Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

styczeń

Komisje Rady Miasta Kielce

24-01-2017

Komisje Rady Miasta Kielce obradują dziś w ratuszu.

 

O godz. 8.00 zebrała się Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.

 

O godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W programie znajdą się: 1. Środki unijne - Perspektywa 2014-2020 a miasto Kielce. 2. Rozpatrywanie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 3. Przyjęcie sprawozdania z działania Komisji za rok 2016.

 

O godz. 13.30 zbierze się Komisja Finansów Publicznych. W programie obrad znalazły się:  1. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za IV kwartał 2016 r. oraz za cały 2016 rok. 2. Polityka czynszowa wynikająca z Wieloletnego Programu Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi Miasta Kielce, w tym: wysokość stawki bazowej w odniesieniu do stawek czynszu występujących w mieście oraz program pomocy osobom zagrożonym eksmisją na terenie Miasta Kielce. 3. Prezentacja układu wykonawczego budżetu Miasta Kielce. 4. Prezentacja Harmonogramu realizacji budżetu Miasta Kielce w podziale na poszczególne miesiące roku budżetowego.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności