Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Archiwum aktualności - listopad 2009

30.11.2009 r.

Prezentacja nowych Solarisów zakupionych w ramach projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" odbyła się dziś w bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Autobusy poświęcił biskup Kazimierz Ryczan. Nowe Solarisy zakupione zostały w ramach projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Dzięki temu przedsięwzięciu w stolicy województwa świętokrzyskiego zrealizowane zostaną inwestycje warte 300 milionów zł. Przebudowane zostanie m.in. rondo G. Herlinga-Grudzińskiego, powstaną nowe drogi oraz zatoki autobusowe. Po kieleckich ulicach jeździć będzie na kilkunastu utworzonych liniach, 40 nowoczesnych autobusów.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (ul. Młoda). Tematem posiedzenia była działalność spółki oraz opinia komisji do projektu budżetu Miasta Kielce na 2010 rok.

Dziś w Centrum Biznesowym Hotelu Kongresowego Exbud w Kielcach odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT w ramach międzynarodowego projektu sieci tematycznej CityRegion.Net "Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym".


Prace Grupy skoncentrowane są na opracowaniu i wdrożeniu Lokalnego Planu Działania na rzecz lepszej współpracy na płaszczyźnie miasto-obrzeża w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego. Podczas spotkania kontynuowane były prace nad koncepcją Planu, który będzie głównym rezultatem realizacji projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ośrodek Kultury "Ziemowit" - filia Domu Kultury "Zameczek" zaprasza na warsztaty kulturoznawcze "Sienkiewicz w filmie", które odbędą się dziś w kinie "Moskwa" o godz. 13.00 oraz spotkanie ze Stanisławem Janickim - legendarnym autorem telewizyjnego programu "W starym kinie" - poświęconego postaci Eugeniusza Bodo, zaplanowane na 1 grudnia o godz. 11.00 w auli im. Czesława Miłosza w budynku UJK przy Leśnej 16.

Dziś w Wojewódzkim Domu Kultury Kielecki Park Technologiczny podpisał umowę partnerską na realizację II etapu projektu systemowego pn.: "Perspektywy Regionalnej Strategii Innowacji woj. świętokrzyskiego”.

Stroną umowy będzie Samorząd Województwa Świętokrzyskiego (Lider Projektu) oraz pozostali partnerzy tacy jak: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego oraz Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa.

Głównym celem projektu jest wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji miedzy badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorcami, a instytucjami badawczo – rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym.

W ramach w/w projektu Kielecki Park Technologiczny we współpracy z ośrodkami wspierającymi proces komercjalizacji wiedzy i transfer technologii z USA, Finlandii oraz Niemiec, zorganizuje wydarzenie pn. InventRAM - „Inicjatywy parkowo-inkubatorowe dla nowoczesnego biznesu”.

Impreza odbędzie się na przełomie lutego/marca 2010 r. w Targach Kielce. W planowanym wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele polskich i zagranicznych parków technologicznych, centrów transferu technologii, ośrodków innowacji i rozwoju przedsiębiorczości oraz regionalnych ośrodków akademickich.

Głównym założeniem tego przedsięwzięcia będzie stworzenie możliwości optymalnego środowiska dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konsolidowania międzynarodowej wiedzy w zakresie sposobu świadczenia usług na rzecz lokatorów parków i inkubatorów na podstawie doświadczeń instytucji z regionu Europy Zachodniej i Północnej oraz USA.

Szczególnie istotnym elementem organizacji imprezy będzie prezentacja doświadczeń w zakresie transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw oraz systemów komercjalizacji nowych technologii. Przedsięwzięcie skierowane jest do nowotworzonych i funkcjonujących inicjatyw wspierających innowacyjny rozwój przedsiębiorstw z kraju i za granicy, w tym w szczególności do: parków przemysłowych, parków naukowo - technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych, stref przemysłowych i ekonomicznych, jednostek naukowo - badawczych, jednostek wdrożeniowych, ośrodków naukowo - akademickich, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, agend i izb przemysłowych, klubów biznesu oraz przedsiębiorstw.

Impreza organizowana przez Kielecki Park Technologiczny została objęta patronatem Ministra Gospodarki.


Na realizację projektu Beneficjenci otrzymają dofinansowanie w wysokości ponad 2,6 mln zł, pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

 

 Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od dnia 1 grudnia zostaną uruchomione nowe linie autobusowe: 103, 104, 106, 108, które będą obsługiwane zakupionymi autobusami marki Solaris Urbino 12, współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.


Trasy linii:
• linia Nr 103 - Kielce Al. Na Stadion - Szczepaniaka - Husarska - Ściegiennego - Paderewskiego - IX Wieków Kielc - Warszawska - Witosa os. Dąbrowa - Wincentego z Kielc - Os. Dąbrowa - Witosa Sieje - Piwowarska - Kielce Sieje Osiedle.

• linia Nr 104 - Kielce Bukówka - Wojska Polskiego - Wrzosowa - AL. J. Popiełuszki - Tarnowska - Boh. Warszawy - Szczecińska - Sandomierska - Cedzyna Cmentarz.

• linia Nr 106 - Kielce ul. Częstochowska - 1 Maja - Pawia - Łódzka - Zagnańska - Okrzei - IX Wieków Kielc - Sandomierska - Cedzyna Cmentarz.

• linia Nr 108 - Kielce Al. Na Stadion - Szczepaniaka - Kusocińskiego - Pakosz - Marmurowa - Husarska - Ściegiennego - Seminaryjska - Tarnowska - Al. J. Popiełuszki - Wrzosowa - Wojska Polskiego - Kielce Bukówka

Planowane linie nr 102, 105 oraz 107 zostaną uruchomione w pierwszej połowie grudnia 2009 r.
Dwudziestometrowa choinka zabłyśnie 4 grudnia na Placu Artystów. Drzewko, które przyjechało z Nadleśnictwa Starachowice ubrane będzie w blisko 500 różnokolorowych bombek. 4 grudnia o godz. 15.30 tysiące lampek, specjalnym pilotem włączy prezydent Kielc Wojciech Lubawski i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń. Zapraszamy mieszkańców miasta do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Dziś obchodzimy 179. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Z tej okazji w Kielcach przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz Urzędu Miasta złożą wieńce (godz. 15.00) pod obeliskiem (róg ulic Źródłowej i Zagórskiej) upamiętniającym to historyczne wydarzenie.

W tym roku wydały 18. płytę, a w swoim repertuarze mają przeszło 100 utworów. To „Wołosatki”, najbardziej rozpoznawalny zespół harcerski w Polsce. Świętuje 35-lecie działalności. Jubileuszowy koncert w Wojewódzkim Domu Kultury zgromadził wielu znakomitych gości. Na widowni zasiedli między innymi przyjaciele zespołu oraz przedstawiciele wszystkich 11 generacji Wołosatek. Spotkanie było wyjątkową okazją do wzruszających wspomnień.

Na ręce założyciela zespołu, Stanisława Adamczaka, rektora Politechniki Świętokrzyskiej złożono wiele serdecznych gratulacji z okazji jubileuszu. Był list gratulacyjny i kosz kwiatów od prezydenta Kielc, życzenia od władz wojewódzkich i wiele serdecznych słów od przyjaciół.

 

W ciągu 35 lat działalności harcerski zespołu wokalno-instrumentalny Wołosatki koncertował w całej Polsce i na świecie. Był wielokrotnie nagradzany. Od 1980 roku funkcję kierownika muzycznego pełni Ryszard Pomorski. Podczas koncertu jubileuszowego wystąpił z zespołem na scenie. Koncert był transmitowany w Internecie przez Portal Informacji Kulturalnej. Publiczność mogła wysłuchać piosenek z ostatniej płyty pt. „Prognozy”, jak i starszych utworów. Od pierwszych taktów nikogo nie trzeba było namawiać do wspólnego śpiewania z jubilatkami.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


27.11.2009 r.

Prezentacja nowych Solarisów zakupionych w ramach projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" odbędzie się w poniedziałek, 30 listopada, o godz. 12.00 w bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Autobusy poświęci biskup Kazimierz Ryczan.

Nowe Solarisy zakupione zostały w ramach projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Dzięki temu przedsięzwięciu w stolicy województwa świętokrzyskiego zrealizowane zostaną inwestycje warte 300 milionów zł. Przebudowane zostanie m.in. rondo G. Herlinga-Grudzińskiego, powstaną nowe drogi oraz zatoki autobusowe. Po kieleckich ulicach jeździeć będzie na kilkunastu utworzonych liniach, 40 nowoczesnych autobusów.

 

 35 urodziny obchodzi harcerski zespół wokalno-instrumentalny "Wołosatki". W sobotę, 28 listopada o godz. 16.00, odbędzie się w Kielcach jubileuszowy koncert zespołu oraz spotkanie jego członków i sympatyków. "Wołosatki" wystąpią w Wojewódzkim Domu Kultury. Koncert będzie transmitowany przez Portal Informacji Kulturalnej.

Koniec roku, to dla jednych czas radości i prezentów, a dla drugich przeciwnie - czas rosnących obaw o zaspokojenie podstawowych potrzeb, a nawet o przetrwanie. W siedzibie Caritas coraz więcej potrzebujących wsparcia i coraz więcej podań z prośbą o pomoc. Z inicjatywą stworzenia akcji charytatywnej, która mogłaby przynieść tę pomoc, wystąpili właściciele Perfumerii For You. Przedsięwzięcie nosi hasło „S.O.S. Pomoc dla dzieci” i jest organizowane wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej.


Pomysłodawcy zwracają się do firm, aby te zakupiły specjalne bony świąteczne dla swoich pracowników. 10% wartości każdego firmowego zamówienia zostanie przeznaczone na rzecz Akcji Charytatywnej „S.O.S. Pomoc dla Dzieci”. Bony będą ważne przez trzy miesiące.


Patronat nad akcją „S.O.S. Pomoc dla dzieci” włączyły się redakcje kieleckich mediów w tym Internetowa Telewizja Kielce.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach zaprasza w niedzielę, 29 listopada o godz. 11.00 na spektakl "Mała Syrenka" H. Ch. Andersena. To opowieść o morskiej Syrence, która z miłości do mieszkającego na lądzie Księcia rezygnuje z posiadania pięknego głosu i opuszcza swój podwodny świat. Spektakl zaskakuje ciekawymi pomysłami scenograficznymi. W interesujący sposób, budujący klimat podwodnego świata, pokazane są sceny, w których akcja dzieje się pod wodą. Wtedy to aktorzy animujący lalki - marionetki sycylijskie, prowadzą je wewnątrz dużych akwariów wypełnionych wodą.
Na scenie pojawia się również ogromny statek, którego kołysanie się powoduje u widzów wrażenie, jakby nim płynęli. W przedstawieniu można usłyszeć dużo łatwo wpadających w ucho piosenek. Plan żywy i marionetki sycylijskie. Dla widzów w każdym wieku.

Gala Piłkarska, czyli faza PLAY OFF Ligi Wolnych Stref 2009, która jest podsumowaniem całorocznych sportowych zmagań młodych piłkarzy z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Impreza rozpocznie się 28 listopada o godz. 11.00 w hali sportowej VI L.O. im J. Słowackiego, przy ul. Gagarina 5 w Kielcach. Wstęp bezpłatny.

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że w dniach 28-29 listopada w związku z utrudnieniem w ruchu na ul. Ściegiennego przed skrzyżowaniem z ul. M. Sołtysiaka „Barabasza” - Mała Zgoda (przekop jezdni), linie Nr 2, 29, 30, 34, 41, 44 jadące w kierunku Dymin kursować będą ul: M. Sołtysiaka "Barabasza" - Al. Legionów - Husarska i dalej wg obowiązującej trasy.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od godz. 6.00 w dniu 28 listopada do godz. 20.00 w dniu 29 listopada nastąpi utrudnienie w ruchu na ul. Ściegiennego przed skrzyżowaniem z ulicami: Sołtysiaka - Mała Zgoda spowodowane przekopem połowy jezdni. W czasie prowadzonych robót wyłączona będzie wschodnia strona ul. Ściegiennego na długości ok. 40 m. Na odcinku tym będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy dla jadących od strony ul. Wapiennikowej. Dla pojazdów jadących z centrum w kierunku Dymin wprowadzono objazd ulicami: Sołtysiaka, Al. Legionów i Husarską. MZD przeprasza kierowców za utrudnienia i prosi o ostrożną jazdę w rejonie prowadzonych robót.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje również, że w dniu 28 listopada od godz. 7.00 zamknięta dla ruchu kołowego będzie ul. Piotrkowska, od budynku Urzędu Miasta do budynku ZUS w związku z demontażem żurawia wieżowego. Na czas prowadzenia robót wprowadzono objazd dla jadących od Rynku do Al. IX Wieków Kielc ulicami: Kozią, Silniczną i Piotrkowską. MZD prosi kierowców o jazdę zgodnie z wprowadzonym oznakowaniem.

Od dnia 28 listopada od godz. 15.00, przywrócona zostanie poprzednia organizacja ruchu obowiązująca przed przebudową ul. Sandomierskiej. Na przebudowanych odcinkach w/w ulicy, od skrzyżowania z ul. Sląską do skrzyżowania z ul. Romualda przywrócony zostanie ruch jednokierunkowy - dwoma pasami.

W dniach 2-4 grudnia 2009 r. dzięki podjętej inicjatywie Kieleckiego Parku Technologicznego, młode przedsiębiorcze osoby z woj. Świętokrzyskiego będą miały możliwość uczestniczenia w krajowym wyjeździe studyjnym do Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W ramach przeprowadzonej rekrutacji, spośród nadesłanych fiszek zgłoszeniowych organizator wyłonił najbardziej przedsiębiorcze osoby, zakwalifikowując je do uczestnictwa w planowanym wyjeździe.

Głównym założeniem wyjazdu jest poszukiwanie najlepszych „gwiazd” przedsiębiorczości akademickiej w celu poznania zasad funkcjonowania tzn. zarządzania, planowania i organizacji współpracy ośrodków akademickich z biznesem na podstawie praktycznych przykładów.

Decydując się na otwarcie własnego biznesu, warto skorzystać z pomocy dostępnej na rynku, dlatego istotne znaczenie w kształtowaniu biznesu odgrywa ciągłe podnoszenie kwalifikacji młodych i pomysłowych osób w zakresie aktywizacji biznesowej, promocji postaw przedsiębiorczych oraz merytorycznego wsparcia z zasad zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczych. (więcej)

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w schroniskach dla bezdomnych w naszym mieście są jeszcze wolne miejsca.

Pokoje interwencyjne ul. Sienna 5 w Kielcach tel. 366-07-34
- dla 10 osób w razie potrzeby można zwiększyć do 20 osób.

Schronisko Fundacji Św. Brata Alberta, ul. Sienna 5 w Kielcach: tel. 366-07-34
- placówka dysponuje 80 miejscami
- aktualnie przebywa 49 osób
- pozostało 31 wolnych miejsc

Schronisko PCK dla Kobiet Ofiar Przemocy, ul. Olkuska 18 w Kielcach: tel. 345-90-66
- placówka dysponuje 15 miejscami
- aktualnie przebywa 7 osób
- 8 wolne miejsca
- w razie potrzeby jest możliwość "dostawek"

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Żeromskiego 36 w Kielcach: tel. 361-44-85
- placówka dysponuje 50 miejscami
- aktualnie przebywa 39 osób,
- pozostało 11 wolnych miejsc

Schronisko dla Ofiar Przemocy, ul. Urzędnicza 7a w Kielcach: tel. 366-48-47
- placówka dysponuje 25 miejscami
- aktualnie przebywa 14 osób
- pozostało 10 wolnych miejsc

Ogrzewalnia czynna od 14.10.2009 r. do 30.04.2010 r. w godz. od 18.00 do 6.00 , średnio przebywa ok. 10 osób w ciągu nocy.

Punkt Interwencji Kryzysowej dla osób bezdomnych i opuszczonych ul. Ogrodowa 3, tel. 041 242-45-44 czynny całodobowo.


Świetlica dzienna "Przystań" z łaźnią i pralnią, ul. Ogrodowa 3 tel. 041 2424544, czynna przez cały rok od godz. 7.00 do 18.00, dziennie przebywa ok. 28 osób.

Koncert Jubileuszowy z okazji XXX-lecia istnienia Zespołu Akrobatyczno-Rewiowego "Trzpioty" odbędzie się dziś o godz. 17.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Kielecki Park Technologiczny złożył dziś do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

Głównym celem programu jest:

1) zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, transferu technologii, komercjalizacji badań naukowych oraz płynących z niej korzyści, wśród studentów, kadry naukowej oraz przedsiębiorców,

2) rozwinięcie współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami,

3) upowszechnienie dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości akademickiej.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez organizację dwóch edycji (wiosennej oraz jesiennej) Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej (KDPA) - dwudniowego wydarzenia skierowanego do przedsiębiorców oraz studentów i pracowników naukowych, którzy chcą zdobyć wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej lub mają pomysł na własny biznes i chcą go zweryfikować.


W ramach Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej odbędą się warsztaty, szkolenia, konferencje oraz giełda kooperacyjna, w której będą mogli zaprezentować się przedsiębiorcy oraz przedstawiciele poszczególnych kierunków kształcenia na uczelniach wyższych. Ponadto program przewiduje wydanie dwóch edycji gazetki pn. „Puls Przedsiębiorczości Akademickiej” zawierających m. in. treści poświęcone przedsiębiorczości akademickiej, zakładaniu własnych firm na bazie potencjału intelektualnego zdobytego na uczelni.


Warto podkreślić, iż Kielecki Park Technologiczny realizował w listopadzie 2009 r. pierwszą edycję Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, przedsiębiorców jak i pracowników naukowych.

Ośrodek Kultury "Ziemowit" - filia Domu Kultury "Zameczek" zaprasza na warsztaty kulturoznawcze "Sienkiewicz w filmie", które odbędą się w kinie "Moskwa" 30 listopada o godz. 13.00 oraz spotkanie ze Stanisławem Janickim - legendarnym autorem telewizyjnego programu "W starym kinie" - poświęconego postaci Eugeniusza Bodo, zaplanowane na 1 grudnia o godz. 11.00 w auli im. Czesława Miłosza w budynku UJK przy Leśnej 16.

26.11.2009 r.

Dziś w Bazylice Katedralnej w Kielcach odbyło się nabożeństwo żałobne i nastąpiło symboliczne pożegnanie generała z miastem, w którym spędził większość swego życia. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, kombatanci oraz mieszkańcy Kielc. Po nabożeństwie prochy zmarłego zostały przewiezione do Żarnowa. W kościele św. Mikołaja w Żarnowie została odprawiona Msza Żałobna, po której na cmentarz wyruszył kondukt żałobny. Urna z prochami zmarłego została złożona w Kwaterze partyzantów 25 pułku piechoty Armii Krajowej na cmentarzu w Żarnowie, zgodnie z pragnieniem i ostatnią wolą generała. Wszystkie uroczystości odbyły się według ceremoniału wojskowego.

 

Uroczystości w Bazylice Katedralnej w Kielcach - Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta. Tematem posiedzenia był projekt budżetu miasta na rok 2010.

11 równorzędnych nagród i 21 wyróżnień przyznało jury konkursu plastycznego Kawka-Zabawka. Na konkurs ogłoszony przez kawiarnię "Kawka-Zabawka" i Muzeum Zabawek i Zabawy wpłynęło aż 211 prac, czasami z bardzo odległych miejsc Polski: Warszawy, Chełma, Mielca i Gryfowa Śląskiego.  Wręczenie nagród w konkursie odbędzie się 28 listopada o godz. 16.00 w kawiarni Kawka-Zabawka w Muzeum Zabawek i Zabawy. Uroczystość połączona będzie w wernisażem wystawy prac konkursowych. (więcej)

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od dziś do odwołania w związku z przebudową skrzyżowania ulic: Warszawska - Sikorskiego - Jeleniowska, linie nr 30, 46, 39, 49 kursować będą na częściowo zmienionej trasie:


- Linia nr 30 od ul. Ks. Bp. Jaworskiego kursować będzie ul.Orląt Lwowskich do pętli manewrowej przy ul. Sikorskiego. Trasa powrotna: Sikorskiego pętla - Orląt Lwowskich - Ks. Bp. Jaworskiego i dalej wg obowiązującej trasy.- Linia nr 46 od ul. Warszawskiej ul. Ks. Bp. Jaworskiego - Orląt Lwowskich do pętli manewrowej na ul. Sikorskiego. Trasa powrotna: Sikorskiego pętla - Orląt Lwowskich - Ks. Bp. Jaworskiego - Warszawska i dalej wg trasy.


- Linia nr 39 i 49 od ul. Warszawskiej ul. Ks. Bp. Jaworskiego - Orląt Lwowskich do pętli manewrowej na ul. Sikorskiego. Trasa powrotna: Sikorskiego pętla - Orląt Lwowskich - Ks. Bp. Jaworskiego - Warszawska i dalej wg trasy.


Obowiązują przystanki po trasie objazdu.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z meczem piłki ręcznej KS VIVE Targi Kielce - MKS Zagłębie Lubin (początek meczu o godz. 20.00) dziś od godz. 17.00 do godz. 22.30, wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie Hali Legionów przy ul. Bocznej, spowodowane zamknięciem ulic: Dzika, Sucha, Dolna, Okrężna, Żwirowa i Boczna. W czasie rozgrywania meczu, dostępny będzie parking na terenie byłej zajezdni MPK przy ul. Pakosz, a także parking przy Al. Legionów i ul. Szczepaniaka. Do parkowania, przeznaczona będzie również ul Kwasa, na odc. od skrzyżowania z ul. Mahometańską do skrzyżowania z ul. Sołtysiaka "Barabasza”. MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

25.11.2009 r.

Dziś ruszyła trzecia edycja Kampanii Społecznej "BIAŁA WSTĄŻKA" w Kielcach. Przedsięwzięcie to rozpoczęła w Urzędzie Miasta konferencja pt. "Interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie". Ambasadorowie kampanii, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władz samorządowych, Policji, wymiaru sprawiedliwości oraz uczestnicy konferencji otrzymali białe wstążki - symbol kampanii.

 

W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się m.in. zajęcia edukacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz warsztaty psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ponadto realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w czasie trwania Kampanii "Biała wstążka" zorganizują na terenie swoich placówek zajęcia profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz profesjonalistów. Czynny będzie bezpłatny, dla osób dzwoniących z telefonu stacjonarnego, całodobowy Miejski Telefon Zaufania - "Przemoc w rodzinie - zareaguj!" - 195 13. Specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach będą udzielać porad, konsultacji wszystkim zainteresowanym problematyką przemocy oraz osobom uwikłanym w przemoc. Prowadzone będą także bezpłatne dyżury prawnika i psychologa. (więcej)

 
Kampania "Białej Wstążki" została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Kampania potrwa od 25 listopada do 6 grudnia.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Komisja Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta. Tematem posiedzenia były m.in. wnioski do projektu budżetu Miasta Kielce na 2010 r.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z dnia 25/26.11.2009 nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Warszawskiej w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Warszawska - Sikorskiego (planowany termin zakończenia - 24.12.2009 r.).


W I etapie robót (26.11 - 10.12.2009 r.) zostanie zamknięta dla ruchu kołowego jezdnia wschodnia ul. Warszawskiej na odcinku od tymczasowego nowowybudowanego przejazdu z j. wschodniej na j. zachodnią, do połączenia dwóch jezdni w jedną, a ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni zachodniej ul. Warszawskiej.


W II etapie robót (11.12.09 - 24.12.2009 r.) zostanie zamknięta dla ruchu kołowego j. zachodnia ul. Warszawskiej na odcinku na odcinku od połączenia dwóch jezdni w jedną do tymczasowego nowowybudowanego przejazdu z j. wschodniej na j. zachodnią, a ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wschodniej ul. Warszawskiej.


W obu etapach roboty będą wykonywane przy całkowitym zamknięciu ul. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania ulic: Warszawska - Sikorskiego - Jeleniewską - brak wjazdu na ul. Warszawską.


Na czas trwania w/w robót wprowadzone zostaną objazdy do ul. Sikorskiego dla pojazdów jadących ul. Warszawską zarówno od strony centrum Kielc jak i od strony Dąbrowy ulicami: Bp. Jaworskiego, Piłsudskiego i Orląt Lwowskich. Dojazd z ul. Sikorskiego do ul. Warszawskiej będzie odbywał się tymi samymi ulicami w przeciwnym kierunku.


MZD przeprasza kierowców za utrudnienia i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od dnia 26.11.2009 r. do odwołania w związku z przebudową skrzyżowania ulic: Warszawska - Sikorskiego - Jeleniowska, linie nr 30, 46, 39, 49 kursować będą na częściowo zmienionej trasie:


- Linia nr 30 od ul. Ks. Bp. Jaworskiego kursować będzie ul.Orląt Lwowskich do pętli manewrowej przy ul. Sikorskiego. Trasa powrotna: Sikorskiego pętla - Orląt Lwowskich - Ks. Bp. Jaworskiego i dalej wg obowiązującej trasy.

- Linia nr 46 od ul. Warszawskiej ul. Ks. Bp. Jaworskiego - Orląt Lwowskich do pętli manewrowej na ul. Sikorskiego. Trasa powrotna: Sikorskiego pętla - Orląt Lwowskich - Ks. Bp. Jaworskiego - Warszawska i dalej wg trasy.

- Linia nr 39 i 49 od ul. Warszawskiej ul. Ks. Bp. Jaworskiego - Orląt Lwowskich do pętli manewrowej na ul. Sikorskiego. Trasa powrotna: Sikorskiego pętla - Orląt Lwowskich - Ks. Bp. Jaworskiego - Warszawska i dalej wg trasy.

Obowiązują przystanki po trasie objazdu.

"Dbamy o piękno naszego otoczenia” - konkurs plastyczny pod takim hasłem zwieńczył pracę uczniów kieleckich szkół podstawowych i gimnazjów.  W Kieleckim Centrum Kultury odbył się uroczysty finał przedsięwzięcia, zorganizowanego przez Straż Miejską. Konkurs był kontynuacją zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, prowadzonych w szkołach.

 

Pierwsze miejsce w najmłodszej kategorii wiekowej zdobył uczeń I klasy ze Szkoły Podstawowej nr 22 – Oskar Cybulski. W grupie najstarszych uczestników konkursu najlepszą pracę wykonała Luiza Walo z Gimnazjum nr 16. Pierwsze miejsce w kategorii klas IV – VI zajęła natomiast Olga Snoch ze Szkoły Podstawowej nr 22. W konkursie wzięło udział niemal 5000 dzieci.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Lepienie misiów z plastynki, „misiowa” lekcja muzealna, nowa „odświeżona” aranżacja wystawy „Misie w lesie”, a przede wszystkim Ważny Gość, czyli angielski miś Paddington, który przyjechał do Kielc z okazji Światowego Dnia Misia.  W holu muzeum wszystkie dzieci mogły bezpłatnie ulepić sobie małego misia z plastynki - specjalnej masy plastycznej: kolorowej jak plastelina, ale lekkiej, rozciągliwej, która na powietrzu zasycha zachowując swój kształt. Ich pracy będzie przyglądał się miś Paddington - bohater miniwystawy Ciekawostka miesiąca. Wszystkie lekcje muzealne poświęcone były dziś Paddingtonowi. Dzieci nie tylko poznały historię pluszowych misiów, ale dowiedziały się więcej o tym angielskim misiu. Na koniec zajęć wykonały papierowego Paddingtona i pokolorowały zakładkę do książek. (więcej)

Wiele ciekawych propozycji kulturalnych przygotowało w nadchodzących dniach Muzeum Historii Kielc. Dziś o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie dotyczące promocji książki Zdzisława Pauli pt. "Smarkate wojsko. Wspomnienia z września 1939". Książka ukazała się nakładem Urzędu Miasta przy współpracy Muzeum Historii Kielc.


27 listopada o godz. 11.00 odbędzie się sympozjum naukowe pt. "Początki Kielc", a o godz. 17.00 wernisaż wystawy fotografii Stowarzyszenia Fotograficznego CKfoto.pl. 28 listopada o godz. 10.30 Muzeum zaprasza na prelekcję Melanii Znoykowicz pt." Moje podróże - Indie", a o godz. 16.00 na koncert Tria Kameralnego w składzie: Helena Pomarenko, Lidia Chmielewska i Edyta Piwowarczyk. W repertuarze znajdą się melodie andrzejkowe m.in. popularne tanga, walce, melodie filmowe. Na wszystkie imprezy wstęp wolny.

24.11.2009 r.

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta.Tematem posiedzenia jest m.in. realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Miasta Kielce w 2009 roku oraz analiza projektu budżetu Miasta Kielce na 2010 r.

 

 Projekt budżetu Miasta Kielce na 2010 r.

W Kielcach odbywa się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa pod tytułem "Czynniki leczące w psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin". W dwudniowych obradach uczestniczą przedstawiciele ośrodków oraz instytucji zajmujących się w teorii i praktyce zjawiskiem choroby alkoholowej. Spotkanie zorganizowały Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach.


Jeden z prelegentów konferencji, odbywającej się pod patronatem prezydenta Kielc, ksiądz profesor Kazimierz Popielski został uhonorowany statuetką Miasta Kielce, którą otrzymał w podzięce za 10-letnią współpracę ze środowiskiem terapeutów kieleckich.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


12 bezpłatnych projekcji filmowych przygotowało dla dzieci Muzeum Zabawek i Zabawy w ramach organizowanych już po raz czwarty Filmowych Mikołajek. Nowością tegorocznych seansów będą pokazy filmów włoskich. Pokazy odbędą się w dniach 1-4 grudnia o godz. 9, 11 i 13 w sali konferencyjnej muzeum. Rezerwacje na pokazy filmowe przyjmowane są telefonicznie (tel. 041-34-440-78 lub 041-34-337-00) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Ilość miejsc na pokazach ograniczona. (więcej)

Marek Motyka nie jest już trenerem Korony Kielce. Zarząd Klubu zdecydował o rozwiązaniu umowy ze szkoleniowcem. Jego miejsce zajmie dotychczasowy opiekun Dolcanu Ząbki - Marcin Sasal. Jak poinformował prezes zarządu Korony Kielce Tadeusz Dudka na decyzję o zmianie trenera wpłynęła głównie ocena dotychczasowych wyników sportowych.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z dnia 25/26.11.2009 nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Warszawskiej w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Warszawska - Sikorskiego (planowany termin zakończenia - 24.12.2009 r.).


W I etapie robót (26.11 - 10.12.2009 r.) zostanie zamknięta dla ruchu kołowego jezdnia wschodnia ul. Warszawskiej na odcinku od tymczasowego nowowybudowanego przejazdu z j. wschodniej na j. zachodnią, do połączenia dwóch jezdni w jedną, a ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni zachodniej ul. Warszawskiej.


W II etapie robót (11.12.09 - 24.12.2009 r.) zostanie zamknięta dla ruchu kołowego j. zachodnia ul. Warszawskiej na odcinku na odcinku od połączenia dwóch jezdni w jedną do tymczasowego nowowybudowanego przejazdu z j. wschodniej na j. zachodnią, a ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wschodniej ul. Warszawskiej.


W obu etapach roboty będą wykonywane przy całkowitym zamknięciu ul. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania ulic: Warszawska - Sikorskiego - Jeleniewską - brak wjazdu na ul. Warszawską.


Na czas trwania w/w robót wprowadzone zostaną objazdy do ul. Sikorskiego dla pojazdów jadących ul. Warszawską zarówno od strony centrum Kielc jak i od strony Dąbrowy ulicami: Bp. Jaworskiego, Piłsudskiego i Orląt Lwowskich. Dojazd z ul. Sikorskiego do ul. Warszawskiej będzie odbywał się tymi samymi ulicami w przeciwnym kierunku.


MZD przeprasza kierowców za utrudnienia i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

Gen. brygady Kazimierz Załęski "Bończa", legendarny dowódca partyzancki zostanie pochowany 26 listopada w Kwaterze partyzantów 25 pułku piechoty Armii Krajowej na cmentarzu w Żarnowie. 26 listopada 2009 roku o godz. 9.30 w Bazylice Katedralnej w Kielcach odbędzie się nabożeństwo żałobne i nastąpi symboliczne pożegnanie generała z miastem, w którym spędził większość swego życia. Po nabożeństwie prochy zmarłego zostaną przewiezione do Żarnowa. O godz. 11.30 w kościele św. Mikołaja w Żarnowie zostanie odprawiona Msza Żałobna, po której na cmentarz wyruszy kondukt żałobny. Urna z prochami zmarłego zostanie złożona w Kwaterze partyzantów 25 pułku piechoty Armii Krajowej na cmentarzu w Żarnowie, zgodnie z pragnieniem i ostatnią wolą generała. Wszystkie uroczystości będą odbywać się według ceremoniału wojskowego.

Dziś o godz. 17.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się Koncert Charytatywny dla Izy, chorej uczennicy IV LO im. Hanki Sawickiej. Podczas koncertu wystąpią młodzieżowe zespoły z Kielc i naszego regionu. Dochód ze sprzedaży cegiełek-biletów zostanie przeznaczony na leczenie uczennicy. Dodatkową formą wsparcia będzie również sprzedaż ciast przygotowanych przez rodziców i uczniów IV LO. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął prezydent Kielc.

23.11.2009 r.

Uroczysta gala z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.  Rozstrzygnięty został Plebiscyt na Pracownika Socjalnego Roku 2009 i konkursy w kategorii: Prezydent/ Burmistrz/ Wójt Roku 2009 - aktywny samorządowiec w zakresie polityki społecznej oraz Jednostka samorządu, która najaktywniej przeciwdziałała przemocy w rodzinie.

 

Laureatką w kategorii Pracownik Socjalny Roku 2009 została Teresa Kocjan z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. W rywalizacji na Jednostkę samorządu, która najaktywniej przeciwdziałała przemocy w rodzinie zwyciężyło Miasto Kielce. Statuetkę oraz nagrodę w wysokości 10 tys. zł. na realizację zadań MOPR odebrała w imieniu prezydenta Kielc zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Magdalena Gościniewicz.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 


Dziś do Kielc dotarło 10 nowiutkich Solarisów. To pierwsza partia zakupiona w ramach projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, dzięki któremu na ulice naszego miasta wyjedzie 40 takich autobusów.  Obsługiwały będą wyznaczone linie.


Jednymi z pierwszych osób, które obejrzały nowe autobusy byli goszczący dziś w Kielcach przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Właśnie z tą instytucją prezydent Kielc podpisał 12 listopada umowę o dofinansowanie projektu, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Dzięki Temu w stolicy województwa świętokrzyskiego zrealizowane zostaną inwestycje warte 300 milionów zł. To największy projekt miasta, realizowany przy wsparciu środków unijnych.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji KIelce


Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Świat w moim domu" przygotowany przez Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach pozytywnie przeszedł ocenę formalną Komisji Oceniającej przy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

 

 

Oznacza to, że jeśli przejdzie kolejny etap - ocenę merytoryczną, uzyska dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.


Projekt zakłada  m.in. zakup komputerów oraz zapewnienie dostępu do Internetu przez okres ośmiu lat 150 gospodarstwom domowym z terenu miasta znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnym wyłonionym przez pracowników socjalnych MOPR.

 

 


Gen. brygady Kazimierz Załęski "Bończa", legendarny dowódca partyzancki zostanie pochowany 26 listopada w Kwaterze partyzantów 25 pułku piechoty Armii Krajowej na cmentarzu w Żarnowie.

 

26 listopada 2009 roku o godz. 9.30 w Bazylice Katedralnej w Kielcach odbędzie się nabożeństwo żałobne i nastąpi symboliczne pożegnanie generała z miastem, w którym spędził większość swego życia. Po nabożeństwie prochy zmarłego zostaną przewiezione do Żarnowa. O godz. 11.30 w kościele św. Mikołaja w Żarnowie zostanie odprawiona Msza Żałobna, po której na cmentarz wyruszy kondukt żałobny. Urna z prochami zmarłego zostanie złożona w Kwaterze partyzantów 25 pułku piechoty Armii Krajowej na cmentarzu w Żarnowie, zgodnie z pragnieniem i ostatnią wolą generała. Wszystkie uroczystości będą odbywać się według ceremoniału wojskowego.

Wiele ciekawych propozycji kulturalnych przygotowało w nadchodzących dniach Muzeum Historii Kielc. Jutro o godz.15.00 odbędą się Wtorkowe Spotkania Filmowe. 25 listopada o godz. 17.00 zapalanowano spotkanie dotyczące promocji książki Zdzisława Pauli pt. "Smarkate wojsko. Wspomnienia z września 1939". 27 listopada o godz. 11.00 odbędzie się sympozjum naukowe pt. "Początki Kielc", a o godz. 17.00 wernisaż wystawy fotografii Stowarzyszenia Fotograficznego CKfoto.pl. 28 listopada o godz. 10.30 Muzeum zaprasza na prelekcję Melanii Znoykowicz pt." Moje podróże - Indie", a o godz.16.00 na koncert Tria Kameralnego w składzie: Helena Pomarenko, Lidia Chmielewska i Edyta Piwowarczyk. W repertuarze znajdą się melodie andrzejkowe m.in. popularne tanga, walce, melodie filmowe. Na wszystkie imprezy wstęp wolny.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Czynniki leczące w psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin" rozpocznie się jutro o godz. 9.30 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (ul. Artwińskiego 3C, sala konferencyjna). Patronat nad tym przedsięwzięciem objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Konferencja potrwa do 25 listopada. (więcej)

Lepienie misiów z plastynki, „misiowa” lekcja muzealna, nowa „odświeżona” aranżacja wystawy „Misie w lesie”, a przede wszystkim Ważny Gość, czyli angielski miś Paddington, który przyjechał do Kielc z okazji Światowego Dnia Misia. Najbliższa środa 25 listopada w Muzeum Zabawek i Zabawy będzie w całości poświęcona pluszowym misiom.

 

W holu muzeum wszystkie dzieci będą mogły bezpłatnie ulepić sobie małego misia z plastynki - specjalnej masy plastycznej: kolorowej jak plastelina, ale lekkiej, rozciągliwej, która na powietrzu zasycha zachowując swój kształt. Ich pracy będzie przyglądał się miś Paddington - bohater miniwystawy Ciekawostka miesiąca. Tego dnia wszystkie lekcje muzealne poświęcone będą Paddingtonowi. Dzieci nie tylko poznają historię pluszowych misiów, ale dowiedzą się więcej o tym angielskim misiu. Na koniec zajęć wykonają papierowego Paddingtona i pokolorują zakładkę do książek. (więcej)

Deszcz nagród spadł na spektakl Teatru Ecce Homo pt. "Padamme, Padamme" podczas XI Festiwalu Teatrów Amatorskich "Garderoba Białołęki" w Warszawie.

Jury profesjonalne przyznało kieleckim artystom: Główną nagrodę - Grand Prix, Nagrodę dla najlepszego reżysera - Marcina Bortkiewicza, najlepszych aktorek - żeńska obsada spektaklu - (Katarzyna Dmoch, Natalia Kadzidłowska, Katarzyna Kluk i Agata Orłowska), a także wyróżnienie dla Michała Pustuły za rolę Kostogłotowa oraz dla Mariusza Kosmalskiego za rolę Rusanowa

Wyróżnienia przyznało także Jury młodzieżowe - Loża Teatrów Białołęckich: Główną nagrodę Grand Prix, Nagrodę dla najlepszego reżysera - Marcina Bortkiewicza oraz dla najlepszej aktorki - Agata Orłowska.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w siedzibie Nadleśnictwa Kielce (ul. Łódzka). Tematem posiedzenia było gospodarowanie lasami na terenie gminy Kielce oraz aktualne wskaźniki nagromadzenia odpadów w mieście.

20.11.2009 r.

25 listopada rusza trzecia edycja Kampanii Społecznej "BIAŁA WSTĄŻKA" w Kielcach. Przedsięwzięcie to rozpocznie konferencja pt. "Interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie". W ramach kampanii odbędą się m.in. zajęcia edukacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz warsztaty psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ponadto realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w czasie trwania Kampanii "Biała wstążka" zorganizują na terenie swoich placówek zajęcia profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz profesjonalistów. Czynny będzie bezpłatny, dla osób dzwoniących z telefonu stacjonarnego, całodobowy Miejski Telefon Zaufania - "Przemoc w rodzinie - zareaguj!" - 195 13. Specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach będą udzielać porad, konsultacji wszystkim zainteresowanym problematyką przemocy oraz osobom uwikłanym w przemoc. Prowadzone będą także bezpłatne dyżury prawnika i psychologa. (więcej)

 
Kampania "Białej Wstążki" została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Kampania potrwa od 25 listopada do 6 grudnia.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Komisja Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego (ul. Kozia 3). Tematem posiedzenia były m.in. wnioski do projektu budżetu miasta na 2010 w zakresie działania komisji.Świąteczne ozdoby: aniołki, choinki i ciekawe bombki będą tematem kolejnych warsztatów origami. Zajęcia odbędą się w najbliższą sobotę, 21 listopada w godz. 15.00 - 17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Zabawek i Zabawy. Warsztaty poprowadzą działacze Polskiego Towarzystwa Origami i redaktorzy portalu www.origami.art.pl Renata Toporek i Rafał Sabat. Bilet na zajęcia kosztuje 3 zł.
Spotkanie z cyklu "Kulturalna niedziela" odbędzie się 22 listopada o godz. 15.00 w Kinie "Moskwa". W programie są: fragment widowiska "Przy szabasowych świecach" w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Woli Jachowej, projekcja filmu dokumentalnego "Po-Lin. Okruchy pamięci" oraz spotkanie z autorką filmu - reżyser Jolantą Dylewską. O obecności Żydów w polskiej tradycji i kulturze opowie prof. dr hab. Marta Meducka.


Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w schroniskach dla bezdomnych w naszym mieście są jeszcze wolne miejsca.

Pokoje interwencyjne ul. Sienna 5 w Kielcach tel. 366-07-34

- dla 10 osób w razie potrzeby można zwiększyć do 20 osób.


Schronisko Fundacji Św. Brata Alberta, ul. Sienna 5 w Kielcach: tel. 366-07-34

- placówka dysponuje 80 miejscami

- aktualnie przebywa 48 osób

- pozostało 32 wolnych miejsc


Schronisko PCK dla Kobiet Ofiar Przemocy, ul. Olkuska 18 w Kielcach: tel. 345-90-66, 345 90 66

- placówka dysponuje 15 miejscami

- aktualnie przebywa 7 osób

- 8 wolne miejsca

- w razie potrzeby jest możliwość "dostawek"Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Żeromskiego 36 w Kielcach: tel. 361-44-85

- placówka dysponuje 50 miejscami

- aktualnie przebywa 39 osób,

- pozostało 11 wolnych miejscSchronisko dla Ofiar Przemocy, ul. Urzędnicza 7a w Kielcach: tel. 366-48-47

- placówka dysponuje 25 miejscami

- aktualnie przebywa 15 osób

- pozostało 10 wolnych miejscPunkt Interwencji Kryzysowej dla osób bezdomnych i opuszczonych ul. Ogrodowa 3, tel. 041 2424544 czynny całodobowo, w tygodniu przebywały 17 osoby


Świetlica dzienna "Przystań" z łaźnią i pralnią ul. Ogrodowa 3 tel. 041 2424544, czynna przez cały rok od godz. 7 do 18. dziennie przebywa ok. 17 osóbOgrzewalnia Caritas Diecezji Kieleckiej ul.Żelazna 2 w Kielcach tel. 366-95-44

- placówka dysponuje 40 miejscami, czynna od godz. 18 do 6 rano

- przebywało 11 osób

W Domu Kultury "Zameczek" odbył się przegląd kwalifikacyjny kabaretów do VI Konkursu Skeczu Kabaretowego "Skecz na Scenę" im. Andrzeja Kaczmarka. Spośród 9 kabaretów, które zaprezentowały swoje skecze, komisja do finału zakwalifikowała sześć. Są to: "Czwarta Fala", "Krzysztof Kubalski-One Man Show", "Czas na paździerz", "Na Bosaka", "Póki co", "Bruzda". Kabarety tworzą uczniowie kieleckich szkół średnich i studenci kieleckich uczelni. Są to zarówno kabarety działające już kilka lat i mające dorobek w postaci nagród w konkursach jak też i grupy debiutujące. Finał konkursu odbędzie się 9 grudnia o godz. 17.00 w kinie "Moskwa", które wraz z Domem Kultury "Zameczek" jest organizatorem VI Konkursu "Skecz na Scenę". Galę finałową poprowadzi Kabaret Skeczów Męczących, a gościnnie wystąpi Formacja Chatelet. Bezpłatne zaproszenie na finał Konkursu można otrzymać w Domu Kultury "Zameczek".

Urząd Miasta informuje, że 21 listopada w godz. 9.00-14.00 odbędzie się Bieg Patrolowy "HiT" - Historia i Tradycja Kielc dla uczestników Konkursu "Zielony Patrol". Celem tego przedsięwzięcia jest edukacja poprzez propagowanie miejsc pamięci, instytucji kultury oraz walorów przyrodniczych Kielc. Miejsce startu i zakończenia biegu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Wspólnej 17 w Kielcach.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że dziś w związku z meczem piłkarskim Korona Kielce - Zagłębie Lubin (początek meczu godz.17.45), od godz. 14.45 do godz. 20.30 wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie stadionu przy ul. Ściegiennego.


W godz. jw. zostanie wyłączona z ruchu Al. Legionów od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Gagarina (zakaz nie dotyczy mieszkańców), natomiast na pozostałym odcinku Al. Legionów, tj. od skrzyżowania z ul. Gagarina do skrzyżowania z ul. Husarską będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.


Ponadto zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Sołtysiaka "Barabasza" (dawnej ul. Gagarina), od skrzyżowania z ul. Ściegiennego do skrzyżowania z Al. Legionów. Zamknięte dla ruchu będzie również skrzyżowanie ulic: Kwasa - Sołtysiaka. W związku z powyższym ul. Kwasa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mahometańską do skrzyżowania z ul. Sołtysiaka będzie drogą bez przejazdu (ślepa). W godz.19.30 - 20.30 na skrzyżowaniu ulic: Seminaryjska - Ogrodowa - Jana Pawła II zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna, a ruch będzie sterowny przez funkcjonariuszy Policji. Na ul. Ściegiennego, na odcinku od WDK do skrzyżowania z ul. Husarską, będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Autobusy komunikacji miejskiej, będą kursowały ul. Ściegiennego wg. stałego rozkładu. MZD przeprasza za utrudnienia w ruchu, jednocześnie prosi kierowców, którzy nie udają się na mecz o omijanie w/w ulic.

19.11.2009 r.

Sesja Rady Miejskiej odbyła się dziś w Urzędzie Miasta. W części została  poświęcona pamięci Jana Pawła II w 6. rocznicę nadania Ojcu Świętemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kielce. W bazylice katedralnej odprawiona została msza św. w intencji beatyfikacji Papieża Polaka. Po nabożeństwie, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod Pomnikiem Jana Pawła II. W ramach uroczystej części sesji, w ratuszu zorganizowana została wystawa zdjęć papieskiego fotografa Arturo Mari. Akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Kielc został przekazany Janowi Pawłowi II przez przedstawicieli władz miasta 19 listopada 2003 roku podczas audiencji w auli Pawła VI w Watykanie. Podczas uroczystej sesji radni wysłuchali  reportaży, które o wizycie w Watykanie przygotowali dziennikarze Radia Kielce i Radia Plus. Tamte wydarzenia wspominały również osoby, które wręczały Ojcu Świętemu tytuł Honorowego Obywatela Kielc.

 

W porządku obrad podczas roboczej części sesji znalazły się projekty uchwał m.in. w sprawach: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2010 oraz uchwalenia Programu współpracy w 2010 r. Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W porządku obrad znalazł sie także projekt uchwały w w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Południe - Obszar IV.3 - Telegraf".

 

25 listopada rusza trzecia edycja Kampanii Społecznej "BIAŁA WSTĄŻKA" w Kielcach. Przedsięwzięcie to rozpocznie konferencja pt. ,"Interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie". W ramach kampanii odbędę się m.in. zajęcia edukacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz warsztaty psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ponadto realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w czasie trwania Kampanii ,"Biała wstążka" zorganizują na terenie swoich placówek zajęcia profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz profesjonalistów. Czynny będzie bezpłatny, dla osób dzwoniących z telefonu stacjonarnego, całodobowy Miejski Telefon Zaufania - ,"Przemoc w rodzinie - zareaguj!" - 195 13. Specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach będą udzielać porad, konsultacji wszystkim zainteresowanym problematyką przemocy oraz osobom uwikłanym w przemoc. Prowadzone będą także bezpłatne dyżury prawnika i psychologa. (więcej)

 
Kampania ,"Białej Wstążki" została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Kampania potrwa od 25 listopada do 6 grudnia.

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Dokąd idziesz” zorganizowany przez Dom Kultury "Zameczek" i Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji. Celem tego przedsięwzięcia jest unaocznienie coraz dotkliwszego problemu społecznego jakim są wagary. Na konkurs wpłynęło 95 prac. Po obejrzeniu wszystkich prac Jury postanowiło przyznać:

- w kategorii szkoły podstawowe:
I MIEJSCE: Agnieszka Waszak - Szkoła Podstawowa nr 1 Kielce
II MIEJSCE: Maja Maksimowić - Szkoła Podstawowa nr 19 Kielce
III MIEJSCE: Jakub Domański - Szkoła Podstawowa nr Kielce
Julia Sołtyk - I Społeczna Szkoła Podstawowa Kielce

- w kategorii gimnazja:
I MIEJSCE: Martyna Czaja - Gimnazjum Nr 3 Starachowice
II MIEJSCE: Małgorzata Durak - OK "Białogon” Kielce

Prace zostaną zaprezentowane na wystawie połączonej z wręczeniem nagród w dniu 25 listopada (środa) o godz. 13.00 w DK „Zameczek”, ul. Słowackiego 23 w Kielcach.

Świąteczne ozdoby: aniołki, choinki i ciekawe bombki będą tematem kolejnych warsztatów origami. Zajęcia odbędą się w najbliższą sobotę, 21 listopada w godz. 15.00 - 17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Zabawek i Zabawy. Warsztaty poprowadzą działacze Polskiego Towarzystwa Origami i redaktorzy portalu www.origami.art.pl Renata Toporek i Rafał Sabat. Bilet na zajęcia kosztuje 3 zł.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kielcach organizuje w akcję przyjmowania zwierząt w ramach tzw. Domów Tymczasowych. Są to miejsca, w których umieszczane są na okres przejściowy zwierzęta oczekujące na stałą adopcję, czyli nowych właścicieli. Wszyscy chętni mogą wypełnić deklarację tymczasowego przyjmowania zwierząt.

Więcej informacji

18.11.2009 r.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 19 listopada (godz. 12.00) w Urzędzie Miasta. W części zostanie  poświęcona pamięci Jana Pawła II w 6. rocznicę nadania Ojcu Świętemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kielce. O godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej odprawiona zostanie msza św. w intencji beatyfikacji Papieża Polaka. Po nabożeństwie, uczestnicy uroczystości złożą kwiaty pod Pomnikiem Jana Pawła II. W ramach uroczystej części sesji, w ratuszu zorganizowana zostanie wystawa zdjęć papieskiego fotografa Arturo Mari. 

 

 

W porządku obrad podczas roboczej części sesji znalazły się projekty uchwał m.in. w sprawach: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2010 oraz uchwalenia Programu współpracy w 2010 r. Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W porządku obrad znalazł sie także projekt uchwały w w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Południe - Obszar IV.3 - Telegraf".

 

Przewodniczący RM Krzysztof Słoń poinformował, że jest juz gotowy projekt budżetu Miasta Kielce na 2010 rok. Projekt  zakłada dochody na poziomie 920 mln złotych, a wydatki stanowia kwotę 1mld 140 mln złotych. Deficyt w części ma być pokryty przez kredyty długoterminowe. Sesja budżetowa planowana jest na 22 grudnia br.

Konsul Generalny USA Allen Greenberg wraz ze swoimi współpracownikami z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie przebywa z jednodniową wizytą w Kielcach. Dyplomata spotkał się w ratuszu z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim. Złożył także kwiaty pod pomnikiem Homo Homini. Wizyta Konsula związana jest również z faktem, iż województwo świętokrzyskie staje się częścią krakowskiego okręgu konsularnego.

Rozpoczęła się przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3. Inwestycja, realizowana w ramach pierwszego etapu Rewitalizacji Zabytkowego Śródmieścia Kielc, współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Do czerwca 2011 roku ma tu powstać Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Warsztaty Rękodzieła Artystycznego oraz Galeria Współczesnej Sztuki Użytkowej wraz ze sklepem i biblioteką. Koncepcję ich pracy przygotował wybitny plastyk Marek Cecuła. Budynek Bramny, stanowiący połączenie komunikacyjne pomiędzy Parkiem, ul. Zamkową, terenem Pałacu Biskupów Krakowskich a Placem Najświętszej Maryi Panny, zostanie rekonstruowany. Inwestycja ma kosztować blisko 13 milionów zł netto. Po przebudowie obiekt stanie się dostępny dla osób niepełnosprawnych.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Komisja Statutowo - Samorządowa Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w ratuszu. Tematem posiedzenia była m.in. opinia do projektu budżetu miasta na 2010 rok. W Urzędzie Miasta spotkała się także Komisja Sportu i Turystyki. Radni zajmowali się wnioskami do projektu budżetu miasta na 2010 rok w zakresie działania komisji.
fot. Rejonowe...

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. przygotowując się do nadchodzącej zimy, uzupełniło swój tabor o nowy sprzęt służący do odśnieżania naszego miasta. Jesienią bieżącego roku kupiono trzy ciągniki oraz dwa pługi odśnieżne. Pługi wyposażone w system hydraulicznego sterowania z kabiny kierowcy, umożliwiają operatorowi pracę z płynną regulacją urządzenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Nowy sprzęt wykorzystany będzie do odśnieżania ulic, parkingów, alejek, chodników w naszym mieście.

Dom Kultury "Zameczek" i II L.O. im. J. Śniadeckiego zapraszają na VI spotkanie z cyklu "Debaty Młodych". Tym razem tematem będzie "Wychowanie przez sztukę. Intencje twórcy czy inspiracje dla pedagoga". Słowo wstępne wygłosi dr nauk humanistycznych Marek Świeca z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Spotkanie odbędzie się w 23 listopada (poniedziałek) o godz. 12.00 w D.K. "Zameczek" (ul. Słowackiego 23). Wstęp wolny.

17.11.2009 r.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 19 listopada (godz. 12.00) w Urzędzie Miasta. Jak poinformował przewodniczący RM Krzysztof Słoń - w części zostanie  poświęcona pamięci Jana Pawła II w 6. rocznicę nadania Ojcu Świętemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kielce. O godz.10.00 w Bazylice Katedralnej odprawiona zostanie masza św. w intencji beatyfikacji Papieża Polaka. Po nabożeństwie, uczestnicy uroczystości złożą kwiaty pod Pomnikiem Jana Pawła II. W ramach uroczystej części sesji, w ratuszu zorganizowana zostanie wystawa zdjęć papieskiego fotografa Arturo Mari. 

 

 

Przewodniczący RM Krzysztof Słoń na konferencji prasowej w ratuszu przedstawił także porządek obrad podczas roboczej części sesji. Radni zajmą się projektami uchwał m.in. w sprawach: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2010 oraz uchwalenia Programu współpracy w 2010 r. Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W porządku obrad znalazł sie także projekt uchwały w w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Południe - Obszar IV.3 - Telegraf".

 

Przewodniczący RM Krzysztof Słoń poinformował także, że jest juz gotowy projekt budżetu Miasta Kielce na 2010 rok. Projekt  zakłada dochody na poziomie 920 mln złotych, a wydatki stanowia kwotę 1mld 140 mln złotych. Deficyt w części ma być pokryty przez kredyty długoterminowe. Sesja budżetowa planowana jest na 22 grudnia br.

Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej zebrała się dziś w ratuszu. Tematem posiedzenia było m.in. funkcjonowanie Klubów Seniora oraz opiniowanie projektów uchwał na sesję. W Urzędzie Miasta spotkała się także Komisja Rewizyjna. W ratuszu zebrała się również Komisja Budżetu i Finansów. Tematem posiedzenia jest projekt budżetu Miasta Kielce na 2010 r.

Debata na temat bezpieczeństwa w naszym mieście odbyła się dziś w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach. Tematami spotkania było m.in. bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz ruchu drogowym. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane z inicjatywy prezydenta Kielc oraz Komendy Miejskiej Policji.Wernisaż wystawy pt. "Myszy, flądry i Guguła. Artystyczne zabawki z Kalimby" odbędzie się dziś (godz. 15.30) w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. w Galerii Dziecięcej "Abrakadabra" będzie można zobaczyć: pluszowe, materiałowe, drewniane, tekturowe zabawki, maskotki, gry, puzzle, pajacyki i książeczki. Mają dziwne nazwy: Kochajek, Marinero, Guguła czy Jeżynka. Wystawę "Myszy, flądry i Guguła" można będzie oglądać do stycznia 2010 roku. (więcej)

Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłasza konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową "Do szopy hej Pasterze”. Termin przyjmowania prac upływa 30 listopada 2009 r.

Pliki do pobrania

- regulamin

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kielcach zwraca się z prośbą o włączenie się w akcję przyjmowania zwierząt w ramach tzw. Domów Tymczasowych. Są to miejsca, w których umieszczane są na okres przejściowy zwierzęta oczekujące na stałą adopcję czyli nowych właścicieli. Wszyscy chętni mogą wypełnić deklarację tymczasowego przyjmowania zwierząt. Oznacza to, że zgłoszenie znajduje się w bazie TOZ i w razie potrzeby przedstawiciele Towarzystwa kontaktują się z informacją, że jest potrzeba chwilowego przechowania zwierzęcia. Więcej informacji

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił dziś kolejny Punkt Obsługi Pasażera. Mieści się na parterze kamienicy przy Głowackiego 4. Pasażerowie miejskiej komunikacji będą tu mogli uzyskać informacje o kursowaniu autobusów, kupić bilety , a także zapłacić ewentualne mandaty. Punkt czynny jest od pobniedziałku do piatku w godzinach od 7.00 do 17.00.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

16.11.2009 r.

Z inicjatywy Wojciecha Lubawskiego, prezydenta Kielc oraz grupy kieleckich Radnych, na Ukrainę wyruszył transport leków oraz maseczek. Dary te trafią do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Winnicy.

W zakupie leków przeciwgrypowych i maseczek nieodzowna okazała się pomoc pracowników Szpitala Kieleckiego im. św. Aleksandra, gdzie dary zostały zapakowane. W ciągu kilku najbliższych dni transport trafi na Ukrainę.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach doskonale wiedzą jak dbać o środowisko naturalne. Rok temu zajęli drugie miejsce w ogólnopolskim programie organizowanym przez fundację GAP Polska, teraz ich pracę uhonorowano pierwszym miejscem oraz nagrodą wartości 6 tys. zł.

 

Nazwa fundacji GAP w tłumaczeniu na język polski oznacza - Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi. W VII edycji edukacyjnego Programu Ekozespołów wzięło udział niemal 350 placówek edukacyjnych wszystkich szczebli z całej Polski, w tym około 14 z województwa świętokrzyskiego. Z grupy, którą zakwalifikowano do finału, wyłoniono 35 laureatów.


Koordynatorem Programu Ekozespołów w województwie świętokrzyskim jest Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


44 filmy zostaną zaprezentowane podczas XV Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych "NURT" w Kielcach. Impreza rozpocznie się dziś o godz. 16.00 (Aula Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Leśna 16) pokazami filmów: "HONOR GENERAŁA"  i "WYPALONY", które zostały nagrodzone podczas przeglądu w 2008 roku. Gościem  tegorocznego NURT-u będzie między innymi Jerzy Stuhr.

 

Dziś o godz. 19.00 w Galerii Winda odbędzie się także wernisaż wystawy "Pola Negri - Legenda Kina". Jest to wystawa biograficzna, retrospektywna, ukazująca drogę życiową i artystyczną wielkiej gwiazdy światowego kina. Do tej pory nigdzie nie zgromadzono w jednym miejscu tak wielu różnorodnych materiałów związanych z życiem i twórczością Poli Negri. Na wystawie będzie można obejrzeć unikatowy zbiór pocztówek, zdjęć, werków, fotosów, programów filmowych, płyt z jej nagraniami. Pokazane zostaną oryginalne pamiątki dotyczące życia wielkiej gwiazdy w tym kostium z jej ostatniego filmu „Księżycowe prządki”. Wstęp wolny.

Prezydent Wojciech Lubawski spotkał się dziś w ratuszu z młodymi zawodnikami oraz przedstawicielami klubu kolarskiego DEK Meble Cyclo - Korona Kielce. Prezydent Kielc pogratulował młodym sportowcom oraz ich trenerom sukcesów odniesionych w roku 2009 podczas zawodów Mistrzostw Polski oraz na arenach międzynarodowych. Wojciech Lubawski podziękował zaproszonym gościom za promowanie naszego miasta i życzył dalszych osiągnięć sportowych w nadchodzącym roku. Prezydent Kielc podziękował również za osiągnięcia sportowe szachiście Wojciechowi Morandzie. Listy gratulacyjne przyjęli rodzice oraz trener kieleckiego arcymistrza.

Wystawę pod nazwą „Ślady pamięci” można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach. Na ekspozycję składają się prace Czesława Dźwigaja, profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, znanego z wielu pomników i mniejszych form rzeźbiarskich poświęconych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Artysta rzeźbiarz wykłada sztukę sakralną na uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie.


Profesor Czesław Dźwigaj jest autorem prawie 70 monumentów przedstawiających Jana Pawła II oraz autorem mniejszych form rzeźbiarskich poświęconych Ojcu Świętemu - od tablic pamięci po medale. Podkreśla, że wystawa w kieleckim Muzeum Diecezjalnym jest wycinkiem twórczości, która w 25% poświęcona jest Papieżowi Polakowi, następne 25-30% to twórczość sakralna, a pozostała część to twórczość o tematyce świeckiej.


Na ekspozycję składają się m.in. rysunki, ryty, reliefy, szkice, medale, witraże, a także kompozycje stacji Drogi Krzyżowej i rzeźby. Wystawę „Ślady pamięci” będzie można oglądać do marca przyszłego roku.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


13.11.2009 r.

Dziś w Urzędzie Miasta odbyły się wstępne rozmowy w sprawie wybudowania nowa cerkwi w Kielcach. Brali w nich udział przedstawiciele władz miasta oraz kościoła prawosławnego. Planowana lokalizacja cerkwi to teren u zbiegu ulic IX Wieków Kielc i Bodzentyńskiej.

Komisja Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego (ul. Kozia 3).

Wiosną 2010 r. rozpocznie się budowa Galerii Korona Kielce. Powstanie w centrum miasta, w trójkącie ulic Warszawskiej, Polnej i Radiowej. Ma to być jeden z najpiękniejszych obiektów tego typu w Polsce. Twórca koncepcji architektonicznej, przedstawiciel pracowni, która na swoim koncie ma inwestycje na całym świecie, zapewnia, że Korona to projekt „szyty na miarę” dla konkretnego miejsca.


Bryła budynku będzie pokryta panelami perforowanymi, które dadzą efekt lekkości i przestrzenności. Na trzech kondygnacjach Galerii Korona znajdzie się około 140 sklepów oraz punkty gastronomiczne o łącznej powierzchni 34 tys. m kw. Będzie również kino, klub fitness, kawiarnie i restauracje.


Galeria zostanie wyposażona w parking na ponad 1200 miejsc postojowych. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie 93 tys. m kw. Do wnętrza budynku można się będzie dostać wejściami od strony ul. Warszawskiej oraz od Polnej. Inwestor przebuduje miedzy innymi sieć dróg wokół obiektu. Radiowa i Polna zostaną poszerzone, na Radiowej powstanie małe rondo ze zjazdem do galerii. Inwestycja ma zostać zakończona na przełomie 2011 i 2012 roku.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 


Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z meczem Ligi Mistrzów w piłce ręcznej KS VIVE Targi Kielce - Chambery Savoie w dniu 14 listopada (początek meczu o godz. 19.15), od godz. 16.15 do godz. 21.45, wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie Hali Legionów przy ul. Bocznej, spowodowane zamknięciem ulic: Dzika, Sucha, Dolna, Okrężna, Żwirowa i Boczna. W czasie rozgrywania meczu dostępny będzie parking na terenie byłej zajezdni MPK przy ul. Pakosz, a także parking przy Al. Legionów i ul. Szczepaniaka. Do parkowania przeznaczona będzie również ul Kwasa na odc. od skrzyżowania z ul. Mahometańską do skrzyżowania z ul. Sołtysiaka "Barabasza". MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach zaprasza na spektakl pt. „O Rybaku i Złotej Rybce” na podstawie bajki Aleksandra Puszkina, który odbędzie się w niedzielę, 15 listopada o godz. 11.00.


To opowieść o spełniającej życzenia Złotej Rybce, poczciwym Rybaku i jego zachłannej żonie. Podczas jednego z połowów Rybak znalazł w swojej sieci piękną Złotą Rybkę, która obiecała spełnić każdą jego prośbę. Dla żony Rybaka stało się to niepowtarzalną okazją do zdobycia bogactwa i władzy, ale czy przyniosło szczęście?

Reżyser przedstawienia rozbudował dialogi i charaktery bohaterów bajki słynnego rosyjskiego poety. Opowieść rozgrywa się w surowej scenerii drewnianego domostwa. Rzeźbione w drewnie lalki w interesujący sposób wydobywają kontrast między Rybakiem a jego chciwą i pełną goryczy żoną. Przedstawienie pełne jest odniesień do kultury rosyjskiej. Plan żywy i lalkowy. Dla widzów od lat 5.

Pierwsza konferencja  "Kieleckiego Forum Młodzieżowego" odbyła się dziś w Liceum Ogólnokształcącym  im. Świętej Jadwigi Królowej (ul. Słowackiego 5). Celem tej inicjatywy jest integracja młodzieży, rozmowy o formach aktywności społecznej, artystycznej oraz dyskusja dotycząca idei Młodzieżowej Rady Miasta. Jednym z punktów tego przedsięwzięcia był także apel Samorządu Uczniowskiego L.O. im. Hanki Sawickiej z prośbą o pomoc w akcji charytatywnej na rzecz chorej na nowotwór uczennicy. Patronat honorowy nad konferencją objął m.in. prezydent Kielc Wojciehc Lubawski i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


12.11.2009 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie dla Projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" odbyło się dziś  w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach. Przedsięwzięcie to znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zostało pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

 

Wartość całkowita projektu wynosi ponad 300 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ponad 230 mln zł. Projekt obejmuje pięć zadań inwestycyjnych:

1. Budowę węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 
2. Budowę ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce), 

3. Budowę pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów), 
4. Zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów,
5. Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.


W ramach realizacji projekt u, w dniu 1 czerwca 2009 r. podpisano umowę na dostawę 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej. Pierwsze autobusy (20 szt.) trafią do Kielc na przełomie listopada i grudnia br.  W dniu 15 października br. podpisano umowę na uruchomienie i obsługę nowych trzynastu linii autobusowych, z czego siedem będzie uruchomionych do końca roku 2009, pozostałe -  w roku 2010 r.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


We wtorek w Kielcach zmarł gen. Kazimierz Załęski ps. „Bończa”, weteran II wojny światowej, żołnierz Armii Krajowej, więzień polityczny w okresie PRL. Honorowy Prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach oraz członek Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Miał 90 lat. W grudniu 1939 r. został zaprzysiężony do Służby Zwycięstwu Polsce - Związku Walki Zbrojnej. W 1943 r. został dowódcą AK dzielnicy Zamłynie-Glinice w Radomiu. Od lipca 1944 r. był dowódcą kompanii w 25. pułku piechoty AK, a od listopada 1944 r. - dowódcą batalionu tego pułku. Dowodził siedemnastoma walkami z Niemcami, m.in. pod Wyśmierzycami, Maksymilianowem, Diablą Górą, Stefanowem, Przysuchą (tu ranny). Następnie działał w Narodowych Siłach Zbrojnych.
Od kwietnia 1949 r. do września 1953 r. był więziony z powodów politycznych, pracował m.in. w kopalni węgla Jawiszowice, zwolniony warunkowo. Po wyjściu z więzienia podjął wyższe studia, pracował zawodowo jako geolog.
Od 1989 r. był członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (od lutego 1990 r. prezes Zarządu Okręgu Kielce).
Był odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Kampanii Wrześniowej.
Był inicjatorem odbudowy i powstania Muzeum Pamięci Narodowej lat 1939-1956, inicjatorem budowy Pomnika Katyńskiego. Organizował liczne konkursy o najnowszej Historii Polski dla dzieci, młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Był członkiem Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Armii Krajowej w Kielcach. W czasie swojej wieloletniej pracy nie zapominał o potrzebujących. Sprowadzał sprzęt medyczny i wiele lekarstw, które przekazywał nieodpłatnie do szpitali i domów pomocy oraz aptek przy Zarządzie Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Świętokrzyskiej Solidarności. Laureat Nagrody Miasta Kielce za 2004 rok.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji KIelce


Uroczystości obchodów 91. rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyły się wczoraj w Kielcach. W Bazylice Katedralnej odbyła się Msza Święta. Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali na Plac Piłsudskiego, gdzie przed Pomnikiem Czynu Legionowego odbyła się główna część programu uroczystości. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz państwowych, samorządowych województwa i miasta, parlamentarzyści, kombatanci oraz liczna grupa mieszkańców Kielc. Odczytano apel poległych, a Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała salwę honorową. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem Czynu Legionowego.

Film "SIEDEM BRAM JEROZOLIMY" z udziałem Kieleckiego Teatru Tańca został nominowany do nagrody 2009 INTERNATIONAL EMMY® AWARD w kategorii: ARTS PROGRAMMING. W tej kategorii nominowane są jeszcze trzy produkcje – brazylijska, angielska i japońska.

 

Materiał składający się na film zarejestrowano w listopadzie 2008 r. podczas koncertu Krzysztofa Pendereckiego w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Wówczas, w 75. rocznicę urodzin Pendereckiego, miało miejsce uroczyste wykonanie „Siedmiu bram Jerozolimy” pod batutą kompozytora. Wystąpili: Chór i Orkiestra Opery Narodowej, Sinfonia Varsovia, Chór Filharmonii Narodowej, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz soliści: Izabela Matuła (sopran), Izabella Kłosińska (sopran), Agnieszka Rehlis (mezzosopran), Adam Zdunikowski (tenor) i Romuald Tesarowicz (bas). Kielecki Teatr Tańca – soliści: Małgorzata Ziółkowska i Grzegorz Pańtak oraz Zespół, a także soliści baletu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej – Izabela Milewska i Maksim Wojtiul.

Film reżyserował Jarosław Minkowicz, animacje komputerowe wykonał Tomasz Bagiński, choreografię - Elżbieta i Grzegorz Pańtak, a scenografię
Borys Kudliczka. Gala, na której zostaną wyłonieni  zwycięzcy odbędzie się w poniedziałek 23 listopada 2009 r. w Nowym Yorku.

Więcej fragmentów video i informacji na stronach:

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid46074182001?bctid=45518539001

http://www.iemmys.tv/awards_nominees.aspx

http://www.tvp.pl

Potrójny jubileusz świętuje dziś Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach. Placówka, mieszcząca się przy ul. Jasnej, obchodzi 50-lecie istnienia Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 oraz 10-lecie Gimnazjum Integracyjnego nr 4. Kolejną okazją jest piąta rocznica nadania imienia Jana Karskiego. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.00 mszą świętą w Kościele p.w. Świętego Krzyża. Dalsze obchody przebiegać będą w siedzibie szkoły: o 12.15 - część artystyczna, o 13.00 - zwiedzanie placówki.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji KielceKielecki Park Technologiczny zaprasza wszystkich przedsiębiorczych STUDENTÓW i ABSOLWENTÓW do udziału w bezpłatnym krajowym wyjeździe studyjnym organizowanym w dniach 2-4 grudnia 2009 r.


Wyjazd przeznaczony jest dla studentów i absolwentów, czyli młodych, przedsiębiorczych osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz tych, którzy już działalność gospodarczą prowadzą (jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy).

Głównym założeniem wyjazdu jest poszukiwanie najlepszych „gwiazd” przedsiębiorczości akademickiej, w celu poznania zasad funkcjonowania tzn. zarządzania, planowania i organizacji współpracy ośrodków akademickich z biznesem na podstawie praktycznych przykładów.


Decydując się na otwarcie własnego biznesu, warto skorzystać z pomocy dostępnej na rynku. Istotne znaczenie w kształtowaniu nowego biznesu odgrywa ciągłe podnoszenie kwalifikacji młodych i pomysłowych osób w zakresie aktywizacji biznesowej, promocji postaw przedsiębiorczych oraz merytorycznego wsparcia z zasad zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 listopada o godz. 12.00. Szczegóły na stronie internetowej Kieleckiego Parku Technologicznego.

W Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawa II odbył się wernisaż wystawy użyczonej przez Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. "Zanim zasadzono Dąb Wolności". Na wystawę składają się m.in. reprodukcje dokumentów (np. odezwa Senatu UJ do studentów), zdjęcia profesorów UJ z tego okresu, fragmenty artykułów prasowych opisujących ówczesną sytuację polityczną i inne eksponaty. Na wernisażu była obecna kustosz wystawy Lucyna Bełtowska oraz konserwator dzieł sztuki w Muzeum UJ Jacek Kumański. Podczas spotkania pensjonariusze DPS wspólnie z Małgorzatą Biesagą i chórem z klubu seniora przy Alei Legionów śpiewali pieśni legionowe. Wystawę można oglądać w galerii Domu do końca listopada br.

10.11.2009 r.

Uroczystości obchodów 91. rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczną się 11 listopada o godz. 11.00 Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Z katedry uczestnicy przemaszerują ulicami Kielc pod pomnik Czynu Legionowego.  W programie uroczystości na placu przed Pomnikiem Czynu Legionowego (godz. 12.30) są m.in.: wojskowa warta honorowa, warta legionistów w mundurach z epoki, pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru Fermata, pokaz tańca w wykonaniu aktorów z WDK, salwa Bractwa Artyleryjskiego, apel poległych i salwa honorowa Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Podczas uroczystości, z udziałem m.in. władz państwowych i samorządowych, przybyłe delegacje złożą pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. O godz. 16.00 odbędzie się Koncert "WDK - miastu", a o godz. 18.00 rozpocznie się Capstrzyk Niepodległościowy przy Pomniku Niepodległości.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, o zmianach organizacji ruchu i utrudnieniach na ulicach miasta Kielce w związku z obchodami Święta Niepodległości:


- od 10.11.2009 r. od godz. 20.00 do 11.11.2009 r.do godz.19.00 zostanie wyłączony z ruchu kołowego fragment Pl. Niepodległości w rejonie pomnika.


- w dniu 11.11.2009 r. w godz. od 17.30 do 19.00 postój taksówek z Pl. Niepodległości przeniesiony zostanie poza teren placu na którym będzie odbywać się uroczystość na ul. Żelazną w pobliżu przystanku autobusowego;


- w dniu 11.11.2009 r. w godz. 6.00 - 14.00 ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości, wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Czerwonego Krzyża do skrzyżowania z ul. Ogrodową;


- w dniu 11.11.2009 r. ok. godz. 12.15, po zakończonej mszy św. w Bazylice Katedralnej wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym na skrzyżowaniu ulic: Seminaryjska - Ogrodowa oraz na ul. Jana Pawła II na odcinku od WDK do skrzyżowania jw., spowodowane przemarszem uczestników uroczystości na Plac Piłsudskiego pod pomnik Czwórki Legionowej.

 

Koncert pt. "Niepodległość" odbył się dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Urząd Miasta przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego. Wystąpiła Kielecka Orkiestra Dęta z solistami. Na widowni zasiedli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach, którzy włączyli się do wspólnego śpiewu.

W przyszłym roku podobne koncerty odbywać się będą w kieleckich szkołach.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Pieśniobranie pt.: "Śpiewamy dla przyjemności o niepodległości" odbędzie się 11 listopada br. na Placu Artystów, o godz. 15.00, po oficjalnych uroczystościach odbywających się pod pomnikiem Czwórki Legionowej. Wykonawcami pieśni o niepodległości będzie zgromadzona publiczność przy wsparciu Chóru Kameralnego Fermata.

W Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II odbył się wernisaż wyjątkowej wystawy użyczonej przez Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. "Zanim zasadzono Dąb Wolności". 
 

Dąb Wolności rośnie przed Uniwersytetem Jagiellońskim z umieszczoną obok tablicą z  tekstem: "W tym miejscu dla upamiętnienia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej w 1918 r. zasadzono 3 maj 1919 r. Drzewo Wolności".

Na ekspozycję składają się m.in. reprodukcje unikatowych dokumentów (np. odezwa Senatu UJ do studentów), zdjęcia profesorów UJ z tego okresu, fragmenty artykułów prasowych opisujących ówczesną sytuację polityczną.

Kielecki Klub Lekkoatletyczny oraz Urząd Miasta zapraszają do udziału w Drużynowych Biegach Przełajowych z okazji Święta Niepodległości. Impreza rozpocznie się 11 listopada (godz. 11.00) na terenie wokół Stadionu Lekkoatletycznego przy ulicy Bocznej 15 w Kielcach. Biegi odbędą sie w kategoriach: Szkoły Podstawowe (1997 i młodsi), Szkoły Gimnazjalne (1994-1996), Szkoły Ponadgimnazjalne (1991-1993), Seniorzy (1990 i starsi) oraz Grand Prix /OPEN/.

 

Szczegółowe informacje w Regulaminie zawodów

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta. 

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z meczem piłki ręcznej KS VIVE Targi Kielce - Wisła Płock w dniu 11 listopada (początek meczu o godz. 20.00) od godz. 17.00 do godz. 22.30, wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie Hali Legionów przy ul. Bocznej, spowodowane zamknięciem ulic: Dzika, Sucha, Dolna, Okrężna, Żwirowa i Boczna.


W czasie rozgrywania meczu, dostępny będzie parking na terenie byłej zajezdni MPK przy ul. Pakosz, a także parking przy Al. Legionów i ul. Szczepaniaka. Do parkowania, przeznaczona będzie również ul Kwasa, na odc. od skrzyżowania z ul. Mahometańską do skrzyżowania z ul. Sołtysiaka "Barabasza”.

MZD  przeprasza  kierowców za utrudnienia w ruchu i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że 11 listopada autobusy komunikacji miejskiej kursować będą wg rozkładów obowiązujacych jak w niedziele. Punkty sprzedaży biletów będą tego dnia nieczynne.

9.11.2009 r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kielcach odbyła się dziś w Urzędzie Miasta. Została ona poświęcona uhonorowaniu pamięci Stefana Artwińskiego. Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania imienia Stefana Artwińskiego sali obrad Rady Miejskiej. Podczas sesji przypomniano także sylwetkę prezydenta Kielc w latach 1934-1939.

 

Przed uroczystą sesją odsłonięta została tablica na frontonie budynku przy ul. Sienkiewicza 11 w Kielcach, w którym Prezydent Artwiński mieszkał w latach 1934-1939. 

 

Prezydent Stefan Artwiński został pośmiertnie odznaczony pzrez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Krzyż Komandorski przekazał prezydentowi Kielc Wojciechowi Lubawskiemu uczetniczący w sesji szef kancelarii prezydenta RP minister Władysław Stasiak.

 

 

Stefan Artwiński (ur. 11 sierpnia 1863 r. we wsi Igołomia koło Miechowa, zm. 1939) - w latach 1934-1939 prezydent Kielc. Od 1906 roku był członkiem Rady Miasta Kielce. Podczas wyzwalania miasta spod okupacji austriackiej brał czynny udział w rozbrajaniu wojsk przeciwnika. Działał w Związku Strzeleckim. Za swoje zasługi w walce o niepodległość został uhonorowany w 1926 roku Krzyżem Orderu Polonia Restituta. W listopadzie 1934 roku został wybrany na urząd prezydenta Kielc, a w 1936 został senatorem. W momencie wybuchu II wojny światowej pozostał na stanowisku prezydenta. 20 października 1939 r. otrzymał od Niemców rozkaz opuszczenia kieleckiego magistratu. 27 października tego samego roku został aresztowany przez Gestapo ponieważ chciał ocalić miejski majątek przed hitlerowską grabieżą. 6 listopada 1939 r. znaleziono jego zmasakrowane zwłoki zakopane w lesie na Wiśniówce. 10 listopada urządzono mu w konspiracji pogrzeb i pochowano w użyczonym grobowcu rodzinnym Ryszarda Borchólskiego znajdującym się na na Cmentarzu Nowym. Pod koniec 1984 roku została podjęta uchwała o przeniesieniu ciała na cmentarz wojenny. Ostatecznie, 28 września 1989 roku Stefan Artwiński spoczął we własnym grobowcu na Cmentarzu Partyzanckim przy ul. Ściegiennego w Kielcach.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji KielceUroczystości obchodów 91. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczną się 11 listopada o godz. 11.00 Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Z katedry uczestnicy przemaszerują ulicami Kielc pod pomnik Czynu Legionowego. W programie uroczystości na placu przed Pomnikiem Czynu Legionowego (godz. 12.30) są m.in.: wojskowa warta honorowa, warta legionistów w mundurach z epoki, pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru Fermata, pokaz tańca w wykonaniu aktorów z WDK, salwa Bractwa Artyleryjskiego, apel poległych i salwa honorowa Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Podczas uroczystości, z udziałem m.in. władz państwowych i samorządowych, przybyłe delegacje złożą pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. O godz. 16.00 odbędzie się Koncert "WDK - miastu", a o godz. 18.00 rozpocznie się Capstrzyk Niepodległościowy przy Pomniku Niepodległości.

Męska kolekcja autorstwa Iwony Leliwy - Kopystyńskiej zyskała największe uznanie jurorów VI edycji Off Fashion. Warszawianka, startująca nie po raz pierwszy w kieleckim konkursie dla Projektantów i Entuzjastów Mody, zdobyła tytuł najlepszego projektanta offowego, statuetkę prezydenta Kielc oraz 12 tys. złotych. Autorka pokazała, że warto projektować dla mężczyzn.

Drugie miejsce na Off Fashion, nagrodę w wysokości 6 tys. zł i statuetkę Prezydenta Kielc, przyznano Iwonie Pilch za kolekcję "Skarby w skórę wszyte”. Projektantka zdobyła także statuetkę "Talent” za połączenie tradycji i nowoczesności, wyróżnienie od wszystkich członków jury oraz zaproszenie na pokazy czerwcowej edycji Warsaw Fashion Street .


Trzecią nagrodą w wysokości 3 tys. zł oraz statuetką ufundowaną przez Prezesa Targów Kielce została uhonorowana Katarzyna Konieczka. Przygotowana przez nią kreacja uznana została ponadto za najbardziej fotogeniczną na Off Fashion. Projektantka została zaproszona na Warszaw Fashion Street.


Koncert galowy VI Off Fashion odbył się w Kieleckim Centrum Kultury. Komisja konkursowa, w skład której weszli projektanci, fotograficy, krytycy mody, a także krótko mówiąc - ludzie kochający modę, zakwalifikowali do finału 20 projektów, które wyłonione zostały spośród 800 przygotowanych przez 203 twórców. Tematem przewodnim szóstej edycji konkursu, choć nieobowiązkowym, była Carska Rosja.

W finale Off Fashion znalazła się także kielczanka Magda Stępnik - Kozłowska. Jej niezwykle kobiecą kolekcję z aksamitu wyróżniono zaproszeniem na Warsaw Fashion Street

Galę finałową uświetnił występ Justyny Steczkowskiej. Kolejna, siódma edycja konkursu Off Fashion już w czerwcu 2010 roku.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Grażyna Pisarczyk, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR została wyróżniona nagrodą "Złoty Telefon" przyznawaną przez Zespół Ogólnopolskiego Pogotowia "Niebieska Linia". „Złoty telefon” to wyróżnienie przyznawane osobom, które szczególnie przyczyniły się w ostatnim okresie do zmian społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub ze szczególnym zaangażowaniem stawały w obronie osób krzywdzonych. Pierwszy raz zostało przyznane w 1995 roku podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie. Do tej pory wyróżniono 15 instytucji i 86 osób.

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski odpowiadał dziś na pytania internautów na czacie, na stronie www.echodnia.eu.

Koncert pt. "Niepodległość" odbędzie się jutro o godz. 13.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Urząd Miasta przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego. Wystąpi Kielecka Orkiestra Dęta z solistami. Wstęp wolny. W przyszłym roku podobne koncerty odbywać się będą w kieleckich szkołach.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II zaprasza na wyjątkową wystawę użyczoną przez Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. "Zanim zasadzono Dąb Wolności". Dąb Wolności rośnie przed Uniwersytetem Jagiellońskim z umieszczoną obok tablicą z tekstem: "W tym miejscu dla upamiętnienia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej w 1918 r. zasadzono 3 maj 1919 r. Drzewo Wolności". Na ekspozycję składają się m.in. reprodukcje unikatowych dokumentów (np. odezwa Senatu UJ do studentów), zdjęcia profesorów UJ z tego okresu, fragmenty artykułów prasowych opisujących ówczesną sytuację polityczną.

Wernisaż odbędzie się 10 listopada o godz. 14.30 w Klubie Domu przy ul.Jagiellońskiej 76 w Kielcach.

6.11.2009 r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kielcach odbędzie się 9 listopada o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta. Zostanie ona poświęcona uhonorowaniu pamięci Stefana Artwińskiego. Radni podejmą uchwałę w sprawie nadania imienia Stefana Artwińskiego sali obrad Rady Miejskiej. Podczas sesji zostanie także przypomniana sylwetka prezydenta Kielc w latach 1934-1939.

 

O godzinie 10.00 odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy na frontonie budynku przy ul. Sienkiewicza 11 w Kielcach, w którym Prezydent Artwiński mieszkał w latach 1934-1939.

Przedsiębiorstwo Budowlane PERFECT z Bilczy wygrało przetarg na przebudowę i rozbudowę płyty Rynku oraz okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku), ogłoszony przez Miejski Zarząd Dróg. Przebudowa ma kosztować blisko 9 mln zł. „Jeśli nie będzie żadnych przeszkód formalnych – to remont ruszy w drugiej połowie listopada br. - informuje dyrektor MZD Piotr Wójcik.

Więcej

 

Przebudowa płyty Rynku jest jednym z zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach projektu wyremontowano już ul. Sienkiewicza i rozpoczęto przebudowę obiektów powięziennych przy ulicy Zamkowej. Na liście zadań znalazły się też: budowa ulicy Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha), przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Palcu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej) oraz przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ulicy Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc.

III Targi Mody i Wzornictwa KIELCE FASHION oraz II Ogólnopolskie Targi Ślubne MODNY ŚLUB rozpoczęły się dziś w Targach Kielce. KIELCE FASHION to designerskie spotkania kreatorów, projektantów oraz czołowych przedstawicieli branży z odbiorcami. Kieleckie Święto Mody to również możliwość prezentacji produktów w oddzielnych salonach obuwia, skóry, biżuterii i fashion&designe. W tym roku na MODNYM ŚLUBIE i KIELCE FASHION na dwóch tysiącach metrów kwadratowych swoje oferty prezentuje blisko 70 wystawców z całej Polski. W drugim dniu targów, jedna z najpopularniejszych polskich tancerek Edyta Herbuś z partnerem Tomaszem Barańskim poprowadzą bezpłatne warsztaty tańca. Podczas targów mody ślubnej najładniejsze suknie ślubne i wieczorowe otrzymają tytuł BRIDAL  AWARDS 2009.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Popiersie Charliego Chaplina Anny Dulny - Perlińskiej stanie w kieleckiej Alei Sław przy Skwerze Szarych Szeregów. Projekt został wybrany dziś przez komisję konkursową. Jury oceniało sześć rzeźb, przygotowanych przez pięciu twórców – informuje przewodniczący komisji konkursowej Krzysztof Tworogowski. Mamy nadzieję, że popiersie stanie w Alei jeszcze w tym roku – dodaje.Dziś rozpoczyna się VI edycja Konkursu Off Fashion. Do tegorocznej edycji tego przedsięwzięcia zgłosiło się 201 projektantów . Jury do półfinału zakwalifikowało 152 osoby. Półfinały konkursu OFF FASHION rozpoczną się o godz. 16.00 w Targach Kielce. Finalistów OFF FASHION poznamy o godz. 21.00 na kiedy zaplanowane jest ogłoszenie wyników. Gala z udziałem 20 finalistów tegorocznej edycji konkursu odbędzie się w sobotę, 7 listopada o godz. 19.00 w Kieleckim Centrum Kultury. Podczas uroczystości odbędą sie pokazy kostiumów operowych inspirowanych Carską Rosją oraz prezentacje konkursowe. Gwiazdą wieczoru będzie Justyna Steczkowska. 

Uroczystości obchodów 91. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczną się 11 listopada o godz. 11.00 Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Z katedry uczestnicy przemaszerują ulicami Kielc pod pomnik Czynu Legionowego. W programie uroczystości na placu przed Pomnikiem Czynu Legionowego (godz. 12.30) są m.in.: wojskowa warta honorowa, warta legionistów w mundurach z epoki, pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru Fermata, pokaz tańca w wykonaniu aktorów z WDK, salwa Bractwa Artyleryjskiego, apel poległych i salwa honorowa Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Podczas uroczystości, z udziałem m.in. władz państwowych i samorządowych, przybyłe delegacje złożą pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. O godz. 16.00 odbędzie się Koncert "WDK - miastu", a o godz. 18.00 rozpocznie się Capstrzyk Niepodległościowy przy Pomniku Niepodległości.

Rozpoczął się 58 "Plebiscyt Sportowy" na Najpopularniejszych Sportowców i Trenerów Roku 2009. Jak co roku mieszkańcy regionu wybiorą dziesiątkę sportowców i trenerów w województwie świętokrzyskim oraz najlepszych sportowców w powiatach i najlepszego trenera. Wybrana będzie także najlepsza drużyna w naszym regionie oraz sportowiec niepełnosprawny, sportowa nadzieja regionu oraz osoba zasłużona dla świętokrzyskiego sportu. W tym roku plebiscyt potrwa do 31 grudnia, a wielki finał z ogłoszeniem wyników i wręczeniem statuetek odbędzie się 7 stycznia 2010 r.

Regulamin, sylwetki nominowanych sportowców i trenerów na stronie: www.gwiazdysportu.com.pl

Kielecki Klub Lekkoatletyczny oraz Urząd Miasta zapraszają do udziału w Drużynowych Biegach Przełajowych z okazji Święta Niepodległości. Impreza rozpocznie się 11 listopada (godz. 11.00) na terenie wokół Stadionu Lekkoatletycznego przy ulicy Bocznej 15 w Kielcach. Biegi odbędą sie w kategoriach: Szkoły Podstawowe (1997 i młodsi), Szkoły Gimnazjalne (1994-1996), Szkoły Ponadgimnazjalne (1991-1993), Seniorzy (1990 i starsi) oraz Grand Prix /OPEN/.

 

Szczegółowe informacje w Regulaminie zawodów

Ogólnopolski Przegląd Ludowych Zespołów Tanecznych i Rękodzieła Ludowego odbędzie się jutro o godz. 10.00 w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żytniej w Kielcach. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Świętokrzyski Klub Tańca "Jump". Wstęp wolny.Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z meczem Ligi Mistrzów w piłce ręcznej KS VIVE Targi Kielce - HC Bosna Sarajewo w dniu 7 listopada (początek meczu o godz. 18.00), od godz. 15.00 do godz. 17.30,wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie Hali Legionów przy ul. Bocznej, spowodowane zamknięciem ulic: Dzika, Sucha, Dolna, Okrężna, Żwirowa i Boczna.

W czasie rozgrywania meczu dostępny będzie parking na terenie byłej zajezdni MPK przy ul. Pakosz, a także parking przy Al. Legionów i ul. Szczepaniaka. Do parkowania przeznaczona będzie również ul Kwasa na odcinku od skrzyżowania z ul. Mahometańską do skrzyżowania z ul. Sołtysiaka "Barabasza". MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II zaprasza na wyjątkową wystawę użyczoną przez Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. "Zanim zasadzono Dąb Wolności".

 

Dąb Wolności rośnie przed Uniwersytetem Jagiellońskim z umieszczoną obok tablicą z  tekstem: "W tym miejscu dla upamiętnienia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej w 1918 r. zasadzono 3 maj 1919 r. Drzewo Wolności".

Na ekspozycję składają się m.in. reprodukcje unikatowych dokumentów (np. odezwa Senatu UJ do studentów), zdjęcia profesorów UJ z tego okresu, fragmenty artykułów prasowych opisujących ówczesną sytuację polityczną.

Wernisaż odbędzie się 10 listopada o godz. 14.30 w Klubie Domu przy ul.Jagiellońskiej 76 w Kielcach.

Komisja Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta.


Pieśniobranie pt.: "Śpiewamy dla przyjemności o niepodległości" odbędzie się 11 listopada br. na Placu Artystów, o godz. 15.00, po oficjalnych uroczystościach odbywających się pod pomnikiem Czwórki Legionowej. Wykonawcami pieśni o niepodległości będzie zgromadzona publiczność przy wsparciu Chóru Kameralnego Fermata.5.11.2009 r.

Jutro rozpoczyna się VI edycja Konkursu Off Fashion. Do tegorocznej edycji tego przedsięwzięcia zgłosiło się 201 projektantów . Jury do półfinału zakwalifikowało 152 osoby. Półfinały konkursu OFF FASHION rozpoczną się jutro (6 listopada, godz. 16.00) w Targach Kielce. Finalistów OFF FASHION poznamy o godz. 21.00 na kiedy zaplanowane jest ogłoszenie wyników. Gala z udziałem 20 finalistów tegorocznej edycji konkursu odbędzie się w sobotę, 7 listopada o godz. 19.00 w Kieleckim Centrum Kultury. Podczas uroczystości odbędą sie pokazy kostiumów operowych inspirowanych Carską Rosją oraz prezentacje konkursowe. Gwiazdą wieczoru będzie Justyna Steczkowska. 

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kielcach odbędzie się 9 listopada o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta - poinformował na konferencji prasowej w ratuszu przewodniczący RM Krzysztof Słoń. Zostanie ona poświęcona uhonorowaniu pamięci Stefana Artwińskiego. Radni podejmą uchwałę w sprawie nadania imienia Stefana Artwińskiego sali obrad Rady Miejskiej. Podczas sesji zostanie także przypomniana sylwetka prezydenta Kielc w latach 1934-1939.

 

O godzinie 10.00 odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy na frontonie budynku przy ul. Sienkiewicza 11 w Kielcach, w którym Prezydent Artwiński mieszkał w latach 1934-1939. 

W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Komitetu Monitorującego realizację zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020. Tematem posiedzenia było "Zapobieganie pauperyzacji społeczeństwa w obliczu kryzysu gospodarczego”.

Dziś rozpoczęły się Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej organizowane przez Kielecki Park Technologiczny wraz z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego.


Głównym założeniem organizatorów imprezy jest rozwój programów edukacji, promocji i postaw przedsiębiorczych wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych, obejmujących przygotowanie praktycznej oferty w zakresie podstaw wiedzy ekonomicznej, prawnej i organizacyjnej, związanej z podejmowaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Podczas konferencji otwierającej KDPA wybrani specjaliści z całej Polski wprowadzą uczestników w tematykę przedsiębiorczości akademickiej. Przeprowadzone zostaną tematyczne spotkania pomiędzy przedstawicielami poszczególnych kierunków kształcenia na świętokrzyskich uczelniach wyższych z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z kadrą naukową i studentami. Przedstawione zostaną oferty kształcenia i współpracy środowiska naukowego z biznesem.

 

KDPA to również warsztaty „Przedsiębiorczy student”, poświęcone tematyce związanej z szeroko rozumianą przedsiębiorczością akademicką tj.: rozpoczęciem kariery zawodowej, pierwszą pracą, założeniem własnej działalności gospodarczej czy efektywnym zarządzaniem nowo powstałą firmą

 

W ramach KDPA odbędą się także spotkania studentów, samorządów i organizacji studenckich z przedstawicielami uczelnianych Biur Karier oraz instytucji otoczenia biznesu, podczas których omówione zostaną warunki rozwijania przedsiębiorczości akademickiej w woj. świętokrzyskim.


Bardzo ważnym punktem KDPA będą konsultacje społeczno - instytucjonalne opracowanego Regionalnego Modelu Funkcjonowania Przedsiębiorczości Akademickiej. Autorzy Modelu konsorcjum firm: ECORYS Polska Sp. z o. o. oraz EPRD Biuro Polityki Regionalnej Sp. z o. o., przedstawią wypracowane rozwiązania i skonsultują je z zaproszonymi przedstawicielami uczelni wyższych, przedsiębiorcami oraz uczestniczącymi w KDPA studentami.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Kieleckich Dniach Przedsiębiorczości Akademickiej organizatorzy zapraszają do siedziby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach.

 
Szczegółowy program KDPA – pobierz

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Rozpoczyna się 58 "Plebiscyt Sportowy" na Najpopularniejszych Sportowców i Trenerów Roku 2009. Jak co roku mieszkańcy regionu wybiorą dziesiątkę sportowców i trenerów w województwie świętokrzyskim oraz najlepszych sportowców w powiatach i najlepszego trenera. Wybrana będzie także najlepsza drużyna w naszym regionie oraz sportowiec niepełnosprawny, sportowa nadzieja regionu oraz osoba zasłużona dla świętokrzyskiego sportu. W tym roku plebiscyt rozpocznie się 6 listopada i potrwa do 31 grudnia, a wielki finał z ogłoszeniem

3666 osób skorzystało w październiku br. z programu szczepień przeciw grypie. Łącznie we wrześniu i październiku z realizowanego przez miasto programu szczepień skorzystało 11 513 osób. W ramach tego przedsięwzięcia szczepione są osoby od 55 roku życia. Jak informuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu UM Kielce z programu będzie mogło skorzystać 13 600 osób.

 

Wykaz placówek i telefonów, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące Programu szczepień przeciw grypie

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Muzeum Zabawek i Zabawy.

4.11.2009 r.

IX Wystawa Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych SPORT-OBIEKT oraz Ogólnopolska Konferencja i Wystawa Monitoringu Wizyjnego ALARM rozpoczęły się dziś w Targach Kielce.

 

Podczas wystawy SPORT-OBIEKT można zapoznać się ze świetnie sprawdzającym się już na wielu stadionach sprzętem, ale także z najnowocześniejszymi rozwiązaniami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych. Targi poświecone są w całości budownictwu sportowemu, produktom związanym z kompleksowym wyposażeniem stadionów i hal oraz systemom kontroli dostępu do obiektów sportowych. Na wystawie swoją ofertę przedstawią również producenci sprzętu sportowo-rekreacyjnego. W Targach Kielce spotkają się wystawcy z Polski i zagranicy. W ramach wystawy SPORT-OBIEKT  odbędzie się konferencja pt. "EURO 2012 POLSKA - organizacja i bezpieczeństwo" oraz Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczny Stadion".  

 

 

Podczas Ogólnopolskiej Konferencja i Wystawa Monitoringu Wizyjnego ALARM swoje produkty w Targach Kielce prezentują wystawcy z całej Polski i Europy.  Można będzie zapoznać się z różnymi formami zabezpieczeń, systemami sygnalizacji i ostrzegania, systemami monitoringu wizyjnego, wyposażeniem specjalistycznych grup prewencyjnych, ale także usługami firm ubezpieczeniowych czy rolety antywłamaniowe.

 

 

Zobacz w Internetowej Telewizji KielceUrząd Miasta przypomina o trwającym nieodpłatnym zbywaniu udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach uprawnionym pracownikom. Harmonogram zawierania umów z uprawnionymi pracownikami przewiduje, iż wydawanie udziałów zakończy się 10 listopada br. Uprawnione osoby, które nie zawarły umowy w wyznaczonym terminie, mogą tego dokonać nie później niż do dnia 10 stycznia 2010 r. Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce opublikowane w gazetach: Rzeczpospolita oraz Echo Dnia w dniu 7 września br., dostępne również w siedzibie Spółki ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.


Uprawnione osoby, którym przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia od Miasta Kielce udziałów Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o., ujęte na ostatecznej liście uprawnionych pracowników, nabywają przysługujące im udziały w liczbie wynikającej z zakwalifikowania ich do poszczególnych grup stażowych. Liczba udziałów przypadająca na każdą z wyodrębnionych grup została określona przez Zarząd MPK Sp. z o. o. w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w MPK Sp. z o.o.

Wybrano 12 zwycięskich prac w konkursie "Życie jest piękne". Komisja wskazała najlepsze jej zdaniem prace spośród 24 fotografii półfinałowych. Na III edycję konkursu wpłynęło 1040 zdjęć 257 autorów. Z nagrodzonych fotografii powstanie kolekcjonerski kalendarz. Zwycięskie prace będą ozdabiać przez rok budynek Kieleckiego Centrum Kultury. Ponadto zostanie zorganizowana wystawa składająca się z 24 prac nominowanych oraz nagrodzonych, która będzie prezentowana w galeriach na terenie kraju. Każdy z 12 finalistów konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych. Ekspozycja prac połączona z uroczystym otwarciem Galerii oraz wręczeniem nagród odbędzie się 5 grudnia br. w Kieleckim Centrum Kultury.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dziś (po zakończeniu budowy mostu na rzece Bobrzy) na ul. Za Walcownią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 761 przywrócony został ruch pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t.

Pieśniobranie pt.: "Śpiewamy dla przyjemności o niepodległości" odbędzie się 11 listopada br. na Placu Artystów, o godz. 15.00, po oficjalnych uroczystościach odbywających się pod pomnikiem Czwórki Legionowej. Wykonawcami pieśni o niepodległości będzie zgromadzona publiczność przy wsparciu Chóru Kameralnego Fermata.Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dziś do 15 listopada w związku z przebudową chodnika przy ul. Piotrkowskiej wzdłuż parkingu wielopoziomowego przy Pl. Konstytucji 3-go Maja, wystąpią utrudnienia w ruchu pieszym. Wyłączona zostanie z ruchu kołowego część jezdni o szerokości 2.0 m, z przeznaczeniem dla ruchu pieszego. Wyłączony odcinek jezdni wygrodzony zostanie zaporami drogowymi. MZD prosi kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności.
3.11.2009 r.

Próbną maturę z matematyki napisali dziś maturzyści w całym kraju. Egzamin rozpoczął się o godz. 9.00 i potrwał do 170 minut. Został przeprowadzony na poziomie podstawowym i  przebiegał tak, jak prawdziwy egzamin dojrzałości.


W maju 2010, po raz pierwszy po  27-letniej przerwie matematyka będzie obowiązkowym przedmiotem na maturze. Podobnie jak w latach ubiegłych maturzyści będą musieli obowiązkowo zdawać egzaminy z: języka polskiego (część pisemna i ustna) i języka obcego nowożytnego (część pisemna i ustana). Obowiązkowa matura z matematyki będzie egzaminem tylko pisemnym.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 


Kielecki Park Technologiczny złożył dziś w imieniu Gminy Kielce kompletny wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa Infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego” do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Przygotowania trwały dwa i pół roku.

Przedmiotem projektu jest utworzenie przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej. W ramach Parku Technologicznego będą funkcjonowały dwie strefy:

Strefa I - Inkubator Technologiczny
W ramach tego zadania, na potrzeby Inkubatora Technologicznego, w północnej, przemysłowej części Kielc, zostanie rozbudowany i zmodernizowany budynek o powierzchni 4500 m kw. KIT będzie świadczyć kompleksowe i profesjonalne usługi przedsiębiorstwom działającym w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne na każdym etapie ich rozwoju: od idei, do samodzielnej ekspansji rynkowej.

Strefa II - Centrum Technologiczne
Druga strefa zostanie wyposażona w obiekt o powierzchni 4000 m kw. z przeznaczeniem na działalność usługowo - laboratoryjną oraz halę produkcyjną o pow. 8000 m kw.

Obie strefy charakteryzować się będą nowoczesną architekturą, infrastrukturą techniczną i ciekawą aranżacją wnętrz. Firmy ulokowane w KPT będą miały zapewnione konkurencyjne warunki rozwoju, dzięki systemowi preferencyjnych stawek czynszowych za wynajem powierzchni, szerokiemu dostępowi do usług recepcyjno - biurowych oraz usług doradczych i szkoleniowych, świadczonych przez personel Parku Technologicznego.

Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego zostanie sfinansowana z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz budżetu państwa. Całkowita wartość projektu wyniesie około 85 mln zł i zostanie sfinansowana w 90% z funduszy strukturalnych.

Budowa nowej siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej przy ul. Żeromskiego 12 rozpoczęła się na dobre. Dziś przypieczętowano to symbolicznym wbiciem kilofa. Inwestycja, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kosztowała będzie przeszło 68 mln zł. Realizuje ją konsorcjum firm Unibep z Bielska Podlaskiego i Unimax z Kielc.

Prace rozbiórkowe potrwają około 40 dni. Następnie wykonawca zabezpieczy sąsiednie budynki, wbijając 120 pali. Potem rozpoczną się wykopy. Obiekt wybudowany w miejscu, w którym dziś jeszcze nie ma się czym chwalić, będzie mieć kubaturę przeszło 11 tysięcy m sześciennych. Inwestycja ma być zakończona za dwa lata.

W nowej siedzibie filharmonii powstaną dwie nowoczesne sale koncertowe: główna, gdzie wystąpić będzie mogło nawet 300 artystów, z widownią na ponad 500 miejsc oraz kameralna dla 200 widzów. Będzie dziedziniec koncertowy, wielofunkcyjne foyer, sala prób, restauracja oraz punkty handlowe i cześć hotelowa, a także zaplecze administracyjne. Na podziemnym parkingu znajdą się miejsca na 100 samochodów.

Przetarg na budowę obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S-7 ogłosił kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tym samym zaczął się kolejny ważny etap budowy ekspresowej drogi nr 7 Warszawa – Kielce – Kraków. Szacuje się, że ponad 20-kilometrowa obwodnica Kielc będzie najdroższą i największą do tej pory inwestycją w historii regionu świętokrzyskiego.

Dwustopniowy przetarg na obwodnicę Kielc będzie miał dwa etapy. W pierwszym etapie firmy zainteresowane budową obwodnicy będą składać wnioski o dopuszczenie do dalszego postępowania przetargowego. Mają na to czas do końca listopada. Komisja przetargowa zapozna się z wnioskami i zadecyduje, które firmy będą mogły złożyć cenowe oferty przetargowe. Drugi etap przetargu powinien rozpocząć się na przełomie roku 2009/2010. Przewiduje się, że budowa obwodnicy ruszy w połowie przyszłego roku, a potrwa 18 miesięcy.

Oddana do użytku w latach 80. ubiegłego wieku kielecka obwodnica ma co prawda tylko jedną jezdnię, ale posiada status drogi ekspresowej. W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny zyska drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km. Przebudowane zostaną również węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach. Ten ostatni tzw. zespolony będzie pierwszym i jedynym w regionie świętokrzyskim węzłem na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych 7 i 74. W ramach inwestycji powstanie 18 wiaduktów, 9 mostów, 2 miejsca obsługi podróżnych, 4 przejścia dla pieszych i 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych.

Budowa kieleckiej obwodnicy to kolejny krok w kierunku dwujezdniowej ekspresowej „siódemki” na terenie województwa świętokrzyskiego. Od kilku lat kierowcy przemierzają wygodną obwodnice Jędrzejowa i przejście przez Skarżysko. W tym roku zakończyła się budowa węzła Kielce Północ. Pod koniec przyszłego roku powstanie odcinek Skarżysko – Występa. Jeszcze w tym roku oprócz przetargu na obwodnicę Kielc planowany jest przetarg na odcinek drogi S-7 od Skarżyska do granicy województwa świętokrzyskiego z Mazowszem, a w przyszłym roku przetarg na odcinek od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z Małopolską.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od 4 listopada br. (po zakończeniu budowy mostu na rzece Bobrzy) na ul. Za Walcownią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 761 przywrócony zostanie ruch pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t.

2.11.2009 r.

Dzień Wszystkich Świętych już za nami. Zdaniem kieleckich policjantów - miniony weekend przebiegł spokojniej niż w ubiegłym roku. Niestety, na terenie województwa zanotowano 10 wypadków. Jedna osoba zginęła. Zatrzymano 44 nietrzeźwych kierowców.

 

Pod kieleckimi nekropoliami odbyła się też XVI. zbiórka pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków znajdujących się na Cmentarzu Starym. Kwestowało blisko 300 osób: przedstawiciele świata kultury, nauki, polityki, mediów, biznesu, młodzież, kombatanci, prawnicy i lekarze. W ubiegłym roku zebrano niemal 50 tysięcy złotych. Drugie tyle dołożył Urząd Miasta. Dzięki tym funduszom odnowiono 11 nagrobków. Kwesty organizowane są przez Komisję Opieki nad Cmentarzami Kieleckimi, działającą w ramach Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Od 1993 roku udało się odnowić blisko 200 zabytkowych nagrobków, w tym 24 pomniki żeliwne. Wyniki tegorocznej kwesty będą znane w tym tygodniu.

 

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

IX Wystawa Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych SPORT-OBIEKT oraz Ogólnopolska Konferencja i Wystawa Monitoringu Wizyjnego ALARM odbędą się w dniach 4-5 listopada w Targach Kielce.

 

Podczas wystawy SPORT-OBIEKT można będzie zapoznać się ze świetnie sprawdzającym się już na wielu stadionach sprzętem, ale także z najnowocześniejszymi rozwiązaniami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych. Targi poświecone są w całości budownictwu sportowemu, produktom związanym z kompleksowym wyposażeniem stadionów i hal oraz systemom kontroli dostępu do obiektów sportowych. Na wystawie swoją ofertę przedstawią również producenci sprzętu sportowo-rekreacyjnego. W Targach Kielce spotkają się wystawcy z Polski i zagranicy. W ramach wystawy SPORT-OBIEKT  odbędzie się konferencja pt. "EURO 2012 POLSKA - organizacja i bezpieczeństwo" oraz Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczny Stadion".  

 

 

Podczas Ogólnopolskiej Konferencja i Wystawa Monitoringu Wizyjnego ALARM swoje produkty w Targach Kielce zaprezentują wystawcy z całej Polski i Europy. Zaprezentowane zostaną różne formy zabezpieczeń, systemy sygnalizacji i ostrzegania, systemy monitoringu wizyjnego, wyposażenie specjalistycznych grup prewencyjnych, ale także usługi firm ubezpieczeniowych czy rolety antywłamaniowe.

Symboliczne rozpoczęcie budowy nowego obiektu Filharmonii Świętokrzyskiej odbędzie się jutro o godz. 13.30 przy ul. Żeromskiego 12. W nowej siedzibie Filharmonii powstanie nowoczesna główna sala koncertowa z widownią na ponad 500 miejsc, gdzie występować będzie mogło nawet 300 artystów. W Sali kameralnej znajdzie się 200 miejsc dla widzów. Obiekt o kubaturze przeszło 11 tysięcy m sześć. będzie mieć wielofunkcyjne foyer, salę prób, zaplecze administracyjne, restaurację oraz punkty handlowe i cześć hotelową. Powstanie także dziedziniec koncertowy oraz dwupoziomowy parking podziemny z miejscami na 100 samochodów.

Pieśniobranie pt.: "Śpiewamy dla przyjemności o niepodległości" odbędzie się 11 listopada br. na Placu Artystów, o godz. 15.00, po oficjalnych uroczystościach odbywających się pod pomnikiem Czwórki Legionowej. Wykonawcami pieśni o niepodległości będzie zgromadzona publiczność przy wsparciu Chóru Kameralnego Fermata.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności