Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

styczeń

Kwalifikacja wojskowa 2017, ważne informacje

31-01-2017

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej UM Kielce informuje, że zgodnie z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 159/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku na terenie województwa świętokrzyskiego od dnia 1 lutego do dnia 21 marca 2017 r.  na terenie miasta Kielce przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

 

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kielcach badająca osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Kielce będzie miała siedzibę w dawnym budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Leśnej 16.

 

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej obejmuje mężczyzn urodzonych w 1998 roku i starszych, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

 

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać  ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) oraz aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

 

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana  do zawiadomienia o tym fakcie telefonicznie pod numerem telefonu – 41 36 76 582 lub 41 36 76 599.  Powinna tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności