Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

październik

Trwają konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

31-10-2017

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

Odbyła się pierwsza dyskusja publiczna dotycząca wprowadzenia w Kielcach zapisów uchwały krajobrazowej. To jeden z zaplanowanych etapów konsultacji społecznych w tej sprawie. Kielce przygotowują się do wprowadzenia uchwały, której celem jest uporządkowanie zagadnień związanych z umieszczaniem nośników reklamowych na budynkach, ogrodzeniach, elementach małej architektury i innych obiektach znajdujących się w przestrzeni miejskiej. Ta uchwała wynika z wprowadzonych we wrześniu 2015 roku przepisów mających za zadanie wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu, zwanych potocznie ustawą krajobrazową. Na jej podstawie rady gmin mogą ale nie muszą określić w formie uchwał, gdzie i jakie reklamy można umieszczać, jakie mają mieć gabaryty i z jakich materiałów mogą być wykonane. W wielu miastach takie uchwały zostały podjęte i przepisy wprowadzone. W Kielcach na razie trwa etap konsultacji, mający na celu zapoznanie z tematem. Ich elementem była dyskusja publiczna, w której udział wzięła bardzo nieliczna grupa kielczan.

 

Przypomnijmy, że miasto będzie pobierać opłaty za reklamy. Jednak te nie mogą przewyższać kwot maksymalnych określonych w ustawie. Dodatkowo przepisy wprowadzają wysokie grzywny za umieszczanie reklam niezgodnych z uchwałą rady gminy. Karę pieniężną będzie nakładał prezydent i zasili ona budżet gminy. Te i inne aspekty można opiniować, a wszelkie uwagi pozwolą na wprowadzenie ewentualnych poprawek do przygotowywanego projektu uchwały. Konsultacje społeczne pozwolą też urzędnikom przygotować taką treść uchwały, która znajdzie pełną akceptację społeczną.

 

Po etapie opiniowania przez stosowane służby nastąpi ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu. W lutym zaplanowano kolejny etap konsultacji społecznych oraz składanie ewentualnych uwag. Na początku kwietnia projekt uchwały trafić ma na sesję i poddany zostanie pod ocenę radnych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi regulacjami prawnymi i zasadami konsultacji społecznych. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej idea.kielce.eu/konsultacje/ 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności