Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

marzec

Pierwsze umowy w ramach ZIT Gmina Daleszyce
Pierwsze umowy w ramach ZIT Gmina Masłów

Pierwsze umowy w ramach ZIT

24-03-2017

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Biuro ZIT,  informuje, że  23 marca br.   dwie gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Gmina Masłów i Gmina Daleszyce podpisały z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, pierwsze umowy na dofinansowanie projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach  Działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Osi 6 Rozwój Miast,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 12 samorządów gminnych tworzących Porozumienie ZIT KOF planuje zrealizować, na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 51 projektów, kluczowych dla rozwoju tego obszaru, w tym: termomodernizację budynków, modernizację oświetlenia gminnego, budowę ścieżek rowerowych, budowę i przebudowę dróg, inwestycje w edukację, ośrodki ekologiczne.

 

Podpisane pierwsze umowy dotyczą:

 

·        Termomodernizacji z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - kwota dofinansowania 3 207 298,15 PLN;

·      Zmniejszenia zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT - kwota dofinansowania 6 582 911,56 PLN.

 

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności