Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

październik

Radni o komunikacji miejskiej, remoncie dworca i poprawie powietrza w Kielcach

19-10-2017

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

O przyszłości komunikacji miejskiej, zbliżającej się modernizacji dworca PKS oraz programie ograniczenia niskiej emisji rozmawiano na sesji Rady Miasta Kielce. Marian Sosnowski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, poinformował radnych co dalej w sprawie przetargu na wyłonienie przewoźnika, który przez najbliższe 10 lat będzie obsługiwał kielecką komunikację miejską.  Podkreślił, że pomimo opóźnienia w ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, od stycznia 2018 roku pasażerowie nie  odczują różnicy.

 

Od 1 stycznia przyszłego roku dworzec PKS w obecnej lokalizacji ma zostać zamknięty. Jak poinformował dyrektor ZTM budynek jest w złym stanie technicznym, niemal codziennie występują awarie prądu czy wody. W związku z tym, na czas planowanej od dawna modernizacji obiektu, obsługa pasażerów zostanie przeniesiona na dworzec PKP, gdzie jest najlepsza do tego celu infrastruktura, a więc poczekalnia, toalety, punkty handlowo-gastronomiczne, informacja. Nawierzchnia placu Niepodległości, gdzie będzie nowa organizacja ruchu, zostanie poprawiona. Utworzonych zostanie 11 miejsc na krótki postój, zaś pozostałe miejsca parkingowe -  dostępne przy ul. Czarnowskiej oraz na dachu galerii handlowej Hossa.

 

Jak podkreślił dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, Włodzimierz Stępień, przy takiej inwestycji nie da się uniknąć utrudnień dla mieszkańców, przyjezdnych czy działających w tym rejonie przedsiębiorców, ale ważne jest dobro wspólne. Modernizacja dworca PKS będzie trwać ponad rok.

 

Kieleccy radni zaakceptowali aktualizację uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Kielc” (PONE).Jego podstawowym celem jest poprawa jakości powietrza.W dokumencie zawarty jest m.in. zapis o dopłatach do wymiany pieców na bardziej ekologiczne. Miasto realizuje program od 2014 roku. Na 30 października zaplanowane jest podpisanie umowy, pomiędzy gminą Kielce a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem,  dotyczącej podjęcia wspólnych działań w celu poprawy jakości powietrza w mieście.

 

Podczas posiedzenia rajcy podjęli ponadto decyzjęm.in. o przejęciu przez miasto ponad 40 mieszkań zakładowych od Chemaru, znajdujących się przy ulicach: Pocieszki, Nowy Świat oraz Glinianej.

 

Zdecydowali również o przekazaniu 300 tysięcy złotych na promocję miasta poprzez sport. 200 tysięcy złotych mają otrzymać występujący w Plus Lidze siatkarze Dafi Społem Kielce i 100 tysięcy złotych Kielecki Klub Sportowy Karate na organizację Mistrzostw Europy kadetów i młodzieżowców.

 

Przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Zachód - obszar V.4.2: Al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa, ul. Piekoszowska, ul. Starowiejska”.

 

 Porządek obrad,  projekty uchwał 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności