Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

marzec

Sesja Rady Miasta

23-03-2017

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Sesja Rady Miasta odbyła się dziś w ratuszu.  W porządku obrad znalazło się kilkadziesiąt uchwał. Wśród nich były projekty uchwał związane ze zmianami w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej  Miasta oraz problematyką opieki społecznej, a także dotyczące spraw oświaty i dostosowania sieci szkół do zaplanowanej przez rząd reformy.

 

Na sesji było podejmowanych ponad dwadzieścia uchwał związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Dodatkowo radni zajmowali się propozycjami zmian w statucie kilku instytucji kultury w mieście, w tym m.in. Biura Wystaw Artystycznych, wynikających z nowelizacji przepisów wielu ustaw.

 

W związku z organizowanymi w Kielcach Mistrzostwami Europy w piłce nożnej drużyn do lat 21 radni podjęli też uchwałę o bezpłatnych przejazdach komunikacją miejską dla wolontariuszy i kibiców.

 

porządek obrad

 

projekty uchwał

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności