Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Archiwum aktualności - styczeń 2009

30.01.2009 r.

Urząd Stanu Cywilnego informuje, że w związku z koniecznością aktualizacji systemu informatycznego, w dniu 3 lutego (wtorek) w godz. 8.00 - 15.30 mogą wystąpić przerwy w pracy USC i bieżącej obsłudze interesantów.
Kielecki Inkubator Technologiczny rozpoczął przygotowanie projektu dotyczącego budowy sieci Laboratoriów Design KIT w Kielcach. Program zakłada zbudowanie systemu wsparcia dla wzornictwa przemysłowego, gdzie w unikalny sposób będą współdziałać ze sobą elementy: edukacji, wdrożeń i promocji. Wsparcie dotyczy obszaru wzornictwa, zarządzania, marketingu, jak i technologii, w ramach szeroko rozumianego design management. Działania Laboratorium Design w dużej mierze zostaną ukierunkowane na komercjalizację (praktyczne wdrożenia) i opierać się będą o innowacyjną filozofię produktu tj. design sustainable. W ramach projektu planuje się uruchomienie działalności laboratoriów w trzech następujących obszarach:

I. Centrum edukacyjne i doradcze
- Organizacja szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców w zakresie design management
- Kształcenie ustawiczne dla studentów, projektantów i absolwentów uczelni w zakresie zarządzania procesem wdrażania nowych projektów do produkcji (Upowszechnianie metodologii wdrażania nowego produktu wzorniczego)
- Oferowanie specjalistycznych usług doradczych dla businessu obejmujących wszystkie aspekty projektowania i procesu rozwoju produktu; także konsulting ekonomiczny, finansowy, prawny itd.
- Pomoc w zakresie pozyskiwania środków unijnych na nowe wdrożenia i rozwój wzornictwa

II. Centrum wdrożeniowe
- Stworzenie zaplecza technicznego - Modelarni i Laboratorium z wysokiej klasy sprzętem do wizualizacji, modelowania, prototypowania dla studentów, projektantów i producentów
- Stworzenie specjalistycznej Biblioteki Materiałowej dla studentów, projektantów, przedsiębiorców
- Stworzenie Centrum Transferu Technologii w obszarze design w celu komercjalizacji wyników prac badawczych/ prac studenckich (wspieranie zespołów interdyscyplinarnych)
- Inicjowanie nowych projektów wzorniczych; poszukiwanie producentów pod konkretne projekty

III. Centrum promocji
- Promowanie najciekawszych rozwiązaniań wzorniczych, udanych wdrożeń rynkowych, trendów - poprzez wystawy, konferencje, seminaria itp
- Włączenie promocji designu do programu promocji miasta Kielce
- Stworzenie bazy danych i forum współpracy projektantów, firm projektowych i przedsiębiorstw współpracujących z designerami
- Współpraca z Targami Kielce (w początkowej fazie projektu planuje się organizację wystaw podczas imprez targowych, docelowo organizacja Targów "Design Management".
- Konkursy dla projektantów/firm na najlepiej zaprojektowane produkty
- Stworzenie biblioteki z wydawnictwami dotyczącymi wzornictwa, własne publikacje, serwis on-line

Dodatkowo do korzystania z laboratoriów zostaną zaproszone firmy projektowe, architektoniczne i kreatywne zajmujące się wszystkim co ma styczność z designem. Także prawnicy specjalizujący się w prawie autorskim i patentowym.

Laboratoria Design zostaną zlokalizowane w nowoprojektowanym budynku Inkubatora Technologicznego przy ul. Olszewskiego. Projekt zostanie zgłoszony przez KIT do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013. Wartość projektu wynosi ok. 14 mln zł.

W Kielcach gość z Brukseli brała udział w konferencji poświęconej rozwojowi regionu świętokrzyskiego. Komisarz Unii Europejskiej zobaczyła także inwestycje współfinansowane ze środków polityki spójności, wśród których jest m.in. stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 


Dziś mija termin zgłoszeń do udziału w projekcie "Jestem przedsiębiorczy - mam firmę. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców KOM" dzięki któremu można się starać o 40 000 zł dotacji na założenie własnej firmy. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić krótki formularz i złożyć go w Urzędzie Miasta Kielce. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób.


1 lutego w pierwszą rocznicę otwarcia, Muzeum Historii Kielc zaprasza do swojej siedziby przy ul. św. Leonarda 4. Zwiedzający otrzymywać będą drobne upominki. Wstęp wolny.  Muzeum Historii Kielc zaprasza także na kolejne imprezy. Dziś o godz.15.00 odbędzie się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, natomiast o godz.18.00 finisaż wystawy czasowej pt."Obrazki z wystawy Jana Walaska". 31 stycznia o godz. 10.30 Muzealny Klub Historyczny "Nad Silnicą" zaprasza na "Herbatkę przy samowarze" - spotkanie z grupą literacką przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kielcach.

36 biznes planów wpłynęło w ramach realizowanego przez Kielecki Inkubator Technologiczny projektu "BiznesStarter - I edycja konkursu na najlepszy biznes plan".  Spośród wszystkich złożonych przez uczestników biznes planów Komisja przyznająca środki wyłoni 20 najlepszych projektów pod względem potencjału rynkowego oraz innowacyjności. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40 000 zł oraz wsparcie pomostowe w kwocie ok. 1200 zł/m-c przez okres do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto laureaci konkursu będą mogli kontynuować swoją działalność w ramach nowopowstającej infrastruktury Kieleckiego Inkubatora Technologicznego.


Więcej informacji na stronie Projektu: www.biznesstarter.pl

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z 31 stycznia na 1 lutego nastąpi zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Al. Solidarności - Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego - Domaszowska. Dla pojazdów jadących Al. Solidarności zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo w Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ul. Domaszowską. Wg. nowej organizacji ruchu, manewry skrętów w lewo będą mogły być realizowane poprzez zawrotki zlokalizowane przed ul. Świętokrzyską i przed ul. Sandomierską. Na wlotach ul. Domaszowskiej i Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wszystkie relacje pozostają bez zmian. MZD prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że w związku ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Al. Solidarności - Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego - Domaszowska od dnia 1 lutego linia Nr 20 jadąca w kierunku Al. Tysiąclecia manewr skrętu w lewo wykonywać będzie przez "zawrotkę" zlokalizowaną przed ul. Świętokrzyską przy TESCO. Linia Nr 13 jadąca w kierunku ul. Domaszowskiej manewr skrętu w lewo wykonywać będzie przez "zawrotkę" zlokalizowaną przed rondem przy ul. Sandomierskiej.

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje również, że od 2 lutego oznaczenie linii TK zostanie zmienione na linię o numerze 100.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na coroczny cykl imprez "Ferie z Zameczkiem - 2009". W programie akcji są m.in. zajęcia warsztatowe z zakresu tańca, plastyki i wokalno-muzyczne oraz wiele innych atrakcji.

Pliki do pobrania

- Ferie z "Zameczkiem"

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie są jeszcze wolne miejsca w schroniskach dla bezdomnych w Kielcach.

 

 

 Pokoje interwencyjne ul. Sienna 5 w Kielcach tel. 366-07-34
- dla 10 osób w razie potrzeby można zwiększyć do 20 osób.

Schronisko Fundacji Św. Brata Alberta, ul. Sienna 5 w Kielcach: tel. 366-07-34
- placówka dysponuje 90 miejscami
- aktualnie przebywa 67 osoby
- pozostało 23 wolne miejsca

Schronisko PCK dla Kobiet Ofiar Przemocy, ul. Olkuska 18 w Kielcach: tel. 346-75-07
- placówka dysponuje 15 miejscami
- aktualnie przebywa 9 osób
- 6 wolnych miejsc
- w razie potrzeby jest możliwość "dostawek"

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Żeromskiego 36 w Kielcach: tel. 361-44-85
- placówka dysponuje 50 miejscami
- aktualnie przebywa 46 osób
- pozostało 4 wolne miejsca

Schronisko dla Ofiar Przemocy, ul. Urzędnicza 7a w Kielcach: tel. 366-48-47
- placówka dysponuje 25 miejscami
- aktualnie przebywa 7 osób
- pozostało 18 wolnych miejsc

Punkt Interwencji Kryzysowej dla osób bezdomnych i opuszczonych ul. Ogrodowa 3 czynny całodobowo, w tygodniu przebywało 5 osób.

Świetlica dzienna „Przystań” z łaźnią i pralnią ul. Ogrodowa 3, czynna przez cały rok od godz. 8 do 18. dziennie przebywa ok. 19 osób

Ogrzewalnia Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Żelazna 2 w Kielcach tel. 366-95-44
- placówka dysponuje 30 miejscami, czynna od godz. 18 do 6 rano
- przebywało 19 osób

Komisja Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego UM (ul. Kozia 3).

29.01.2009 r.

Pierwszego lutego zmieniają się zasady opłat za świadczenia dodatkowe pobierane w kieleckich przedszkolach samorządowych. Placówki te prowadzić będą bezpłatne zajęcia w wymiarze sześciu godzin dziennie (8.00 - 14.00), obejmujące realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego.

Jeżeli dziecko pozostawać będzie w przedszkolu dłużej niż sześć godzin, to za każdą godzinę pobytu rodzice zapłacą 25 zł miesięcznie. Przykładowo dziecko przebywa w przedszkolu od godz. 7.00 do 15.00, wówczas rodzic płaci za dwie godziny dodatkowe, czyli 50 zł miesięcznie. Do tej pory w takiej sytuacji opłata wynosiła 70 zł.

Bez zmian pozostaje konieczność wnoszenia opłaty za tak zwany wsad do kotła, czyli wyżywienie dziecka w przedszkolu.

 

Zobacz w Internetowej Telewziji Kielce


Tylko do jutra można zgłaszać chęć udziału w projekcie "Jestem przedsiębiorczy - mam firmę. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców KOM" i starać się o 40 000 zł dotacji na założenie własnej firmy. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić krótki formularz i złożyć go w Urzędzie Miasta Kielce. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób. (więcej)

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z 31 stycznia na 1 lutego nastąpi zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Al. Solidarności - Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego - Domaszowska. Dla pojazdów jadących Al. Solidarności zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo w Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ul. Domaszowską. Wg. nowej organizacji ruchu, manewry skrętów w lewo będą mogły być realizowane poprzez zawrotki zlokalizowane przed ul. Świętokrzyską i przed ul. Sandomierską. Na wlotach ul. Domaszowskiej i Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wszystkie relacje pozostają bez zmian. MZD prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.
Urząd Stanu Cywilnego informuje, że w związku z koniecznością aktualizacji systemu informatycznego, w dniu 3 lutego (wtorek) w godz. 8.00 - 15.30 mogą wystąpić przerwy w pracy USC i bieżącej obsłudze interesantów.

Rozstrzygnięto konkurs "W walce o wolną Polskę 1863-1945" organizowany przez Urząd Miasta we wspólpracy z Delegaturą IPN w Kielcach. Komisja Konkursowa pierwsze miejsce przyznała zespołowi w składzie: Paulina Chruścińska i Paweł Kowalski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Drugie miejsce zajął zespół: Dawid Wojtasik, Dawid Polit, Dominik Zalewski z Zespółu Szkół Elektrycznych. Na trzecim miejscu znalazł się zespół: Durlik Maja, Kosztołowicz Katarzyna, Mazurczak Kamil z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Ponadto wyróżniono 2 prace:

- zespół: Daniel Barszcz, Krzysztof Nawrot (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach)
- zespół: Karol Jaroń, Kamila Gozda (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach).


Pliki do pobrania

- Protokół Komisji Konkursowej

1 lutego w pierwszą rocznicę otwarcia, Muzeum Historii Kielc zaprasza do swojej siedziby przy ul. św. Leonarda 4. Zwiedzający otrzymywać będą drobne upominki. Wstęp wolny. Muzeum Historii Kielc zaprasza także na kolejne imprezy. 30 stycznia o godz.15.00 odbędzie się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, natomiast o godz.18.00 finisaż wystawy czasowej pt."Obrazki z wystawy Jana Walaska". 31 stycznia o godz.10.30 Muzealny Klub Historyczny "Nad Silnicą" zaprasza na "Herbatkę przy samowarze" - spotkanie z grupą literacką przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kielcach.

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że w związku ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Al. Solidarności - Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego - Domaszowska od dnia 1 lutego linia Nr 20 jadąca w kierunku Al. Tysiąclecia manewr skrętu w lewo wykonywać będzie przez "zawrotkę" zlokalizowaną przed ul. Świętokrzyską przy TESCO. Linia Nr 13 jadąca w kierunku ul. Domaszowskiej manewr skrętu w lewo wykonywać będzie przez "zawrotkę" zlokalizowaną przed rondem przy ul. Sandomierskiej.

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje również, że od 2 lutego oznaczenie linii TK zostanie zmienione na linię o numerze 100.

28.01.2009 r.

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski poinformował dziś o powołaniu Zespołu Antykryzysowego. Ma on za zadanie monitorować, a także przeciwdziałać ewentualnym skutkom kryzysu gospodarczego, które mogą wpłynąć na sytuację społeczno-gospodarczą w naszym mieście. W skład zespołu weszli przedstawiciele: Miejskiego Urzędu Pracy, Kieleckiego Inkubatora Technologicznego, Targów Kielce, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.

Zdaniem prezydenta Kielc dotyczy to nie tylko kwestii bezrobocia, ale także sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmian w charakterze inwestycji w mieście. - Pewne symptomy, które dotykają miasto świadczą o potrzebie takiej aktywności ze strony Urzędu Miasta. Musimy wyprzedzać to co może się w tej kwestii stać - podkreślił Wojciech Lubawski.

Według danych Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, w styczniu przybyło ponad 1700 osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Ogółem liczba zarejestrowanych w MUP to ponad 11 tys. osób. Placówka przystąpiła do realizacji programów aktywizacji zawodowej. W tych działaniach przewidziane są zarówno szkolenia dla osób bezrobotnych, jak i możliwość podjęcia przez nich staży pracy. W styczniu MUP skierował w sprawie staży 200 wniosków do potencjalnych pracodawców - poinformowała dyrektor placówki Halina Czerniak.

Miasto stara się także aktywizować ludzi bezrobotnych poprzez zachęcanie do tworzenia własnej działalności gospodarczej. Temu służy m.in. realizowany przez Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta projekt "Jestem przedsiębiorczy mam firmę - Aktywizacja Gospodarcza Mieszkańców KOM". Jak podkreślił dyrektor wydziału Mieczysław Pastuszko - projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory urzędnicy przyjęli już ponad 100 wniosków zgłoszeniowych. W efekcie tego projektu może powstać około 30 nowych podmiotów gospodarczych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ważnym celem jest także utworzenie profesjonalnego Centrum Obsługi Inwestora.

Kolejne inicjatywy dotyczące poszerzania wiedzy na temat utworzenia własnej firmy prowadzi także Kielecki Inkubator Technologiczny. W tym obszarze placówka wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego zorganizowała I edycję konkursu na najlepszy biznes plan - BiznesStarter. Projekt ten jest współfinansowany z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, przystąpiliśmy do starań o przeprowadzenie kolejnych edycji tego przedsięwzięcia - podkreślił Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KIT. Kolejnym wspólnym projektem jest uruchomienie studiów podyplomowych pod nazwą Menedżer Specjalizacji Transferu Wiedzy. W lutym rusza także kampania bilbordowa zachęcająca mieszkańców Kielc do tworzenia własnych podmiotów gospodarczych.

Ważnym aspektem są także działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. MOPR składa aplikacje do różnych programów na łączną kwotę 19 mln zł na inwestycje w naszym sektorze - poinformował dyrektor placówki Marek Scelina. Istotną kwestią jest także tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Obecnie w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatrudnionych jest 128 osób. Ta liczba może się zwiększyć poprzez kolejną inwestycję, jaką jest budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych w Kielcach. W placówce będzie mogło pracować około 60 osób niepełnosprawnych.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 


Prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Tomasz Bogucki poinformowali o propozycji obniżenia opłat targowych. Miasto uznało w części racje kupców, którzy protestowali w Urzędzie Miasta. Po rozpatrzeniu wszystkich możliwości i symulacji dochodów z opłaty targowej wystąpimy z propozycją obniżenia opłaty o 50 procent na stawce podstawowej w strefie pierwszej to znaczy z kwoty 1 zł na 50 gr za metr kw. Takie rozwiązanie będziemy rekomendować Radzie Miejskiej - dodał Tomasz Bogucki.

Przebywający z wizytą w naszym regionie, na zaproszenie marszałka Adama Jarubasa, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Janusz Piechociński był dziś gościem prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego. Podczas wizyty w regionie świętokrzyskim Janusz Piechociński spotka się z przedstawicielami władz samorządowych. Tematem rozmów będzie m.in. miejsce regionu świętokrzyskiego w ramach dużych inwestycji infrastrukturalnych planowanych w naszym kraju.

Przedsiębiorcy z Irlandii spotkali się dziś w ratuszu z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim oraz przedstawicielami Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Podczas spotkania specjaliści od design - build obejrzeli prezentację dotyczącą realizowanych w naszym mieście najważniejszych inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. Tematem rozmów była również możliwość współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

Zbigniew Rybczyński - reżyser, operator filmowy, laureat Oscara spotka się dziś ze studentami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Zbigniew Rybczyński wygłosi wykład w galerii akademickiej Instytutu Sztuk Pięknych przy ul. Podklasztornej 117. Zaprezentowane zostaną także jego prace. Początek spotkania o godz. 17.00. Wstęp wolny.

Urząd Stanu Cywilnego informuje, że w związku z koniecznością aktualizacji systemu informatycznego, w dniu 3 lutego (wtorek) w godz. 8.00 - 15.30 mogą wystąpić przerwy w pracy USC i bieżącej obsłudze interesantów.

27.01.2009 r.

Decyzją Redakcji i Rady Programowej miesięcznika "Builder" - Kapituły Wyróżnień LAURY BUILDERA 2008, Targi Kielce otrzymały wyróżnienie odzwierciedlające wysoką jakość oferowanych przez spółkę produktów w kategorii: Organizacje Targowe.

"LAURY BUILDERA" to wyróżnienie dla firm i instytucji spoza branży budowlanej, których działalność i świadczone usługi wspierają rozwój branży budowlanej i działających w niej firm.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas Gali Buildera 17 lutego 2009 roku w Sali Ludwikowskiej Hotelu Polonia Palace w Warszawie.

 Rozpoczęło się ogólnopolskie odliczanie w światowej akcji "Godzina dla Ziemi". 28 marca na godzinę wyłączone zostaną światła w wielu miastach w Polsce i na świecie. W inicjatywę włączają się również Kielce.

 

Akcję organizuje międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF po to, by przeciwstawić się zagrożeniu dla naszej planety, jakim jest zmiana klimatu. W tym roku "Godzina dla Ziemi" wybije 28 marca o godz. 20.30 czasu polskiego. W Kielcach przedsięwzięcie to obejmie m.in. instytucje podległe Miastu. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji także mieszkańców Kielc oraz firmy. Udział w tym przedsięwzięciu na chwilę obecną potwierdziły m.in. Kraków, Gdańsk, Lublin, Łódź, Warszawa, Szczecin, Poznań oraz Zakopane.


Po raz pierwszy "Godzina dla Ziemi" odbyła się w Sydney w roku 2007, gdzie na godzinę światła zgasły w ponad 2 milionach domów. W roku ubiegłym podczas akcji światła zgasły w 14 strefach czasowych od Australii, przez Izrael, Koreę po Stany Zjednoczone.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kielcach oraz Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zebrały się dziś na wspólnym posiedzeniu w Urzędzie Miasta. Radni zajmowali się m.in. sprawozdaniem ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za IV kwartał i za cały 2008 rok oraz analizą wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa za 2008 r. Tematem posiedzenia była także realizacja programu usuwania, utylizacji i wywozu azbestu z Miasta Kielce oraz struktura własności we Wspólnotach Mieszkaniowych i polityka czynszowa wynikająca z Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi Miasta Kielce.

Dwie malutkie pandy, symbol fundacji WWF, pojawiły się na wystawie pluszowych niedźwiadków "Misie w lesie". W ten sposób Muzeum Zabawek i Zabawy włącza się w akcję "Pomóż nam chronić polskie niedźwiedzie".

 

Wystawa została wzbogacona o multimedialną prezentację: reklamówkę akcji "Pomóż nam chronić polskie niedźwiedzie", zwiedzający otrzymują materiały reklamowe fundacji, a przewodnicy informują o polskich drapieżnikach i sposobach, w jaki nawet małe dzieci mogą pomóc tym wspaniałym zwierzętom.

 

W ramach kampanii „Pomóż nam chronić polskie niedźwiedzie” WWF planuje stworzenie mapy miejsc zimowego snu niedźwiedzi, ochronę miejsc gawrowania, badania genetyczne niedźwiedzi, które pomogą określić ich liczebność i trasy wędrówek, sadzenie w miejscach występowania niedźwiedzi drzewek i krzewów owocowych, edukację turystów.


W Polsce żyje tylko 90 niedźwiedzi brunatnych, głównie w Bieszczadach i Tatrach. Niewielka populacja jest zagrożona. Niedźwiedzie mają problemy ze zdobywaniem naturalnego pokarmu, a dokarmiane, czy żywiące się odpadkami pozostawionymi w lesie przez nieodpowiedzialnych turystów, uzależniają się od łatwych źródeł pożywienia, zaczynają zbliżać się do ludzi. Wielkim zagrożeniem są dla nich także niespodziewane pobudki z zimowego snu. Przerażona niedźwiedzica może wtedy nawet porzucić swoje małe, które pozbawione opieki umierają z głodu i wychłodzenia. (więcej)

Pokazy walki i władania białą bronią, biesiada staropolska czy szturm na kozacki chutor - to m.in. atrakcje "V Podjazdu Kmicicowego". Impreza odbędzie się 7 lutego w Kielcach. "V Podjazd Kmicicowy" rozpocznie się (7 lutego, godz. 13.00) korowodem rycerstwa konnego i szlachty polskiej spod Kieleckiego Centrum Kultury, który przejdzie ul. Sienkiewicza, Plantami - z finałem w Centrum Jeździeckim (ul. Kusocińskiego 61a). W programie imprezy znalazły się także pokazy artylerii z ówczesnej epoki, przejażdżki rycerskim koniem czy strzelanie z łuku. Organizatorzy tego przedsięwzięcia zapraszają kielczan do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
26.01.2009 r.

Komenda Straży Miejskiej w Kielcach ogłasza zapisy na bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, połączony z podstawami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Planowany termin rozpoczęcia kursu to 2 marzec br. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach fizycznych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Straży Miejskiej w Kielcach.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Dom Kultury „Zameczek” ogłasza ogólnopolski konkurs pt. "Moja kartka Walentynka". Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne w formacie A-5. Mogą w nim brać udział dzieci, młodzież i dorośli (także osoby prywatne nie uczęszczające na zajęcia plastyczne). Każdy uczestnik może zgłaszać do 3 prac opisanych wg. wzoru: imię, nazwisko, wiek, adres, nr. telefonu, nazwa szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora. Termin składania prac upływa 6 lutego br.


Prace należy składać w siedzibie organizatora: Dom Kultury "Zameczek", ul. Słowackiego 23 w Kielcach. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. Uroczystość wręczania nagród odbędzie się 13 lutego br. (w piątek) o godz. 14.00 w siedzibie placówki. Prace przechodzą na własność organizatora. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 041 361-39-31 lub 041 361-39-44 oraz drogą mailową: zameczek@gmail.com. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.zameczek-kielce.pl.
23.01.2009 r.

W Miejskim Zarządzie Dróg odbyło się spotkanie członków Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg.

Jednym z tematów spotkania była dyskusja nt. zmiany organizacji ruchu drogowego w ciągu Alei Solidarności i likwidacji tzw. lewoskrętów. Na przełomie stycznia i lutego nastąpić ma likwidacja możliwości skrętu z Alei Solidarności w Aleję 1000-lecia i ulicę Domaszowską.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Dom Kultury "Zameczek" oraz Wojewódzki Dom Kultury zapraszają młodzież gimnazjalną, szkół średnich oraz studentów do wspólnej zabawy w ramach XI edycji Festiwalu "SCENA DLA CIEBIE” 2009.

Zgłoszenia przyjmowane są w D.K. "Zameczek", ul. Słowackiego 23 , tel. 361-39-44 ,codziennie w godzinach 8.00-20.00 w terminie do 31 stycznia 2009 r.
Eliminacje odbywać się będą w siedzibie D.K. "ZAMECZEK"
- Wokaliści - 2 (poniedziałek), 3 (wtorek) lutego, godz. 17.00
- Instrumentaliści - 4 (środa), 5 (czwartek) lutego, godz. 17.00
- Zespoły muzyczne - nadsyłają swój materiał na CD lub MD !!! do 31 stycznia (nie wymagamy profesjonalnych, studyjnych rejestracji utworów)


Każdy uczestnik festiwalu w czasie eliminacji prezentuje jeden dowolnie wybrany przez siebie utwór (piosenkę). Mile widziane będą własne kompozycje. Wokaliści muszą mieć ze sobą tzw. podkład muzyczny (na kasecie magnetofonowej, mini-dysku lub płycie CD) bądź „żywego” akompaniatora.

Wszystkich zakwalifikowanych do Koncertu Finałowego organizatorzy zapraszamy do udziału w warsztatach, które odbędą się w I tygodniu ferii zimowych (16 -20.02.2009 r.). Koncert Finałowy odbędzie się w Sali Koncertowej Wojewódzkiego Domu Kultury, ul. Ściegiennego 2. Regulamin i Karta Zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.zameczek-kielce.pl

 

Zobacz  w  Internetowej Telewizji Kielce

Prapremiera wspólnego programu kabaretów "Yamha" i "Z konopi" pt. "Razem co nie znaczy osobno" odbędzie się dziś o godz. 18.00 w ramach Młodzieżowej Kawiarni artystycznej w D.K. "Zameczek", ul. Słowackiego 23. Wstęp wolny.

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w schroniskach dla bezdomnych w naszym mieście są jeszcze wolne miejsca.

 

Pokoje interwencyjne ul. Sienna 5 w Kielcach tel. 366-07-34
- dla 10 osób w razie potrzeby można zwiększyć do 20 osób.

Schronisko Fundacji Św. Brata Alberta, ul. Sienna 5 w Kielcach: tel. 366-07-34
- placówka dysponuje 90 miejscami
- aktualnie przebywa 72 osoby
- pozostało 18 wolnych miejsc

Schronisko PCK dla Kobiet Ofiar Przemocy, ul. Olkuska 18 w Kielcach: tel. 346-75-07
- placówka dysponuje 15 miejscami
- aktualnie przebywa 9 osób
- 6 wolnych miejsc
- w razie potrzeby jest możliwość "dostawek"

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Żeromskiego 36 w Kielcach: tel. 361-44-85
- placówka dysponuje 50 miejscami
- aktualnie przebywa 46 osób
- pozostało 4 wolne miejsca

Schronisko dla Ofiar Przemocy, ul. Urzędnicza 7a w Kielcach: tel. 366-48-47
- placówka dysponuje 25 miejscami
- aktualnie przebywa 7 osób
- pozostało 18 wolnych miejsc

Punkt Interwencji Kryzysowej dla osób bezdomnych i opuszczonych ul. Ogrodowa 3 czynny całodobowo, w tygodniu przebywało 5 osób.

Świetlica dzienna „Przystań” z łaźnią i pralnią ul. Ogrodowa 3, czynna przez cały rok od godz. 8 do 18. dziennie przebywa ok. 21 osoby.

Ogrzewalnia Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Żelazna 2 w Kielcach tel. 366-95-44
- placówka dysponuje 30 miejscami, czynna od godz. 18 do 6 rano
- przebywało 27 osób

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach zaprasza na Karnawałowe spotkanie z "Kubusiem" w sobotę, 24 stycznia o godz. 11.00. W programie imprezy jest m.in.: spektakl "Królewna Śnieżka", zabawa z Wróżką oraz rodzinne konkursy z nagrodami.


Dziś w kieleckim BWA przy ulicy Leśnej o godzinie 18.00 odbędzie się otwarcie dwóch wystaw malarstwa. Zaprezentowane zostaną prace Andrzeja Rysińskiego z Warszawy oraz Radosława Wojcieszka ze Skarżyska - Kamiennej. Wystawy będzie można oglądać do 15 lutego br.

22.01.2009 r.

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś na posiedzeniu wyjazdowym w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego (ul. Gagarina 5). Tematem posiedzenia była m.in. realizacja korepetycji miejskich w 2009 roku oraz przygotowania do przeprowadzenia matury międzynarodowej. W ratuszu zebrała się również Komisja Statutowo - Samorządowa.Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich przeprowadzili dziś kontrolę jednej, wybranej linii regularnych prywatnych przewoźników w Kielcach. Sprawdzili kilkanaście przystanków. Niestety na wielu nie było rozkładów jazdy lub były nieaktualne. Będą wszczynane postępowania o zawieszenie zezwolenia na kursowanie.

Pod koniec ubiegłego roku Wydział Spraw Obywatelskich wysłał do prywatnych przewoźników pisma nakazujące wywieszenie na przystankach rozkładów jazdy. Ten obowiązek nie jest tylko kwestią wygody pasażerów. Wynika z przepisów.


Przewoźnicy, którzy nie przestrzegają obowiązku wywieszania rozkładów jazdy na przystankach mogą mieć problemy z uzyskaniem kolejnych zezwoleń na przewóz osób, lub zmianę dotychczasowych.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Dyrekcja, grono pedagogiczne, Rada Rodziców oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach (ul. Naruszewicza) serdecznie zapraszają na charytatywny "Wieczór kolęd i pastoralek", który odbędzie się dziś o godz.17.00

Wezmą w nim udział uczniowie szkoły oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Pieniądze zebrane podczas koncertu zostaną przeznaczone na potrzeby Domu Dziecka z osiedla "Na Stoku".
Jutro w kieleckim BWA przy ulicy Leśnej o godzinie 18.00 odbędzie się otwarcie dwóch wystaw malarstwa. Zaprezentowane zostaną prace Andrzeja Rysińskiego z Warszawy oraz Radosława Wojcieszka ze Skarżyska - Kamiennej. Wystawy będzie można oglądać do 15 lutego br.

21.01.2009 r.

Przedstawiciele Biura Zasobów Ziemskich oraz Zarządzania Mieszkaniami miasta Kanton w Chinach przebywają z wizytą w Kielcach. W Urzędzie Miasta spotkali się z zastępcą prezydenta Tadeuszem Sayorem oraz przedstawicielami Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Gościom z Chin zaprezentowano walory inwestycyjne Kielc oraz Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. Podczas spotkania rozmawiano również o podjętej przez nasze miasto współpracy z chińskimi przedsiębiorcami.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta.

20.01.2009 r.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na imprezy kulturalne, które odbędą się w najbliższym czasie.
- 22 stycznia (czwartek), godz. 18.00 - wernisaż wystawy fotografii Iwony Goraj pt. "W podróży"
- 23 stycznia (piątek), godz. 18.00 - prapremiera programu pt. "Razem, co nie znaczy - osobno" - kabaretów "Yamha" i "Z konopi"
- 30 stycznia (piątek), godz. 18.00 - premiera sztuki Sławomira Mrożka pt. "Serenada" w wykonaniu Teatru "Oboczności"

Na wszystkie imprezy wstęp wolny. szczegółowe informacje - Dom Kultury "Zameczek", Kielce, ul. Słowackiego 23, tel. 41/361-39-31.Dyrekcja, grono pedagogiczne, Rada Rodziców oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach (ul. Naruszewicza) serdecznie zapraszają na charytatywny "Wieczór kolęd i pastoralek", który odbędzie się 22 stycznia (czwartek) o godz.17.00

Wezmą w nim udział uczniowie szkoły oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Pieniądze zebrane podczas koncertu zostaną przeznaczone na potrzeby Domu Dziecka z osiedla "Na Stoku".

19.01.2009 r.

Nawet 40 000 zł na założenie własnej firmy będą mogły otrzymać osoby, które zgłoszą się do udziału w projekcie „Jestem Przedsiębiorczy - mam firmę. Aktywizacja Gospodarcza Mieszkańców KOM". Właśnie dziś ruszył nabór zainteresowanych. Wnioski zgłoszeniowe można składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1 lub ul. Strycharska 6 w sekretariacie Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta, pok. 510.

 

Rekrutacja trwa do 30 stycznia 2009 roku.

 

Więcej na Kieleckim Portalu Gospodarczym

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Marek Halter odwiedził Kielce w trakcie swojej kilkudniowej wizyty w Polsce, podczas której spotyka się między innymi z przedstawicielami władz państwowych i lokalnych. Pisarz i malarz francuski o polsko-żydowskim rodowodzie, uznany autorytet światowy w dziedzinie obrony praw człowieka oraz szerzenia postawy tolerancji i pojednania ludzi i narodów, oddał hołd ofiarom kieleckiego getta, zamordowanym przez niemieckich nazistów w 1942 roku oraz ofiarom pogromu kieleckiego.

 

Halter urodził się w 1936 roku w Warszawie. Jego rodzina po ucieczce z getta dotarła do Francji. W Polsce nie był od kilkunastu lat.


Kwiaty w miejscach pamięci złożyli również ambasador Francji oraz konsul Generalny Francji w Krakowie .

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na imprezy kulturalne, które odbędą się w najbliższym czasie.
- 22 stycznia (czwartek), godz. 18.00 - wernisaż wystawy fotografii Iwony Goraj pt. "W podróży"
- 23 stycznia (piątek), godz. 18.00 - prapremiera programu pt. "Razem, co nie znaczy - osobno" - kabaretów "Yamha" i "Z konopi"
- 30 stycznia (piątek), godz. 18.00 - premiera sztuki Sławomira Mrożka pt. "Serenada" w wykonaniu Teatru "Oboczności"

Na wszystkie imprezy wstęp wolny. szczegółowe informacje - Dom Kultury "Zameczek", Kielce, ul. Słowackiego 23, tel. 41/361-39-31.

17. sześcioosobowych drużyn stanęło na starcie II Turnieju Piłki Siatkowej. Jego organizatorem był Hufiec Kielce - Południe, a zawody odbyły się w hali sportowej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.

W kategorii Harcerzy najlepszą okazała się drużyna reprezentująca 46 KD Harcerzy i 73 KD Harcerek. W kategorii Metodyki Starszoharcerskiej zwyciężyła 41 KD Harcerska, a w kategorii Wędrowniczej 21 KD Harcerzy.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Dyrekcja, grono pedagogiczne, Rada Rodziców oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach (ul. Naruszewicza) serdecznie zapraszają na charytatywny "Wieczór kolęd i pastoralek", który odbędzie się 22 stycznia (czwartek) o godz.17.00

Wezmą w nim udział uczniowie szkoły oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Pieniądze zebrane podczas koncertu zostaną przeznaczone na potrzeby Domu Dziecka z osiedla "Na Stoku".

16.01.2009 r.

Na dworcu kolejowym w Kielcach można oglądać wystawę fotogramów pt."Zmienne koleje dworca. Obrazy z historii dworca kolejowego w Kielcach”. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Historii Kielc przedstawia wydarzenia, ważne postacie oraz przemiany kieleckiej stacji PKP.
Warsztaty poprowadzą Renata Toporek i Rafał Sabat z Polskiego Towarzystwa Origami „Papierowe fantazje”. Wstęp na zajęcia jest płatny (3 zł), a zdobyte w ten sposób pieniądze pozwolą na zakup kolejnej partii kwadratowego papieru do origami. Warsztaty będą miały charakter cykliczny - odbywać się będą w jedną z sobót każdego miesiąca. Muzeum zaprasza wszystkich wielbicieli papierowych form powstałych bez użycia kleju i nożyczek.


Blisko dwa tysiące młodzieży ze świata przybędzie do Kielc już na początku czerwca. Młodzi między innymi z Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Rumunii, Węgier, Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy, Słowacji, Australii, Filipin, USA i Chile przez sześć dni uczestniczyli będą w warsztatach tanecznych, muzycznych, plastycznych, teatralno - filmowych, fotograficznych, dziennikarskich, prowadzonych przez wybitne osobistości, jak na przykład papieski fotograf Arturo Marii. Wszystko w ramach, organizowanego po raz pierwszy na świecie I Międzynarodowego Kongresu Młodych „Jan Paweł II z Młodymi”, który odbędzie się w Kielcach w dniach 5 -10.06. 2009 r.. Zorganizowana zostanie także konferencja naukowa oraz debaty z udziałem osobistości pracujących z młodzieżą i ludzi z najbliższego otoczenia papieża Jana Pawła II. Zwieńczeniem kongresu będzie Międzynarodowy Festiwal Młodych zakończony wystawieniem w kieleckim amfiteatrze musicalu „Jan Paweł II do młodych” z muzyką Zbigniewa Wodeckiego i librettem Zbigniewa Książka.

Celem przedsięwzięcia jest nie tylko spotkanie i refleksja ludzi nauki oraz świadków życia Jana Pawła II, dotycząca jego relacji z młodzieżą, ale także zainspirowanie różnych podmiotów do podjęcia trwałych inicjatyw na rzecz młodych. Przy organizacji różnych imprez współpracować będzie wiele instytucji: urzędy z Kielc oraz Niepołomic, wyższe uczelnie, Targi Kielce, stowarzyszenia i fundacje.
Kongres odbędzie się podczas Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (8-10 czerwca 2009).
Całemu przedsięwzięciu patronują m.in. Prezydent RP Lech Kaczyński, kardynał Angelo Comastri wikariusz generalny Państwa Watykan oraz kardynał Stanisław Dziwisz
Kongres wpisuje się w obchody 30 - lecia pierwszego pobytu Jana Pawła II w Polsce.

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

15.01.2009 r.

 

Materiały zgłoszone przez ekipę Internetowej Telewizji Kielce zostały nagrodzone w konkursie o „Złote Pióro Marszałka”. Na drugą edycję konkursu dla świętokrzyskich dziennikarzy wpłynęło ponad 100 prac 24 autorów. Przedsięwzięcie ma służyć popularyzacji wiedzy o samorządach różnych szczebli, ale także promować lokalne inicjatywy, pokazywać i oceniać pracę samorządowców czy też podległych im jednostek.

W kategorii "Publikacji radiowych i telewizyjnych" jury przyznało nagrodę dla Iwony Sabat oraz Jarosława Siłakiewicza z Internetowej Telewizji Kielce za interesujące reportaże pokazujące, że jesień życia może być radosna, jeśli realizuje się swoje pasje. 

Nasza redakcja złożyła na konkurs między innymi reportaż pt. "Każdy człowiek to inna historia". Jego bohaterowie to pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. Pomimo chorób i podeszłego wieku rozwijają, przy odpowiednim wsparciu specjalistów, swoje talenty i zamiłowania.

Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli Magdalena Smożewska - Wójcikiewicz z Polskiego Radia Kielce oraz Michał Michta z Telewizji Internetowej Masłów.

W kategorii "Publikacji prasowych" pierwsze miejsce przyznano Lidii Cichockiej z "Echa Dnia", II miejsce ex aequo Beacie Orłowskiej-Gabrek z "Tygodnika Nadwiślańskiego" oraz Joannie Gergont z "Gazety Wyborczej", III miejsce zajął Janusz Kędracki z "Gazety Wyborczej". Kapituła wyróżniła Monikę Rosmanowską, również z "Gazety Wyborczej" oraz Jerzego Kosowskiego, reprezentującego między innymi "Głos Miedzianej Góry".

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Warsztaty poprowadzą Renata Toporek i Rafał Sabat z Polskiego Towarzystwa Origami „Papierowe fantazje”. Wstęp na zajęcia jest płatny (3 zł), a zdobyte w ten sposób pieniądze pozwolą na zakup kolejnej partii kwadratowego papieru do origami. Warsztaty będą miały charakter cykliczny - odbywać się będą w jedną z sobót każdego miesiąca. Muzeum zaprasza wszystkich wielbicieli papierowych form powstałych bez użycia kleju i nożyczek.

„Słońce w Dolinie Muminków” to adaptacja książki „W Dolinie Muminków” – jednej z cyklu 9 opowieści Tove Jansson o małych stworkach, które stały się ulubieńcami dzieci i dorosłych na całym świecie. Te miłe i szlachetne trolle podchodzą do życia niezwykle refleksyjnie. Naiwność niektórych ich przygód czy doznań przeradza się w swoistą mądrość życiową. W świecie Muminków równie istotne jest zgubienie torebki przez Mamę Muminka, co pojawienie się Czarodzieja, poszukującego królewskiego rubinu. Codzienne życie domowe przeplata się z dziwnymi zjawiskami, ale najważniejsze jest to, że świat i wszystkie stworzenia są jednak przyjazne.

Spektakl został zrealizowany w planie żywym i lalkowym.

Blisko dwa tysiące młodzieży ze świata przybędzie do Kielc już na początku czerwca. Młodzi między innymi z Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Rumunii, Węgier, Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy, Słowacji, Australii, Filipin, USA i Chile przez sześć dni uczestniczyli będą w warsztatach tanecznych, muzycznych, plastycznych, teatralno - filmowych, fotograficznych, dziennikarskich, prowadzonych przez wybitne osobistości, jak na przykład papieski fotograf Arturo Marii. Wszystko w ramach, organizowanego po raz pierwszy na świecie I Międzynarodowego Kongresu Młodych „Jan Paweł II z Młodymi”, który odbędzie się w Kielcach w dniach 5 -10.06. 2009 r.. Zorganizowana zostanie także konferencja naukowa oraz debaty z udziałem osobistości pracujących z młodzieżą i ludzi z najbliższego otoczenia papieża Jana Pawła II. Zwieńczeniem kongresu będzie Międzynarodowy Festiwal Młodych zakończony wystawieniem w kieleckim amfiteatrze musicalu „Jan Paweł II do młodych” z muzyką Zbigniewa Wodeckiego i librettem Zbigniewa Książka.
Celem przedsięwzięcia jest nie tylko spotkanie i refleksja ludzi nauki oraz świadków życia Jana Pawła II, dotycząca jego relacji z młodzieżą, ale także zainspirowanie różnych podmiotów do podjęcia trwałych inicjatyw na rzecz młodych. Przy organizacji różnych imprez współpracować będzie wiele instytucji: urzędy z Kielc oraz Niepołomic, wyższe uczelnie, Targi Kielce, stowarzyszenia i fundacje.
Kongres odbędzie się podczas Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (8-10 czerwca 2009)
Całemu przedsięwzięciu patronują m.in. Prezydent RP Lech Kaczyński, kardynał Angelo Comastri wikariusz generalny Państwa Watykan oraz kardynał Stanisław Dziwisz
Kongres wpisuje się w obchody 30 - lecia pierwszego pobytu Jana Pawła II w Polsce.

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

14.01.2009 r.

 

Zbliża się kolejna edycja Nagród Miasta Kielce. Wnioski ze zgłoszeniami kandydatów do nagrody za ubiegły rok Urząd Miasta przyjmuje do 15 stycznia br. Te prestiżowe wyróżnienia przyznawane są od 1995 roku. Celem jest uhonorowanie osób, które swoją postawą, pracą i działalnością przyczyniły się do promocji oraz rozwoju Kielc. Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Miasta są przedstawiciele świata biznesu, naukowcy, wybitni artyści, literaci oraz społecznicy.

Kandydatów do Nagrody Miasta Kielce mogą zgłaszać przewodniczący Rady Miejskiej, komisje RM, kluby radnych, prezydent miasta, organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, stowarzyszenia i związki twórcze, wyznaniowe oraz dyrektorzy i prezesi jednostek gospodarczych. Wnioski do 15 stycznia br. przyjmuje Wydział Organizacyjny UM Kielce, Rynek 1 (pok. 148). Informacja pod nr tel. (041 36 76 608).

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Mszą świętą w Kościele Garnizonowym (godz. 12.00) rozpoczną się jutro uroczystości z okazji 64. rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej do Kielc. O godz. 13.30 na czas 1 minuty zostaną włączone syreny alarmowe. Przedstawiciele organizacji kombatanckich i władz samorządowych złożą kwiaty i wieńce na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich oraz Cmentarzu Partyzanckim. W uroczystościach wezmą udział również przedstawiciele kościoła prawosławnego.
W niedzielę, 18 stycznia w Klasztorze na Karczówce (godz. 12.00) zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny z okazji 146. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Kielce informuje, że w dniu 15 stycznia br. w 64. rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej do Kielc, o godz. 13.30 na czas 1 minuty zostaną włączone syreny alarmowe. Uruchomienie syren alarmowych w tym czasie będzie jednocześnie sprawdzianem systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania Miasta Kielce.

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych zmierzyli się z egzaminem dojrzałości. Na razie tylko drogą ćwiczeń, bo prawdziwa matura, zgodnie z tradycją - w maju. Próbne matury odbyły się we wszystkich szkołach. Uczniowie rozwiązali testy z języka polskiego na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego oraz z wybranego przez siebie przedmiotu. Dziś pisali egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Prace sprawdzą ich nauczyciele.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Ośrodek Kultury "Ziemowit" (filia Domu Kultury "Zameczek") zaprasza 15 stycznia o godz. 18.00 na wernisaż poplenerowej wystawy malarstwa pt. "Dolina Rzeki Krasnej", który odbędzie się w Galerii M Ośrodka Kultury "Ziemowit" przy ul. Mieszka I 79. Wystawę będzie można oglądać do 15 lutego br.

Kielecki Inkubator Technologiczny oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego zakończyły opracowanie programu promocji współpracy dwóch środowisk - Nauki i Biznesu. Program jest bardzo bogaty i oprócz działań szkoleniowo - informacyjnych uwzględnia realizację m.in. kampanii bilbordowej, która ma na celu dotrzeć do środowiska naukowego z przesłaniem, iż "warto jest wiedzieć…", a wyniki prac kieleckich naukowców nie powinny trafiać do szuflady, ale mogą znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwach. Ta idea przyświeca projektowi "Nauka dla Biznesu - uniwersytet inkubatorem komercjalizacji badań naukowych".

Na ostatnim spotkaniu organizowanym przez KIT i UJK przedsiębiorcy zaprezentowali swoje potrzeby względem nauki. Na kolejnym planowanym na dzień 12 lutego, środowisko naukowe przedstawi swoją ofertę dla biznesu. Działania przewidziane w kampanii zmienią świadomość pracowników sfery B+R w zakresie znaczenia komercjalizacji badań naukowych i wdrażania innowacji. Kampania bilbordowa rozpocznie się 1 lutego i będzie kontynuowana w miesiącu wrześniu br. Na realizację projektu KIT i UJK otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 650 tys. zł

13.01.2009 r.

Zbliża się kolejna edycja Nagród Miasta Kielce. Wnioski ze zgłoszeniami kandydatów do nagrody za ubiegły rok Urząd Miasta przyjmuje do 15 stycznia br. Te prestiżowe wyróżnienia przyznawane są od 1995 roku. Celem jest uhonorowanie osób, które swoją postawą, pracą i działalnością przyczyniły się do promocji oraz rozwoju Kielc. Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Miasta są przedstawiciele świata biznesu, naukowcy, wybitni artyści, literaci oraz społecznicy.

Kandydatów do Nagrody Miasta Kielce mogą zgłaszać przewodniczący Rady Miejskiej, komisje RM, kluby radnych, prezydent miasta, organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, stowarzyszenia i związki twórcze, wyznaniowe oraz dyrektorzy i prezesi jednostek gospodarczych. Wnioski do 15 stycznia br. przyjmuje Wydział Organizacyjny UM Kielce, Rynek 1 (pok. 148). Informacja pod nr tel. (041 36 76 608).

Po kontrolach na Bukówce przyszła kolej na osiedle pod Telegrafem. To właśnie tu pod lupę Wydziału Ochrony Środowiska i Straży Miejskiej wzięte zostały firmy oraz posesje prywatne. Kontrola dotyczy gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku. Urzędnicy sprawdzają umowy na wywóz odpadów oraz usuwanie nieczystości ciekłych, a także to czy psy na posesjach są zarejestrowane

Sprawdzono już m.in. posesje przy ul. Oksywskiej, Poniatowskiego i Hauke Bosaka. Osoby nieprzestrzegające przepisów czekają upomnienia i mandaty.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


W ratuszu zebrała się dziś Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. W Urzędzie Miasta spotkała się także Komisja Rewizyjna. W Urzędzie Miasta zebrała się również Komisja Budżetu i Finansów.

12.01.2009 r.

Celem realizacji Geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w mieście Kielce jest poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd, zaspokojenie wszelkich potrzeb informacyjnych inwestorów, turystów i mieszkańców oraz promocja miasta. Realizacja tego zamierzenia opiera się o dostarczanie kompleksowej i aktualnej informacji w sposób szybki, przyjazny odbiorcy, a także atrakcyjny wizualnie.

Geoportal jest witryną na której będzie publikowana możliwie duża ilość informacji (z wyłączeniem danych osobowych oraz niejawnych), co pozwoli na skrócenie czasu realizacji procedur administracyjnych - większość potrzebnych informacji będzie na wyciągnięcie ręki.

Wśród warstw informacyjnych publikowanych w Geoportalu każdy będzie mógł szybko dotrzeć do tych informacji, które będą mu potrzebne. Stopniowo informacje będą wzbogacane, a co najistotniejsze - będą aktualne, dokładne i wiarygodne.


Potencjalny inwestor znajdzie informacje m.in. o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, o strefach ochronnych i obszarach chronionych, ukształtowaniu terenu oraz o połączeniach komunikacyjnych. Turysta dowie się gdzie znajdują się zabytki, rezerwaty, ciekawe obiekty przyrodnicze, jak przebiegają szlaki turystyczne, czy szlak miejski, a także gdzie będzie mógł przenocować czy coś zjeść ( co ważne - odczyta współrzędne geograficzne interesujących go miejsc z niemal geodezyjną dokładnością). Mieszkańcy będą mogli znaleźć m.in. informacje z ewidencji gruntów i budynków, a także o lokalizacji instytucji publicznych, obiektów ochrony zdrowia, obiektów sportu i rekreacji.

W Geoportalu dostępna jest dokładna barwna ortofotomapa z 2007 roku (o rozdzielczości 42 cm). Ogółem dostępne jest kilkadziesiąt warstw tematycznych (z kilkuset znajdujących się w bazie danych MSIP). Liczba ta będzie się sukcesywnie zwiększać.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Wydział Spraw Obywatelskich informuje, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych będą unieważniane z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu (niezwłocznie lub w terminie 14 dni).

W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego następuje po trzech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany.

W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą unieważnienie dowodu osobistego następuje po czterech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany (art.43 Dz. U. z 3 października 2008 r. Nr 195, poz.1198).

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta. Tematem posiedzenia było m.in. opiniowanie projektów uchwał.9.01.2009 r.

Wydział Spraw Obywatelskich informuje, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych będą unieważniane z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu (niezwłocznie lub w terminie 14 dni).

W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego następuje po trzech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany.

W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą unieważnienie dowodu osobistego następuje po czterech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany (art.43 Dz. U. z 3 października 2008 r. Nr 195, poz.1198).
fot. Rejonowe...

W związku z podnoszeniem jakości usług świadczonych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o., w celu lepszego i bardziej sprawnego odśnieżania miasta, spółka zakupiła pod koniec 2008 roku dwa nowoczesne pojazdy ciężarowe. Na czas zimy samochody wyposażone są w nowoczesne pługi i piaskarko-solarki obsługiwane za pomocą paneli sterujących z wnętrza kabiny kierowcy. Poza okresem zimy sprzęt służyć będzie do prac związanych z obsługą miasta i robotami drogowymi.

Komisja Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego UM Kielce (ul. Kozia). Tematem posiedzenia było m.in. opiniowanie projektów uchwał.Festiwal dla młodych twórców, konkurs plastyczny oraz występy kabaretów, to przedsięwzięcia, do organizacji których przygotowuje się właśnie Dom Kultury Zameczek.

 

„Scena dla ciebie” jest szansą na wypromowanie się młodych wokalistów, instrumentalistów oraz zespołów muzycznych. Do końca stycznia Zameczek czeka na zgłoszenia do XI edycji Festiwalu.


W lutym odbędą się przesłuchania kwalifikacyjne, a koncert finałowy pod koniec marca w Wojewódzkim Domu Kultury. Kolejna propozycja Zameczku ,tym razem dla uzdolnionych plastycznie, to Ogólnopolski konkurs pod nazwą. „Moja kartka Walentynka”. Każdy uczestnik może zgłaszać do 3 prac, formatu A5, wykonanych w dowolnej technice. Termin ich składania mija 6 lutego.


I wreszcie coś dla miłośników kabaretów, premierowy występ połączonych sił kabaretów „Jamka” i „Z konopi”. Impreza odbędzie się 23 stycznia w Zameczku. Wstęp wolny.


Więcej na stronie: www.zameczek-kielce.pl

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z XVII Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 11 stycznia od godz. 12.00 do godz. 22.00 zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ul. Leśna na odcinku od ul. Małej do ul. Sienkiewicza. Zakaz nie będzie obowiązywał mieszkańców w/w ulicy oraz pojazdów dojeżdżających do hotelu "Bristol". Ponadto na parkingu przy ul. Kapitulnej w rejonie Pl. Artystów wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów w godz. jw. MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu.

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" zaprasza w niedzielę, 11 stycznia (godz. 11.00) na spektakl "Na jagody" wg Marii Konopnickiej. To opowieść o małym Janku, który pewnego razu wybrał się do lasu na jagody. Opowieść o tym, kogo Janek w lesie spotkał i jakie miał przygody. Spektakl parawanowy.

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w schroniskach dla bezdomnych w naszym mieście są jeszcze wolne miejsca.

 

Pokoje interwencyjne ul. Sienna 5 w Kielcach tel. 366-07-34
- dla 10 osób w razie potrzeby można zwiększyć do 20 osób.

Schronisko Fundacji Św. Brata Alberta, ul. Sienna 5 w Kielcach: tel. 366-07-34
- placówka dysponuje 90 miejscami
- aktualnie przebywa 69 osób
- pozostało 21 wolnych miejsc

Schronisko PCK dla Kobiet Ofiar Przemocy, ul. Olkuska 18 w Kielcach: tel. 346-75-07
- placówka dysponuje 15 miejscami
- aktualnie przebywa 10 osób
- 5 wolnych miejsc
- w razie potrzeby jest możliwość "dostawek"

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Żeromskiego 36 w Kielcach: tel. 361-44-85
- placówka dysponuje 50 miejscami
- aktualnie przebywa 47 osób
- pozostało 3 wolne miejsca

Schronisko dla Ofiar Przemocy, ul. Urzędnicza 7a w Kielcach: tel. 366-48-47
- placówka dysponuje 25 miejscami
- aktualnie przebywa 10 osób
- pozostało 15 wolnych miejsc

Punkt Interwencji Kryzysowej dla osób bezdomnych i opuszczonych ul. Ogrodowa 3 czynny całodobowo, w tygodniu przebywało 5 osób.

Świetlica dzienna „Przystań” z łaźnią i pralnią ul. Ogrodowa 3, czynna przez cały rok od godz. 8.00 do 18.00 dziennie przebywa ok. 24 osoby.

Ogrzewalnia Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Żelazna 2 w Kielcach tel. 366-95-44
- placówka dysponuje 30 miejscami, czynna od godz. 18 do 6 rano
- przebywało 23 osoby

Budową zajmą się pracownicy Muzeum Zabawek i Zabawy, który w ten nietypowy sposób włączają się w XVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Igloo powstaje przy jednej z orkiestrowych scen "okupowanej" przez Radio Kielce. Ma być nowym, "śnieżnym" oddziałem Muzeum Zabawek i Zabawy. Wewnątrz budowli wyeksponowany będzie jeden cenny eksponat - zabawka. Wejście do igloo będzie płatne - oczywiście "co łaska" na Orkiestrę.

Budowa śnieżnego budynku rozpocznie się już w sobotę około godz. 10.00. - Co prawda nikt z nas jeszcze nigdy nie budował igloo, ale mam nadzieję, że poradzimy sobie z tym zadaniem - opowiada dyrektor Muzeum, Jolanta Podsiadło. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby sprawdzić się w eskimoskim fachu, Muzeum Zabawek zaprasza na wielką budowę.

Śnieżne muzeum będzie otwarte w niedzielę w godz. 13.00-16.00. Trzymajcie kciuki za mróz i opady śniegu.

Muzeum Zabawek i Zabawy dziękuje Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni za pomoc w zgromadzeniu śnieżnego budulca.

8.01.2009 r.

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Gmina Kielce przejęła dziś od Apollo Film Sp. z o.o. w Krakowie budynek Kina "Moskwa". Protokół przekazania podpisali w siedzibie placówki przy ul. Staszica 5 przedstawiciele Apollo Film i Urzędu Miasta.

Miasto zakupiło budynek kina w grudniu ubiegłego roku za sumę 4 mln 80 tys. zł. Gmina Kielce przejęła również wyposażenie sali kinowej m.in. fotele, projektory, ekrany i sprzęt nagłaśniający.

- Jestem bardzo wzruszony tą ceremonią. Czuję, że jeszcze w pełni nie zasłużyłem na to wspaniałe wyróżnienie. To co robimy w Kielcach jest takim małym cudem, który przynosi pomoc dzieciom. To dzisiejsze wydarzenie jeszcze bardziej wiąże mnie z ziemią kielecką - powiedział ks. Bruno Lima podczas uroczystości.

 

Ks. Bruno Lima wielokrotnie organizował transporty specjalistycznego sprzętu ortopedycznego dla dzieci z rozszczepem kręgosłupa, który trafiał do Kielc. Dzięki współpracy m.in. z ks. Brunonem Limą w naszym mieście powstał jedyny w Polsce bank sprzętu ortopedycznego.

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś na posiedzeniu wyjazdowym w siedzibie Przedszkola Samorządowego Nr 16 (ul. Nowy Świat 34).

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z XVII Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 11 stycznia od godz. 12.00 do godz. 22.00 zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ul. Leśna na odcinku od ul. Małej do ul. Sienkiewicza. Zakaz nie będzie obowiązywał mieszkańców w/w ulicy oraz pojazdów dojeżdżających do hotelu "Bristol". Ponadto na parkingu przy ul. Kapitulnej w rejonie Pl. Artystów wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów w godz. jw. MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu.

7.01.2009 r.

Ks. Bruno Lima z Włoch otrzyma jutro Order Uśmiechu. Uroczystość odbędzie się o godz. 16.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ks. Bruno Lima wielokrotnie organizował transporty specjalistycznego sprzętu ortopedycznego dla dzieci z rozszczepem kręgosłupa, który trafiał do Kielc. Dzięki współpracy m.in. z ks. Brunonem Limą w naszym mieście powstał jedyny w Polsce bank sprzętu ortopedycznego.

Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na seminarium pn.: Innowacyjne potrzeby przedsiębiorstw realizowane w ramach projektu Nauka dla biznesu - uniwersytet inkubatorem komercjalizacji badań naukowych.

Projekt jest jedną z pierwszych w regionie inicjatyw skierowaną do świata nauki i biznesu, a jego głównym założeniem jest wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego miasta Kielce oraz województwa świętokrzyskiego do wzrostu konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez podniesienie świadomości pracowników sektora B+R w zakresie komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Realizacja przedsięwzięcia stanowi istotny czynnik sprzyjający podnoszeniu kwalifikacji w zakresie wdrażania badań naukowych do gospodarki przez pracowników uczelni wyższych przyczyniając się do nawiązania trwałej współpracy pomiędzy sektorem nauki i sektorem przedsiębiorstw.

Seminarium odbędzie się 8 stycznia (godz. 12.00) w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Świętokrzyska 15, sala 110 (mała aula) i będzie poświęcone oczekiwaniom przedsiębiorstw w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi w procesie wprowadzania nowych technologii oraz komercjalizacji badań naukowych.

Osobą do kontaktu w sprawie udziału w seminarium jest: dr Michał Arabski, tel. 041 349 63 55, e-mail: michal.arabski@ujk.kielce.pl.


Pliki do pobrania

Dziś zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu na parkingu przy budynku Urzędu Miasta Kielce i na przejeździe łączącym ul. Piotrkowską z ul. Leśną - informuje Miejski Zarząd Dróg.

Zgodnie z projektem, na przejeździe będzie dopuszczony ruch dwukierunkowy, z tym, że wjazd w niego będzie możliwy tylko od strony ul. Piotrkowskiej. Wyjazd z parkingu możliwy będzie zarówno w stronę ul. Piotrkowskiej, jak i Leśnej. Zatrzymywanie pojazdów na miejscach parkingowych przy Urzędzie Miasta dopuszczone będzie wyłącznie na obecnie wyznaczonych stanowiskach (prostopadle do jezdni, jednego rzędu pojazdów). Dodatkowo na ul. Leśnej, wzdłuż ogrodzenia budowy parkingu wprowadzony zostanie zakaz ruchu pieszego z jednoczesnym dopuszczeniem parkowania pojazdów na chodniku. Poza tym organizacja ruchu na ul. Piotrkowskiej i Leśnej nie ulegnie zmianie.

Dom Kultury „Zameczek” ogłasza ogólnopolski konkurs pt. "Moja kartka Walentynka". Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne w formacie A-5. Mogą w nim brać udział dzieci, młodzież i dorośli (także osoby prywatne nie uczęszczające na zajęcia plastyczne). Każdy uczestnik może zgłaszać do 3 prac opisanych wg. wzoru: imię, nazwisko, wiek, adres, nr. telefonu, nazwa szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora. Termin składania prac upływa 6 lutego br.


Prace należy składać w siedzibie organizatora: Dom Kultury "Zameczek", ul. Słowackiego 23 w Kielcach. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. Uroczystość wręczania nagród odbędzie się 13 lutego br. (w piątek) o godz. 14.00 w siedzibie placówki. Prace przechodzą na własność organizatora. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 041 361-39-31 lub 041 361-39-44 oraz drogą mailową: zameczek@gmail.com. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.zameczek-kielce.pl.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z XVII Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 11 stycznia od godz. 12.00 do godz. 22.00 zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ul. Leśna na odcinku od ul. Małej do ul. Sienkiewicza. Zakaz nie będzie obowiązywał mieszkańców w/w ulicy oraz pojazdów dojeżdżających do hotelu "Bristol". Ponadto na parkingu przy ul. Kapitulnej w rejonie Pl. Artystów wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów w godz. jw. MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu.

6.01.2009 r.

Referat Aktywizacji Gospodarczej Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Kielce we współpracy z Muzeum Zabawek i Zabawy złożył wniosek aplikacyjny na konkurs o Europejską Nagrodę "Miasto dla dzieci" - ‘City for Children’.


I edycję tego konkursu zainicjowały wspólnie: Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Rada Gmin Europejskich, Europejska Sieć Miast dla Dzieci, Miasto Stuttgart i Fundacja Roberta Boscha Stiftunga.


W konkursie udział wziąć mogły wszystkie miasta europejskie liczące powyżej 100 000 mieszkańców. Celem konkursu jest promocja inicjatyw podejmowanych w dziedzinie tworzenia miejskiego środowiska przyjaznego dla dzieci, młodzieży i rodzin. Miasto Kielce stara się o statuetkę, która zostanie wręczona zwycięzcom w lipcu 2009 roku na uroczystej corocznej międzynarodowej gali organizowanej w Stuttgardzie przez Europejską Sieć Miast dla Dzieci.


W roku 2009 o statuetkę można się starać w dwóch kategoriach: "Projektowanie przestrzeni i placów użytkowanych przez dzieci i młodzież" oraz "Mobilność i bezpieczeństwo w ruchu ulicznym dzieci i młodzieży". Zgłoszony przez Miasto projekt Muzeum Zabawek i Zabawy wpisuje się w pierwszą kategorię.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce
Zbliża się kolejna edycja Nagród Miasta Kielce. Wnioski ze zgłoszeniami kandydatów do nagrody za ubiegły rok Urząd Miasta przyjmuje do 15 stycznia br. Te prestiżowe wyróżnienia przyznawane są od 1995 roku. Celem jest uhonorowanie osób, które swoją postawą, pracą i działalnością przyczyniły się do promocji oraz rozwoju Kielc. Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Miasta są przedstawiciele świata biznesu, naukowcy, wybitni artyści, literaci oraz społecznicy.

Kandydatów do Nagrody Miasta Kielce mogą zgłaszać przewodniczący Rady Miejskiej, komisje RM, kluby radnych, prezydent miasta, organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, stowarzyszenia i związki twórcze, wyznaniowe oraz dyrektorzy i prezesi jednostek gospodarczych. Wnioski do 15 stycznia br. przyjmuje Wydział Organizacyjny UM Kielce, Rynek 1 (pok. 148). Informacja pod nr tel. (041 36 76 608).

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 


Dom Kultury "Zameczek" oraz Wojewódzki Dom Kultury zapraszają młodzież gimnazjalną, szkół średnich oraz studentów do wspólnej zabawy w ramach XI edycji Festiwalu "SCENA DLA CIEBIE” 2009.

Zgłoszenia przyjmowane są w D.K. "Zameczek", ul. Słowackiego 23 , tel. 361-39-44 ,codziennie w godzinach 8.00-20.00 w terminie do 31 stycznia 2009 r.
Eliminacje odbywać się będą w siedzibie D.K. "ZAMECZEK"
- Wokaliści - 2 (poniedziałek), 3 (wtorek) lutego, godz. 17.00
- Instrumentaliści - 4 (środa), 5 (czwartek) lutego, godz. 17.00
- Zespoły muzyczne - nadsyłają swój materiał na CD lub MD !!! do 31 stycznia (nie wymagamy profesjonalnych, studyjnych rejestracji utworów)


Każdy uczestnik festiwalu w czasie eliminacji prezentuje jeden dowolnie wybrany przez siebie utwór (piosenkę). mile widziane będą własne kompozycje. Wokaliści muszą mieć ze sobą tzw. podkład muzyczny (na kasecie magnetofonowej, mini-dysku lub płycie CD) bądź „żywego” akompaniatora.

Wszystkich zakwalifikowanych do Koncertu Finałowego zapraszamy do udziału w warsztatach, które odbędą się w I tygodniu ferii zimowych (16 -20.02.2009 r.). Koncert Finałowy odbędzie się w Sali Koncertowej Wojewódzkiego Domu Kultury, ul. Ściegiennego 2. Regulamin i Karta Zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.zameczek-kielce.pl

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z XVII Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 11 stycznia od godz. 12.00 do godz. 22.00 zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ul. Leśna na odcinku od ul. Małej do ul. Sienkiewicza. Zakaz nie będzie obowiązywał mieszkańców w/w ulicy oraz pojazdów dojeżdżających do hotelu "Bristol". Ponadto na parkingu przy ul. Kapitulnej w rejonie Pl. Artystów wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów w godz. jw. MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu.

5.01.2009 r.

Kielce rozpoczęły realizację kolejnego przedsięwzięcia dofinansowanego środkami unijnymi. Ruszył projekt pod nazwą „Jestem przedsiębiorczy - mam firmę”, przygotowany przez Referat Aktywizacji Gospodarczej UM KIelce.  Projekt jest adresowany jest do mieszkańców Kielc i 10 ościennych gmin, należących do Kieleckiego Obszaru Metrolipolitalnego, którzy chcieliby rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci, to przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, po 45 roku życia, kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Ci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, otrzymają wsparcie merytoryczne oraz finansowe w przygotowaniach do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Beneficjenci projektu „Jestem Przedsiębiorczy - mam firmę. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców KOM” mogą liczyć nawet na 40 000 zł na założenie własnej firmy.

 

Informacje na temat projektu można uzyskać w Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta, w Referacie Aktywizacji Gospodarczej przy ul. Strycharskiej 6, pok. 501, tel. (041) 36-76-557. Wszelkie dokumenty dostępne będą od 15 stycznia na stronie internetowej www.invest.kielce.pl.
Rekrutacja prowadzona będzie od 19 do 30 stycznia 2009 roku.

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Pomiary terenu oraz postawienie metalowego ogrodzenia zabezpieczającego plac budowy, rozpoczęły prace przy budowie wielopoziomowego parkingu na placu Konstytucji 3. Maja. Inwestorem tego obiektu jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.

Parking ma zostać wybudowany do 30 listopada 2009 r. Inwestycja będzie kosztować około 19 mln 500 tys. zł. Nowy obiekt ma mieć 382 miejsca postojowe. Parking wybuduje Spółka Condite Grupa Kolporter.

Urząd Miasta Kielce przygotowuje się do wdrożenia Regionalnego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej w ramach Wrót Świętokrzyskich. Właśnie rozpoczęły się szkolenia redaktorów BIP-u. Kilkudziesięciu pracowników ratusza oraz jednostek miasta - w małych grupach, pod okiem specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego uczy się obsługi nowego systemu redakcyjnego.

Wdrożenie nowego BIP zaplanowane jest na koniec stycznia 2009 roku.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników jazdy na łyżwach. Czynne jest już lodowisko przy ulicy Szczecińskiej. Kilka dni trwało wylewanie tafli lodowiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Szczecińskiej. Jak poinformował Andrzej Nańczyk, kierownik obiektu, lodowisko już od pierwszego dnia cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców Kielc.

Przy ul. Szczecińskiej działa również wypożyczalnia łyżew, w której znajduje się 170 par "figurówek" i "hokejówek". Lodowisko czynne jest codziennie w godz. 10 - 20.2.01.2009 r.

Rozpoczyna swoją działalność Miejski Urząd Pracy, który mieści się w dawnym budynku Urzędu Miasta przy ul. Szymanowskiego. Numery telefonu do biura obsługi MUP to: (041) 3406055 lub 3406056.

Urząd będzie pomagał bezrobotnym kielczanom w znalezieniu zatrudnienia, a pracodawcom - w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Będzie też zdobywał oferty pracy i informował bezrobotnych o przysługujących im prawach. MUP poprowadzi poradnictwo zawodowe. Będzie też organizował szkolenia podwyższające kwalifikacje lub zwiększające aktywność zawodową osób poszukujących pracy.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Od dziś obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kielce. Wynika to z nowych zadań, nałożonych na samorząd przepisami prawa.


Zmiany w Regulaminie dotyczą zadań oraz nazw niektórych biur czy wydziałów. I tak: dotychczasowe Biuro Mieszkalnictwa nosi nazwę Wydziału Mieszkalnictwa, a Zespół Obsługi Prawnej został przemianowany na Wydział Prawny. W strukturze Urzędu nie ma już  Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. Jego zadania przejął między innymi Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, dotychczas noszący nazwę Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia.

Dziś Urząd Miasta będzie pracował do godz. 15.30. Dotyczy to także referatów, które w dni powszednie pełnią dyżury do godz. 17.00.

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Kilka tysięcy osób przywitało Nowy Rok na plenerowej zabawie przed Kieleckim Centrum Kultury. Podczas “Sylwestra pod gwiazdami” zorganizowanego przez Urząd Miasta wystąpiły znane kieleckie zespoły m.in. "Ambulans" czy "Fliper". Gwiazdą wieczoru był Norbi.

Tuż przed północą życzenia na 2009 Rok wszystkim kielczanom złożył Andrzej Sygut, zastępca prezydenta Kielc. Punktualnie o godzinie 24. strzeliły korki od szampanów, a na niebie rozpoczął się kilkuminutowy pokaz sztucznych ogni. "Sylwester pod gwiazdami" zakończył występ muzyczno - kabaretowego tercetu "Jedyna Maść".

 

Zobacz więcej zdjęć

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności