Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

marzec

Wniosek na dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Kielcach w ramach ZIT

30-03-2017

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi UM Kielce, Referat Funduszy Europejskich przygotował  i złożył dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie projektu: "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce,  w ramach ZIT", planowanego do realizacji przez Gminę Kielce przy współfinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa VI: Rozwój miast, Działanie 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF”.

 

Projekt polega na termomodernizacji 4 obiektów użyteczności publicznej w Kielcach (na jeden z obiektów składają się dwa budynki):

 

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 (budynek szkoły i budynek internatu);

2) Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5;

3) Zespół Szkół Informatycznych ul. H. Bosaka 1;

4) Przedszkole Samorządowe nr 28 ul. Różana 12.

 

Prace w projekcie obejmują: ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia, pokryć dachowych, zastosowanie instalacji OZE, wymianę instalacji grzewczej, modernizację instalacji elektrycznej.

 

Realizacja projektu wynika z dokumentu "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020", która została sporządzona dla 12 gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednym z działań zapisanych w Strategii ZIT KOF, w ramach Celu strategicznego 5 „Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii” jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w każdej gminie należącej do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2017-2018. Szacunkowe całkowite koszty realizacji wynoszą 12,5 mln PLN, w tym kwota dofinansowania - 6,5 mln PLN. Jednostką realizująca projekt jest Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kielce.

 

 

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności