Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

sierpień

Projekt "Pasjonaci Wiedzy"

31-08-2017

Informujemy, że od dnia 01.09.2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież”. Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat, kształcącej się w liceach i technikach na terenie miasta Kielce, w szczególności uczniów zdolnych, laureatów, finalistów ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych - uczniów szczególnie uzdolnieni i zainteresowani określonym przedmiotem. 

 

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 25.09.2017 r. do Instytutu Filologii Obcej, ul. Świętokrzyskiej 21 D, 25-406 Kielce: sekretariat (pokój 125) mgr Agata Rusin lub dr Donata Wójcik  pokój 228.

 

Dodatkowo wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe można dostarczyć do sekretariatu szkoły do której uczęszcza osoba zainteresowana wzięciem udziału w projekcie.

 

Dokumenty do pobrania:

 

·         Regulamin Projektu (pobierz)

·        Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
 

Dział Funduszy Europejskich, pokój nr 14, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Agnieszka Ciszek - 41 349-72-85; 

 

Instytut Filologii Obcej, ul. Świętokrzyskiej 21 D, 25-406 Kielce.

Agata Rusin: 41 349-68-01, pokój 125; agata.rurarz

Donata Wójcik: 504 559 996, pokój 228; 

 

Projekt pn.: „PASJONACI WIEDZY- moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” nr POWR.03.01.00-00-C069/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w partnerstwie z Gminą Kielce.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności