Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

październik

Inauguracje roku akademickiego na Politechnice i UJK

05-10-2017

- Strzec godności akademickiej i dobrego imienia uczelni, sumienie wypełniać obowiązki studenta -  m.in. te słowa znalazły się w ślubowaniu, które złożyli przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów.  Dwie największe kieleckie uczelnie - Politechnika Świętokrzyska oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego zainaugurowały rok akademicki 2017/2018.


Na UJK kształci się w tym roku 12 tysięcy studentów. Naukę na pierwszym roku różnych kierunków uniwersytetu rozpoczęło niemal 4,5 tysiąca żaków wyłonionych podczas rekrutacji z grupy 14 tysięcy kandydatów. W grupie studentów I roku jest na UJK niemal 500 cudzoziemców. Społeczność uczelni obejmuje 19 narodowości.


Dziękując społeczności uczelni za zaangażowanie w pracę na rzecz jej dobrego imienia - rektor Jacek Semaniak podkreślił, że uniwersytet ma ambitne plany zarówno rozwojowe, jak i wizerunkowe.


Na Politechnice Świętokrzyskiej nowy rok akademicki rozpoczęło ponad 7 tysięcy studentów. W tej grupie przeszło 1500 osób do żacy pierwszego roku studiów dziennych i zaocznych. Uczelnia kształci na 5 wydziałach, na 19 kierunkach. Najpopularniejsza jest informatyka, coraz większym zainteresowaniem cieszy się automatyka i robotyka. Politechnika ma na przyszłość duże plany inwestycyjne. To m.in. rozpoczęcie budowy stadionu lekkoatletycznego na terenie miasteczka uczelni oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o cztery specjalności związane z nowymi technologiami. To także plany inwestycyjne. 


Podczas inauguracji roku akademickiego, zarówno na uniwersytecie, jak i na Politechnice minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin mówił o najważniejszych założeniach ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Reforma szkolnictwa wyższego ma wejść w życie w październiku 2018 roku. Nadal trwają konsultacje ze środowiskiem akademickim.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności