Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

październik

Ma powstać Kielecka Rada Seniorów

17-10-2017

W naszym mieście ma powstać Kielecka Rada Seniorów. Będzie reprezentować mieszkańców tej grupy wiekowej, wspierać różne przedsięwzięcia do niej adresowane. Jej skład ma być piętnastoosowbowy. Będzie powoływana na czteroletnią kadencję, przy czym działalność pierwszej Rady zakończy się wraz z upływem kadencji obecnej Rady Miasta.

 

Kandydat do Kieleckiej Rady Seniorów musi być osobą starszą, zamieszkałą na terenie Kielc, która uzyskała poparcie co najmniej 20 osób starszych. Co ważne - jedna taka osoba może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. Głosy oddane na więcej, niż jedną osobę ubiegającą się o członkostwo w Radzie, nie będą uwzględnione. Ponadto członkami Kieleckiej Rady Seniorów mogą być przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych (z siedzibą na terenie Kielc), wyznaczeni przez te podmioty. Osoby te nie muszą mieć ukończonych 60 lat.

 

Ogłoszony przez prezydenta Kielc nabór kandydatów rozpoczyna się 20 października  i potrwa do 30 listopada 2017 r.  Formularze, które trzeba wypełnić, dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kielce w dziale „Ogłoszenia i przetargi”.

 

Dokumenty  zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Kieleckiej Rady Seniorów” w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie przy ul. Wesołej 51, pok. 404 lub przesłać pocztą  na adres siedziby MOPR-u przy ul. Studziennej 2, 25-544 Kielce. Uwaga - liczy się data wpływu zgłoszenia do Ośrodka.

 

Informacji na temat naboru do Kieleckiej Rady Seniorów udziela p. Dorota Olejarczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tel. 604 635 495 w dni powszednie w godz. 7.30 do 14.30.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571