Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

październik

Będą kwestować po raz 25

30-10-2017

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta Kielce zapraszają do udziału w 25. kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na kieleckich cmentarzach. Tegoroczna kwesta odbywać się będzie od 31 października do 2 listopada na kilku nekropoliach, w osiedlu Białogon, Na Piaskach oraz w kompleksie cmentarzy przy ulicy Ściegiennego,  po raz 25 pojawią się kwestujący ze specjalnie oznaczonymi puszkami, do których chętni będą mogli wrzucać datki z przeznaczeniem na renowację zabytkowych nagrobków.

 

W ubiegłym roku zebrano ponad 54 tysiące złotych, a 70 tysięcy dołożyło miasto. Tak więc zgromadzona kwota pozwoliła na odnowienie kilkunastu cennych architektonicznie obiektów. Do tej pory, dzięki wszystkim kwestom udało się wykonać prace konserwatorskie przy blisko 400 pomnikach. Urząd Miasta od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach, które jest organizatorem tego przedsięwzięcia.

 

Organizatorzy uzyskali zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  na przeprowadzenie zbiórki  [zezwolenie Nr 2017/4471/OR]. Wszelkie informacje na temat podmiotów które uzyskały zgodę na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz ich rozliczenia z zebranych środków można znaleźć na stronie MSWiA w zakładce "Zbiórki Publiczne".

 

Organizatorzy zapraszają chętnych do udziału w tegorocznej zbiórce. Mogą to być osoby pełnoletnie bądź młodzież szkolna z opiekunami. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 500 - 492 - 940. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności