Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

kwiecień

Nagrody im. Hany Goldszajd i Dawida Rubinowicza oraz Menory Przyjaźni

28-04-2017

Podczas koncertu kończącego VII Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko- Żydowskie wręczone zostaną dwa wyróżnienia wręczane przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach: Nagroda im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza oraz Menora Przyjaźni. Laureatami zostali nauczyciel Andrzej Kobiałka i dziennikarz Andrzej Piskulak.

 

Uroczystość odbędzie się dziś o godzinie 18.00 w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu przy ulicy Planty 7. Statuetkę i honorowy dyplom oraz nagrodę finansową wręczy Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie koncert muzyki klezmerskiej w interpretacji znakomitej krakowskiej grupy Di Galitzyaner Klezmorim.

 

Nagroda im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza, żydowskich dzieci, które żyły w gettach w Kielcach i Bodzentynie, a następnie zostały zamordowane w obozie zagłady w Treblince, jest przyznawana nauczycielom w dowód uznania za wyjątkową postawę w wychowaniu młodzieży w duchu szacunku dla godności osoby ludzkiej, bez względu na wyznanie i pochodzenie. Tegoroczny laureat, Andrzej Kobiałka, pracuje jako nauczyciel-katecheta od 24 lat, obecnie w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach. W 2001 roku powołał Szkolne Koło Caritasu „Mechanik”. Wraz ze grupą wolontariuszy współpracuje z Kieleckim Stowarzyszeniem Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Kolejne roczniki jego podopiecznych podejmują trudną pracę z osobami starszymi i chorymi terminalnie m. in. w kieleckim hospicjum. Andrzej Kobiałka angażuje się wiele innych akcji charytatywnych i społecznych, zawsze służy też swoim wychowankom pomocą i radą.

 

Menorę Przyjaźni otrzymują publicyści i dziennikarze, którzy w swojej pracy realizują przesłanie Pana Cogito z wiersza Zbigniewa Herberta: „Żebym zrozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia”, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości poświęconej ocaleniu od zapomnienia społeczności żydowskiej. W tym roku Menorą Przyjaźni postanowiono wyróżnić Andrzeja Piskulaka - poetę, redaktora, dziennikarza Katolickiej Agencji Informacyjnej. Laureat opublikował kilkaset wierszy w tomikach, antologiach, prasie kulturalnej i literackiej. Debiutował w 1978 roku w kieleckim miesięczniku „Przemiany”. Jest laureatem wielu nagród literackich. Od wielu lat dokumentuje w swoich depeszach do KAI działalność Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Jest „strażnikiem pamięci” o tych , którzy odeszli, a tworzyli historię regionu świętokrzyskiego.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności