Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

styczeń

Otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy

31-01-2017

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

W Kielcach powstało kolejne miejsce, które jest przystanią dla osób niepełnosprawnych czy samotnych, a w przyszłości ma poszerzyć działalność o kolejne, niezwykle potrzebne funkcje. - Chodzi o to, że ludzie niepełnosprawni potrzebują czuć się potrzebni w społeczeństwie. Czują się wtedy dowartościowani - mówi prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

 

W budynku po dawnej Akademii Świętokrzyskiej, który prezydent Kielc użyczył w 2012 roku Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie, działalność rozpoczął Środowiskowy Dom Samopomocy typu C. - Jest dedykowany  m.in. osobom straszym i po kryzysach neurologicznych - mówi ks. Andrzej Drapała - prezes Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie.


Dzienny dom pobytu przy ulicy Mielczarskiego 45 może przyjąć 40 osób. Zajęcia prowadzone są tutaj nieodpłatnie, w godzinach od 8.00 do 16.00, a uczestnicy mogą liczyć na różnego rodzaju rehabilitację i terapię, pracę ze specjalistami, jak psycholog czy logopeda. Można też skorzystać z posiłku, ten jest płatny, ale chętni mogą starać się o dofinansowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Są już pierwsi beneficjenci oferty Środowiskowego Domu Samopomocy. Nabór prowadzony będzie do 17 marca bieżącego roku.


Utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na tę placówkę Miasto Kielce otrzymało niemal 800 tys. zł z  budżetu państwa, dostało ponadto dotację w kwocie ponad 50 tys. zł  na uruchomienie nowych miejsc.


Na razie zagospodarowany jest parter budynku, ale plany, co do przeznaczenia obiektu są bardzo ambitne. Na wyższych kondygnacjach rozpoczął się remont. Te pomieszczenia mają być przeznaczone na mieszkania chronione oraz Zakład Aktywności Zawodowej.


W województwie świętokrzyskim jest 38 Środowiskowych Domów Samopomocy,  z tego w Kielcach - osiem. W 2016 roku w regionie uruchomiono 3 nowe placówki tego typu.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności