%, a w samych Kielcach 9%. Była wyższa niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego pięć lat temu. Polacy wybierali 50 posłów spośród 1301 kandydatów. O godzinie 18.00 frekwencja w naszym mieście wyniosła 24%. Tradycyjnie najwięcej osób przychodziło głosować po mszach.

Lokale wyborcze zamknięto o godzinie 22.00. Jak pierwsi, godzinę później, do Urzędu Miasta przybyli przedstawiciele Obwodowej Komisji Wyborczej nr 92, która miała siedzibę w Szpitalu Kieleckim. W ratuszu, gdzie pełnione były dyżury, pracownicy przyjmowali protokoły głosowania. Komisje rozliczane były przez całą noc. Ostatnia zakończyła pracę już dziś przed godziną siódmą rano.

W Kielcach utworzono 97 obwodowych komisji wyborczych, w tym 11 tak zwanych obwodów odrębnych w szpitalach, domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym. Do głosowania było uprawnionych w Kielcach niemal 167 tys. osób i 1500 - w obwodach zamkniętych.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Światowej sławy kompozytor Wojciech Kilar otrzyma medal „Per Artem ad Deum" podczas X Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołow, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO 2009, która rozpoczęła się dziś w Kielcach.

Wojciech Kilar przyjął wiadomość o wyróżnieniu z wielkim wzruszeniem. Przyznał, że medal ustanowiony przez Jana Pawła II jest jego najcenniejszym wyróżnieniem. Kompozytor odbierze medal z rąk Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury - arcybiskupa Gianfranco Ravasi, który będzie specjalnym gościem targów. Podczas uroczystej gali w Kieleckim Centrum Kultury, która odbędzie się dziś o godz. 19.00, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej, pod dyrekcją Jacka Rogali, wykona dwa dzieła słynnego kompozytora- poematy symfoniczne: „Krzesany" i „Kościelec 1909".


Kieleckie targi, są jedyną imprezą, podczas której wręczana jest ta prestiżowa nagroda. O możliwość przeprowadzenia uroczystości ubiegali się też organizatorzy targów sztuki religijnej w innych krajach. Medal „Per Artem ad Deum" wręczany jest od pięciu lat. W ubiegłym roku przyznano go wybitnemu reżyserowi i twórcy Sceny Plastycznej KUL Leszkowi Mądzikowi. Rok wcześniej nagrodę otrzymał Stanisław Słonina, wybitny artysta rzeźbiarz, profesor Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dwa lata temu Papieska Rada ds. Kultury przyznała medal profesorowi Dobrosławowi Bagińskiemu - rzeźbiarzowi i projektantowi, wykładowcy uniwersytetu i politechniki w Lublinie, a w 2005 roku wyróżniła pracownię witraży „Furdyna” z Krakowa.

Główną nagrodę w piątym Międzynarodowym Konkursie dla Projektantów i Entuzjastów Mody Off Fashion zdobyła Katarzyna Ochocka - studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zwyciężczyni konkursu otrzymała 12 tysięcy złotych, ufundowane przez prezydenta Kielc. Projektantka zdobyła ponadto indeks Wyższej Szkoły Designu i Biznesu z Danii „TEKO” oraz nagrodę w postaci udziału w pokazie mody na Warsaw Street Fashion. Drugie miejsce na OFF Fashion zajął duet: Sylwia Świeczkowska i Jarosław Ewert. Trzecią nagrodę przyznano Grażynie Łobodzie.


Wyróżnienie honorowe jury otrzymali Bartosz Malewicz i Magdalena Dąbrowska, której projekty zostaną także pokazane na Warsaw Street Fashion. Stypendium Akademii Koefia w Rzymie - najstarszej tego typu szkoły we Włoszech, zdobyła Magdalena Śmielak.


Jury - składające się z 11-stu znaczących postaci ze świata mody, obejrzało w Kieleckim Centrum Kulturyprace 20 twórców, zakwalifikowanych do finału podczas wcześniejszych przeglądów konkursowych. Zostali wyłonieni spośród 115 projektantów.


Podczas gali, wieńczącej V edycji Konkursu dla Entuzjastów i Projektantów Mody Off Fashion, można było obejrzeć i posłuchać show Janusza Radka, a także podziwiać niezwykle widowiskowy pokaz kostiumów operowych w wykonaniu tancerzy Kieleckiego Teatru Tańca.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Grupa „Zhangzhou Puppet” reprezentująca legendarną chińską sztukę lalkarską, której historia liczy ponad 2000 lat odwiedzi w środę 10 czerwca br. Kielce. Dwa godzinne spektakle teatr wystawi na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Będą je mogły obejrzeć dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, które w ubiegłym roku brały udział w konkursie plastycznym na stworzenie chińskich smoków.

Występy grupy określane są również mianem "Skarbu Orientu". Kunszt chińskich mistrzów lalkarskich i ich przedstawienia były oklaskiwane nie tylko podczas występów w Azji, ale także w Europie, Ameryce oraz Australii. Sztuka, którą dziś prezentuje teatr „Zhangzhou Puppet Troupe” swoje korzenie ma w dynastii Jin, jednak największy jej rozkwit miał miejsce za dynastii Ming. W 2006 roku sztuka lalkarska, jak i same występy „Zhangzhou Puppet Troupe” zostały umieszczone na Chińskiej Rządowej Liście Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego. Występy lalkarskie cieszą się ogromnym uznaniem publiczności i wielokrotnie były nagradzane na chińskich i międzynarodowych konkursach oraz przeglądach. „Zhangzhou Puppet Troupe” występuje na światowych scenach od 50 lat, podczas których stopniowo rozwija swój repertuar i techniki lalkarskie, kształtując tym samym swój niezwykły i rozpoznawalny na całym świecie styl. Przedstawienia „Zhangzhou Puppet Troupe” była zarejestrowana w ponad 50 filmach i sztukach telewizyjnych.

Organizatorem trasy zespołu jest Polsko - Chińska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki DONG FENG oraz Instytut Konfucjusza w Krakowie.

Reprezentacja Polski Księży pokonała Gwardię Szwajcarską 2:0 w meczu piłki nożnej, który został rozegrany wczoraj na stadionie przy ul. Ściegiennego w ramach odbywającego sie w Kielcach I Międzynarodowego Kongresu Młodych. Bramki dla kapłanów zdobył ks. Tomasz Winogrodzki. Mecz obejrzało  7500 kibiców. Wśród widzów był m.in. fotograf papieża Jana Pawła II Arturo Mari.

Reprezentacja księży, to dwukrotni Mistrzowie Europy w piłce nożnej halowej. Drużynę tworzą kapłani z diecezji kieleckiej, radomskiej, tarnowskiej, zamojsko-lubaczowskiej, lubelskiej i sosnowieckiej. Kapitanem jest ks. Dariusz Sieradzy, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach. Delegacja watykańska to w większości piłkarska reprezentacja Watykanu.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


12 czerwca (piątek po Bożym Ciele), będzie dla Urzędu Miasta dniem wolnym od pracy. W dniu 12 czerwca dyżury w ratuszu w godz. 7.30-15.30 pełnić: będą:
- Urząd Stanu Cywilnego - stanowisko do spraw rejestracji noworodków i rejestracji zgonów
- Referaty: Rejestracji Pojazdów, Praw Jazdy, Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich
- Biuro Obsługi Interesantów (Rynek 1 - od strony pl.Konstytucji)
- Informacja Turystyczna (na dworcu PKP).

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z 11/12 czerwca nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie robót drogowych na ul. Jagiellońskiej. Ze względów technologicznych, zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ulic: Jagiellońska - Hoża, a także wyłączony zostanie z ruchu fragment ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Hożej do skrzyżowania z ul. 1-go Maja.

Na remontowanym odcinku ul. Jagiellońskiej, od skrzyżowania z ul. Piekoszowską do skrzyżowania z ul. Młodą, będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy zamiast wprowadzonego od 14.04 ruchu jednokierunkowego.

Na czas trwania robót (do planowanego terminu zakończenia -13.06) wprowadzone zostaną następujące objazdy:

• dla pojazdów jadących ul. Jagiellońską w kierunku ul. 1-go Maja ulicami: Piekoszowską, Mielczarskiego i łącznikiem pod wiaduktem na ul. 1-go Maja;
• dla pojazdów jadących ul. 1 go Maja w kierunku ul. Jagiellońskiej i Kolberga łącznikiem pod wiaduktem na ul. 1-go Maja;
• dla pojazdów jadących al. IX Wieków Kielc i ul. Okrzei w kierunku ul. Jagiellońskiej i Kolberga ulicami: Czarnowską , Żelazną i Grunwaldzką.

Z powodu zamknięcia skrzyżowania ulic: Jagiellońska - Hoża, ul. Hoża na odcinkach od ul. Kolberga do ul. Jagiellońskiej i od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej będzie drogą bez przejazdu (ślepa)

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, informuje że 11czerwca (Boże Ciało) autobusy komunikacji miejskiej kursowały będą wg rozkładów jazdy obowiązujących jak w niedziele. W dniu 12 czerwca (piątek) autobusy kursowały będą wg rozkładów jazdy obowiązujących jak w dni robocze.

6.06.2009 r.

Jutro odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Kielcach utworzono 97 obwodowych komisji wyborczych, w tym 11 tzw. obwodów odrębnych (szpitale, domy pomocy społecznej, areszt śledczy). W naszym mieście uprawnionych do głosowania jest 166 tys. 74 osoby i ok. 1500 osób w obwodach zamkniętych. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 8.00 do 22.00.

 
W celu ułatwienia niepełnosprawnym, zamieszkującym na terenie Kielc dojazdu do lokali wyborczych i powrotu do domu zostanie zabezpieczony transport. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zainteresowane tą formą pomocy mogą składać zamówienia w dniu wyborów (7 czerwca) pod numerem telefonu 041 36 76 484 w godz. 10.00 - 20.00.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

6 czerwca (sobota) jest dniem pracy dla Urzędu Miasta Kielce. Ratusz pracuje w godz. 7.30-15.30. Urzędnicy odpracują dziś 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele), który dla ratusza będzie  dniem wolnym.

 

W dniu 12 czerwca dyżury w ratuszu w godz. 7.30-15.30 pełnić będą:

  • Urząd Stanu Cywilnego - stanowisko do spraw rejestracji noworodków i rejestracji zgonów
  • Referaty: Rejestracji Pojazdów, Praw Jazdy, Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich
  • Biuro Obsługi Interesantów (Rynek 1 - od strony pl.Konstytucji)
  • Informacja Turystyczna (na dworcu PKP).

Dziś rozpocznie się I Międzynarodowy Kongres Młodych - "Jan Paweł II z młodymi". Celem Kongresu jest spotkanie i refleksja ludzi nauki i świadków życia i dzieł Jana Pawła II dotycząca Jego relacji z młodzieżą oraz wymiana doświadczeń młodzieży w zakresie ich pasji i aktywności. W programie Kongresu przewidziano m.in. konferencje naukowe, dyskusje, a atrakcją będzie mecz drużyny Żandarmerii Watykańskiej z reprezentacją polskich Księży, który odbędzie się na stadionie miejskim przy ul. Ściegiennego 8.


Ważną częścią Kongresu będzie konferencja naukowa, w której wezmą udział uznane autorytety działający w obszarze pracy z młodzieżą oraz polityki na rzecz młodzieży zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Przewidziano też pokazy uliczne, warsztaty plastyczne, sportowe i muzyczne dla młodzieży. Zwieńczeniem czterodniowego spotkania będzie Koncert Finałowy, w czasie którego zostanie wystawiony musical "Papaboys forever" w reżyserii Rafaele Avalone.

W Kongresie weźmie udział blisko 350. osoba grupa młodzieży z Izraela, Słowacji, Niemiec, Włoch, Ukrainy i Polski.

Pliki do pobrania

Gala finałowa Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashion 2009 odbędzie się dziś o godz. 19.00 w Kieleckim Centrum Kultury. Uświetni ją pokaz strojów operowych w wykonaniu tancerzy z Kieleckiego Teatru Tańca oraz występ Janusza Radka. Zaprezentowanych zostanie także 20 finalistów tej edycji konkursu.  Wręczone zostaną nagrody Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashion.

 

 Off Fashion to jedno z poważniejszych wydarzeń polskiego świata mody. Konkurs promuje młode, odważne pomysły. Zyskuje już swoją pozycję i renomę. Za kilka lat ma szansę stać jedną z najważniejszych imprez związanych z modą w Polsce.

 

Więcej

Po wczorajszym zwycięstwie w meczu z Dolcanem Ząbki piłkarze Korony Kielce wywalczyli prawo gry w barażach o awans do ekstraklasy. Podopieczni Marka Motyki pokonali Dolcan 1:0 a w meczu bezpośrednich rywali Znicza Pruszków i Podbeskidzia Bielsko-Biała padł remis 0:0. Mecze barażowe o miejsce w ekstraklasie rozegrane zostaną 13 i 17 czerwca. Rywalem Korony będzie Cracovia Kraków.Światowej sławy kompozytor otrzyma medal „Per Artem ad Deum" podczas X Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołow, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO 2009, które odbędą się w Kielcach w od 8 do 10 czerwca bieżącego roku

Wojciech Kilar przyjął wiadomość o wyróżnieniu z wielkim wzruszeniem. Przyznał, że medal ustanowiony przez Jana Pawła II jest jego najcenniejszym wyróżnieniem. Kompozytor odbierze medal z rąk Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury - arcybiskupa Gianfranco Ravasi, który będzie specjalnym gościem targów. Podczas uroczystej gali w Kieleckim Centrum Kultury, która odbędzie się 8 czerwca o godz. 19.00, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej, pod dyrekcją Jacka Rogali, wykona dwa dzieła słynnego kompozytora- poematy symfoniczne: „Krzesany" i „Kościelec 1909".


Kieleckie targi, są jedyną imprezą, podczas której wręczana jest ta prestiżowa nagroda. O możliwość przeprowadzenia uroczystości ubiegali się też organizatorzy targów sztuki religijnej w innych krajach. Medal „Per Artem ad Deum" wręczany jest od pięciu lat. W ubiegłym roku przyznano go wybitnemu reżyserowi i twórcy Sceny Plastycznej KUL Leszkowi Mądzikowi. Rok wcześniej nagrodę otrzymał Stanisław Słonina, wybitny artysta rzeźbiarz, profesor Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dwa lata temu Papieska Rada ds. Kultury przyznała medal profesorowi Dobrosławowi Bagińskiemu - rzeźbiarzowi i projektantowi, wykładowcy uniwersytetu i politechniki w Lublinie, a w 2005 roku wyróżniła pracownię witraży „Furdyna” z Krakowa.

Mecz Gwardia Szwajcarska - Reprezentacja Polski Księży odbędzie się jutro (godz. 20.00) na stadionie miejskim (ul. Ściegienego 8) w ramach odbywającego się w Kielcach I Międzynarodowego Kongresu Młodych "Jan Paweł II z Młodymi". Reprezentacja księży, to dwukrotni Mistrzowie Europy w piłce nożnej halowej. Drużynę tworzą kapłani z diecezji kieleckiej, radomskiej, tarnowskiej, zamojsko-lubaczowskiej, lubelskiej i sosnowieckiej. Kapitanem jest ks. Dariusz Sieradzy, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach. Delegacja watykańska licząca 33 osoby to w większości piłkarska reprezentacja Watykanu.

Trwają ostatnie przygotowania do niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dziś w Urzędzie Miasta wydawane były dokumenty przedstawicielom Obwodowych Komisji Wyborczych. Członkowie komisji pobrali 2 tony  kart do głosowania.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 


"Koncert na 300 gitar" odbędzie się jutro (godz. 17.00) w ogrodzie Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. W tym roku królować będzie: Metallica, J.Hendrix, The Beatles i The Rolling Stones. Pojawią się utwory: Nothing Else Mathers, Litlle Wind, Hey Jude oraz Satisfaction. Orkiestrę poprowadzi jak co roku red. Leszek Ślusarski. (więcej)

5.06.2009 r.

W najbliższą sobotę w Kielcach rozpocznie się I Międzynarodowy Kongres Młodych - "Jan Paweł II z młodymi". Celem Kongresu jest spotkanie i refleksja ludzi nauki i świadków życia i dzieł Jana Pawła II dotycząca Jego relacji z młodzieżą oraz wymiana doświadczeń młodzieży w zakresie ich pasji i aktywności.

Ważną częścią Kongresu będzie konferencja naukowa, w której wezmą udział uznane autorytety działający w obszarze pracy z młodzieżą oraz polityki na rzecz młodzieży zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Przewidziano też pokazy uliczne, warsztaty plastyczne, sportowe i muzyczne dla młodzieży. Zwieńczeniem czterodniowego spotkania będzie Koncert Finałowy, w czasie którego zostanie wystawiony musical "Papaboys forever" w reżyserii Rafaele Avalone.

W Kongresie weźmie udział blisko 350. osoba grupa młodzieży z Izraela, Słowacji, Niemiec, Włoch, Ukrainy i Polski.

Grupa „Zhangzhou Puppet” reprezentująca legendarną chińską sztukę lalkarską, której historia liczy ponad 2000 lat odwiedzi w środę 10 czerwca br. Kielce. Dwa godzinne spektakle teatr wystawi na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Będą je mogły obejrzeć dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, które w ubiegłym roku brały udział w konkursie plastycznym na stworzenie chińskich smoków.

Występy grupy określane są również mianem "Skarbu Orientu". Kunszt chińskich mistrzów lalkarskich i ich przedstawienia były oklaskiwane nie tylko podczas występów w Azji, ale także w Europie, Ameryce oraz Australii. Sztuka, którą dziś prezentuje teatr „Zhangzhou Puppet Troupe” swoje korzenie ma w dynastii Jin, jednak największy jej rozkwit miał miejsce za dynastii Ming. W 2006 roku sztuka lalkarska, jak i same występy „Zhangzhou Puppet Troupe” zostały umieszczone na Chińskiej Rządowej Liście Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego. Występy lalkarskie cieszą się ogromnym uznaniem publiczności i wielokrotnie były nagradzane na chińskich i międzynarodowych konkursach oraz przeglądach. „Zhangzhou Puppet Troupe” występuje na światowych scenach od 50 lat, podczas których stopniowo rozwija swój repertuar i techniki lalkarskie, kształtując tym samym swój niezwykły i rozpoznawalny na całym świecie styl. Przedstawienia „Zhangzhou Puppet Troupe” była zarejestrowana w ponad 50 filmach i sztukach telewizyjnych.

Organizatorem trasy zespołu jest Polsko - Chińska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki DONG FENG oraz Instytut Konfucjusza w Krakowie.

Trwa V edycja Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF FASHION Kielce 2009. Dziś spośród 115 projektantów z Polski i ze Świata, wytypowanych do półfinału - jury wyłoni 20 finalistów. O godz. 19.00 swoją kolekcję w Centrum Kongresowym zaprezentują studenci Wyższej Szkoły Designu i Biznesu z Danii „TEKO”. Finalistów V edycji poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się na dużej scenie KCK w sobotę. Uświetni ją pokaz strojów operowych w wykonaniu tancerzy z Kieleckiego Teatru Tańca oraz występ Janusza Radka.

 

Międzynarodowy Konkurs Projektantów i Entuzjastów Mody Off Fashion to jedno z poważniejszych wydarzeń polskiego świata mody. Konkurs promuje młode, odważne pomysły. Zyskuje już swoją pozycję i renomę. Za kilka lat ma szansę stać jedną z najważniejszych imprez związanych z modą w Polsce.

 

Więcej

Radni z Komisji Gospodarki Przestrzennej będą dziś obradować od godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Koziej. W programie komisji znalazły się m.in.: omówienie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce - rozpatrywanie wniosków, wstępna koncepcja układu komunikacyjnego oraz analiza stopnia zaawansowania wykupu gruntów pod potrzeby komunikacyjne miasta.

Od dzisiaj do 10 czerwca br. będą przebywać w Kielcach trzy grupy młodzieżowe z miast partnerskich Kielc – Gotha (Niemcy), Winnica (Ukraina) oraz Ramla (Izrael). Młodzież będzie uczestniczyć w organizowanym przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” I Międzynarodowym Kongresie Młodych – „Jan Paweł II z Młodymi”.

W trakcie swojego pobytu goście z Niemiec, Ukrainy i Izraela będą mieli okazję poznać największe atrakcje turystyczne miasta i regionu oraz wziąć udział we wszystkich wydarzeniach Kongresu, zarówno tych o charakterze duchowym (rajd gwiaździsty i msza na Św. Krzyżu, adoracja Krzyża Światowych Dni Młodzieży), jak i tych typowo rozrywkowych (mecz Gwardii Szwajcarskiej i polskiej reprezentacji księży na Arenie Kielc, koncert zespołu Papaboys Forever w amfiteatrze na Kadzielni). Szczególnie interesująco zapowiadają się spotkania z kielecką młodzieżą działającą w klubach „Młoda i Wolna Strefa” oraz młodymi artystami z Bazy Zbożowej. Goście odwiedzą także wystawę SACROEXPO oraz wezmą udział w niektórych imprezach towarzyszących temu wydarzeniu targowemu, m.in. w debacie poświęconej roli organizacji pozarządowych w życiu młodych ludzi.

Pobyt młodzieży z Gothy, Winnicy i Ramli będzie doskonałą okazją do spotkań, wspólnej zabawy i refleksji oraz nawiązania trwałych kontaktów z rówieśnikami z Kielc.

W Ratuszu trwają ostatnie przygotowania do przeprowadzenia na terenie naszego miasta wyborów do Parlamentu Europejskiego. W Kielcach utworzono 97 obwodowych komisji wyborczych, w tym 11 tzw. obwodów odrębnych (szpitale, domy pomocy społecznej, areszt śledczy). W naszym mieście uprawnionych do głosowania jest 166 tys.74 osoby i ok. 1500 osób w obwodach zamkniętych.

Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że w magistracie przy ul. Szymanowskiego 6 w pokojach: 89, 90, 91 w godzinach pracy Wydziału (od 7.30 do 17.00) do dziś będzie udostępniony do wglądu spis wyborców i będą wydawane zaświadczenia o prawie do głosowania.

W celu ułatwienia niepełnosprawnym, zamieszkującym na terenie Kielc dojazdu do lokali wyborczych i powrotu do domu zostanie zabezpieczony transport. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zainteresowane tą formą pomocy mogą składać zamówienia w dniu wyborów pod numerem telefonu 041 36 76 484 w godz. 10.00 - 20.00 w dniu wyborów.


Lokale wyborcze będą czynne w godz. 8.00 do 22.00.

6 czerwca (sobota) będzie dniem pracy dla Urzędu Miasta Kielce. Ratusz będzie czynny w godz. 7.30 -15.30. Urzędnicy odpracują wtedy 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele), który dla ratusza będzie dniem wolnym.

W dniu 12 czerwca dyżury w ratuszu w godz. 7.30-15.30 pełnić będą:

Urząd Stanu Cywilnego - stanowisko do spraw rejestracji noworodków i rejestracji zgonów
Referaty: Rejestracji Pojazdów, Praw Jazdy, Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich
Biuro Obsługi Interesantów (Rynek 1 - od strony pl.Konstytucji)
Informacja Turystyczna (na dworcu PKP).

Światowej sławy kompozytor Wojciech Kilar otrzyma medal „Per Artem ad Deum" podczas X Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołow, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO 2009, które odbędą się w Kielcach w od 8 do 10 czerwca bieżącego roku

Wojciech Kilar przyjął wiadomość o wyróżnieniu z wielkim wzruszeniem. Przyznał, że medal ustanowiony przez Jana Pawła II jest jego najcenniejszym wyróżnieniem. Kompozytor odbierze medal z rąk Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury - arcybiskupa Gianfranco Ravasi, który będzie specjalnym gościem targów. Podczas uroczystej gali w Kieleckim Centrum Kultury, która odbędzie się 8 czerwca o godz. 19.00, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej, pod dyrekcją Jacka Rogali, wykona dwa dzieła słynnego kompozytora- poematy symfoniczne: „Krzesany" i „Kościelec 1909".


Kieleckie targi, są jedyną imprezą, podczas której wręczana jest ta prestiżowa nagroda. O możliwość przeprowadzenia uroczystości ubiegali się też organizatorzy targów sztuki religijnej w innych krajach. Medal „Per Artem ad Deum" wręczany jest od pięciu lat. W ubiegłym roku przyznano go wybitnemu reżyserowi i twórcy Sceny Plastycznej KUL Leszkowi Mądzikowi. Rok wcześniej nagrodę otrzymał Stanisław Słonina, wybitny artysta rzeźbiarz, profesor Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dwa lata temu Papieska Rada ds. Kultury przyznała medal profesorowi Dobrosławowi Bagińskiemu - rzeźbiarzowi i projektantowi, wykładowcy uniwersytetu i politechniki w Lublinie, a w 2005 roku wyróżniła pracownię witraży „Furdyna” z Krakowa.

Benefis reżysera dokumentalisty, kielczanina Józefa Gębskiego z okazji 40-lecia pracy twórczej i 70. rocznicy urodzin odbędzie się dziś w Domu Środowisk Twórczych. Józef Gębski urodził się 30 maja 1939 w Kielcach. To polski scenarzysta i reżyser filmowy. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserię na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Nakręcił wiele filmów poświęconych Ziemi Świętokrzyskiej, za które otrzymywał polskie i międzynarodowe wyróżnienia. Dokumentował też- jako jeden z pierwszych - dowody zbrodni w Katyniu.


Uroczysty finał XXVII Konkursu Plastycznego „Mój Teatr” odbędzie się 6 czerwca 2009 roku (sobota) o godz. 10.00 w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. W konkursie biorą udział dzieci, które oglądają spektakle "Kubusia". Ich zadaniem jbyło wykonanie dowolną techniką prac plastycznych na temat obejrzanych przedstawień. Pracownicy Teatru zbierają te prace przez cały rok szkolny, a potem oceniają w kategoriach wiekowych.


Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano ponad 1700 prac z 75 placówek z całego województwa świętokrzyskiego.
- w kategorii indywidualnych prac dzieci wybranych zostało 80 prac najlepszych, z których 20 zostało nagrodzonych, a 60 wyróżnionych,
- w kategorii najliczniej reprezentowanych placówek nagrodzone zostały 4 placówki kieleckie: Przedszkole Samorządowe nr 16, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 34 i I Społeczna Szkoła Podstawowa.

W dniu finału odbędzie się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla dzieci, placówek, otwarcie wystawy najlepszych prac w foyer teatru oraz spektakl „Pinokio” dla wszystkich zaproszonych gości, który rozpocznie się o godz. 11.00.

Dla uczczenia 20-tej rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 roku w Polsce, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zaprasza wszystkich 20-latków do oddania krwi pod hasłem „Oni przynieśli nam wolność, my podarujmy im najcenniejszy lek – krew ”. Krew można oddawać w Centrum Krwiodawstwa - ul. Jagiellońska 66, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14.00 (w środy 7:00-16:30).

4.06.2009 r.

Impreza z cyklu World Grand Prix 2009 w piłce siatkowej kobiet odbędzie się w Kielcach. Jest to jedna z najważniejszych imprez międzynarodowych, która zostanie rozegrana w dniach 31.07.-02.08.2009r. w Hali Legionów przy ul. Bocznej . Rywalizować będą ze sobą zespoły z Polski, Tajlandii, Japonii oraz Holandii. Reprezentację Polski kobiet w siatkówce przygotowującą się dowspomnianych rozgrywek będziemy gościć  w naszym mieście już od 23 lipca br.
Komisja Edukacji i Kultury obraduje dziś w Ratuszu. W programie znalazły sie m.in.: wypoczynek dzieci i młodzieży podczas wakacji, przygotowania do Święta Kielc i promocja miasta przed zbliżającym się sezonem turystycznym.
Prezydent Kielc oraz Narodowy Bank Polski zapraszają na koncert w wykonaniu Big Band Kielce pod dyrekcją Jana Tokarza, który odbędzie się dziś na Placu Artystów (godz. 17.00) z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów Sejmu i Senatu w 1989 roku.

W trakcie koncertu przedstawiciele władz samorządowych otrzymają srebrne okolicznościowe monety wydane przez NBP z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku.
04. czerwca '89'09. Kielce. Znaki Czasu i Pamięci - to nazwa akcji organizowanej w związku z 20. rocznicą pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 roku.

Akcja ma upamiętnić odzyskanie niepodległości i upadek komunizmu oraz przypomnienieć wydarzenia współczesnej historii Polski i dokonania "Solidarności".  O godz. 10.00 ruszy spod Kieleckiego Centrum Kultury Marsz Wolności, który przejdzie ulicą Sienkiewicza i Małą. Zakończy się na Placu Janan Pawła II.
Dla uczczenia 20-tej rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 roku w Polsce, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach  zaprasza wszystkich 20-latków do oddania krwi pod hasłem „Oni przynieśli nam wolność, my podarujmy im najcenniejszy lek – krew ”. Krew można oddawać w Centrum Krwiodawstwa - ul. Jagiellońska 66, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14.00 (w środy 7:00-16:30).

Wernisażem wystawy kostiumów operowych Małgorzaty Słoniowskiej w Galerii Winda o godz. 19.00 rozpocznie się dziś V edycja Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF FASHION Kielce 2009. O godz. 21.00 w Muzeum Narodowym pokaz specjalny zaprezentuje Międzynarodowa Akademia Wielkiej Mody i Sztuki Krawieckiej „Koefia” z Rzymu. W piątek, 5 czerwca, spośród 115 projektantów z Polski i ze Świata, jury konkursu wyłoni 20 finalistów. O godz. 19.00 swoją kolekcję zaprezentują studenci Wyższej Szkoły Designu i Biznesu z Danii „TEKO”. Finalistów V edycji poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się na dużej scenie KCK w sobotę. Uświetni ją pokaz strojów operowych w wykonaniu tancerzy z Kieleckiego Teatru Tańca oraz występ Janusza Radka.

Więcej

Jutro mija termin zgłoszeń dla handlowców, którzy chcieliby wziąć udział w tegorocznym jarmarku, poprzedzającym Święto Kielc.

 

Przypadające w tym roku w dniach 19-21 czerwca Święto Kielc tradycyjnie już poprzedzi trzydniowy jarmark na ul. Sienkiewicza. W dniach 16- 19 czerwca kielczanie będą mogli kupić wyroby twórców ludowych i artykuły spożywcze. Zgłoszenia wniosków (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, rodzaj działalności artystycznej, czas rezerwacji) dla handlowców, którzy chcieliby wziąć udział w jarmarku przyjmuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kielcach.

 

Cennik i zasady udziału podmiotów handlowych w jarmarku

3.06.2009 r.

Urząd Miasta informuje, że w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym zamieszkującym na terenie Kielc dojazdu do lokali wyborczych i powrotu do domu w dniu 7 czerwca (wybory do Parlamentu Europejskiego) zostanie zabezpieczony transport. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zainteresowane tą formą pomocy mogą składać zamówienia w dniu wyborów pod numerem telefonu 041 36 76 484 w godz. 10.00 - 20.00.


Niedawno zakończyły się przewidziane na ten rok prace związane z udostępnieniem do zwiedzania połączonych jaskiń: Prochowni, Szczeliny i Odkrywców oraz utworzeniem podziemnej trasy turystycznej.

Na początku kwietnia udało się odkryć wejścia do nowych, zupełnie nieznanych partii jaskini Prochownia. Te wejścia otwierają drogę do ciągu  korytarzy o długości blisko 70 metrów i wysokości 4-5 metrów.
Dodatkowo odkryte fragmenty zachwycają bogactwem szaty naciekowej. Doskonale pokazują to zamieszczone zdjęcia, które udało się dziś zrobić.
Na miejscu była też ekipa Internetowej Telewizji Kielce.

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce
Zobacz Galerię zdjęć

Radni Komisji Sportu i Turystyki spotkają się dziś o godz. 13.30 na posiedzeniu wyjazdowym na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Bocznej. W programie obrad znalazły się m.in.: tematy związane z rozwojem kieleckiej lekkoatletyki.

Dziś mija 18 rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w naszym mieście. Dzięki niej znaleźliśmy się na historycznej liście miast papieskich. Pielgrzymka Jana Pawła II spowodowała też wiele konkretnych zmian estetycznych i architektonicznych. 3 czerwca 1991 roku papież dokonał w kieleckiej katedrze koronacji, czczonego od wieków, obrazu Matki Bożej Łaskawej i poświęcił krzyż synodalny umieszczony przy ołtarzu polowym. Wizytę Ojca Świętego przypomina też pamiątkowa tablica na ścianie Urzędu Miasta.

 

W Masłowie najpierw w słońcu, później w strugach ulewnego deszczu Ojciec Święty podkreślił w swojej homilii kluczowe znaczenie rodziny. „Rodzina bowiem znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności i społeczeństw” – mówił.

W 25 rocznicę pontyfikatu Rada Miejska w Kielcach na Uroczystej Sesji w dniu 25 września 2003 r. jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kielce Ojcu Świętemu. Akt ten nie tylko upamiętnił wizytę papieża w naszym mieście., ale także podkreślił więzi Jana Pawła II z Kielcami i Ziemią Świętokrzyską. Tytuł honorowego obywatela radni wręczyli papieżowi w Watykanie jesienią 2003 roku.

Mecz Gwardia Szwajcarska – Księża, adoracja Krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz musical „Papaboys forever. Tajemnica miłości” – to najważniejsze wydarzenia, które odbędą się w ramach Międzynarodowego Kongresu Młodych „Jan Paweł II z Młodymi”. Podczas kieleckich spotkań kongresowych zaplanowano także konferencję naukową poświęconą nauczaniu Ojca Świętego i warsztaty dla młodzieży.

Kongres będzie trwał w Kielcach przez trzy dni (07.06. - 09.06.). Oprócz polskiej młodzieży, będą w nim uczestniczyli młodzi ludzie m.in. z Włoch, Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Węgier.

 

W niedzielę 7.06. odbędzie się rajd gwiaździsty na Św. Krzyż. Zakończy go msza św. w Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego. Popołudnie uczestnicy kongresu spędzą w Kielcach, gdzie zaplanowano występy teatralne i festyny uliczne. Poprowadzi je młodzież z Klubów Wolna i Młoda Strefa. Natomiast o godz. 20.00 rozpocznie się mecz Gwardia Szwajcarska - Księża. Reprezentacja księży, to dwukrotni Mistrzowie Europy w piłce nożnej halowej. Drużynę tworzą kapłani z diecezji kieleckiej, radomskiej, tarnowskiej, zamojsko-lubaczowskiej, lubelskiej i sosnowieckiej. Kapitanem jest ks. Dariusz Sieradzy, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach. Delegację watykańską liczącą 33 osoby, w większości stanowić będzie piłkarska reprezentacja Watykanu.

Poniedziałek 8.06 to dzień adoracji Krzyża Światowych Dni Młodzieży, która będzie trwała w Kielcach przez cały dzień. Od godz. 9.00 będzie można przy nim czuwać w Kaplicy Akademickiej przy ul. Wesołej. O godz. 18.00 zostanie tam odprawiona Msza Św. Po niej - Krzyż zostanie przeniesiony do Bazyliki Katedralnej, gdzie będzie adorowany do godziny 21.37. W poniedziałek odbędzie się także konferencja naukowa oraz młodzieżowe warsztaty w Klubach Wolna i Młoda Strefa. Prelegentami konferencji naukowej w hotelu Łysogóry od godz. 9.00, będą wykładowcy z Włoch, Polski i Słowacji. Niewątpliwą atrakcją będzie wystawa fotografii Jana Pawła II, których autorem jest osobisty fotograf Ojca Św. - Arturo Mari.

 

Kongres zakończy się we wtorek (9.06) wypracowaniem wspólnych postulatów dotyczących wychowania młodzieży, jakie uczestnicy będą realizowali w swoich środowiskach. Zwieńczeniem 3-dniowych spotkań będzie koncert na kieleckiej Kadzielni o godz. 20.00. Z przesłaniem do młodzieży, wystąpią włoscy artyści w musicalu „Papaboys forever. Tajemnica miłości”.

Koncerty gwiazd, maratony kabaretowe, wesołe miasteczko w stylu PRL, wystawy, kiermasze i pokazy to atrakcje tegorocznego Święta Kielc, które odbędzie się w dniach 19 - 21 czerwca. W programie imprezy znalazły się m.in. koncerty Stanisława Sojki, Janusza Radka, Skaldów, Mafii i Izabeli Trojanowskiej oraz Mietka Szcześniaka. Powrót w czasy Polski Ludowej zapewni Muzeum Zabawek i Zabawy. Na dziedzińcu Muzeum powstanie Wesołe Miasteczko w stylu PRL - z saturatorem i strzelnicą. Przewidziano m.in. plebiscyt na "najfajniejszą grę", konkurs spożywczy "Bar mleczny", gry w kapsle i turnieje hula hop. Kieleckie Bractwo Artyleryjskie zaprezentuje XVII wieczny obóz wojskowy. Poznamy też filmy dokumentalne, pokłosie konkursu "Moje miasto mnie kręci, ja kręcę moje miasto". Jak co roku w ramach "Białej nocy" kielczanie będą mogli odwiedzać placówki kulturalne, a przez całe trzy dni - brać udział w konkursach plastycznych, lekcjach tańca, wystawach i festynach. Święto Kielc poprzedzi trzydniowy jarmark na ul. Sienkiewicza.

2.06.2009 r.

 

Dom Kultury "Zameczek" rozstrzygnął konkurs plastyczny pod hasłem: "Mamo Tato wróć czyli obraz polskiej Eurorodziny". Tym razem placówka zaproponowała dzieciom i młodzieży zajęcie się jednym z problemów naszych czasów - eurosieroctwem. Konkurs przeprowadzono w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

Z prac zgłoszonych na konkurs spoglądają smutne, często załzawione oczy dzieci, których rodzice wyjechali za granicę. Laureaci podkreślają co prawda, że ich rodzice są w domu, ale problem eurosieroctwa znają z opowiadań i obserwacji kolegów, których opiekunowie wyemigrowali.
W kategorii Szkoły Podstawowe I miejsce zajęły: Agnieszka Waszak i Ola Fudala. W grupie gimnazjalistów najlepsza była praca Joanny Łąckiej, natomiast w najstarszej kategorii dla Szkół Ponadgimnazjalnych nie przyznano pierwszego miejsca, a drugie zajęła Marta Miszczak.
Konkurs odbył się w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki informuje, że od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierać będą drugą cechę biometryczną, tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców. Każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu, będzie zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Czas oczekiwania na wydanie paszportu oraz opłaty za jego wydanie nie ulegną zmianie. Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009 r. - bez względu na ich rodzaj - zachowają ważność do terminów w nich określonych, np. paszport wydany w 2000 r. utraci, ważność dopiero w 2010 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017r.

 

Komunikat w sprawie wydawania paszportów z dwoma cechami biometrycznymi

W dniach 5-10 czerwca br. przebywać będą w Kielcach trzy grupy młodzieżowe z miast partnerskich Kielc - Gotha (Niemcy), Winnica (Ukraina) oraz Ramla (Izrael). Młodzież będzie uczestniczyć w organizowanym przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" I Międzynarodowym Kongresie Młodych  - "Jan Paweł II z Młodymi".

W trakcie swojego pobytu goście z Niemiec, Ukrainy i Izraela będą mieli okazję poznać największe atrakcje turystyczne miasta i regionu oraz wziąć udział we wszystkich wydarzeniach Kongresu, zarówno tych o charakterze duchowym (rajd gwiaździsty i msza na Św. Krzyżu, adoracja Krzyża Światowych Dni Młodzieży) jak i tych typowo rozrywkowych (mecz Gwardii Szwajcarskiej i polskiej reprezentacji księży na Arenie Kielc, koncert zespołu Papaboys Forever w amfiteatrze na Kadzielni). Szczególnie interesująco zapowiadają się spotkania z kielecką młodzieżą działającą w klubach „Młoda i Wolna Strefa” oraz młodymi artystami z Bazy Zbożowej. Goście odwiedzą także wystawę SACROEXPO oraz wezmą udział w niektórych imprezach towarzyszących temu wydarzeniu targowemu, m.in. w debacie poświęconej roli organizacji pozarządowych w życiu młodych ludzi.

Pobyt młodzieży z Gothy, Winnicy i Ramli będzie doskonałą okazją do spotkań, wspólnej zabawy i refleksji oraz nawiązania trwałych kontaktów z rówieśnikami z Kielc.

Kielecki Inkubator Technologiczny nawiązał współpracę z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w celu realizacji projektu HelpInvest, realizowanego w ramach Priorytetu 3 Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


Celem Projektu HelpInvest jest nawiązanie współpracy instytucji wspierających przedsiębiorczość opartą na wiedzy, w wyniku czego nastąpi ułatwienie procesu inwestycyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach. HelpInvest umożliwi Kieleckiemu Inkubatorowi Technologicznemu poszerzenie swojej oferty o wsparcie młodych przedsiębiorców w wyszukiwaniu inwestora zewnętrznego, a w związku z tym na podniesienie kwalifikacji pracowników, a także zdobycie nowych możliwości pozyskiwania środków finansowych.


W ramach współpracy Partnerzy wypracują jednolity i efektywny model wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które planują otwarcie się na inwestora zewnętrznego. Ponadto KIT weźmie udział w wyjazdowych szkoleniach, warsztatach oraz Forum Inwestycyjnym, podczas którego przedstawi kandydatów, którzy zaprezentują swoje pomysły na biznes.


Młodym, przedsiębiorczym osobom udział w projekcie HelpInvest pozwoli na poznanie wymagań jakie stawia przed nimi inwestor. Uzyskają oni wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu Biznes Planu, stanowiącego opis planowanego przedsięwzięcia. Ich Pomysł na Biznes zostanie oceniony przez przedstawicieli PAIP i KIT i przedstawiony, z zachowaniem zasad poufności, inwestorom zarejestrowanym w ramach projektu HelpInvest. W sytuacji, gdy żaden z zarejestrowanych inwestorów nie wyrazi zainteresowania inwestycją w Przedsięwzięcie, PAIP i KIT rozpocznie poszukiwania innych nie związanych z projektem HelpInvest. Pomysłodawcy będą na bieżąco informowani o wynikach przedstawienia ich pomysłu inwestorom, którzy chcą ulokować własne środki finansowe w nowe, innowacyjne przedsięwzięcia. Jeżeli inwestor zdecyduje o zainwestowaniu w przedsięwzięcie, PAIP zorganizuje spotkanie inicjujące potencjalną współpracę Kieleckiego Inkubatora Technologicznego z pomysłodawcą i inwestora z pomysłodawcą.


Projekt HelpInvest może być szansą m. in. dla laureatów Projektu "BiznesStarter - I edycja konkursu na najlepszy biznes plan" na zaprezentowanie swoich nowopowstałych przedsiębiorstw oraz znalezienie dodatkowych źródeł finansowania wśród inwestorów zewnętrznych.

1.06.2009 r.

Umowa na dostawę 40 nowych autobusów komunikacji miejskiej została podpisana dziś w Urzędzie Miasta. Przetarg na dostawę autobusów Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach rozstrzygnął w kwietniu br. Została wybrana najkorzystniejsza oferta, złożona przez: SOLARIS Bus & Coach S.A. Pierwsze 20 autobusów pojawi się na kieleckich ulicach w grudniu br. Następne 20 nowych pojazdów będzie wozić pasażerów od czerwca przyszłego roku. Są to autobusy nowej generacji. Posiadają automatyczną skrzynią biegów, monitoring wewnętrzny (3 kamery w autobusie) oraz zewnętrzny (2 kamery na zewnątrz), klimatyzację całego pojazdu i automaty do sprzedaży biletów. Autobusy będą także przyjazne dla środowiska spełniając normy emisji spalin. Wartość podpisanej umowy to ponad 35 mln złotych. W czerwcu br. ma zostać ogłoszony przetarg na obsługę nowego taboru.


Przedsięwzięcie to jest jednym z elementów realizowanego przez miasto projektu pt. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013. Z programu zakupione zostaną także stacjonarne automaty do sprzedaży biletów oraz elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, na których pasażerowie zobaczą czas odjazdu autobusów (lata 2010-2011). W 2011 roku planowane jest także zakończenie procedur wprowadzania biletu elektronicznego oraz tzw. karty miejskiej. Może ona służyć nie tylko do przejazdów komunikacją miejską, ale również np. do opłat za parkowanie czy uczestnictwa w miejskich imprezach.

Radni z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska udali się dziś na rowerach na objazd ścieżek rowerowych na terenie miasta. W ratuszu zebrała się także Komisja Gospodarki Przestrzennej.

04. czerwca '89'09. Kielce. Znaki Czasu i Pamięci - to nazwa akcji organizowanej w związku z 20. rocznicą pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest m.in. Stowarzyszenie Pro Civitas.

Akcja ma upamiętnić odzyskanie niepodległości i upadek komunizmu oraz przypomnienieć wydarzenia współczesnej historii Polski i dokonania "Solidarności". W ramach tego przedsięwzięcia 4 czerwca br. ulicami Kielc przejdzie Marsz Wolności, odbędą się również briefingi informacyjno-historyczne.

Wiele atrakcji z okazji Dnia Dziecka przygotował Ośrodek Kultury "Ziemowit". Na najmłodszych czekają m.in. gry i zabawy, projekcie filmów oraz zajęcia taneczne. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 041 3452063 lub w siedzibie placówki ul. Mieszka I 79.

Pliki do pobrania

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności