Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

marzec

II Kieleckie Dni Tischnerowskie

21-03-2017

W dniach od 21 do 30 marca już po raz drugi w Kielcach będzie miał miejsce cykl wydarzeń upamiętniających ks. Józefa Tischnera - niezwykłego duchownego i filozofa. Wśród nich wystawa obrazów, monodram, koncert, wykład i projekcja filmowa. Organizatorem wydarzeń jest Instytut Kultury Dialogu i spotkania im. Jana Karskiego.

 

- Podobnie jak w roku ubiegłym, chcemy przypomnieć osobę i ideę księdza Józefa Tischnera, wybitnego filozofa, człowieka głębokiej wiary, ale też wnikliwego obserwatora i komentatora współczesnego społeczeństwa polskiego. Bardzo brakuje nam dziś tego jego krytycznego, ale mądrego spojrzenia - mówi Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

 

Dni Tischnerowskie rozpoczną się 21 marca jednodniowymi rekolekcjami, wygłoszonymi przez o. dr. Jacka Prusaka SJ, teologa i psychologa, członka redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Po rekolekcjach odbędzie się wernisaż wystawy „Obrazy duszy. Sicut Cervus”. Będzie ona prezentować obrazy o. Tomasza Biłki, młodego dominikanina, odzwierciedlające jego drogę duchową. W piątek, 23 marca będziemy mogli obejrzeć monodram Jerzego Treli „Kołakowski. Mickiewicz”, złożony z tekstów XX-wiecznego filozofa i romantycznego wieszcza. Wybitny aktor przygotował ten spektakl specjalnie z myślą o tegorocznych Kieleckich Dniach Tischnerowskich. Kolejny tydzień rozpocznie koncert Symchy Kelera „Filozofia po żydowsku”. W poniedziałek 27 marca znany łódzki kantor i rabin wykona utwory mające swoje źródło w muzyce chasydzkiej, przeplatając je opowiadaniami i anegdotami pokazującymi żydowski sposób podejścia do życia. Nazajutrz, 28 marca, będziemy mogli obejrzeć głośny film Yanna Arthusa - Bertranda, fotografa, dziennikarza i reportera pt. „Człowiek” , w którym zadaje on pytanie o kondycję ludzkości w XXI wieku. Dni Tischnerowskie zakończy we wtorek 28 marca wykład prof. Tadeusza Gadacza „Katalog narodowych wad Polaków według księdza Tischnera”. Filozof i historyk idei, bliski współpracownik i przyjaciel ks. Józefa Tischnera, przypomni przemyślenia filozofa z Łopusznej na temat przywar charakterystycznych dla naszego narodu.

 

Wszystkie wydarzenia będą miały miejsce w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu im. Jana Karskiego przy ul. Planty 7 w Kielcach i rozpoczynać się będą o godzinie 18.00. Jedynie monodram Jerzego Treli i koncert Symchy Kellera są płatne, wstęp na pozostałe wydarzenia jest wolny.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności