Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

luty

Uchwały w sprawie nowej sieci szkół podjęte

16-02-2017

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Kieleccy radni podjęli jednogłośnie uchwałę intencyjną dotyczącą dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Projekt był wcześniej konsultowany z rodzicami i nauczycielami oraz omawiany na posiedzeniach Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta.


Największe zmiany dotyczyć będą trzech gimnazjów, które funkcjonują obecnie w samodzielnych budynkach. Gimnazjum nr 7 zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 39. Gimnazjum nr 9 -  włączone do Szkoły Podstawowej nr 34. Stopniowo wygaszane będzie Gimnazjum nr 3. To, które obecnie jest przy IV Liceum Ogólnokształcącym, wejdzie w struktury tej placówki, podobnie stanie się  z gimnazjami przy technikum mechanicznym oraz informatycznym.


Szkoła Podstawowa nr 1 oraz V Liceum Ogólnokształcące pozostaną w swoich siedzibach. Od września zmienią się też niektóre obwody szkół.


Trwają rozmowy na temat siedziby nowej - publicznej szkoły podstawowej, którą zamierza otworzyć Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek.  Obecnie siostry prowadzą liceum i gimnazjum. Po wygaszeniu gimnazjum samo liceum może się nie utrzymać. Miasto chce pomóc.


Wyzwaniem, jak podkreślano podczas sesji Rady Miasta, będzie rok szkolny 2019/2020, kiedy do szkół ponadpodstawowych trafią dwa roczniki uczniów. Odnosząc się do tej kwestii radny Jacek Wołowiec podkreślił, że należałoby zwiększyć z 5% do 10% wydatki majątkowe na edukację oraz odpowiednio przygotować infrastrukturę szkół, wybudować sale gimnastyczne, a przy okazji dodatkowe sale lekcyjne przy I LO im. S. Żeromskiego oraz III LO im. C.K. Norwida, a także szkołę podstawową na osiedlu Dąbrowa, co zwiększyłoby liczbę miejsc w placówkach. Radny Tomasz Bogucki zaproponował, aby o współfinansowanie rozbudowy infrastruktury  szkolnej starać się pozyskać środki z budżetu państwa.

 

Andrzej Sygut, zastępca prezydenta Kielc, powiedział, że jest zadowolony, iż pojawiają się pomysły na rozwiązywanie problemów wynikających z wprowadzenia nowej sieci szkół. Stwierdził jednak, że wnioski radnego Jacka Wołowca dotyczą kolejnej kadencji samorządu.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności