Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

lipiec

Szkolenie Lider samooceny CAF fot. Narodowy...

Szkolenia Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

26-07-2017

Bezpłatne szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w Kielcach prowadzi Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Jedno z nich nt. „Lider Samooceny CAF w jednostce samorządu terytorialnego” odbyło się 21 czerwca 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Prelegent, dr Jarosław Matla przybliżył uczestnikom wykorzystanie Wspólnej Metody Oceny, jako narzędzia doskonalenia administracji samorządowej. W trakcie spotkania poruszone zostały także kwestie związane z zasadami oraz warunkami skutecznego stosowania samooceny CAF, kryteriami i skalą ocen, jak również zagadnienia dotyczące procedury Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF, etapów oraz warunków uczestnictwa w procedurze.


W przyszłości planowane są szkolenia dotyczące procedury udzielania zamówień publicznych oraz KPA po nowelizacji.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności