Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

marzec

MOPR przygotowuje się do inwestycji

31-03-2017

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Do realizacji czterech ważnych inwestycji przygotowuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. Jednostka uzyskała niemal 6 milionów wsparcia z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Wkład własny to zaledwie 15%. Zgodę na zabezpieczenie tych środków jednogłośnie wyrazili radni podczas sesji 23 marca.


Uzyskane środki będą przeznaczone na remont Domu Samotnej Matki i Ofiar Przemocy przy ul. Olkuskiej, a także modernizację dwóch mieszkań w należącej do miasta Kamienicy przy ul. Sienkiewicza 23. Będą przeznaczone dla matek z dziećmi, które czasowo nie mogą przebywać w swoich domach oraz młodzieży przygotowującej się do opuszczenia placówek opiekuńczo-wychowawczych.


Kolejnym obiektem, który zmieni się przy wsparciu środków Unii Europejskiej, jest siedziba Świętokrzyskiego Klubu Abstynenta „Raj” przy ul. Jagiellońskiej. Ta zostanie rozbudowana. Podobnie modernizacja, remont i rozbudowa czeka Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Rafael” przy ul. Wikaryjskiej. To będzie największa z wymienionych inwestycji.


MOPR rozpocznie realizację zadań w tym roku, ale  część z nich będzie finalizowana w roku przyszłym.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności