Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

styczeń

Otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy

30-01-2017

W Kielcach powstało kolejne miejsce, które  jest przystanią dla osób niepełnosprawnych czy samotnych, a w przyszłości ma poszerzyć działalność o kolejne, niezwykle potrzebne funkcje. W budynku po dawnej Akademii Świętokrzyskiej, który prezydent Kielc użyczył w 2012 roku Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie, działalność rozpoczął Środowiskowy Dom Samopomocy typu C. Dedykowany jest m.in. osobom wykazującym przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, cierpiących na chorobę Alzhimera.


Dzienny dom pobytu przy ulicy Mielczarskiego 45 może przyjąć 40 osób. Zajęcia prowadzone są tutaj nieodpłatnie, w godzinach od 8.00 do 16.00, a uczestnicy mogą liczyć na różnego rodzaju rehabilitację i terapię, pracę ze specjalistami, jak psycholog czy logopeda. Można też skorzystać z posiłku, ten jest płatny, ale chętni mogą starać się o dofinansowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Są już pierwsi beneficjenci oferty Środowiskowego Domu Samopomocy. Nabór prowadzony będzie do 17 marca bieżącego roku.


Utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na tę placówkę Miasto Kielce otrzymało niemal 800 tys. zł z  budżetu państwa, dostało ponadto dotację w kwocie ponad 50 tys. zł  na uruchomienie nowych miejsc.


Na razie zagospodarowany jest parter budynku, ale plany, co do przeznaczenia obiektu są bardzo ambitne. Na wyższych kondygnacjach rozpoczął się remont. Te pomieszczenia mają być przeznaczone na mieszkania chronione oraz Zakład Aktywności Zawodowej.


W województwie świętokrzyskim jest 38 Środowiskowych Domów Samopomocy,  z tego w Kielcach - osiem. W 2016 roku w regionie uruchomiono 3 nowe placówki tego typu.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571