Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

styczeń

Kielce wysoko w rankingu „Wspólnoty”

05-01-2017

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

Kielce zajęły czwarte miejsce w rankingu prestiżowego pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota". Są jednym z bardziej przyjaznych miast wojewódzkich pod względem podatkowym. Stolicę regionu wyprzedzają Zielona Góra, Opole i Gorzów Wielkopolski. Na ostatnim miejscu rankingu jest Warszawa.


W budżecie Kielc podatki lokalne stanowią 32 % dochodów własnych. Największy, bo 18% udział, stanowi podatek od nieruchomości. Polityka podatkowa miasta ukształtowana została w ostatnich latach poprzez stopniowe podwyższanie stawek tegoż podatku, które są jednak niższe od ogłaszanych przez Ministra Finansów średnio o 10 %, przy jednoczesnym wprowadzeniu preferencyjnych stawek w wybranych branżach, które są niższe o 50 % od stawek podstawowych.


Dla małych przedsiębiorców wprowadzono niższe stawki od gruntów i budynków, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na powierzchni do 300 m2 włącznie, w zakresie produkcji wyrobów cukierniczych, piekarniczych, naprawy obuwia oraz naprawy zegarków. Działanie to ma być zachętą do podejmowania działalności gospodarczej, a przede wszystkim wspierać już istniejące regionalne firmy tej branży.


Kolejną pozycją było wprowadzenie stawki preferencyjnej od gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym służących uprawianiu sportów zimowych położonych przy stokach narciarskich, w celu rozbudowy terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.


Wspierając placówki szpitalne, preferencyjną stawką objęto także grunty o powierzchni powyżej 10 000 m2 oraz budynki o powierzchni przekraczającej 2 700 m2 związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Jak zapewnia Skarbnik Miasta, w 2017 roku w Kielcach nie planowane są żadne podwyżki podatków.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności