Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

luty

Sesja Rady Miasta

16-02-2017

Sesja Rady Miasta Kielce  odbyła się dziś w ratuszu. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał m.in. w sprawach: zmian w budżecie Miasta Kielce na 2017 rok oraz zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045.

 

Radni zajęli się także projektami uchwał dotyczącymi m.in.:  dostosowania sieci szkół podstawowych,  gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego (szerzej o tym w osobnej informacji).

 

Rajcy zadecydowali o przekazaniu 100 tysięcy złotych na zakup trzyczęściowego kontenera szatniowo-sanitarnego na potrzeby trenujących w Polonii Białogon dzieci i młodzieży, co rozwiąże  problem braku szatni i sanitariatów dla młodych sportowców trenujących w tej drużynie.

 

Zaakceptowano ponadto, wprowadzony do porządku obrad, projekt uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach. Jak poinformował Marek Scelina - dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w naszym mieście jest wystarczająca liczba miejsc w Domach pomocy Społecznej, natomiast brak ich dla osób starszych, schorowanych, które na przykład po leczeniu szpitalnym wymagają jeszcze opieki. Rozwiązaniem tego typu potrzeb ma być  nowa jednostka budżetowa. Ma powstać w części DPS-u przy ul. Sobieskiego. Jest możliwość finansowania jej prowadzenia przez NFZ. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Podczas sesji zatwierdzono również do realizacji projekty partnerskie: Akademii Przedsiębiorczości z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach pod nazwą "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" oraz  "Idealny pakiet".

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności