Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Archiwum aktualności - wrzesień 2009

30.09.2009 r.

Niezwykłą ekspozycję można oglądać w Muzeum Narodowym w Kielcach. Na wystawę "Historia i Polonia" składa się 460 cennych eksponatów, określających tożsamość narodową, poświęconych polskim dziejom i patriotyzmowi. Uroczystość otwarcia zgromadziła tłumy kielczan oraz wielu gości. Uświetnił ją chór "Fermata" koncertem pieśni patriotycznych.


Przygotowania do wystawy trwały kilka lat. Przez ostanie półtora miesiąca sprowadzano do Kielc zbiory z 18 miast, niemal 50 muzeów i bibliotek oraz przeszło 50 kolekcji prywatnych. Ekspozycja, obejmuje wiele dziedzin twórczości. Przeprowadza widza przez czas od około połowy XVI wieku aż po współczesność. Można ją będzie oglądać do 3 stycznia 2010, ale część najcenniejszych eksponatów pod dwóch tygodniach zastąpią reprinty.


Honorowy patronat nad wystawą "Historia i Polonia" objął minister kultury i dziedzictwa narodowego, marszałek województwa, wojewoda świętokrzyski i prezydent Kielc.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z meczem piłki ręcznej KS VIVE Targi Kielce - MMTS Kwidzyn dziś (początek meczu o godz.19.00) od godz. 16.00 do godz. 20.45, wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie Hali Legionów przy ul. Bocznej, spowodowane zamknięciem ulic: Dzika, Sucha, Dolna, Okrężna, Żwirowa i Boczna.

W czasie rozgrywania meczu dostępny będzie parking na terenie byłej zajezdni MPK przy ul. Pakosz, a także parking przy Al. Legionów i ul. Szczepaniaka. Do parkowania przeznaczona będzie również ul Kwasa na odc. od skrzyżowania z ul. Mahometańską do skrzyżowania z ul. Sołtysiaka "Barabasza". MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach w związku z Dniem Św. Franciszka organizuje w niedzielę, 4 października Dzień Otwarty. Psy i koty będą oczekiwać na swoich nowych opiekunów w godz. 9.00-15.00. Zwierzęta będą wydawane bezpłatnie. W tym samym dniu w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni część podopiecznych schroniska będzie oczekiwać na opiekunów na terenie skansenu.

Muzeum Historii Kielc zaprasza 1 października (godz. 12.00) na otwarcie wystawy czasowej „Wodociągi Kieleckie - historia i tradycja”. Ekspozycja jest poświęcona osiemdziesięcioletnim dziejom kieleckich wodociągów i kanalizacji. Na wystawie zgromadzono około 300 eksponatów. Do najciekawszych należą XV i XIX-wieczne rury drewniane, wodomierze z końca XIX i początku XX w., pompa studzienna z początku ubiegłego wieku. Ponadto będzie można obejrzeć oryginalną dokumentację techniczną pierwszego w Kielcach systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Ekspozycję uzupełniają liczne fotografie, dokumenty, pokazy audiowizualne. 80 lat istnienia Wodociągów Kieleckich warunkowało rozwój miasta, budowę infrastruktury mieszkaniowej, tworzenie przemysłu, poprawę warunków zdrowotnych mieszkańców Kielc. Ekspozycję przygotowało Muzeum Historii Kielc we współpracy z Wodociągami Kieleckimi Sp. z o.o. Archiwaliów i muzealiów użyczyły m.in.: Wodociągi Kieleckie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach, Muzeum Wsi Radomskiej, przedsiębiorstwa wodociągowe w Tarnowie, Katowicach i Częstochowie oraz osoby prywatne. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum Historii Kielc, przy ul. św. Leonarda 4, w okresie 1 października 2009 - 15 stycznia 2010 r.
Kino "Moskwa", Ośrodek Kultury "Ziemowit" oraz Gimnazjum Nr 9 im. mjr Henryka Sucharskiego w Kielcach zapraszają 4 października 2009 r.(niedziela) o godz. 11.00 do Kina "Moskwa" na spotkanie z cyklu Kulturalna Niedziela pt. "Moje WESTERPLATTE - wczoraj i dziś". Gościem spotkania będzie kapitan Ignacy Skowron - obrońca Westerplatte. W programie ponadto: montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej oraz projekcja filmu "Westerplatte" w reż. Stanisława Różewicza. Wstęp wolny.

29.09.2009 r.

Filmy realizowane w plenerach Kielecczyzny sposobem na promocję. Inicjatywie powołania Świętokrzyskiego Regionalnego Funduszu Filmowego, który wspierałby produkcję filmową, poświęcono spotkanie z udziałem przedstawicieli Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz znanych polskich producentów i reżyserów.


Przykłady wymiernych korzyści, jakie niesie za sobą powołanie Regionalnego Funduszu Filmowego oraz produkcja filmowa skupiona w danym regionie, przytaczali goście z Danii i Norwegii, gdzie takie przedsięwzięcia funkcjonują od lat. Podobne zdanie mają twórcy polscy - Jacek Bromski, reżyser filmu „ U Pana Boga za piecem”, producent Jacek Samojłowicz czy Krzysztof Karuze, reżyser „Mojego Nikifora”.


Samorząd województwa zamierza maksymalnie wykorzystać siłę, jaką niesie za sobą promocja poprzez środki audiowizualne Fundusz działać ma w ramach Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Decyzja o jego powołaniu zapadnie 30 września na walnym posiedzeniu ROT. Świętokrzyski Regionalny Fundusz Filmowy ma być jedenastym, największym w kraju. Będzie to pierwszy fundusz, który środki na produkcje filmowe uzyska z Unii Europejskiej.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji KielceW ratuszu spotkała się Komisja Rewizyjna. Tematem posiedzenia było m.in. wykonanie budżetu miasta i inwestycji miejskich za okres I półrocza 2009 roku. W Urzędzie Miasta zebrała się również Komisja Budżetu i Finansów. Tematem posiedzenia był m.in. Wieloletni Plan Inwestycyjny, a także plany finansowe na 2010 r. jednostek organizacyjnych miasta w szczególności w zakresie: kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej.

Gmina Kielce bierze udział w Konkursie internetowym organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucja Zarządzająca Programem Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).  Na projekt "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" głosować można pod adresem: www.przymierzsie.pl

Celem konkursu jest wybranie najpopularniejszego projektu Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz zapoznanie mieszkańców Polski Wschodniej i całego kraju z projektami realizowanymi w ramach PO RPW.

W konkursie biorą udział przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej, które znajdują się na liście projektów indywidualnych PO RPW oraz te, które zostały wyłonione w konkursie do dofinansowania do dnia 27 września 2009 roku. Wszystkie projekty biorące udział w konkursie są współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Projekt, który uzyska najwięcej głosów, wygra promocję medialną w całym kraju i zostanie zaprezentowany w prasie ogólnopolskiej na łamach: Gazety Wyborczej, Newsweeka, Polityki, Wprost, Przekroju, Tele Tygodnia. Kampania zrealizowana zostanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na 17 października 2009 r. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie konkursowej www.przymierzsie.pl.

Bezpłatne warsztaty "Przedsiębiorczy student" odbędą się w ramach Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej (5-6 listopada) organizowanych przez Kielecki Park Technologiczny oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego.

 
Warsztaty poświęcone będą tematyce związanej z szeroko rozumianą przedsiębiorczością akademicką tj.: rozpoczęciem kariery zawodowej, pierwszą pracą, założeniem własnej działalności gospodarczej czy efektywnym zarządzaniem nowopowstałą firmą. W warsztatach będzie mogło wziąć udział około 60 studentów świętokrzyskich uczelni wyłonionych na podstawie złożonych do siedziby Kieleckiego Parku Technologicznego Fiszek Zgłoszeniowych.

W ramach warsztatów odbędą się także spotkania studentów, samorządów i organizacji studenckich z przedstawicielami uczelnianych Biur Karier,  Urzędów Pracy, podczas których omówione zostaną warunki rozwijania przedsiębiorczości akademickiej w woj. świętokrzyskim.
    
Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach „Przedsiębiorczy student”organizatorzy zapraszają w 6 listopada br. do siedziby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach.

Mija 70-ta rocznica powołania w Kielcach tajnych kompletów. Ich uczestnicy, Muzeum Historii Kielc, Wyższe Seminarium Duchowne, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kuratorium Oświaty oraz Urząd Miasta zapraszają z tej okazji na uroczystości. 15 października w Kościele Świętej Trójcy odprawiona zostanie msza święta. W auli seminarium odbędzie się sympozjum „Tajne nauczanie na ziemiach Polskich pod okupacją niemiecką i sowiecką w latach 1939-1945”. Można będzie także obejrzeć okolicznościową wystawę.


Kiedy po rozpoczęciu okupacji zamknięto wszystkie gimnazja oraz licea, nauczyciele i uczniowie w Kielcach, z narażeniem życia jako pierwsi w Polsce rozpoczęli lekcje na tajnych kompletach. Był 15 października 1939 roku.


Od października 1939 roku do połowy stycznia 1945 roku maturę zdało w Kielcach około 400 uczniów. Uczestnicy tajnych kompletów zaapelowali o ustanowienie 15-ego października Dniem Pamięci o Tajnym Nauczaniu.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Pliki do pobrania

28.09.2009 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. kontynuując proces prywatyzacji, rozpoczęło dziś procedurę udostępniania udziałów Spółki MPK Sp. z o. o. w Kielcach uprawnionym pracownikom. Harmonogram zawierania umów z uprawnionymi pracownikami został opublikowany w gazetach: "Rzeczpospolita" oraz "Echo Dnia" w dniu 7 września br., dostępny jest również w siedzibie MPK oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.5.1 CZARNÓW - CHROBREGO - rejon ul. Lecha" położonego na obszarze miasta Kielce odbędzie się dziś w godz. od 16.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Rynek 1 - sala konferencyjna, I piętro.

Do Urzędu Miasta została przekazana dokumentacja lotniskowa przygotowana przez Konsorcjum: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. oraz Autorską Pracowanię Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. z Warszawy. Konsorcjum to zwycięzca konkursu na opracowanie "Koncepcji architektoniczno - budowlanej i funkcjonalno - przestrzennej Regionalnego Portu Lotniczego Kielce, zlokalizowanego na terenie miejscowości Obice gm. Morawica i Grabowiec gm. Chmielnik”.


Dokumentacja zawiera:
• szczegółową koncepcję architektoniczno-budowlaną i funkcjonalno-przestrzenną Regionalnego Portu Lotniczego Kielce;
• projekt budowlany I etapu realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa RPL Kielce - makroniwelacja";
• kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót;
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
• raport oddziaływania na środowisko.

Tym samym zakończył się kolejny etap prac projektowych i przygotowawczych dla inwestycji budowy Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Dokumentacja ta wraz z promesą zezwolenia na założenie lotniska cywilnego, wydaną przez Prezesa ULC, stanowić będą istotny załącznik do wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Muzeum Historii Kielc zaprasza 1 października (godz. 12.00) na otwarcie wystawy czasowej „Wodociągi Kieleckie - historia i tradycja”. Ekspozycja jest poświęcona osiemdziesięcioletnim dziejom kieleckich wodociągów i kanalizacji. Na wystawie zgromadzono około 300 eksponatów. Do najciekawszych należą XV i XIX-wieczne rury drewniane, wodomierze z końca XIX i początku XX w., pompa studzienna z początku ubiegłego wieku. Ponadto będzie można obejrzeć oryginalną dokumentację techniczną pierwszego w Kielcach systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Ekspozycję uzupełniają liczne fotografie, dokumenty, pokazy audiowizualne. 80 lat istnienia Wodociągów Kieleckich warunkowało rozwój miasta, budowę infrastruktury mieszkaniowej, tworzenie przemysłu, poprawę warunków zdrowotnych mieszkańców Kielc. Ekspozycję przygotowało Muzeum Historii Kielc we współpracy z Wodociągami Kieleckimi Sp. z o.o. Archiwaliów i muzealiów użyczyły m.in.: Wodociągi Kieleckie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach, Muzeum Wsi Radomskiej, przedsiębiorstwa wodociągowe w Tarnowie, Katowicach i Częstochowie oraz osoby prywatne. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum Historii Kielc, przy ul. św. Leonarda 4, w okresie 1 października 2009 - 15 stycznia 2010 r.

Sympozjum pt. "70 lat temu...Tajne Nauczanie Szkołą Patriotyzmu" odbędzie się 15 października w Kielcach. Uczestnicy tego przedsięwzięcia wezmą udział m.in. w wykładach i dyskusjach dotyczących tajnego nauczania w latach 1939-1945 na terenie Kielc. Współorganizatorem tej inicjatywy jest Urząd Miasta.

Pliki do pobrania

27.09.2009 r.

Po niezwykle emocjonującej walce, Korona Kielce pokonała w sobotę na swoim stadionie zespół Piasta Gliwice 3:2. Mimo prowadzenia Piasta - po bramkach Sebastiana Olszara w 18. minucie i Mariusza Muszalika - w 50. minucie, kieleccy piłkarze w ciągu niespełna pół godziny zdołali objąć prowadzenie - po strzałach: Ediego Andradiny (54 minuta), Aleksandra Vukovica (72 minuta), Cezarego Wilka (78 minuta) i awansowali na siódme miejsce w tabeli Ekstraklasy.

25.09.2009 r.

Do Urzędu Miasta została przekazana dokumentacja lotniskowa przygotowana przez Konsorcjum: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. oraz Autorską Pracowanię Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. z Warszawy. Konsorcjum to zwycięzca konkursu na opracowanie "Koncepcji architektoniczno - budowlanej i funkcjonalno - przestrzennej Regionalnego Portu Lotniczego Kielce, zlokalizowanego na terenie miejscowości Obice gm. Morawica i Grabowiec gm. Chmielnik”.

Dokumentacja zawiera:

• szczegółową koncepcję architektoniczno-budowlaną i funkcjonalno-przestrzenną Regionalnego Portu Lotniczego Kielce;
• projekt budowlany I etapu realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa RPL Kielce - makroniwelacja";
• kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót;
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
• raport oddziaływania na środowisko.

Tym samym zakończył się kolejny etap prac projektowych i przygotowawczych dla inwestycji budowy Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Dokumentacja ta wraz z promesą zezwolenia na założenie lotniska cywilnego, wydaną przez Prezesa ULC, stanowić będą istotny załącznik do wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Kielce gościły dziś na antenie TVN. Widzowie programu "Dzień Dobry TVN" mogli obejrzeć relacje "na żywo" z kieleckiego Placu Artystów. Z warszawskiego studia program poprowadzili Dorota Wellman oraz Marcin Prokop. Z Kielc widzów przywitali Agnieszka Wróblewska i Marcin Sawicki, a o pogodzie informowała Dorota Gardias - Skóra. Podczas programu widzowie mogli obejrzeć relacje "na żywo" z kieleckiego Placu Artystów. Wśród przygotowanych przez Urząd Miasta atrakcji były m.in. pokazy tańca, pokaz mody promujący kielecki OFF Fashion. Swoją bogatą ofertę zaprezentowało także Muzeum Zabawek i Zabawy. Podczas programu wystapił również kielecki artysta Krzysztof K.A.S.A. Kasowski oraz choreograf Michał Piróg. Gośćmi programu byli m.in. prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Stanisław Góźdź. Podczas emisji "Dzień Dobry TVN" pojawiły się materiały promujące nasze miasto jako ośrodek ekologiczny i przyjazny dla zdrowego trybu życia. Zaprezentowane zostały także walory przyrodnicze oraz geologiczne Kielc.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Mszą św. w Bazylice Katedralnej (godz. 11.00) rozpoczną się 27 września w Kielcach obchody upamiętniające 70. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości złożą kwiaty i wieńce pod Pomnikiem Armii Krajowej na Skwerze Żeromskiego.

27 września 1939 roku powołana została Służba Zwycięstwu Polski (SZP) - polska organizacja konspiracyjna, która była początkiem powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Dowódcą SZP został generał Michał Karaszewicz - Tokarzewski. Jej celami była walka o wyzwolenie Polski w granicach przedwojennych, odtworzenie i reorganizację armii polskiej oraz powołanie tymczasowych ośrodków władzy. SZP została zastąpiona w listopadzie 1939 roku przez Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). W lutym 1942 rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową.Targi Kielce Jazz Festival - Memorial To Miles rozpoczyna się jutro w Kielcach. Koncert otwierający tegoroczny kielecki festiwal jazzowy (25.09-27.09) zostanie poświęcony pamięci Michała Zduniaka, polskiego perkusisty jazzowego. Wystąpią w nim m.in. Stanisław Soyka oraz Włodzimierz Kiniorski. W sobotę na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury zaprezentują się Ryszard Styła, Krzysia Górniak Band oraz pianista Omar Sosa. Festiwal w niedzielę zakończy koncert m.in. utworów Czesława Niemena w jazzowej aranżacji zespołu Artura Dutkiewicza, jednego z najwybitniejszych pianistów.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Komisja Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta.

Orzechowa głowa, trzcinowe ręce i nogi - tak wygląda oryginalna lalka z Peru, którą będą próbowali odtworzyć uczestnicy sobotnich warsztatów "Gry i zabawy świata". Po meksykańskiej bibułkowej damie to kolejna zabawka wykonywana w ramach projektu realizowanego przez Muzeum Zabawek i Zabawy wspólnie z Centrum Wolontariatu.

Warsztaty odbędą się 26 września w godz. 11-14 w sali konferencyjnej muzeum. Lalki na warsztatach powstaną z piłeczek pingpongowych, włóczki, muliny i sznurka. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci od 10 lat i ich rodziców. Uczestnicy zajęć obejrzą także prezentację multimedialną ukazującą warunki życia i krótką historię Peru, poznają list peruwiańskiej dziewczynki Pauli. Wykonane lale zostaną zaprezentowane na wystawie wszystkich powstałych podczas zajęć gier, zabawek i akcesoriów. Wystawa planowana jest na listopad.

II edycja Kieleckich Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody odbędzie się w dniach 26-27 września (godz. 10.30) w Kielcach. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął prezydent Kielc. Zawody odbędą się na terenie Klubu Sportowego "Stangret" przy ul. Kusocińskiego 51.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że jutro w związku z meczem piłkarskim Korona Kielce - Piast Gliwice (początek meczu godz.17.00), od godz. 14.00 do godz. 19.30 wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie stadionu przy ul. Ściegiennego.

W godz. jw. zostanie wyłączona z ruchu Al. Legionów od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Gagarina ( zakaz nie dotyczy mieszkańców), natomiast na pozostałym odcinku Al. Legionów, tj. od skrzyżowania z ul. Gagarina do skrzyżowania z ul. Husarską będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.

Ponadto zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Sołtysiaka "Barabasza" (dawnej ul. Gagarina), od skrzyżowania z ul. Ściegiennego do skrzyżowania z Al. Legionów. Zamknięte dla ruchu będzie również skrzyżowanie ulic: Kwasa - Sołtysiaka. W związku z powyższym ul. Kwasa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mahometańską do skrzyżowania z ul. Sołtysiaka będzie drogą bez przejazdu (ślepa).

W godz.18.30 - 19.30 na skrzyżowaniu ulic: Seminaryjska - Ogrodowa - Jana Pawła II zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna, a ruch będzie sterowny przez funkcjonariuszy Policji. Na ul. Ściegiennego, na odcinku od WDK do skrzyżowania z ul. Husarską, będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Autobusy komunikacji miejskiej, będą kursowały ul. Ściegiennego wg. stałego rozkładu.

MZD przeprasza za utrudnienia w ruchu, jednocześnie prosząc kierowców, którzy nie udają się na mecz o omijanie w/w ulic.

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że jutro w związku z meczem Korony Kielce zmianie ulegną trasy niektórych linii komunikacji miejskiej. Autobusy komunikacji miejskiej lini nr: 2, 30, 34 i 44 kursować będą przez ul. Ściegiennego (bez wjazdu w ul. Sołtysiaka "Barabasza" i Al. Legionów) w obu kierunkach. Linia nr 4 kursować będzie z kierunku Al. Na Stadion przez ul. Ściegiennego (bez wjazdu w ul. Sołtysiaka "Barabasza" i Al. Legionów). Linia nr 6 kursować będzie w obu kierunkach przez ul. Krakowską (bez wjazdu w Al. Legionów).


Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach zaprasza 27 września o godz. 11.00 na spektakl "O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku".

Treść sztuki opiera się na bardzo starej i znanej legendzie o smoku wawelskim. Jest to typowa baśń ludowa, w której zło zostaje przezwyciężone. Całość przedstawienia z bajecznie kolorową scenografią utrzymana jest w klimacie rodzimego folkloru. Przedstawienie okraszone zostało wesołymi piosenkami i skocznie brzmiącą muzyką. Spektakl parawanowy. Dla widzów w każdym wieku.

24.09.2009 r.

Kielce pojawią się jutro na antenie TVN. W godz. 8.30 - 11.00 zaplanowanych jest kilka wejść "na żywo" z kieleckiego Placu Artystów w ramach programu "Dzień Dobry TVN". Z warszawskiego studia program poprowadzą Dorota Wellman oraz Marcin Prokop. Z Kielc widzów przywitają Agnieszka Wróblewska i Marcin Sawicki. Podczas programu, który potrwa od godz. 8.30 do 11.00 zaplanowanych jest kilka wejść "na żywo" z kieleckiego Placu Artystów. Wśród przygotowanych atrakcji są m.in. koncert K.A.S.Y, pokazy tańca oraz pokaz mody promujący kielecki OFF Fashion. Swoją ofertę zaprezentuje także Muzeum Zabawek i Zabawy. Gośćmi programu będą m.in. prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Stanisław Góźdź. Podczas emisji "Dzień Dobry TVN" pojawią się materiały promujące nasze miasto jako ośrodek ekologiczny i przyjazny dla zdrowego trybu życia. Zaprezentowane zostaną także walory przyrodnicze oraz geologiczne Kielc.
Uczniowie kieleckich szkół wzięli udział w organizowanej dziś akcji "Sprzątanie Świata". To największe, międzynarodowe przedsięwzięcie związane z ochroną środowiska, które od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i jest jedną z największych kampanii edukacyjno - ekologicznych w Polsce.

Komenda Straży Miejskiej wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce zorganizowała akcję pod hasłem "Zróbmy coś dla przyrody". Dzieci, wspólnie z przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska, Nadleśnictwa Kielce oraz firmą wywozową nieczystości, sprzątały tereny leśne oraz pobocza przy ul. Biesak. W ciągu niespełna dwóch godzin zebrano 58 dużych worków śmieci.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Targi Kielce Jazz Festival - Memorial To Miles rozpoczyna się jutro w Kielcach. Koncert otwierający tegoroczny kielecki festiwal jazzowy (25.09-27.09) zostanie poświęcony pamięci Michała Zduniaka, polskiego perkusisty jazzowego. Wystąpią w nim m.in. Stanisław Soyka oraz Włodzimierz Kiniorski. W sobotę na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury zaprezentują się Ryszard Styła, Krzysia Górniak Band oraz pianista Omar Sosa. Festiwal w niedzielę zakończy koncert m.in. utworów Czesława Niemena w jazzowej aranżacji zespołu Artura Dutkiewicza, jednego z najwybitniejszych pianistów.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Kielecki Dom pod Fontanną zorganizował dziś Dzień Otwarty. W ramach tego przedsięwzięcia w siedzibie placówki (ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75) odbyła się m.in. debata pt. „Możliwości podejmowania pracy przez osoby po kryzysach zdrowia psychicznego”. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele pracodawców i reprezentantów Programu Aktywności Lokalnej. Kielecki Dom pod Fontanną adresowany jest do osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Tworzy warunki i szanse takiego rozwijania własnych możliwości i umiejętności, które pozwalają na aktywne i satysfakcjonujące kierowanie własnym życiem. Placówka działa od stycznia 2006 r.

II edycja Kieleckich Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody odbędzie się w dniach 26-27 września (godz. 10.30) w Kielcach. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął prezydent Kielc. Zawody odbędą się na terenie Klubu Sportowego "Stangret" przy ul. Kusocińskiego 51.

Orzechowa głowa, trzcinowe ręce i nogi - tak wygląda oryginalna lalka z Peru, którą będą próbowali odtworzyć uczestnicy sobotnich warsztatów "Gry i zabawy świata". Po meksykańskiej bibułkowej damie to kolejna zabawka wykonywana w ramach projektu realizowanego przez Muzeum Zabawek i Zabawy wspólnie z Centrum Wolontariatu.

Warsztaty odbędą się 26 września w godz. 11-14 w sali konferencyjnej muzeum. Lalki na warsztatach powstaną z piłeczek pingpongowych, włóczki, muliny i sznurka. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci od 10 lat i ich rodziców. Uczestnicy zajęć obejrzą także prezentację multimedialną ukazującą warunki życia i krótką historię Peru, poznają list peruwiańskiej dziewczynki Pauli. Wykonane lale zostaną zaprezentowane na wystawie wszystkich powstałych podczas zajęć gier, zabawek i akcesoriów. Wystawa planowana jest na listopad.

Kielecki Park Technologiczny wraz z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w Kieleckich Dniach Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbędą się w dniach 5 - 6 listopada br.

Głównym założeniem organizatorów imprezy jest rozwój programów edukacji, promocji i postaw przedsiębiorczych wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych, obejmujących przygotowanie praktycznej oferty w zakresie podstaw wiedzy ekonomicznej, prawnej i organizacyjnej, związanej z podejmowaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Podczas konferencji otwierającej KDPA wybrani specjaliści z całej Polski wprowadzą uczestników w tematykę przedsiębiorczości akademickiej. Przeprowadzone zostaną tematyczne spotkania pomiędzy przedstawicielami poszczególnych kierunków kształcenia na świętokrzyskich uczelniach wyższych z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z kadrą naukową i studentami. Przedstawione zostaną oferty kształcenia i współpracy środowiska naukowego z biznesem. KDPA to również warsztaty „Przedsiębiorczy student”, poświęcone tematyce związanej z szeroko rozumianą przedsiębiorczością akademicką tj.: rozpoczęciem kariery zawodowej, pierwszą pracą, założeniem własnej działalności gospodarczej czy efektywnym zarządzaniem nowo powstałą firmą.(więcej)

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Kieleckich Dniach Przedsiębiorczości Akademickiej organizatorzy zapraszają w dniach 5-6 listopada 2009 r. do siedziby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach.

 
Szczegółowy program KDPA – pobierz
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty „Przedsiębiorczy student”

Regulamin Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej

Kielce promują się na Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw Tour & Travel. Ta wiodąca w Polsce impreza targowa i jedna z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej, skierowana do branży turystycznej, rozpoczęła się dziś w Warszawie. Na stoisku Miasta Kielce znajdzie się blisko 3 tysiące egzemplarzy materiałów promujących, w tym 12 tytułów wydawnictw.

23.09.2009 r.

25 września Kielce pojawią się na antenie TVN. W godz. 8.30 - 11.00 zaplanowanych jest kilka wejść "na żywo" z kieleckiego Placu Artystów w ramach programu "Dzień Dobry TVN". Z warszawskiego studia program poprowadzą Dorota Wellman oraz Marcin Prokop. Z Kielc widzów przywitają Agnieszka Wróblewska i Marcin Sawicki. Podczas programu, który potrwa od godz. 8.30 do 11.00 zaplanowanych jest kilka wejść "na żywo" z kieleckiego Placu Artystów. Wśród przygotowanych atrakcji są m.in. koncert K.A.S.Y, pokazy tańca oraz pokaz mody promujący kielecki OFF Fashion. Swoją ofertę zaprezentuje także Muzeum Zabawek i Zabawy. Gośćmi programu będą m.in. prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Stanisław Góźdź. Podczas emisji "Dzień Dobry TVN" pojawią się materiały promujące nasze miasto jako ośrodek ekologiczny i przyjazny dla zdrowego trybu życia. Zaprezentowane zostaną także walory przyrodnicze oraz geologiczne Kielc.
Kielce promować się będą na Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw Tour & Travel. Ta wiodąca w Polsce impreza targowa i jedna z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej, skierowana do branży turystycznej, odbędzie się w Warszawie w dniach 24-26 września. Na stoisku Miasta Kielce znajdzie się blisko 3 tysiące egzemplarzy materiałów promujących, w tym 12 tytułów wydawnictw.

Ruszyła kolejna edycja wyjątkowych lekcji, jakie uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach odbywają w Szpitalu dziecięcym przy ul. Langiewicza.


W zajęciach bierze udział niemal 70 uczniów dwóch klas drugich o profilu biologia-chemia-fizyka. Co tydzień mają po dwie lekcje medyczne w szpitalu, które na poszczególnych oddziałach prowadzą lekarze.


Program lekcji medycznych realizowany jest od pięciu lat.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce 

Uczniowie kieleckich szkół wezmą udział w organizowanej jutro (24 września) akcji "Sprzątanie Świata". To największe, międzynarodowe przedsięwzięcie związane z ochroną środowiska, które od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i jest jedną z największych kampanii edukacyjno - ekologicznych w Polsce.

Komenda Straży Miejskiej wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce zorganizuje akcję pod hasłem "Zróbmy coś dla przyrody". Dzieci będą wspólnie z przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska, Nadleśnictwa Kielce oraz firmą wywozową nieczystości sprzątać tereny leśne oraz pobocza przy ul. Biesak.

Jutro odbędzie się Dzień Otwarty Kieleckiego Domu pod Fontanną. W ramach tego przedsięwzięcia (24 września, godz. 10.00) w siedzibie placówki (ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75) rozpocznie się debata pt. „Możliwości podejmowania pracy przez osoby po kryzysach zdrowia psychicznego”. Wezmą w niej udział m.in. przedstawiciele pracodawców i reprezentantów Programu Aktywności Lokalnej.
Kielecki Dom pod Fontanną adresowany jest do osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Tworzy warunki i szanse takiego rozwijania własnych możliwości i umiejętności, które pozwalają na aktywne i satysfakcjonujące kierowanie własnym życiem. Placówka działa od stycznia 2006 r.

Geopark Kielce ogłosił konkurs fotograficzny "Rezerwat Wietrznia na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym". Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, adresowane jest do szerokiego grona osób - artystów i amatorów i jest wyrazem zachęty do pokazania i zatrzymania w fotografii niepowtarzalnego piękna Rezerwatu Wietrznia. Patronat nad konkursem objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Prace należy przesyłać do 30 września br. na adres: Geopark Kielce, ul. Strycharska 6, p. 302, 25-659 Kielce. (Regulamin)Muzeum Zabawek i Zabawy zaprasza na warsztaty origami. Zajęcia odbędą się w  sobotę, 26 września w godz. 15.00-17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Zabawek i Zabawy. Warsztaty mają charakter cykliczny - odbywają się w jedną z sobót każdego miesiąca. Organizatorzy zapraszają dużych i małych wielbicieli form powstałych bez użycia kleju i nożyczek. Wstęp na warsztaty jest bezpłatny. (więcej)

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że dziś w związku z meczem piłkarskim Korona Kielce - GKS Bełchatów w ramach rozgrywek o Puchar Polski (początek meczu godz. 20.15), od godz.17.15 do godz. 22.45 wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie stadionu przy ul. Ściegiennego.


W godz. jw. zostanie wyłączona z ruchu al. Legionów od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Gagarina ( zakaz nie dotyczy mieszkańców), natomiast na pozostałym odcinku Al. Legionów, tj. od skrzyżowania z ul. Gagarina do skrzyżowania z ul. Husarską będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.


Ponadto zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Sołtysiaka "Barabasza" (dawnej ul. Gagarina), od skrzyżowania z ul. Ściegiennego do skrzyżowania z Al. Legionów. Zamknięte dla ruchu będzie również skrzyżowanie ulic: Kwasa - Sołtysiaka.


W związku z powyższym ul. Kwasa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mahometańską do skrzyżowania z ul. Sołtysiaka będzie drogą bez przejazdu (ślepa).


W godz. 21.45 - 22.45 na skrzyżowaniu ulic: Seminaryjska - Ogrodowa - Jana Pawła II zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna, a ruch będzie sterowny przez funkcjonariuszy Policji. Na ul. Ściegiennego, na odcinku od WDK do skrzyżowania z ul. Husarską, będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Autobusy komunikacji miejskiej, będą kursowały ul. Ściegiennego wg. stałego rozkładu.


MZD przeprasza za utrudnienia w ruchu, jednocześnie prosząc kierowców, którzy nie udają się na mecz o omijanie w/w ulic.

22.09.2009 r.

Prezes Targów Kielce został Konsulem Honorowym Republiki Federalnej Niemiec. Pierwszy w historii miasta konsulat powstanie w Kielcach już w październiku. Prezes Zarządu Targów Kielce Andrzej Mochoń przyjął propozycję złożoną przez Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Polsce dr Heine Petersa i 5 października zostanie mianowany Konsulem Honorowym.

Andrzej Mochoń nadal będzie pełnił funkcję prezesa zarządu kieleckiego ośrodka wystawienniczego.

Konsulaty honorowe działają głównie na rzecz współpracy kulturalnej i gospodarczej między krajami. Mają ograniczone uprawnienia - nie wydają wiz, pomagają natomiast obywatelom krajów, które reprezentują.

Dr Andrzej Mochoń
Absolwent geologii na Uniwersytecie Wrocławskim, tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1980 r. pracował jako wykładowca geologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. W 1989 r. zaangażował się w budowę jednej z pierwszych uczelni prywatnych w mieście - dzisiejszej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. W 1993 r. zakładał Świętokrzyską Agencję Rozwoju Regionu, w której kierownicze funkcje pełnił przez 10 lat. Potem 2 lata organizował Geopark. Od 2006 roku kieruje Targami Kielce. Jest jednym z twórców Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego - sztandarowej imprezy targowej w Kielcach.
Ma czwórkę dzieci. Jedną z jego pasji jest nauka języków obcych. Zna: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, uczy się włoskiego. Kocha góry, jest zapalonym narciarzem i łyżwiarzem. Fotografuje - należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest fanem jazzu.

Dziś w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu. Wszyscy, którzy wybiorą jutro komunikację miejską zamiast swojego samochodu będą mogli, za okazaniem dowodu rejestracyjnego, podróżować bezpłatnie. Dotyczy to osoby dorosłej z dziećmi w wieku szkolnym lub przedszkolnym. Na ul. Staszica w Kielcach zorganizowany został happening, czyli ekologiczne zajęcia bez samochodu. Można było także zobaczyć pokazy ratownictwa drogowego.

Prezydent Wojciech Lubawski apeluje o włączenie się w akcję podejmowaną w tym samym czasie w całej Europie - poprzez rezygnację z dojazdów do pracy samochodami prywatnymi.

 

Apel prezydenta Kielc

Więcej o Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu

Zobacz w InternetowejTelewizji Kielce

Laureatów czternastej edycji konkursu Nadzieje Kielc 2009 poznaliśmy wczoraj podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacyku Tomasza Zielińskiego. Do grona Nadziei Kielc dołączyli: Adrian Kardaś, Zbigniew Drogosz, Piotr Szcześniak, Arkadiusz Tkacz, Linda Masalska, Łukasz Chrzęszczyk, Natalia Dziedzic, Martyna Wróblewska, Kornelia Kostka i Agata Barczyk. Pamiątkowe statuetki i dyplomy wręczyli prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z "Europejskim Dniem bez Samochodu” dziś do godz. 18.00 wyłączony z ruchu kołowego jest fragment ul. Staszica na odcinku od skrzyżowania z ul. Solną do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Zakaz wjazdu na wyłączony z ruchu odcinek ul. Staszica nie będzie dotyczył pojazdów mieszkańców.
21.09.2009 r.

Rozpoczęła się dwudniowa żałoba narodowa, którą ogłosił prezydent RP w związku z katastrofą w kopalni "Wujek-Śląsk". W czasie żałoby narodowej flagi państwowe na budynkach instytucji publicznych zostają opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem. Na czas żałoby odwoływane są imprezy masowe.

Laureatów czternastej edycji konkursu Nadzieje Kielc 2009 poznamy podczas uroczystości, która odbędzie się dziś (godz. 17.00) w Pałacyku Tomasza Zielińskiego. Do grona Nadziei Kielc dołączy dziesięciu, wybitnie uzdolnionych uczniów lub absolwentów kieleckich szkół ponadgimnazjalnych, którzy na swoim koncie mają już wiele sukcesów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach naukowych i artystycznych. Pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody wręczą prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń.

Uroczystości związane z 70 rocznicą wojny obronnej 1939 roku oraz 65 rocznicą bohaterskiej śmierci Wojtka Szczepaniaka odbyły się w lesie komunalnym na kieleckim stadionie. Przy Pomniku Straceń odprawiona została msza święta polowa.


Jedną z postaci, której postawę szczególnie przypominano, był członek Szarych Szeregów - Wojciech Szczepaniak, harcerz drużyny na Baranówku, rozstrzelany przez gestapo 21 września 1944 roku.


Po części oficjalnej uczniowie Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach zaprezentowali w siedzibie swojej szkoły montaż literacko-muzyczny.


Uroczystości, poświęcone kielczanom pomordowanym przez Niemców, odbywają się przy Pomniku Straceń od 10 lat.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Niektórzy kierowcy znaleźli dziś nietypową dekorację na przedniej szybie swojego samochodu. Ulotki, z hasłami, apelującymi o nieparkowanie na chodnikach i trawnikach, nalepiały od rana cztery patrole. Policjanci oraz uczniowie kieleckiego Technikum nr 8 wraz ze studentami Wyższej Szkoły Handlowej włączyli się w ten sposób w edukacyjne działania, organizowane w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Podczas corocznej akcji specjalny wóz techniczny „spalinomierz” dokonuje także pomiaru emisji spalin przez pojazdy.


22 września w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu obchodzony będzie Europejski dzień bez samochodu. Wszyscy, którzy wybiorą jutro komunikację miejską zamiast swojego samochodu będą mogli, za okazaniem dowodu rejestracyjnego, podróżować bezpłatnie. Dotyczy to osoby dorosłej z dziećmi w wieku szkolnym lub przedszkolnym. Od godz. 10.00 do 16.00 przy ul. Staszica w Kielcach zorganizowany zostanie happening, czyli ekologiczne zajęcia i zabawy na ulicy bez samochodu.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Kielecki szachista Żaka Kielce Wojciech Moranda został pierwszym w historii województwa świętokrzyskiego arcymistrzem. Wojciech Moranda zagrał znakomicie podczas rozgrywek Ekstraligi Drużynowych Mistrzostw Polski seniorów w Lublinie. Tym samym uzyskał odpowiednią normę na najwyższy możliwy do zdobycia tytuł sportowy w szachach - tytuł arcymistrza.

Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie zaprasza na obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera, które odbywają się dziś (godz. 10.00-18.00) w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 w Kielcach. W programie tego przedsięwzięcia jest m.in. kiermasz rękodzieła artystycznego mieszkańców placówki oraz prezentacja multimedialna dotycząca choroby Alzheimera. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tą tematyką oraz rodziny chorych.

Kielecki Park Technologiczny znalazł się wśród nominowanych w kategorii Dzieło - jako jeden z największych sukcesów regionu Świętokrzyskiego w minionym 20-leciu - w ramach Plebiscytu "20latRP.pl - Pochwalmy się!". 

 

Plebiscyt "20latRP.pl - Pochwalmy się!" wystartował w związku z 20. rocznicą powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Projekt ma opisywać i promować sukcesy wszystkich regionów Polski w minionym 20-leciu oraz pozytywny sposób myślenia o Polsce i naszych dokonaniach. Głosowanie odbywa się na stronie www.20latRP.pl  i potrwa do końca października.

18.09.2009 r.

Posiedzenie Rady Miejskiej poświęcone zostało między innymi zmianom w budżecie miasta, które zgodnie z decyzją radnych, nastąpią zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów. Wynika to m.in. ze zmniejszonego o niemal 27 milionów złotych wpływu do gminnej kasy z budżetu państwa oraz urzędów skarbowych. To efekt kryzysu. Rajcy wyrazili także zgodę na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego. 

Przegłosowano także uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kielce na lata 2010-2014. WPI to zestawienie 70 zadań, zaplanowanych do realizacji przez miasto i jednostki miejskie. Dokument jest co roku aktualizowany.

W porządku obrad znalazł się także pakiet uchwał poświęconych sprzedaży lub nabyciu nieruchomości oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rajcy zadecydowali również o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Ropczyce w wysokości 10 tys. zł na usuwanie skutków powodzi.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Trwa "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2009". W ramach tego przedsięwzięcia dziś w ratuszu odbyło się otwarte seminarium dotyczące planów i realizacji ścieżek rowerowych pt. "Ścieżki rowerowe od planowania, przez inwestycje do użytkowania".


W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, 22 września obchodzić będziemy "Europejski Dzień bez Samochodu". Prezydent Wojciech Lubawski apeluje o włączenie się w akcję podejmowaną w tym samym czasie w całej Europie - poprzez rezygnację z dojazdów do pracy samochodami prywatnymi.

 

Apel prezydenta Kielc

Więcej o Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu

Laureatów czternastej edycji konkursu Nadzieje Kielc 2009 poznamy podczas koncertu, który odbędzie się w poniedziałek, 21 września (godz. 17.00) w Pałacyku Tomasza Zielińskiego. Do grona Nadziei Kielc dołączy dziesięciu, wybitnie uzdolnionych uczniów lub absolwentów kieleckich szkół ponadgimnazjalnych, którzy na swoim koncie mają już wiele sukcesów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach naukowych i artystycznych. Pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody wręczą prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń. Koncert uświetni występ zespołu "Consonans"

Zdjęcia do filmu "Śluby Panieńskie" w reżyserii Filipa Bajona będą realizowane 20 września na ulicy Zamkowej w Kielcach. W rolach głównych wystapią w filmie znani polscy aktorzy m.in. Maciej Stuhr, Borys Szyc i Robert Więckiewicz, Marta Żmuda - Trzebiatowska, Anna Cieślak, Edyta Olszówka. Jak informują przedstawiciele kierownictwa produkcji filmu - zdjęcia będą realizowane w niedzielę od godzin popołudniowych do północy.

Druga edycja Świętokrzyskich Targów Mieszkaniowych odbędzie się w dniach 19-20 września br. w Wojewódzkim Domu Kultury (ul. Ściegiennego 2). To dwudniowe spotkanie, z udziałem inwestorów, deweloperów, banków, agencji Kredytowych i Ubezpieczeniowych, architektów, projektantów oraz prawników, poświęcone obrotowi nieruchomości w Kielcach i całym województwie świętokrzyskim. Zgromadzenie ofert wielu firm umożliwi zainteresowanym dostęp do różnorodnych informacji związanych z branżą. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął prezydent Kielc.

Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie zaprsza w poniedziałek, 21 września na obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera, które odbędą się (godz. 10.00-18.00) w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 w Kielcach. W programie tego przedsięwzięcia jest m.in. kiermasz rękodzieła artystycznego mieszkańców placówki oraz prezentacja multimedialna dotycząca choroby Alzheimera. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tą tematyką oraz rodziny chorych.

Wernisaż wystawy konkursowej "Przedwiośnie`32" połączony z wręczeniem nagród laureatom odbędzie się dziś (godz. 18.00) w Galerii BWA "Piwnice" (ul. Leśna 7) w Kielcach. Komisja konkursowa zakwalifikowała do wystawy pokonkursowej 114 prac 64 autorów.

Autobusy komunikacji miejskiej lini nr: 2, 30, 34 i 44 kursować będą przez ul. Ściegiennego (bez wjazdu w ul. Sołtysiaka "Barabasza" i Al. Legionów) w obu kierunkach. Linia nr 4 kursować będzie z kierunku Al. Na Stadion przez ul. Ściegiennego (bez wjazdu w ul. Sołtysiaka "Barabasza" i Al. Legionów). Linia nr 6 kursować będzie w obu kierunkach przez ul. Krakowską (bez wjazdu w Al. Legionów).

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach zaprasza w niedzielę, 20 września o godz. 11.00. na spektakl „Mała Syrenka” H. Ch. Andersena. To opowieść o morskiej Syrence, która z miłości do mieszkającego na lądzie Księcia rezygnuje z posiadania pięknego głosu i opuszcza swój podwodny świat. Historię Małej Syrenki aktorzy opowiedzą, animując lalki - marionetki sycylijskie, w akwariach, które pojawią się na scenie. Plan żywy i lalkowy.

Ośrodek Kultury "Białogon" zaprasza na koncert "FUNKY na dobry początek" czyli koncert funkowy zespołu "WAY NO WAY" z Warszawy. Koncert odbędzie się dziś (godz. 16.30) w siedzibie placówki (ul. Pańska 1a, Białogon). Wstęp wolny.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z meczem piłki ręcznej KS VIVE Targi Kielce – NMC POWEN Zabrze w dniu 20 września od godz. 13.30 do godz. 18.30, wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie Hali Legionów przy ul. Bocznej, spowodowane zamknięciem ulic: Dzika, Sucha, Dolna, Okrężna, Żwirowa i Boczna. W czasie rozgrywania meczu dostępny będzie parking na terenie byłej zajezdni MPK przy ul. Pakosz, a także parking przy Al. Legionów i ul. Szczepaniaka. Do parkowania przeznaczona będzie również ul Kwasa na odc. od skrzyżowania z ul. Mahometańską do skrzyżowania z ul. Sołtysiaka "Barabasza”.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje również , że 19 września w związku z meczem piłkarskim Korona Kielce - Śląsk Wrocław (początek meczu godz.17.00 ), od godz.14.00 do godz. 19.30 wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie stadionu przy ul. Ściegiennego. W godz. jw. zostanie wyłączona z ruchu Al. Legionów od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Gagarina (zakaz nie dotyczy mieszkańców), natomiast na pozostałym odcinku Al. Legionów, tj. od skrzyżowania z ul. Gagarina do skrzyżowania z ul. Husarską będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.

Ponadto zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Sołtysiaka "Barabasza" (dawnej ul. Gagarina), od skrzyżowania z ul. Ściegiennego do skrzyżowania z Al. Legionów. Zamknięte dla ruchu będzie również skrzyżowanie ulic: Kwasa – Sołtysiaka, a także odcinek ul. Kwasa od bramy cmentarza do skrzyżowania w/w ulic.

W związku z powyższym ul. Kwasa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mahometańską do bramy cmentarza będzie drogą bez przejazdu (ślepa).

W godz.18.30 - 19.30 na skrzyżowaniu ulic: Seminaryjska - Ogrodowa - Jana Pawła II zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna, a ruch będzie sterowny przez funkcjonariuszy Policji.

Na ul. Ściegiennego, na odcinku od WDK do skrzyżowania z ul. Husarską, będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Autobusy komunikacji miejskiej, będą kursowały ul. Ściegiennego wg. stałego rozkładu.

MZD przeprasza za utrudnienia w ruchu, jednocześnie prosząc kierowców, którzy nie udają się na mecze o omijanie w/w ulic.


Dziś w Kieleckim Centrum Kultury (godz. 19.00) odbędzie się wielki koncert charytatywny "Przyjaciele – Kieleckim Pięcioraczkom", z którego dochód zostanie przeznaczony na budowę domu dla rodziny. Wejściówką na koncert będą specjalne cegiełki. Pomysłodawcą koncertu jest wujek dziewczynek Adam Sobierajski, tenor, artysta Gliwickiego Teatru Muzycznego a organizatorem Fundacja Vive Serce Dzieciom. Podczas koncertu zaprezentowane zostaną najpopularniejsze arie i duety z operetek. Wystąpią znani artyści, tacy jak: Małgorzata Długosz, Anita Maszczyk, Iwona Socha, Adam Zdunikowski, Witold Wrona, Adam Sobierajski. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej dyrygować będzie Ruben Silva. Cały koncert poprowadzi Jacek Chodorowski. Patronat nad koncertem objął m.in. prezydent Kielc.

Kielczanki: Julia, Maja, Karolinka, Natalka i Oliwia urodziły sie 5 kwietnia 2008 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W kraju to ósme pięcioraczki w historii, w naszym województwie - pierwsze.

19 września w Kielcach zostaną przeprowadzone pomiary statyki drzew: modrzewia polskiego-pomnika przyrody rosnącego przy ul. Kościuszki 36 i lipy drobnolistnej przy ul. Słowackiego 23. Badania wykona znany specjalista w dziedzinie dendrologii prof. dr hab. Marek Siewniak z Centrum Dendrologicznego w Pawłowicach. Pomiary rozpoczną się o godz 7.00 przy Domu Kultury "Zameczek" (ul. Słowackiego 23) w Kielcach. Metoda badań zwana jest popularnie „metodą pociągową” lub elasto-inclino. Polega na bezinwazyjnym pomiarze wytrzymałości pnia na złamanie i stabilności drzew w gruncie.

Wyniki pomiarów są przetwarzane przez specjalny program komputerowy, z jednoczesnym uwzględnieniem warunków zewnętrznych mających wpływ na statykę drzewa. Do programu wprowadza się m.in. gatunek drzewa, fotografię profilu drzewa, parametry dendrometryczne, temperaturę, aerodynamiczne warunki miejsca, wysokość n.p.m. Uzyskane wyniki pomiarów są następnie przedmiotem analizy pod kątem stwarzanego przez drzewa zagrożenia oraz celowość usunięcia lub wykonania pielęgnacji drzew.

Pomiarami statyki drzew metodą elasto-inclino objęto dotychczas w Polsce ponad 200 drzew, w większości przypadków stwarzających zagrożenie ze względu na ich lokalizację i stan techniczny.

Popiersie Marka Hłaski, autorstwa Sławomira Micka stanie w kieleckiej Alei Sław przy Skwerze Szarych Szeregów. Projekt został wybrany dziś przez komisję konkursową pod przewodnictwem Mariana Rumina, dyrektora BWA.

Kiedy dwa tygodnie temu odbył się konkurs na popiersie Marilyn Monroe i Marka Hłaski, komisja - powołana przez prezydenta Kielc, wybrała do realizacji jedynie rzeźbę aktorki, na konkurs wpłynął bowiem tylko jeden projekt popiersia pisarza. Ustalono, że rozstrzygnięcie przesunięte zostanie na 18 września.

Dziś komisja oceniała 6 rzeźb, przygotowanych przez pięciu twórców. Wybrano jedną z dwóch prac Sławomira Micka. Za najlepszy projekt uznano, ten sam, który złożony był już na pierwszą część konkursu.

Kolejną postacią, jaka upamiętniona zostanie w Alei Sław, będzie Charlie Chaplin. Rozstrzygnięcie konkursu na jego popiersie zaplanowano na 7 listopada.

17.09.2009 r.

Dziś mija 70. rocznica agresji Armii Czerwonej na Polskę. Przedstawiciele Rodzin Katyńskich, Sybiraków oraz władz samorządowych złożyli wiązanki kwiatów przy Pomniku Ofiar Sybiru na Cmentarzu Starym, a następnie Pomniku Katyńskim na Cmentarzu Partyzanckim. O godz. 16.30 w Kościele Garnizonowym zostanie odprawiona msza św. w intencji tych, którzy zmarli lub zostali zamordowani na Nieludzkiej Ziemi. W sobotę, 19 września przy Pomniku Straceń na Stadionie Leśnym w Kielcach zostanie odprawiona (godz. 12.00) msza święta w intencji kielczan pomordowanych w okresie II wojny światowej.

Pamięć ofiar zbrodni katyńskiej uczcili podczas dzisiejszego posiedzenia kieleccy radni. Terenowi u zbiegu ulic J. Gagarina i Krakowskiej, gdzie w kwietniu tego roku posadzone zostały 62 "Dęby Pamięci", nadano nazwę "Skwer Pamięci Ofiar Katynia". Uczestniczący w sesji przedstawiciele Stowarzyszeń: Rodziny Katyńskie oraz Rodzina Policyjna, dziękując prezydentowi i radnym, podkreślili, że ten gest ma szczególne znaczenie dla potomków pomordowanych. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, poseł Przemysław Gosiewski, stwierdził, że cieszy się, iż rajcy poparli jego inicjatywę.

Posiedzenie Rady Miejskiej poświęcone zostało między innymi zmianom w budżecie miasta, które zgodnie z decyzją radnych, nastąpią zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów. Wynika to m.in. ze zmniejszonego o niemal 27 milionów złotych wpływu do gminnej kasy z budżetu państwa oraz urzędów skarbowych. To efekt kryzysu. Rajcy wyrazili także zgodę na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego. 

Przegłosowano także uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kielce na lata 2010-2014. WPI to zestawienie 70 zadań, zaplanowanych do realizacji przez miasto i jednostki miejskie. Dokument jest co roku aktualizowany.

W porządku obrad znalazł się także pakiet uchwał poświęconych sprzedaży lub nabyciu nieruchomości oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rajcy zadecydowali również o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Ropczyce w wysokości 10 tys. zł na usuwanie skutków powodzi.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski i Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego Bogdan Białek oraz inicjator Szabatonu Michael H. Traison, zapraszają na Szabaton - wyjątkowe wydarzenie religijno-kulturalne, które odbędzie się w Kielcach 16 i 17 października 2009 roku. W tych dniach Kielce staną się miastem modlitwy, dyskusji, wystaw, koncertów i spektakli poświęconych kulturze żydowskiej.

Szabaton rozpoczną w piątek 16 października wspólne modlitwy przy powstałych w tym samym czasie – na początku XX wieku – trzech kieleckich świątyniach: synagodze, kościele katolickim i cerkwi. O tożsamości katolickiej i żydowskiej będą rozmawiać podczas otwartego spotkania członkowie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W piątkowy wieczór rozpocznie się Szabat, obchodzony w Kielcach po raz pierwszy od czasów II wojny światowej. Modlitwy Szabatowe wygłoszone zostaną we wnętrzu 100-letniej kieleckiej synagogi (obecnie siedziba Archiwum Państwowego).

W sobotę 17 października będzie można wziąć udział w pieszych wędrówkach śladami kieleckich Żydów. Goście z Izraela poprowadzą warsztaty poświęcone religii żydowskiej. Szabaton zakończą Havdala i wspólny wieczór tańca i muzyki.

Udział w kieleckim Szabatonie należy potwierdzić za pomocą formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie www.szabaton.kielce.eu.  Tam także znajduje się szczegółowy program.Głównymi organizatorami Szabatonu w Kielcach są Urząd Miasta Kielce i Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach, a współorganizatorami Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Fundusz dla Polski Michaela Traisona oraz Żydowskie Muzeum Galicja z Krakowa.Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie zaprsza w poniedziałek, 21 września na obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera, które odbędą się (godz. 10.00-18.00) w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 w Kielcach. W programie tego przedsięwzięcia jest m.in. kiermasz rękodzieła artystycznego mieszkańców placówki oraz prezentacja multimedialna dotycząca choroby Alzheimera. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tą tematyką oraz rodziny chorych.
Spotkanie na temat "Jak skutecznie przeciwdziałać rosnącej liczbie zakażeń meningokokowych?” odbyło się dziś w Kielcach w ramach ogólnopolskiej kampani STOP MENINGOKOKOM. Podczas konferencji działania miasta w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych przedstawił Mieczysław Tomala, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM Kielce.Druga edycja Świętokrzyskich Targów Mieszkaniowych odbędzie się w dniach 19-20 września br. w Wojewódzkim Domu Kultury (ul. Ściegiennego 2). To dwudniowe spotkanie, z udziałem inwestorów, deweloperów, banków, agencji Kredytowych i Ubezpieczeniowych, architektów, projektantów oraz prawników, poświęcone obrotowi nieruchomości w Kielcach i całym województwie świętokrzyskim. Zgromadzenie ofert wielu firm umożliwi zainteresowanym dostęp do różnorodnych informacji związanych z branżą. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął prezydent Kielc.

16.09.2009 r.

Konferencja prasowa z udziałem władz miasta oraz przedstawicieli kieleckich mediów odbyła się dziś w ratuszu. Prezydent Wojciech Lubawski poinformował na podstawie danych rządowych, że w tym roku wpływy do miejskiej kasy z budżetu państwa oraz urzędów skarbowych będą mniejsze o ponad 26 mln zł. - To efekt kryzysu - podkreślił prezydent Kielc. Poinformował także, że w związku z oszczędnościami zostaje odłożony projekt zabudowy dziedzińca ratusza, na którym miały się znaleźć stanowiska do obsługi klientów urzędu. Wojciech Lubawski, podkreślił również, że zmiany w budżecie miasta nie dotkną inwestycji realizowanych przy użyciu środków unijnych. Za istotne przedsięwzięcia do zrealizowania prezydent uznał m.in.: przedłużenie ulicy Krakowskiej do ul. Wojska Polskiego, modernizację ul. Radomskiej oraz w dalszych planach ul. Zagnańskiej i Witosa. Wśród inwestycji prezydent wymienił także modernizację placu przed Wojewódzkim Domem Kultury, która ma być realizowana wspólnie z samorządem województwa. Planowana jest także budowa żłobka i przedszkola na Ślichowicach.


Prezydent Kielc Wojciech Lubawski poinformował, że wraz z uruchomieniem parkingu wielopoziomowego przed ratuszem (planowane ukończenie prac pod koniec listopada br.) w Kielcach zostanie zlikwidowana strefa płatnego parkowania. Parking przed ratuszem ma nosić nazwą "Centrum". Pomieści on ponad 400 samochodów. Za pierwszą godzinę parkowania opłata wyniesie 2 zł, za każdą następną – 3 zł. W tzw. obszarze centrum ograniczonym ulicami: IX Wieków, Źródłowa, Seminaryjska, Żelazna, Ogrodowa zostanie zorganizowanych kilka parkingów. Jednym z takich miejsc, do czasu wyprowadzenia się kupców ma być Plac Wolności. Ma tam powstać płatny parking strzeżony. Budowa parkingu planowana jest także w rejonie Hotelu Łysogóry. Ma on powstać także przy ul. Solnej. O rozmowach w tej sprawie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych zapewnił na konferencji prasowej dyrektor firmy Volumetric, Michał Kubicki. Prezydent Kielc podkreślił ze dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie tzw. centrum mają zostać wprowadzone specjalne identyfikatory uprawniające do parkowania mimo znaków zakazu.

Prezydent Wojciech Lubawski podczas konferencji prasowej poinformował również, że na okres pół roku obowiązki prezesa spółki Port Lotniczy Kielce przejmie były zastępca prezydenta Marian Parafiniuk. Obecny prezes Ryszard Muciek przebywa na zwolnieniu lekarskim.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji KielcePonad 150 wystawców z Polski i zagranicy zaprezentuje się w Targach Kielce podczas rozpoczętych dziś VII Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO. W halach Targów Kielce  będzie można zobaczyć pojazdy transportu miejskiego, podmiejskiego i międzymiastowego, auta turystyczne, specjalistyczne i gospodarcze, części zamienne oraz elementy wyposażenia tych pojazdów, wyposażenie i infrastrukturę związaną z przewozem pasażerów. W ramach targów odbędzie się III Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. (więcej)

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski i Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego Bogdan Białek oraz inicjator Szabatonu Michael H. Traison, zapraszają na Szabaton - wyjątkowe wydarzenie religijno-kulturalne, które odbędzie się w Kielcach 16 i 17 października 2009 roku. W tych dniach Kielce staną się miastem modlitwy, dyskusji, wystaw, koncertów i spektakli poświęconych kulturze żydowskiej.

 

Szabaton rozpoczną w piątek 16 października wspólne modlitwy przy powstałych w tym samym czasie – na początku XX wieku – trzech kieleckich świątyniach: synagodze, kościele katolickim i cerkwi. O tożsamości katolickiej i żydowskiej będą rozmawiać podczas otwartego spotkania członkowie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W piątkowy wieczór rozpocznie się Szabat, obchodzony w Kielcach po raz pierwszy od czasów II wojny światowej. Modlitwy Szabatowe wygłoszone zostaną we wnętrzu 100-letniej kieleckiej synagogi (obecnie siedziba Archiwum Państwowego).

 

W sobotę 17 października będzie można wziąć udział w pieszych wędrówkach śladami kieleckich Żydów. Goście z Izraela poprowadzą warsztaty poświęcone religii żydowskiej. Szabaton zakończą Havdala i wspólny wieczór tańca i muzyki.

 

Udział w kieleckim Szabatonie należy potwierdzić za pomocą formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie www.szabaton.kielce.eu. Tam także znajduje się szczegółowy program.

 

Głównymi organizatorami Szabatonu w Kielcach są Urząd Miasta Kielce i Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach, a współorganizatorami Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Fundusz dla Polski Michaela Traisona oraz Żydowskie Muzeum Galicja z Krakowa.

Druga edycja Świętokrzyskich Targów Mieszkaniowych odbędzie się w dniach 19-20 września br. w Wojewódzkim Domu Kultury (ul. Ściegiennego 2). To dwudniowe spotkanie, z udziałem inwestorów, deweloperów, banków, agencji Kredytowych i Ubezpieczeniowych, architektów, projektantów oraz prawników, poświęcone obrotowi nieruchomości w Kielcach i całym województwie świętokrzyskim. Zgromadzenie ofert wielu firm umożliwi zainteresowanym dostęp do różnorodnych informacji związanych z branżą. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął prezydent Kielc.

Sesja Rady Miejskiej w Kielcach odbędzie się jutro o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta, Rynek 1. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał m.in. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kielce na lata 2010-2014, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE WSCHÓD - OBSZAR 2 - PRZEDŁUŻENIE uL. BOHATERÓW WARSZAWY - część II" na obszarze miasta Kielce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE CENTRUM - OBSZAR I.2 CENTRUM - SOLNA" na obszarze miasta Kielce. Radni zajmą się również projektami uchwał dotyczącymi sprzedaży i nabycia nieruchomości.

Komisja Statutowo - Samorządowa Rady Miejskiej zebrała się dziś na posiedzeniu w Urzędzie Miasta. Radni zajmowali się m.in. opiniowaniem projektów uchwał na sesję RM.Spektakl wg. prozy Sergiusza Piaseckiego "Zapiski Oficera Armii Czerwonej" obędzie się dziś o godz.17.00 na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Spektakl jest organizowany w ramach ogólnopolskiego programu "Zaczęło sie w Polsce", dotyczącego obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicy odzyskania niepodległości i upadku komunizmu w Europie Środkowej. Program jest finansowany z budżetu państwa i realizowany przez Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na spektakl zostali zaproszeni uczniowie kieleckich szkół średnich. W roli głównej wystąpi znany aktor teatralny i telewizyjny Piotr Cyrwus.

Spotkanie na temat  "Jak skutecznie przeciwdziałać rosnącej liczbie zakażeń meningokokowych?” odbędzie się jutro (godz. 11.30) w Hotelu Łysogóry w Kielcach w ramach ogólnopolskiej kampani STOP MENINGOKOKOM. Podczas konferencji działania miasta w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych przedstawi Mieczysław Tomala, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM Kielce.

Jutro mija 70. rocznica agresji Armii Czerwonej na Polskę. Przedstawiciele Rodzin Katyńskich, Sybiraków oraz władz samorządowych złożą wiązanki kwiatów przy Pomniku Ofiar Sybiru na Cmentarzu Starym (godz. 11.00), a następnie Pomniku Katyńskim na Cmentarzu Partyzanckim. O godz. 16.30 w Kościele Garnizonowym zostanie odprawiona msza św. w intencji tych, którzy zmarli lub zostali zamordowani na Nieludzkiej Ziemi.

 

W sobotę, 19 września przy Pomniku Straceń na Stadionie Leśnym w Kielcach zostanie odprawiona (godz. 12.00) msza święta w intencji kielczan pomordowanych w okresie II wojny światowej.

15.09.2009 r.

Międzynarodowa konferencja „Problemy eksploatacji i zarządzania zrównoważonym transportem” zainaugurowała dziś (Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2009" w Kielcach . W tym roku kampania przebiegać będzie pod hasłem "Popraw KLIMAT swojego miasta".

W bogatym programie tego przedsięwzięcia znalazły się m.in.: happening, rajd pieszy, rowerowy, atrakcje dla najmłodszych oraz prezentacje na temat transportu.

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, 22 września obchodzić będziemy "Europejski Dzień bez Samochodu". Prezydent Wojciech Lubawski apeluje o włączenie się w akcję podejmowaną w tym samym czasie w całej Europie - poprzez rezygnację z dojazdów do pracy samochodami prywatnymi.

 

Apel prezydenta Kielc

Więcej o Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu

W ratuszu spotkała się Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisja Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów. Radni zajmowali się głównie opiniowaniem projektów uchwał na sesję RM.

Dziś upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych - przypomina Wydział Podatków Urzędu Miasta Kielce.

Płatności w/w podatków należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego wykazany w decyzji oraz załączonych dowodach wpłaty, a także wygenerowany po złożeniu deklaracji podatkowej.

Płatności tych podatków można dokonywać:
- w Urzędzie Miasta, Rynek 1 (od poniedziałku do piątku - od godz. 7.30 do godz. 17.00),
- w siedzibie oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej przy ul. Sienkiewicza nr 47 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00)
- w punkcie Banku Gospodarki Żywnościowej przy ul. Warszawskiej nr 143 d (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 17.00).

Geopark Kielce ogłosił konkurs fotograficzny "Rezerwat Wietrznia na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym". Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, adresowane jest do szerokiego grona osób - artystów i amatorów i jest wyrazem zachęty do pokazania i zatrzymania w fotografii niepowtarzalnego piękna Rezerwatu Wietrznia. Patronat nad konkursem objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Prace należy przesyłać do 30 września br. na adres: Geopark Kielce, ul. Strycharska 6, p. 302, 25-659 Kielce. (Regulamin)

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z przebudową Mostu Herbskiego zamknięta została ul. 1Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Herbską do skrzyżowania z ul. Pawią. Termin zakończenia robót planowany jest na 31 sierpnia 2010 r.

Na czas prowadzenia robót wprowadzone zostały objazdy na następujących kierunkach:
- ul. Łódzka - Jagiellońska (ulicami: Okrzei i 1Maja);
- ul. Jagiellońska - Łódzka , Pawia,1Maja (ulicami:1Maja, Zagnańska);
- Al. IX Wieków - Pawia,1Maja (ulicami: Okrzei, Łódzka, Pawia);
- ul. Jesionowa - Jagiellońska, Hoża (ulicami: Okrzei,1-go Maja);
- ul. Jagiellońska - Łódzka, 1Maja, Pawia (ulicami: Grunwaldzką, Szajnowicza, Malików, Batalionów Chłopskich i Transportowców);
- Grunwaldzka - Łódzka,1Maja, Pawia (ulicami: Grunwaldzką, Szajnowicza, Malików, Batalionów Chłopskich, Transportowców);
- ul. 1 go Maja , Pawia - Jagiellońska ulicą: Okrzei.


MZD przeprasza kierowców za utrudnienia i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

 

Mapa objazdów

Partia sprzętu rehabilitacyjnego dotarła z Niemiec do Kielc - poinformowała Anna Sowa, odpowiedzialna w ratuszu za pomoc osobom niepełnosprawnym. To kolejny transport darów zebranych przez Georga Swobodę, w którym znalazły się m.in. kołnierz ortopedyczny, ortezy kolanowe, stabilizatory oraz gorsety ortopedyczne.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Anna Sową (Urząd Miasta Kielce, ul. Szymanowskiego 6, p. 28, poniedziałek 13.30-17.00; wtorek - piątek 12.00-15.30 tel. 041-36-76-528, 0 607-455-574).
14.09.2009 r.

Międzynarodowa konferencja „Problemy eksploatacji i zarządzania zrównoważonym transportem” zainauguruje jutro (godz. 11.00, Politechnika Świętokrzyska) "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2009" w Kielcach . W tym roku kampania przebiegać będzie pod hasłem "Popraw KLIMAT swojego miasta".

W bogatym programie tego przedsięwzięcia znalazły się m.in.: happening, rajd pieszy, rowerowy, atrakcje dla najmłodszych oraz prezentacje na temat transportu.

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, 22 września obchodzić będziemy "Europejski Dzień bez Samochodu". Prezydent Wojciech Lubawski apeluje o włączenie się w akcję podejmowaną w tym samym czasie w całej Europie - poprzez rezygnację z dojazdów do pracy samochodami prywatnymi.

 

Apel prezydenta Kielc

Więcej o Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu

15 września upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych - przypomina Wydział Podatków Urzędu Miasta Kielce.

Płatności w/w podatków należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego wykazany w decyzji oraz załączonych dowodach wpłaty, a także wygenerowany po złożeniu deklaracji podatkowej.

Płatności tych podatków można dokonywać:
- w Urzędzie Miasta, Rynek 1 (od poniedziałku do piątku - od godz. 7.30 do godz. 17.00),
- w siedzibie oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej przy ul. Sienkiewicza nr 47 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00)
- w punkcie Banku Gospodarki Żywnościowej przy ul. Warszawskiej nr 143 d (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 17.00).
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z przebudową Mostu Herbskiego w nocy z 14/15 września nastąpi zamknięcie ul. 1Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Herbską do skrzyżowania z ul. Pawią. Termin zakończenia robót planowany jest na 31 sierpnia 2010 r.

Na czas prowadzenia robót wprowadzone zostaną objazdy na następujących kierunkach:
- ul. Łódzka - Jagiellońska (ulicami: Okrzei i 1Maja);
- ul. Jagiellońska - Łódzka , Pawia,1Maja (ulicami:1Maja, Zagnańska);
- Al. IX Wieków - Pawia,1Maja (ulicami: Okrzei, Łódzka, Pawia);
- ul. Jesionowa - Jagiellońska, Hoża (ulicami: Okrzei,1-go Maja);
- ul. Jagiellońska - Łódzka, 1Maja, Pawia (ulicami: Grunwaldzką, Szajnowicza, Malików, Batalionów Chłopskich i Transportowców);
- Grunwaldzka - Łódzka,1Maja, Pawia (ulicami: Grunwaldzką, Szajnowicza, Malików, Batalionów Chłopskich, Transportowców);
- ul. 1 go Maja , Pawia - Jagiellońska ulicą: Okrzei.


MZD przeprasza kierowców za utrudnienia i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

 

Mapa objazdów

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2009/2010.


I. STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne przysługuje:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat);
• uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat);
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń /słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może być większy niż 351 zł (netto).

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
3) Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są:
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
- na wniosek pełnoletniego ucznia,
- na wniosek dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych,
- z urzędu.

Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Kielce,

Wnioski o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego można pobrać w Referacie Pomocy Stypendialnej Urzędu Miasta Kielce lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010 należy składać od 01.09.2009 r. do 15.09.2009 roku na kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 pok. 12. W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się od 01.10.2009 r. do 15.10.2009 r.


II. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.


Szczegółowych informacji udziela Referat Pomocy Stypendialnej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu ul. Strycharska 6, nr tel. /041/ 36-76-635, 36-76-637, 36-76-638.

Ośrodek Kultury "Białogon" zaprasza na koncert "FUNKY na dobry początek" czyli koncert funkowy zespołu "WAY NO WAY" z Warszawy. Koncert odbędzie się 18 września (godz. 16.30) w siedzibie placówki (ul. Pańska 1a, Białogon). Wstęp wolny.

Spektakl wg. prozy Sergiusza Piaseckiego "Zapiski Oficera Armii Czerwonej" obędzie się 16 września o godz.17.00 na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury.

Spektakl jest organizowany w ramach ogólnopolskiego programu "Zaczęło sie w Polsce", dotyczącego obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicy odzyskania niepodległości i upadku komunizmu w Europie Środkowej. Program jest finansowany z budżetu państwa i realizowany przez Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na spektakl zostali zaproszeni uczniowie kieleckich szkół średnich. W roli głównej wystąpi znany aktor teatralny i telewizyjny Piotr Cyrwus.

18 września w Kieleckim Centrum Kultury (godz. 19.00) odbędzie się wielki koncert charytatywny "Przyjaciele – Kieleckim Pięcioraczkom", z którego dochód zostanie przeznaczony na budowę domu dla rodziny. Wejściówką na koncert będą specjalne cegiełki. Pomysłodawcą koncertu jest wujek dziewczynek Adam Sobierajski, tenor, artysta Gliwickiego Teatru Muzycznego a organizatorem Fundacja Vive Serce Dzieciom. Podczas koncertu zaprezentowane zostaną najpopularniejsze arie i duety z operetek. Wystąpią znani artyści, tacy jak: Małgorzata Długosz, Anita Maszczyk, Iwona Socha, Adam Zdunikowski, Witold Wrona, Adam Sobierajski. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej dyrygować będzie Ruben Silva. Cały koncert poprowadzi Jacek Chodorowski. Patronat nad koncertem objął m.in. prezydent Kielc.

Kielczanki: Julia, Maja, Karolinka, Natalka i Oliwia urodziły sie 5 kwietnia 2008 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W kraju to ósme pięcioraczki w historii, w naszym województwie - pierwsze.

11.09.2009 r.

Dziś mija 8. rocznica zamachu na World Trade Center. W południe przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem Homo Homini. Straż Pożarna i Policja przeprowadziły uroczysty apel. Uczestnicy uroczystości uczcili pamięć ofiar zamachów minutą ciszy.

Komisja Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego (ul. Kozia 3). Tematem posiedzenia było opiniowanie projektów uchwał na sesję RM.

Wydział Ochrony Środowiska, wspólnie ze Strażą Miejską oraz pracownikiem Wodociągów Kieleckich, kontynuuje kontrole posesji w mieście, prowadzone pod kątem gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Już sprawdzono ulicę Posłowicką oraz Leśniówkę. Obecnie kontrolowana jest Sukowska. Prowadzone są także rekontrole sprawdzanych wcześniej posesji, gdzie stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów. Tak jest na przykład na ulicy Ostra Górka. Przedmiotem zainteresowania kontrolerów są przede wszystkim ulice nieskanalizowane.

12 września odbędzie się I Ogólnopolski Dzień Marzeń. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem w naszym mieście objął m.in. prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Głównym celem tej inicjatywy jest kampania dotycząca badań profilaktycznych dla dzieci związanych z wczesnym wykrywaniem chorób nowotworowych.  Dorośli będą mogli dowiedzieć się jak należy obserwować dzieci, aby wcześnie wykryć choroby zagrażające ich życiu, oddać krew oraz obejrzeć pokaz ratownictwa medycznego. W tym dniu dzieci będą mogły także brać udział w licznych konkursach, grach i zabawach. Dzień Marzeń odbędzie sie w Kielcach 12 września na Placu Artystów w godz. 12.00-20.00.

Spektakl wg. prozy Sergiusza Piaseckiego "Zapiski Oficera Armii Czerwonej" obędzie się 16 września o godz.17.00 na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury.

Spektakl jest organizowany w ramach ogólnopolskiego programu "Zaczęło sie w Polsce", dotyczącego obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicy odzyskania niepodległości i upadku komunizmu w Europie Środkowej. Program jest finansowany z budżetu państwa i realizowany przez Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na spektakl zostali zaproszeni uczniowie kieleckich szkół średnich. W roli głównej wystąpi znany aktor teatralny i telewizyjny Piotr Cyrwus.

18 września w Kieleckim Centrum Kultury (godz. 19.00) odbędzie się wielki koncert charytatywny "Przyjaciele – Kieleckim Pięcioraczkom", z którego dochód zostanie przeznaczony na budowę domu dla rodziny. Wejściówką na koncert będą specjalne cegiełki. Pomysłodawcą koncertu jest wujek dziewczynek Adam Sobierajski, tenor, artysta Gliwickiego Teatru Muzycznego a organizatorem Fundacja Vive Serce Dzieciom. Podczas koncertu zaprezentowane zostaną najpopularniejsze arie i duety z operetek.  Wystąpią znani artyści, tacy jak: Małgorzata Długosz, Anita Maszczyk, Iwona Socha, Adam Zdunikowski, Witold Wrona, Adam Sobierajski. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej dyrygować będzie Ruben Silva. Cały koncert poprowadzi Jacek Chodorowski. Patronat nad koncertem  objął m.in. prezydent Kielc.

 

Kielczanki: Julia, Maja, Karolinka, Natalka i Oliwia urodziły sie 5 kwietnia 2008 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W kraju to ósme pięcioraczki w historii, w naszym województwie - pierwsze.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2009/2010.


I. STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne przysługuje:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat);
• uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat);
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń /słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może być większy niż 351 zł (netto).

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
3) Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są:
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
- na wniosek pełnoletniego ucznia,
- na wniosek dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych,
- z urzędu.

Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Kielce,

Wnioski o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego można pobrać w Referacie Pomocy Stypendialnej Urzędu Miasta Kielce lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010 należy składać od 01.09.2009 r. do 15.09.2009 roku na kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 pok. 12. W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się od 01.10.2009 r. do 15.10.2009 r.


II. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.


Szczegółowych informacji udziela Referat Pomocy Stypendialnej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu ul. Strycharska 6, nr tel. /041/ 36-76-635, 36-76-637, 36-76-638.

Przebywający z wizytą w Gotha, mieście partnerskim Kielc w Niemczech, prezydent Wojciech Lubawski uczestniczył w "okrągłym stole" poświęconym zagadnieniom bezpieczeństwa w Europie. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Marek Prawda - Ambasador Polski w Niemczech oraz Martin Kruger - reprezentujący Ambasadę Austrii w Niemczech. W swoim wystąpieniu prezydent Wojciech Lubawski podkreślił znaczącą rolę kontaktów na szczeblach lokalnych i regionalnych dla pokojowych relacji pomiędzy europejskimi narodami. Oprawę uroczystości zapewnili absolwenci Szkoły Muzycznej w Kielcach.

W dniach 12 - 13 września (sobota - niedziela) o godz. 11.00 w Teatrze Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach odbędzie się pierwsza w nowym sezonie premiera sztuki "Mała Syrenka" H. Ch. Andersena. To opowieść o morskiej Syrence, która z miłości do mieszkającego na lądzie Księcia rezygnuje z posiadania pięknego głosu i opuszcza swój podwodny świat.  Przedstawienie zrealizowane zostało w konwencji roztańczonego musicalu. Plan żywy i lalkowy. Dla widzów w każdym wieku.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 


10.09.2009 r.

W piątek, 11 września mija 8. rocznica zamachu na World Trade Center. Jutro w południe przedstawiciele władz Kielc złożą kwiaty pod pomnikiem Homo Homini. Straż Pożarna przeprowadzi uroczystą odprawę.

Kielecka Straż Miejska włączyła się do ogólnopolskiej akcji "STOP 18" mającej na celu zapobieganie dostępowi nieletnich do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży.

 

Dziś w ratuszu odbyło się szkolenie dla sprzedawców.  Handlowcy dowiedzieli się jaka kara grozi za sprzedaż papierosów nieletnim oraz jakie skutki powoduje nikotyna u dzieci i młodzieży.

 

W południe w ramach  tego przedsięwzięcia na Placu Artystów dzieci  rozdawały młodym ludziom jabłka w myśl hasła "zjedz jabłko zamiast wypalić papierosa". Patrole Straży Miejskiej odwiedziły dziś małe sklepy, gdzie strażnicy zostawiali ulotki z informacjami na temat akcji "STOP 18".

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Radni z Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach zapoznali się dziś ze stanem prac prowadzonych przy remoncie przedszkola przy ul. Karczówkowskiej. Nastepnie udali się do budynku Zespołu Szkół przy ul. Zimnej gdzie odbyło się posiedzenie komisji. Radni rozmawiali m.in. na temat planów remontów placówek oświatowych w 2010 roku.Rozpoczął się program szczepień przeciw grypie. W ramach tego przedsięwzięcia szczepione są osoby od 55 roku życia zamieszkałe w Kielcach. W tym roku na realizację programu Miasto przeznaczyło kwotę 375.000 zł. Zaszczepionych zostanie 12.500 osób zamieszkałych w Kielcach. W ubiegłym roku ze szczepień skorzystało 11.797 osób. Przedsięwzięcie to realizowane jest po raz czwarty.

Wykaz placówek i telefonów, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące Programu szczepień przeciw grypie

W dniach 15-19 września przedstawiciele Kieleckiego Parku Technologicznego, środowiska nauki, przedsiębiorców i administracji wezmą udział w „XXV Konferencji stowarzyszenia parków naukowych w Wielkiej Brytanii” w Manchesterze. Wyjazd został zorganizowany przez Kielecki Park Technologiczny w ramach projektu „Astronom – w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej”, a jego celem jest poznanie zasad funkcjonowania i organizacji współpracy ośrodków okołobiznesowych, wspierających przedsiębiorczość akademicką na podstawie praktycznych przykładów.

Podczas wizyty w Manchester Since Park przedstawiciele z województwa świętokrzyskiego będą mieli możliwość wzięcia udziału w licznych spotkaniach z przedstawicielami Brytyjskich instytucji, władz miasta Manchester, warsztatach tematycznych. Program konferencji przewiduje min. przedstawienie systemu kreatywnego zarządzania parkami, prezentacje regionalnych strategii innowacji oraz praktycznych przykładów implementacji nauki w biznesie. Ponadto uczestnicy poznają zasady współpracy z instytucjami, przedsiębiorcami, uniwersytetami i centrami badawczymi w zakresie promocji innowacyjnych projektów na rzecz rozwoju ekonomiczno-społecznego.

Trwałym efektem uczestnictwa w konferencji będzie opracowanie raportu, którego treść merytoryczna wzbogacona o cenne wnioski oraz sugestie uczestników wizyty wykorzystane zostaną w celach kształtowania regionalnego systemu wspierania przedsiębiorczych inicjatyw.

Na realizację projektu Kielecki Park Technologiczny otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 850 tys. zł.

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Astronom – w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej” realizowany jest na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Działanie 8.2. „Transfer wiedzy” Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

 

 


Ośrodek Kultury "Ziemowit" zaprasza do udziału w imprezach zorganizowanych w ramach X Kieleckiego Festiwalu Nauki. W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się wernisaże, warsztaty filmoznawcze oraz koncert  przedwojennych polskich szlagierów filmowych. więcej informacji na stronie internetowej placówki. 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2009/2010.

I. STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne przysługuje:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat);
• uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat);
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń /słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może być większy niż 351 zł (netto).

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
3) Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są:
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
- na wniosek pełnoletniego ucznia,
- na wniosek dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych,
- z urzędu.

Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Kielce,

Wnioski o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego można pobrać w Referacie Pomocy Stypendialnej Urzędu Miasta Kielce lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010 należy składać od 01.09.2009 r. do 15.09.2009 roku na kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 pok. 12. W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się od 01.10.2009 r. do 15.10.2009 r.


II. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.


Szczegółowych informacji udziela Referat Pomocy Stypendialnej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu ul. Strycharska 6, nr tel. /041/ 36-76-635, 36-76-637, 36-76-638.

9.09.2009 r.

W Kielcach rozpoczął się dwudniowy zjazd Duszpasterzy Ludzi Pracy. Dziś w ratuszu uczestnicy tego przedsięwzięcia spotkali się z przedstawicielami władz miasta. Do Kielc przyjechało ponad 30 kapłanów z całego kraju. Są to duszpasterze poszczególnych branż m.in. służby zdrowia, policji czy straży pożarnej. Tematem spotkania w ratuszu był stan bezrobocia w naszym kraju i problemy ludzi dotkniętych tym problemem społecznym.W spotkaniu wzięli udział m.in. biskup Kazimierz Ryczan, zastępca prezydenta Kielc Andrzej Sygut oraz przewodniczący NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


"Rodzina zastępcza domem dla mnie" to hasło kampanii promującej rodzinne formy opieki zastępczej, która rozpoczyna się 10 września i potrwa do końca roku. Z inicjatywą wystąpił Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Kieleckiej. W przedsięwzięcie włączył się zarówno Kościół, jak i władze samorządowe.


W Kielcach od pięciu lat ani jedno dziecko nie trafiło do Domu dziecka. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 639 dzieci. Brakuje rodzin zastępczych, a najbardziej potrzebne są zawodowe rodziny zastępcze, zwłaszcza wielodzietne oraz specjalistyczne.


Szczegółowe informacje na temat kampanii „Rodzina zastępcza domem dla mnie” można uzyskać w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Diecezji Kieleckiej (Al. IX Wieków Kielc 15a, tel. (041) 344-55-92, www.agileheart.com/koao/)

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE CENTRUM-OBSZAR I.2 CENTRUM - Paderewskiego” na obszarze miasta Kielce odbędzie się dziś w godz. od 16.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 - sala konferencyjna, I piętro.

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta. Tematem posiedzenia było funkcjonowanie klubu Korona Kielce.

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od dnia 14 września w związku z remontem wiaduktu na ul. 1 Maja linia nr 5 kursować będzie na częściowo zmienionej trasie na odcinku od ul. Kolberga do Al. IX Wieków Kielc. Trasa linii: Kielce ul. Kolberga – Hoża – Jagiellońska – Grunwaldzka – Żytnia – Paderewskiego – IX Wieków Kielc – Warszawska – Dąbrowa – Szybowcowa. Trasa powrotna w odwrotnej kolejności. Zmianie ulegną również godziny kursowania w/w linii. Na linii nr 38 nastąpi zmiana w godzinach kursowania.

Spotkanie z kustoszem, premiery nowych lekcji muzealnych, pamiątkowe zdjęcia z eksponatami, które trafią do galerii w holu - takie atrakcje przygotowało Muzeum Zabawek i Zabawy na organizowane już po raz trzeci Świętokrzyskie Dni Muzeów. Tylko w dniach 15-18 września w godz. 9-13 można zwiedzić muzeum razem z kustoszem Anetą Bąk. Poza tradycyjnym oprowadzaniem kustoszka opowie wiele ciekawostek, m.in. o produkcji porcelanowych główek lalek, ołowianych żołnierzyków czy misiów. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie (041-34-440-78). „Spotkanie z kustoszem" jest zwiedzaniem połączonym z lekcją muzealną, a koszt uczestnictwa w tych zajęciach wynosi 7 zł od dziecka.

8.09.2009 r.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego oraz aktu erekcyjnego pod „Rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” dla miasta Kielce zorganizowały Wodociągi Kieleckie. Dokument wraz wydaniem lokalnej gazety, monetami i innymi pamiątkami naszych czasów został poświęcony i zamurowany w obecności przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, władz województwa, powiatu, miasta, świętokrzyskich gmin i wielu innych zaproszonych gości.


Prace związane z realizacją Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” rozpoczęto w kwietniu 2009 roku . Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 56%. Jej wartość wynosi 58 mln Euro netto.


Uruchomiona w 1974 roku oczyszczalnia ścieków „Sitkówka” obsługuje obecnie 162 tysiące mieszkańców. Po zakończeniu rozbudowy i modernizacji obiektu - Kielce oraz gminy Masłów i Sitkówka-Nowiny zyskają nowoczesną, spełniającą aktualne wymogi prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, oczyszczalnię ścieków. Inwestycja zostanie oddana do użytku w 2010 roku.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Siedmioro urzędników przystąpiło dziś do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym. Jest to pierwszy tego typu egzamin w Urzędzie Miasta Kielce. Obowiązek taki nakłada na samorząd ustawa o pracownikach samorządowych z listopada 2008 r.

Zgodnie z ustawą, z osobami podejmującymi po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, podpisywana jest umowa na czas określony nie dłuższy niż pół roku. W tym okresie zatrudniona w urzędzie osoba zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i kończącej się egzaminem. Jego pozytywny wynik oraz ślubowanie są warunkami dalszego zatrudnienia pracownika.

Egzamin, do którego przystąpili dziś urzędnicy, składał się z trzech części: 15 pytań testowych, 3 merytorycznych pytań otwartych oraz zadania praktycznego, które polegało na przygotowaniu projektu pisma. Okazało się, że wszyscy byli dobrze przygotowani, bo cała siódemka zdała.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE CENTRUM-OBSZAR I.2 CENTRUM - Paderewskiego” na obszarze miasta Kielce odbędzie się 9 września w godz. od 16.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 - sala konferencyjna, I piętro.

12 września odbędzie się I Ogólnopolski Dzień Marzeń. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem w naszym mieście objął m.in. prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Głównym celem tej inicjatywy jest kampania dotycząca badań profilaktycznych dla dzieci związanych z wczesnym wykrywaniem chorób nowotworowych. Dorośli będą mogli dowiedzieć się jak należy obserwować dzieci, aby wcześnie wykryć choroby zagrażające ich życiu, oddać krew oraz obejrzeć pokaz ratownictwa medycznego. W tym dniu dzieci będą mogły także brać udział w licznych konkursach, grach i zabawach. Dzień Marzeń odbędzie sie w Kielcach 12 września na Placu Artystów w godz. 12.00-20.00.

Rozpoczął się program szczepień przeciw grypie. W ramach tego przedsięwzięcia szczepione są osoby od 55 roku życia zamieszkałe w Kielcach. W tym roku na realizację programu Miasto przeznaczyło kwotę 375.000 zł. Zaszczepionych zostanie 12.500 osób zamieszkałych w Kielcach. W ubiegłym roku ze szczepień skorzystało 11.797 osób. Przedsięwzięcie to realizowane jest po raz czwarty.


Wykaz placówek i telefonów, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące Programu szczepień przeciw grypie

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2009/2010.


I. STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne przysługuje:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat);
• uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat);
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń /słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może być większy niż 351 zł (netto).

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
3) Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są:
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
- na wniosek pełnoletniego ucznia,
- na wniosek dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych,
- z urzędu.

Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Kielce,

Wnioski o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego można pobrać w Referacie Pomocy Stypendialnej Urzędu Miasta Kielce lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010 należy składać od 01.09.2009 r. do 15.09.2009 roku na kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 pok. 12. W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się od 01.10.2009 r. do 15.10.2009 r.


II. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.


Szczegółowych informacji udziela Referat Pomocy Stypendialnej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu ul. Strycharska 6, nr tel. /041/ 36-76-635, 36-76-637, 36-76-638.

7.09.2009 r.

Po zwycięstwach z drużynami FC Porto i Tatran Presov "szczypiorniści" Vive Targi Kielce wywalczyli awans do Ligi Mistrzów w piłce ręcznej. Turniej eliminacyjny odbył się w weekend w Hali Legionów przy ul. Bocznej. W pierwszym spotkaniu podopieczni Bogdana Wenty pokonali FC Porto 32:23, w drugim meczu Vive ograło słowacki Tatran Presov 38:31. W fazie grupowej Ligi Mistrzów kielczanie zmierzą się m.in. z francuskim Chambery Savoie HB oraz niemieckim Rhein-Neckar Lowen.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Sandomierskiej. Zmiana ta spowodowana jest rozpoczęciem remontu północnej nitki, od skrzyżowania z ulicą Romualda do ulicy Śląskiej. Zakończenie prac planowane jest na połowę października.

Zamknięta została dla ruchu kołowego j. północna ul. Sandomierskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Śląską (zamknięcie nastąpi za skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Romualda (skrzyżowanie z ul. Romualda będzie zamknięte), a ruch odbywa się dwukierunkowo po jezdni południowej ul. Sandomierskiej.


Przejazd z jezdni północnej na jezdnię południową poprzez pas dzielący jezdnie wyznaczono w rejonie PGE ZEORK , a przejazd z jezdni południowej na jezdnię północną zlokalizowano pomiędzy wyjazdem z ul. Włoszka, a zawrotką przed skrzyżowaniem ul. Sandomierskiej z Al. Solidarności i ul. Źródłową.
Przystanek komunikacji publicznej (obecna lokalizacja przy PGE ZEORK) został przeniesiony na ul. Sandomierską obok budynku poczty. Likwidacji uległ przystanek autobusowy przy ul. Ceglanej.

Prace remontowe są prowadzone również na parkingu zlokalizowanym między jezdniami północną i południową w rejonie ulic: Włoszka i Romualda.
W związku z powyższym parking jest niedostępny dla użytkowników dróg. Ewentualny dojazd do obiektów zlokalizowanych przy północnej jezdni ul. Sandomierskiej będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W czasie trwania w/w robót (planowany termin zakończenia -15.10) dojazd do ul. Romualda możliwy będzie od ul. Leszczyńskiej i Dalekiej, a do ul. Ceglanej z ul. Sandomierskiej od strony ul. Śląskiej. Wyjazd z ul. Winnickiej w kierunku Warszawy realizowany będzie poprzez objazd ul. Jarońskich i Kościuszki. Wyjazd z ul. Włoszka w ul. Sandomierską będzie możliwy tylko w prawo w kierunku Lublina. MZD przeprasza kierowców za utrudnienia i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

Na murze Cmentarza Nowego przy ul. Spokojnej w Kielcach została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca ofiary bombardowania Kielc w dniach 4 i 5 września 1939 roku, pochowane we wspólnej mogile na Cmentarzu Nowym. Na tablicy pamiątkowej widnieje napis:


"PAMIĘCI CYWILÓW I ŻOŁNIERZY BEZIMIENNYCH OFIAR NIEMIECKICH BOMBARDOWAŃ KIELC 4 I 5 WRZEŚNIA 1939 ROKU POCHOWANYCH W NIEOZNACZONEJ WSPÓLNEJ MOGILE NA CMENTARZU NOWYM W 70. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ"

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce


Kielecki Park Technologiczny wraz z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w Kieleckich Dniach Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbędą się w dniach 5 - 6 listopada br.

Głównym założeniem organizatorów imprezy jest rozwój programów edukacji, promocji i postaw przedsiębiorczych wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych, obejmujących przygotowanie praktycznej oferty w zakresie podstaw wiedzy ekonomicznej, prawnej i organizacyjnej, związanej z podejmowaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Podczas konferencji otwierającej KDPA wybrani specjaliści z całej Polski wprowadzą uczestników w tematykę przedsiębiorczości akademickiej. Przeprowadzone zostaną tematyczne spotkania pomiędzy przedstawicielami poszczególnych kierunków kształcenia na świętokrzyskich uczelniach wyższych z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z kadrą naukową i studentami. Przedstawione zostaną oferty kształcenia i współpracy środowiska naukowego z biznesem. KDPA to również warsztaty „Przedsiębiorczy student”, poświęcone tematyce związanej z szeroko rozumianą przedsiębiorczością akademicką tj.: rozpoczęciem kariery zawodowej, pierwszą pracą, założeniem własnej działalności gospodarczej czy efektywnym zarządzaniem nowo powstałą firmą.(więcej)

 


Szczegółowy program KDPA – pobierz
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty „Przedsiębiorczy student”

12 września odbędzie się I Ogólnopolski Dzień Marzeń. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem w naszym mieście objął m.in. prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Głównym celem tej inicjatywy jest kampania dotycząca badań profilaktycznych dla dzieci związanych z wczesnym wykrywaniem chorób nowotworowych.  Dorośli będą mogli dowiedzieć się jak należy obserwować dzieci, aby wcześnie wykryć choroby zagrażające ich życiu, oddać krew oraz obejrzeć pokaz ratownictwa medycznego. W tym dniu dzieci będą mogły także brać udział w licznych konkursach, grach i zabawach. Dzień Marzeń odbędzie sie w Kielcach 12 września na Placu Artystów w godz. 12.00-20.00.

Domu Kultury „Zameczek” zaprasza na zajęcia do poszczególnych sekcji w nowym roku szkolnym 2009/10. W programie są m.in. zajęcia plastyczne, taneczne i wokalne. Zapisy i informacje w siedzibie Domu Kultury "Zameczek", ul. Słowackiego 23, lub telefonicznie pod nr: 041 361 39 31, 041 361 39 44, e-mail: zameczek@gmail.com.

4.09.2009 r.

5 września w naszym mieście na murze Cmentarza Nowego przy ul. Spokojnej zostanie odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca ofiary bombardowania Kielc w dniach 4 i 5 września 1939 roku, pochowane we wspólnej mogile na Cmentarzu Nowym. Na tablicy pamiątkowej widnieje napis:


"PAMIĘCI CYWILÓW I ŻOŁNIERZY BEZIMIENNYCH OFIAR NIEMIECKICH BOMBARDOWAŃ KIELC 4 I 5 WRZEŚNIA 1939 ROKU POCHOWANYCH W NIEOZNACZONEJ WSPÓLNEJ MOGILE NA CMENTARZU NOWYM W 70. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ"

Początek uroczystości w najbliższą sobotę, 5 września o godz. 12.00.

FC Porto i Tatran Presov będą przeciwnikami drużyny Vive Targi Kielce podczas rozpoczynającego się dziś w Hali Legionów przy ul. Bocznej turnieju eliminacji Ligi Mistrzów. Podopieczni Bogdana Wenty pierwsze spotkanie rozegrają dziś o godz. 19.30 z FC Porto. W niedzielę, 6 września kielczanie zmierzą się o godz. 14.15 z zespołem Tatran Presov. Do fazy grupowej Ligi Mistrzów awansuje zwycięzca turnieju w Kielcach.


Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z organizacją turnieju (04 - 06.09.2009 r.), wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie Hali Legionów przy ul. Bocznej, spowodowane zamknięciem ulic: Dzika, Sucha, Dolna, Okrężna, Żwirowa i Boczna w następujących terminach:
- 04.09.2009 r. (piątek) w godzinach: 16.00 - 21.30;
- 05.09.2009 r. (sobota) w godzinach: 15.30 - 17.30;
- 06.09.2009 r. (niedziela) w godzinach: 11.30 - 16.30.


W czasie rozgrywania meczów, dostępny będzie parking na terenie byłej zajezdni MPK przy ul. Pakosz, a także parkingi przy Al. Legionów i ul. Szczepaniaka. Do parkowania przeznaczona będzie również ul Kwasa na odc. od skrzyżowania z ul. Mahometańską do skrzyżowania z ul. Sołtysiaka "Barabasza". MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

O prawie 30% spadła ilość przestępstw w mieście - tak wynika z informacji za 8 m-cy br. przedstawionej dziś przez Komendanta Miejskiego Policji podczas posiedzenia Komisj Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Kielce. Na uwagę zasługuje także 40% spadek ilości rozbojów na ulicach Kielc przy blisko 60% wykrywalności ogólnej. Znacząco wzrosła liczba zatrzymań sprawców przestępstw w momencie ich popełniania. W dużej mierze jest to efekt 16% wzrostu liczby patroli ulicznych w części finansowanych przez Miasto. Zmniejszyła się także liczba wypadków drogowych. Podczas posiedzenia komisji, które odbyło się w ratuszu omówione zostały również zadania dla miejskich służb porządkowych i komunalnych w związku z rozpoczynającymi się inwestycjami drogowymi.

Prezydent Kielc oraz Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski zapraszają wszystkich fotografików do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu fotograficznego pt. "Życie jest piękne". Celem konkursu jest powstanie zbioru prac fotograficznych, które zastąpią prace z drugiej edycji konkursu, wystawiane obecnie w Galerii Fotografii na wolnym powietrzu. Z nagrodzonych prac powstanie również kolekcjonerski kalendarz. Ponadto zostanie zorganizowana wystawa składająca się z 24 prac nominowanych oraz nagrodzonych, która będzie prezentowana w galeriach na terenie kraju. Prace można nadsyłać do 15 października br. na adres: Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, Sekretariat Wydziału Edukacji Kultury i Sportu. Na poprzednie dwie edycje konkursu napłynęło ponad 2000 zdjęć autorów z Polski i zagranicy. (więcej)

Popiersie Marilyn Monroe stanie w kieleckiej Alei Sław. Autorem zwycięskiego projektu jest Tomasz Łukaszczyk. Tak zdecydowała komisja konkursowa, która zebrała się dziś w Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia. Na konkurs wpłynęły cztery projekty rzeźb (trzy Marilyn Monroe oraz jedna Marka Hłaski). Komisja konkursowa przedłużyła do 18 września termin rozstrzygnięcia konkursu na projekt popiersia Marka Hłaski.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Kielecki Park Technologiczny wraz z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w Kieleckich Dniach Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbędą się w dniach 5 - 6 listopada br.

Głównym założeniem organizatorów imprezy jest rozwój programów edukacji, promocji i postaw przedsiębiorczych wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych, obejmujących przygotowanie praktycznej oferty w zakresie podstaw wiedzy ekonomicznej, prawnej i organizacyjnej, związanej z podejmowaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Podczas konferencji otwierającej KDPA wybrani specjaliści z całej Polski wprowadzą uczestników w tematykę przedsiębiorczości akademickiej. Przeprowadzone zostaną tematyczne spotkania pomiędzy przedstawicielami poszczególnych kierunków kształcenia na świętokrzyskich uczelniach wyższych z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z kadrą naukową i studentami. Przedstawione zostaną oferty kształcenia i współpracy środowiska naukowego z biznesem. KDPA to również warsztaty „Przedsiębiorczy student”, poświęcone tematyce związanej z szeroko rozumianą przedsiębiorczością akademicką tj.: rozpoczęciem kariery zawodowej, pierwszą pracą, założeniem własnej działalności gospodarczej czy efektywnym zarządzaniem nowo powstałą firmą.(więcej)

 


Szczegółowy program KDPA – pobierz
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty „Przedsiębiorczy student”

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z dnia 06/07.09 nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Sandomierskiej w związku z przebudową jezdni północnej.


Zamknięta zostanie dla ruchu kołowego j. północna ul. Sandomierskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Śląską (zamknięcie nastąpi za skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Romualda (skrzyżowanie z ul. Romualda będzie zamknięte), a ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni południowej ul. Sandomierskiej.


Przejazd z jezdni północnej na jezdnię południową poprzez pas dzielący jezdnie wyznaczono w rejonie PGE ZEORK , a przejazd z jezdni południowej na jezdnię północną zlokalizowano pomiędzy wyjazdem z ul. Włoszka ,a zawrotką przed skrzyżowaniem ul. Sandomierskiej z Al. Solidarności i ul. Źródłową.
Przystanek komunikacji publicznej (obecna lokalizacja przy PGE ZEORK) zostanie przeniesiony na ul. Sandomierską w rejon budynku poczty. Likwidacji ulegnie przystanek autobusowy przy ul. Ceglanej i w miejscu zatoki autobusowej powstanie postój TAXI , który zostanie przeniesiony z ul. Sandomierskiej.


Prace remontowe będą prowadzone również na parkingu zlokalizowanym między jezdniami północną i południową w rejonie ulic: Włoszka i Romualda.
W związku z powyższym, w terminie jw. parking będzie niedostępny dla użytkowników dróg. Ewentualny dojazd do obiektów zlokalizowanych przy północnej jezdni ul. Sandomierskiej będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. W czasie trwania w/w robót (planowany termin zakończenia -15.10) dojazd do ul. Romualda możliwy będzie od ul. Leszczyńskiej i Dalekiej, a do ul. Ceglanej z ul. Sandomierskiej od strony ul. Śląskiej. Wyjazd z ul. Winnickiej w kierunku Warszawy realizowany będzie poprzez objazd ul. Jarońskich i Kościuszki. Wyjazd z ul. Włoszka w ul. Sandomierską będzie możliwy tylko w prawo w kierunku Lublina. MZD przeprasza kierowców za utrudnienia i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 


Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od dnia 7 września nastąpi zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową jezdni północnej ul. Sandomierskiej. Ruch kołowy odbywać się będzie dwukierunkowo po jezdni południowej. W związku z powyższym przystanek SANDOMIERSKA/ ŚLĄSKA (dawniej Zakład Energetyczny) zostanie przeniesiony w rejon budynku poczty. Przystanek SANDOMIERSKA/ŹRÓDŁOWA ulegnie likwidacji. Najbliższy przystanek znajduje się przy ul. IX Wieków Kielc/Szpital.

Uroczyste obchody XX rocznicy utworzenia Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych odbędą się dziś na terenie placówki przy ul. Wojska Polskiego 300. W programie uroczystości jest m.in. defilada, wręczenie odznaczeń i wyróżnień żołnierzom, pokaz musztry oraz piknik żołnierski.

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach zaprasza 6 września o godz. 11.00 na spektakl "Królewna Śnieżka".

Historię Królewny Śnieżki, „która była biała jak śnieg, rumiana jak krew i miała włosy tak czarne, jak heban” znają wszyscy. To klasyka światowej literatury dla dzieci. Pomysł inscenizacyjny przedstawienia propaguje teatr jako miejsce bliskiego spotkania artysty słowa – aktora z odbiorcą – widzem. Aktorzy czytają fragmenty nie tylko „Królewny Śnieżki”, ale także innych, znanych bajek, zachęcając widza do ich lektury. Na scenie odgrywają tylko jedną opowieść, braci Grimm, o dramatycznych losach pięknej córki królewskiej, która uciekając przed okrutną i zarozumiałą Macochą, trafiła do domku siedmiu krasnoludków. Spektakl zrealizowany został w konwencji żywoplanowo-lalkowej.

3.09.2009 r.

Trwa akcja zbierania dzieł sztuki na aukcję charytatywną na rzecz 17-letniej Dominiki Kitlińskiej z Kielc. Na apel wystosowany do wybitnych polskich artystów odpowowiedziało już ponad dwudziestu twórców.

Z dużą życzliwością i wiarą, że i mój skromny obraz przyczyni się do uratowania życia, tego największego skarbu, które jest nam wszystkim dane. Przekazuję na aukcję mój obraz "STAROŚĆ" - olej na płótnie z 1955 roku - napisał artysta malarz Stefan Berdak w odpowiedzi na prośbę, jaką Prezydent Kielc i Targi Kielce wystosowały do 200 polskich artystów o wsparcie akcji charytatywnej na rzecz ratowania życia 17 letniej Dominiki z Kielc.

 

Dziewczynka choruje na rzadką, postępującą chorobę zwaną pierwotnym nadciśnieniem płucnym. Jedynym sposobem na uratowanie życia Dominiki jest pilne przeszczepienie płuc i serca. W Polsce brakuje dawców odpowiednich organów, przez co szanse na zabieg są znikome. Czas działa na niekorzyść nastolatki, której serce i płuca są już bardzo zniszczone. Dominika została zakwalifikowana do przeszczepu w wiedeńskiej klinice. Jednak warunkiem przeprowadzenia operacji jest wpłacenie kwoty 100 tys. euro. Jest to także pierwsza polska pacjentka, której zostaną jednocześnie przeszczepione płuca i serce.


Do akcji zainicjowanej przez Prezydenta Kielc, Targi Kielce, kieleckie BWA, MOPR oraz Gazetę Wyborczą Kielce, której finałem będzie aukcja dzieł sztuki w Domu Aukcyjnym REMPEX w Warszawie (21 października) włączyło się już ponad 20 artystów. Pierwszy na apel odpowiedział profesor Wojciech Sadley, którego prace znajdują się w kolekcjach muzeów europejskich i amerykańskich, a także w wielu kolekcjach prywatnych, Za nim pojawiły się natychmiastowe deklaracje przekazania obrazów na dobroczynny cel między innymi od Leszka Mądzika, Ryszarda Gieryszewskiego czy Franciszka Bunscha.

 

Więcej informacji o Dominice Kitlińskiej można znaleźć na stronie internetowej www.dominika.kielce.eu

Akty uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zostały dziś wręczone niemal 70 pedagogom podczas uroczystości w VI L.O. im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Aby uzyskać mianowanie nauczyciele muszą zdać egzamin, który odbywa się w Urzędzie Miasta przed specjalną komisją.

 

Nauczyciel, który rozpoczyna pracę po studiach ma status stażysty, po roku uzyskuje tytuł nauczyciela kontraktowego. Po kolejnych 2 latach rozpoczyna staż na stopień nauczyciela mianowanego, by po prawie 3 latach pracy przystąpić do egzaminu, dzięki któremu uzyska mianowanie.

 

-To prestiż i poczucie stabilizacji zawodowej - podkreśłił Andrzej Sygut, zastępca prezydenta Kielc,  gratulując pedagogom awansu zawodowego.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

FC Porto i Tatran Presov będą przeciwnikami drużyny Vive Targi Kielce podczas rozpoczynającego się jutro w Hali Legionów przy ul. Bocznej turnieju eliminacji Ligi Mistrzów. Podopieczni Bogdana Wenty pierwsze spotkanie rozegrają jutro o godz. 19.30 z FC Porto. W niedzielę, 6 września kielczanie zmierzą się o godz. 14.15 z zespołem Tatran Presov. Do fazy grupowej Ligi Mistrzów awansuje zwycięzca turnieju w Kielcach.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z organizacją turnieju (04 - 06.09.2009 r.), wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie Hali Legionów przy ul. Bocznej, spowodowane zamknięciem ulic: Dzika, Sucha, Dolna, Okrężna, Żwirowa i Boczna w następujących terminach:
- 04.09.2009 r. (piątek) w godzinach: 16.00 - 21.30;
- 05.09.2009 r. (sobota) w godzinach: 15.30 - 17.30;
- 06.09.2009 r. (niedziela) w godzinach: 11.30 - 16.30.


W czasie rozgrywania meczów, dostępny będzie parking na terenie byłej zajezdni MPK przy ul. Pakosz, a także parkingi przy Al. Legionów i ul. Szczepaniaka. Do parkowania przeznaczona będzie również ul Kwasa na odc. od skrzyżowania z ul. Mahometańską do skrzyżowania z ul. Sołtysiaka "Barabasza". MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.


Uroczyste obchody XX rocznicy utworzenia Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych odbędą się jutro na terenie placówki przy ul. Wojska Polskiego 300. W programie uroczystości jest m.in. defilada, wręczenie odznaczeń i wyróżnień żołnierzom, pokaz musztry oraz piknik żołnierski.5 września w naszym mieście na murze Cmentarza Nowego przy ul. Spokojnej zostanie odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca ofiary bombardowania Kielc w dniach 4 i 5 września 1939 roku, pochowane we wspólnej mogile na Cmentarzu Nowym. Na tablicy pamiątkowej widnieje napis:

"PAMIĘCI CYWILÓW I ŻOŁNIERZY BEZIMIENNYCH OFIAR NIEMIECKICH BOMBARDOWAŃ KIELC 4 I 5 WRZEŚNIA 1939 ROKU POCHOWANYCH W NIEOZNACZONEJ WSPÓLNEJ MOGILE NA CMENTARZU NOWYM W 70. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ"

Początek uroczystości w najbliższą sobotę, 5 września o godz. 12.00.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z dnia 06/07.09 nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Sandomierskiej w związku z przebudową jezdni północnej.

Zamknięta zostanie dla ruchu kołowego j. północna ul. Sandomierskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Śląską (zamknięcie nastąpi za skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Romualda (skrzyżowanie z ul. Romualda będzie zamknięte), a ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni południowej ul. Sandomierskiej.

Przejazd z jezdni północnej na jezdnię południową poprzez pas dzielący jezdnie wyznaczono w rejonie PGE ZEORK , a przejazd z jezdni południowej na jezdnię północną zlokalizowano pomiędzy wyjazdem z ul. Włoszka ,a zawrotką przed skrzyżowaniem ul. Sandomierskiej z Al. Solidarności i ul. Źródłową.
Przystanek komunikacji publicznej (obecna lokalizacja przy PGE ZEORK) zostanie przeniesiony na ul. Sandomierską w rejon budynku poczty. Likwidacji ulegnie przystanek autobusowy przy ul. Ceglanej i w miejscu zatoki autobusowej powstanie postój TAXI , który zostanie przeniesiony z ul. Sandomierskiej.

Prace remontowe będą prowadzone również na parkingu zlokalizowanym między jezdniami północną i południową w rejonie ulic: Włoszka i Romualda.
W związku z powyższym, w terminie jw. parking będzie niedostępny dla użytkowników dróg. Ewentualny dojazd do obiektów zlokalizowanych przy północnej jezdni ul. Sandomierskiej będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. W czasie trwania w/w robót (planowany termin zakończenia -15.10) dojazd do ul. Romualda możliwy będzie od ul. Leszczyńskiej i Dalekiej, a do ul. Ceglanej z ul. Sandomierskiej od strony ul. Śląskiej. Wyjazd z ul. Winnickiej w kierunku Warszawy realizowany będzie poprzez objazd ul. Jarońskich i Kościuszki. Wyjazd z ul. Włoszka w ul. Sandomierską będzie możliwy tylko w prawo w kierunku Lublina. MZD przeprasza kierowców za utrudnienia i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

2.09.2009 r.

Jak podaje na swojej stronie internetowej Urząd Lotnictwa Cywilnego, prezes ULC Grzegorz Kruszyński wydał promesę zezwalającą na założenie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach w województwie świętokrzyskim.  Promesa jest zapewnieniem, że po spełnieniu wymogów ustawy Prawo lotnicze zostanie wydane zezwolenie na powstanie lotniska.

 

Promesa jest ważna do 31 grudnia 2013 r. Czas ten zostanie wykorzystany na wykonanie prac przygotowawczych i projektowych związanych z uruchomieniem lotniska.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 


Z wizytą w Kielcach przebywa delegacja z chińskiego miasta Taizhou z wiceburmistrzem - Yuan Maorong. W skład delegacji, której celem jest poznanie Kielc i nawiązanie kontaktów gospodarczych prowadzących do relacji partnerskich pomiędzy Taizhou i Kielcami, wchodzą także dyrektorzy departamentów handlu, nadzoru właścicielskiego, lotnictwa cywilnego i współpracy z zagranicą. Goście z Chin spotkali się dziś w ratuszu m.in. z prezydentem Kielc i podpisali list intencyjny o ustanowieniu wzajemnych kontaktów dwustronnych. Przedstawiciele Taizhou rozmawiali także o najważniejszych projektach inwestycyjnych miasta, w tym o Regionalnym Porcie Lotniczym "Obice" i Kieleckim Parku Technologicznym oraz pozostałych projektach finansowanych środkami UE. Goście z Chin odwiedzą również Targi Kielce, gdzie spotkają się z władzami spółki oraz obejrzą wystawę Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.


Taizhou jest utworzoną w 1994 r. dynamicznie rozwijającą się aglomeracją położoną w środkowej części Morza Wschodnio – Chińskiego w prowincji Zhjiang. Kontakt pomiędzy Taizhou i Kielcami nawiązany został za pośrednictwem Polsko Chińskiej Fundacji Promocji Kultury i Sztuki Dong Feng, która zainicjowała dotychczas wymianę kulturalną, naukową i sportową pomiędzy miastami.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Prezydent Kielc oraz Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski zapraszają wszystkich fotografików do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu fotograficznego pt. "Życie jest piękne". Celem konkursu jest powstanie zbioru prac fotograficznych, które zastąpią prace z drugiej edycji konkursu, wystawiane obecnie w Galerii Fotografii na wolnym powietrzu. Z nagrodzonych prac powstanie również kolekcjonerski kalendarz. Ponadto zostanie zorganizowana wystawa składająca się z 24 prac nominowanych oraz nagrodzonych, która będzie prezentowana w galeriach na terenie kraju. Prace można nadsyłać do 15 października br. na adres: Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, Sekretariat Wydziału Edukacji Kultury i Sportu. Na poprzednie dwie edycje konkursu napłynęło ponad 2000 zdjęć autorów z Polski i zagranicy. (więcej)

5 września w naszym mieście na murze Cmentarza Nowego przy ul. Spokojnej zostanie odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca ofiary bombardowania Kielc w dniach 4 i 5 września 1939 roku, pochowane we wspólnej mogile na Cmentarzu Nowym. Na tablicy pamiątkowej widnieje napis:


"PAMIĘCI CYWILÓW I ŻOŁNIERZY BEZIMIENNYCH OFIAR NIEMIECKICH BOMBARDOWAŃ KIELC 4 I 5 WRZEŚNIA 1939 ROKU POCHOWANYCH W NIEOZNACZONEJ WSPÓLNEJ MOGILE NA CMENTARZU NOWYM W 70. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ"

Początek uroczystości w najbliższą sobotę, 5 września o godz. 12.00.

Rozpoczął się program szczepień przeciw grypie. W ramach tego przedsięwzięcia szczepione będą osoby od 55 roku życia zamieszkałe w Kielcach. W tym roku na realizację programu Miasto przeznaczyło kwotę 375.000 zł. Zaszczepionych zostanie 12.500 osób zamieszkałych w Kielcach. W ubiegłym roku ze szczepień skorzystało 11.797 osób. Przedsięwzięcie to realizowane jest po raz czwarty.


Wykaz placówek i telefonów, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące Programu szczepień przeciw grypie

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2009/2010.


I. STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne przysługuje:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat);
• uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat);
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń /słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może być większy niż 351 zł (netto).

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
3) Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są:
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
- na wniosek pełnoletniego ucznia,
- na wniosek dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych,
- z urzędu.

Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Kielce,

Wnioski o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego można pobrać w Referacie Pomocy Stypendialnej Urzędu Miasta Kielce lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010 należy składać od 01.09.2009 r. do 15.09.2009 roku na kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 pok. 12. W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się od 01.10.2009 r. do 15.10.2009 r.


II. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.


Szczegółowych informacji udziela Referat Pomocy Stypendialnej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu ul. Strycharska 6, nr tel. /041/ 36-76-635, 36-76-637, 36-76-638.

MOSiR w Kielcach organizuje naukę pływania dla dzieci i młodzieży, która rozpocznie się 14 września br. Zajęcie odbywać się będą w małych nieckach pływalni przy ul. Krakowskiej 2 oraz Kujawskiej 18 w następujących grupach wiekowych: 3-4, 5-6, 7-8 lat - od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-19.00. Zapisy prowadzone są na w/w pływalniach w godz. 13.00-18.00. Więcej informacji na temat zapisów oraz godzin zajęć udzielają: koordynator Alicja Kozłowska (0-607-214-038), Piotr Karpiński (0-507-142-083).

W Muzeum Zabawek i Zabawy rusza kolejny sezon pracowni modeli RC. Zajęcia poprowadzi Karol Kryś, a będą się one odbywać w każdy piątek w godz. 16-19 i sobotę w godz. 10-13. Spotkanie w sprawie zapisów do sekcji na rok 2009/2010 odbędzie się w piątek, 4 września o godz. 16 w sali nr 3. Ilość miejsc w sekcji ograniczona. Koszt uczestnictwa dziecka w zajęciach to miesięcznie 25 zł. Członkowie sekcji nie muszą mieć własnych modeli RC.

fot. Rejonowe...

Dla poprawienia czystości naszego miasta Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. zakupiło nowe urządzenie myjące. W zeszłym tygodniu odbyło się wielkie mycie kieleckiego Placu Artystów. Nawierzchnia placu została umyta i wyczyszczona z plam oraz z pozostałości gum do żucia. Nowy sprzęt będzie służyć do mycia nawierzchni kamiennych, kostki brukowej, schodów, elewacji i dachów budynków a także postumentów i pomników oraz usuwania graffiti. (więcej)

1.09.2009 r.

Dziś do Kielc przyjedzie sześcioosobowa delegacja z chińskiego miasta Taizhou z wiceburmistrzem - Yuan Maorong. W skład delegacji, której celem jest poznanie Kielc i nawiązanie kontaktów gospodarczych prowadzących do relacji partnerskich pomiędzy Taizhou i Kielcami, wchodzą także dyrektorzy departamentów handlu, nadzoru właścicielskiego, lotnictwa cywilnego i współpracy z zagranicą.

Taizhou jest utworzoną w 1994 r. dynamicznie rozwijającą się aglomeracją położoną w środkowej części Morza Wschodnio – Chińskiego w prowincji Zhjiang. Kontakt pomiędzy Taizhou i Kielcami nawiązany został za pośrednictwem Polsko Chińskiej Fundacji Promocji Kultury i Sztuki Dong Feng, która zainicjowała dotychczas wymianę kulturalną, naukową i sportową pomiędzy miastami.


Goście z Chin spotkają się jutro m.in. z prezydentem Kielc i podpiszą list intencyjny o ustanowieniu wzajemnych kontaktów dwustronnych. Przedstawiciele Taizhou rozmawiać także będą o najważniejszych projektach inwestycyjnych miasta, w tym o Regionalnym Porcie Lotniczym "Obice" i Kieleckim Parku Technologicznym oraz pozostałych projektach finansowanych środkami UE. Goście z Chin odwiedzą również Targi Kielce, gdzie spotkają się z władzami spółki oraz obejrzą wystawę Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Dziś mija 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. Na Cmentarzu Wojsk Polskich w Kielcach (ul. Ściegiennego) odprawiona została msza święta polowa. Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce przy Kwaterze Ofiar 1939 roku. Następnie przedstawiciele władz miasta oraz przybyłe delegacje przeszły na Cmentarz Partyzancki, gdzie złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy grobie Stefana Artwińskiego - prezydenta Kielc, zamordowanego przez Gestapo w 1939 r. W południe w Kielcach włączone zostały (na czas 1 minuty) syreny alarmowe.

 

W uroczystościach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbyły się się dziś na Westerplatte uczestniczyli prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz kapitan Ignacy Skowron, obrońca Westerplatte walczący w 4 Pułku Piechoty Legionów z Kielc.

Zobacz film "Wspomnienia Westerplatczyka"

Niemal 14 tysięcy uczniów kieleckich szkół podstawowych i gimnazjów oraz przeszło 14 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęło dziś rok szkolny.


Na pierwszy dłuższy odpoczynek przyjdzie im poczekać do zimowych ferii świątecznych, które odbędą się w dniach 23-31 grudnia 2009 r.. Ferie zimowe w województwie świętokrzyskim zaplanowane są na 18-31 stycznia 2010 roku, natomiast wiosenna przerwa świąteczna przypadnie na 1-6 kwietnia przyszłego roku. Rok szkolny 2009/2010 zakończy się 25 czerwca.

 

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 


Rozpoczyna się program szczepień przeciw grypie. W ramach tego przedsięwzięcia szczepione będą osoby od 55 roku życia zamieszkałe w Kielcach. W tym roku na realizację programu Miasto przeznaczyło kwotę 375.000 zł. Zaszczepionych zostanie 12.500 osób zamieszkałych w Kielcach. W ubiegłym roku ze szczepień skorzystało 11.797 osób. Przedsięwzięcie to realizowane jest po raz czwarty.


Wykaz placówek i telefonów, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące Programu szczepień przeciw grypie

fot. Kielecki Park...

Kielecki Park Technologiczny rozpoczął dziś kampanię promocyjną mającą na celu rozpowszechnienie idei przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników naukowych, studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Podstawy budowy systemu rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce zostały zapoczątkowane w połowie lat 90-tych. Powstały wówczas pierwsze projekty mające na celu wymuszenie zmian w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego w kierunku nowych form współpracy nauki i gospodarki. Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym w kieleckim środowisku akademickim, Kielecki Park Technologiczny rozpoczyna serię działań mających na celu pobudzenie aktywności w sferze edukacji biznesu oraz udzielania praktycznego wsparcia dla nowych firm.

Rozpoczęty dziś pierwszy etap kampanii potrwa trzy miesiące i będzie obejmował m.in.:
• reklamę wielkoformatową rozmieszczoną przy najważniejszych ciągach komunikacyjnych, ulicach i arteriach miasta oraz w okolicach kieleckich uczelni wyższych,
• reklamę graficzną na miejskich środkach transportu,
• serię artykułów i programów radiowych poświęconych idei przedsiębiorczości akademickiej.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Kieleckiego Parku Technologicznego

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że do 3 września do godz. 20.00, obowiązuje ruch jednokierunkowy na ulicy Zakładowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Łódzką do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich w związku z targami "MSPO 2009". W terminie tym wprowadzone zostały następujące trasy objazdów:

- dla pojazdów jadących ulicą Batalionów Chłopskich zarówno od ul. 1-go Maja jak i od ul. Malików objazdy będą wyznaczone ulicami: Transportowców i Łódzką.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności