Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

sierpień

Projekt "Uniwersytet Młodych"

31-08-2017

Informujemy, że od dnia 01.09.2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu "UNIWERSYTET MŁODYCH - innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych". Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 15-17 lat, kształcącej się w liceach i technikach na terenie miasta Kielce, w szczególności uczniów zdolnych, laureatów, finalistów ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych – uczniów szczególnie uzdolnieni i zainteresowani określonym przedmiotem. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu dostępne są w Regulaminie projektu.

 

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 25.09.2017 r. do Instytutu Fizyki, ul. Świętokrzyskiej 15, 25-406 Kielce, pokój 206 mgr Karol Szary lub dr Małgorzata Wysocka-Kunisz, pokój 150.

 

Dokumenty zgłoszeniowe można zostawić także w sekretariacie szkoły do której kandydat do projektu uczęszcza.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
 

Dział Funduszy Europejskich, pokój nr 12, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Specjalista ds. rozliczeń:

Małgorzata Warwas - 41 349-72-34; 

 

Biuro projektu: Instytut Fizyki, ul. Świętokrzyska15, 25-406 Kielce
 

Kierownik projektu: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz: 41 349-64-81;  ; pokój 150.

Specjalista ds. dokumentacji: Karol Szary: 41 349-64-75; , pokój 206

 

Projekt – projekt pn.: „UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych” realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w partnerstwie z Gminą Kielce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Więcej informacji o projekcie:

http://www.ujk.edu.pl/uniwersytet_mlodych.html

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności