Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

maj

Ramowa Strategia Smart City 2030+ dla naszego miasta

31-05-2017

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Kielce, jako kolejne miejsce na mapie Polski aktywnie uczestniczy w rozwoju idei miast inteligentnych (Smart Cities). W związku z tym koordynatorzy projektu w naszym mieście chcą opracować Ramową Strategię Smart City 2030+.

 

- Kielce były w awangardzie miast, które tę ideę zaczęły wdrażać. Angażujemy się, realizujemy narzędzia, które innowacyjnie mają wspomagać zarządzanie miastem. Ta idea jest szersza, dlatego pojawiła się potrzeba opracowania dokumentu strategicznego, który wyznaczyłby ramy naszych działań, tak by możliwe było w sposób uporządkowany monitorowanie realizowanego projektu - podkreśliła Jadwiga Skrobacka, kierownik Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem UM Kielce.

 

Jego rezultatem ma być m.in. poprawa jakości życia mieszkańców i zwiększenie ich udziału w podejmowanych przez miasto decyzjach. Projekt zakłada inteligentne wsparcie takich sfer zarządzania miastem jak m.in. infrastruktura, mobilność, bezpieczeństwo, ład przestrzenny, środowisko  czy edukacja. Dotychczas w ramach projektu zrównoważonego rozwoju udało się wprowadzić m.in. oszczędności w zakresie energii, zużycia wody w budynkach użyteczności publicznej, a także zamontowano tablice informacyjne na przystankach autobusowych.

 

Prace nad Ramową Strategią Smart City 2030+ rozpocznie część diagnostyczna, polegająca na przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W ramach prac badawczych ankieterzy udadzą się do 600 wybranych losowo osób. Biorącym udział zagwarantowano pełną anonimowość. Jak podkreślają twórcy projektu, chcą oni dotrzeć do osób, których głos w mieście jest mało słyszalny.

 

 -Nigdy nie pozna się tak dobrze ludzi, jak rozmawiając z nimi. (…) Chcemy zbadać jak ta idea inteligentnego miasta koreluje z problemami społecznymi. Chcemy poznać tych ludzi, którzy potrzebują pomocy, tak by ich problemy zostały dostrzeżone - podkreślał dr Andrzej Kościołek, socjolog i współtwórca projektu.

 

Badania ankietowe potrwają od 5 czerwca do końca czerwca. Ponadto na platformie Idea Kielce powstaje serwis Idea Kielce - Smart City, który będzie wspierać działania i projekty ukierunkowane na rozwiązania inteligentnego miasta.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności