Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

luty

Uczniowie "Słowackiego" wcielą się w rolę naukowców

27-02-2017

Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych (International Masterclasses, Hands on Particie Physies) odbędą się 1 marca w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Wydarzenie jest w Kielcach organizowane po raz pierwszy. Przedsięwzięcie pozwala uczestnikom na zapoznanie się z podstawami tej dziedziny fizyki oraz metodami badań w niej wykorzystywanymi. Po wysłuchaniu wykładów uczniowie dokonują samodzielnej analizy najnowszych danych doświadczalnych z eksperymentu Atlas przy akceleratorze LHC za pomocą programu Hypatia.


Corocznie na wiosnę na całym świecie instytucje badawcze i uniwersytety organizują zajęcia zapoznające uczniów szkół średnich z najnowszymi badaniami z dziedziny fizyki cząstek elementarnych. To szansa dla młodzieży, aby na jeden dzień wcielić się w rolę fizyka analizującego dane z Wielkiego Zderzacza Hadronów w CERN. W zajęciach tych uczestniczy ponad 10 000 uczniów z 40 krajów. W Polsce Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych organizowane są w kilku miejscach (np. Warszawa, Łódź, Poznań, Katowice, Kraków) przez różne instytucje. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie organizuje Warsztaty w Kielcach (1 III), Krakowie (6 III) i Tarnowie (9 III), w każdym z nich w zajęciach uczestniczyć będzie po około 100 uczniów. Na wykładach rozpoczynających warsztaty uczniowie zapoznają się z podstawowymi własnościami cząstek elementarnych i metodami ich badania. W ćwiczeniach na komputerach zadaniem uczniów będzie przeanalizowanie prawdziwych danych eksperymentalnych zarejestrowanych przez eksperymenty LHC.


Ideą Warsztatów jest umożliwienie uczniom działania w sposób zbliżony do tego, co robią naukowcy badający te same dane. Dane z LHC zostały udostępnione przez cztery eksperymenty ATLAS, CMS, ALICE i LHCb. Uczniowie przeanalizują wyniki pomiarów zderzeń cząstek poruszających sięw 27-kilometrowym akceleratorze LHC z prędkością prawie równą prędkości światła.Do wyboru są różne zadania, na zajęciach organizowanych w 2017 r. przez IFJ PANanalizowane będą dane z eksperymentu ATLAS, zawierające przypadki z bozonem Z oraz z bozonem Higgs'a.


Po zakończeniu pomiarów uczniowie będą uczestniczyć w wideokonferencji z udziałem grup z różnych krajów oraz fizyków z CERN (w naszym przypadku - z Austrii, Włoch i Wielkiej Brytanii), którzy wykonywali to samo ćwiczenie. Zaprezentują swoje rezultaty.

Warsztaty koordynowane są przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie oraz QuarkNet w USA w ścisłej współpracy z IPPOG (Międzynarodowa Organizacja Popularyzacji Fizyki Cząstek Elementarnych).


Dodatkowe informacje:
IFJ PAN: http://popul.ifj.edu.pl/edukacja.html
Warsztaty Masterclasses: http://www.physicsmasterclasses.org
IPPOG: http://ippog.web.cern.ch
Historia Warsztatów Masterclass: http://cerncourier.com/cws/article/cern/55890

 

Ramowy plan warsztatów w VI LO:
9:30 - 10:00 rejestracja
10:00 - 12:30 wykłady o cząstkach elementarnych oraz wprowadzające do samodzielnego wykonania ćwiczenia
12:30 - 13:30 przerwa
13:30 - 15:00 samodzielna analiza danych eksperymentalnych (na komputerach)
15:00 - 15:30 zbieranie wyników i ich omówienie
15:30 - 16:00 przerwa i przygotowanie do wideokonferencji
16:00 - 17:00 wideokonferencja z CERN’em oraz szkołami z Austrii, Włoch i Wielkiej Brytanii

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności