Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

marzec

Spotkanie przed sesją Rady Miasta

15-03-2017

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

 

W przyszły czwartek, odbędzie się kolejna w tej kadencji sesja Rady Miasta. O programie sesji, projektach uchwał i ich zakresie tematycznym mówiono podczas spotkania przewodniczącego Rady, Dariusza Kozaka, z dziennikarzami lokalnych mediów. To spotkanie, w którym wzięli udział także dyrektorzy instytucji miejskich i wydziałów magistratu, odbyło się bezpośrednio po Konwencie Rady.

 

Wśród omawianych tematów obok zagadnień związanych ze zmianami w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej  Miasta oraz problematyki opieki społecznej znalazły się sprawy oświaty i dostosowania sieci szkół do zaplanowanej przez rząd reformy.

 

Na sesji będzie podejmowanych ponad dwadzieścia uchwał związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Dodatkowo radni zajmą się propozycjami zmian w statucie kilku instytucji kultury w mieście, w tym m.in. Biura Wystaw Artystycznych, wynikających z nowelizacji przepisów wielu ustaw.

 

W związku z organizowanymi w Kielcach Mistrzostwami Europy w piłce nożnej drużyn do lat 21 radni podejmą też uchwałę o bezpłatnych przejazdach komunikacją miejską dla wolontariuszy i kibiców.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności