Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

listopad

Stypendia dla studentów z Winnicy

20-11-2017

W dniu 22 listopada br. o godz. 12.00 w auli Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Świętokrzyska 15) odbędzie się uroczystość wręczenia decyzji Prezydenta Miasta Kielce, dotyczących przyznania stypendiów studentom z Winnicy na rok akademicki 2017/2018. Warunkiem otrzymania wsparcia jest posiadanie dyplomu szkoły średniej lub wyższej z Winnicy oraz pobieranie nauki na studiach stacjonarnych w wybranej uczelni wyższej w Kielcach. W bieżącym roku akademickim, stypendia naukowe otrzyma 155 studentów z Winnicy, w tym 77 osób z lat ubiegłych. Stypendium wypłacone będzie przez okres 9 miesięcy nauki.

 

Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali m.in. Wicekonsul Generalny Ukrainy w Krakowie, Konsul RP w Winnicy, Prezes Konfederacji Polaków Podola, Naczelnik Kieleckiej Delegatury IPN, Rektorzy kieleckich uczelni oraz stypendyści.  Wsparcie stypendialne w pozytywny sposób stymuluje umiędzynarodowienie kieleckich uczelni, budując ich konkurencyjność wobec największych ośrodków akademickich w Polsce. Realizowany przez Miasto Kielce od 2014 roku program jest unikalny w skali całej Polski i stanowi doskonałą inwestycję w rozwój partnerstwa Kielce i Winnicy, które to w przyszłym roku będą świętować 60-lecie współpracy. Pozyskiwanie studentów z Winnicy jest niezwykle istotne dla przyszłej kooperacji oraz wymianie korzyści poprzez naukę i doświadczenie.

 

Istotne znaczenie ma również fakt, że na terenach Winnickiego Okręgu Konsularnego zamieszkuje według szacunku polskiego MSZ około 400 tyś. Osób polskiego pochodzenia. Dodatkową atrakcją w tym roku będą stoiska informacyjne kieleckich instytucji: Kieleckiego Parku Technologicznego, Kieleckiego Teatru Tańca, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Instytutu Dizajnu w Kielcach. Pracownicy powyższych instytucji dokonają prezentacji oraz przedstawią ofertę dla studentów.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności