Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

marzec

Spotkanie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF

13-03-2017

W dniu 9 marca, odbyło się pierwsze w roku 2017, wspólne spotkanie robocze Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. W trakcie spotkania omówiono stan realizacji instrumentu ZIT na terenie KOF oraz plany jego realizacji w roku 2017,  a także  postępy w przygotowaniu i wdrażaniu projektów realizowanych w formule ZIT. Z przedstawionych analiz wynika, iż na koniec 2017 roku stopień wykorzystania alokacji dla projektów ZIT, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego osiągnie 58% przyznanej alokacji w RPOWŚ na lata 2014 – 2020, która wynosi 82,4 mln euro. Przewidywany stopień wykorzystania alokacji dla ZIT jest zgodny z oczekiwaniami Ministerstwa Rozwoju.  Osobnym punktem obrad była dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska samorządów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie współpracy z PGE S.A. przy realizacji projektów modernizacji oświetlenia ulicznego nakierowanych na zwiększenie efektywności energetycznej w KOF.

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności