Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

maj

Nagrody dla ludzi kultury. Zgłoszenia do 31 maja br.

30-05-2017

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury mogą być przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym w Kielcach lub poza Kielcami, których działalność artystyczna i kulturalna związana jest z miastem Kielce, oraz osobom prawnym i innym podmiotom mających siedzibę na terenie Miasta Kielce, zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i ochroną kultury, w szczególności za: wybitne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania, promowania kultury w Kielcach, regionie i poza jego granicami, zasługi uhonorowane na festiwalach czy przeglądach nagrodami, wyróżnieniami, pracę na rzecz animacji kultury w małych społecznościach (np. osiedlowych) miasta służącą organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk często zagrożonych patologiami, działalność na rzecz integracji środowisk twórczych, podejmowanie tematów w twórczości plastycznej, muzycznej, teatralnej i innej związanych z historią, teraźniejszością, przyszłością Kielc i województwa świętokrzyskiego.

 

Zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury określa Uchwała Nr XXXII/597/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

 


Wnioski w sprawie przyznawania nagród należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Miasta ul. Strycharska 6, do dnia 31 maja roku. Dodatkowych  informacji udziela: Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta Urzędu Miasta Kielce, Referat Kultury, ul. Strycharska 6, tel. 41 36 76 608.


Uroczystość wręczenia nagród inauguruje ŚWIĘTO KIELC. W tym roku odbędzie się w dniu 23 czerwca o godz. 18.00. na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Prezydent Miasta i Przewodniczący Rady Miasta wręczą nagrody laureatom, a w części artystycznej wieczoru wystąpi zespól artystyczny kieleckiego Teatru Tańca oraz uczniowie Szkoły Tańca KTT. W programie spektakl Alicja w Krainie Czarów (I akt). Autorami choreografii są Elżbieta Pańtak i Grzegorz Pańtak. Kostiumy zaprojektowała Małgoorzata Słoniowska.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności