Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

styczeń

Miasto sięga po pieniądze z Unii

05-01-2017

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Kielce kontynuują prace, które prowadzono już w poprzedniej perspektywie finansowej, a dzięki którym znacznie poprawiła się infrastruktura drogowa oraz jakość komunikacji miejskiej.


W październiku oraz grudniu 2016 roku pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ratusza złożyli do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji, które mają się rozpocząć w tym roku. Pierwszy z nich dotyczy „Rozwoju infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”. Składa sie z czterech zadań i szacowany jest na ponad 100 mln zł, z czego 85% kosztów kwalifikowanych - to kwota dofinansowania. Zakres prac obejmuje m.in. zakup 25 autobusów hybrydowych, 30 sztuk elektronicznych tablic informacyjnych, wybudowanie ponad 3 km buspasów oraz 1,5 km ścieżek rowerowych. Rozbudowane zostną ulice: Wapiennikowa wraz ze skrzyżowaniami z ul. Ściegiennego i Husarską oraz ks. J. Popiełuszki i rtm. W. Pileckiego, a także ul. Cmentarna wraz z przebudową parkingu.


Drugi z projektów po nazwą - „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, szacowany jest  na niemal 200 mln zł, z czego 145 mln to kwota dofinansowania. Składa się aż z 9 zadań. Jednym z nich jest budowa nowoczesnego Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów.  Chodzi o przebudowę, rozbudowę i modernizację istniejącego zespołu dworca ąutobusowego przy ul. Czarnowskiej. W ramach projektu zaplanowano ponadto: wdrożenie inteligentnego systemu transportowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury, zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej, wewnętrznych tablic „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii, a również doposażenie pojazdów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych. W planach jest także budowa dróg. To między innymi: przedłużenie ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania Zagnańskiej z Witosa, budowa drogi na osiedlu Dąbrowa II,  na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej, budowa kolejnej pętli przy Zagnańskiej wraz z rozbudową tej ulicy od Witosa do granicy miasta. Projekt zakłada ponadto poprawę dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i Żniwnej, a także skrzyżowania al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z al. Solidarności.


Realizacja pierwszego z projektów planowana jest na okres luty 2017 - sierpień 2019, zaś drugiego - październik tego roku do listopada 2020. 


Budżet inwestycyjny w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi w Kielcach w 2017 roku 1.381 zł.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności