Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

styczeń

Piłsudski - ten mniej znany

20-01-2017

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Bardzo ciekawą propozycją inauguruje wystawienniczą ofertę na ten rok Muzeum Historii Kielc. Bohaterem przygotowywanej właśnie ekspozycji jest Piłsudski, ale nie Józef, a Bronisław - jego o rok starszy brat, całkiem inna osobowość. Eksponaty kielecka placówka wypożyczyła od Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.


Wystawa nosi tytuł “Bronisław Piłsudski. Niezwykły brat Marszałka” i poprowadzi zwiedzającego przez kolejne etapy jego fascynującej biografii. Bronisław był etnografem, zajmował się ludami i kulturami Dalekiego Wschodu, głównie ludem Ajnów, który obserwował na Sachalinie, a później na wyspie Hokkaido.


Urodził się w 1866 roku na Liwie, studiował w Petersburgu, gdzie uwikłał się w konflikt z prawem - planowany wówczas zamach na cara rosyjskiego, Aleksandra III, za co najpierw skazano go na karę śmierci, a ostatecznie zesłano na Sachalin, na 15 lat katorgi. Kiedy karę zmniejszono do 10 lat, zyskał status skazańca - osiedleńca. Z Sachalinu wyjechał do Japonii, gdzie do dziś żyją jego potomkowie. Stąd w 1906 roku powrócił do Europy. W Paryżu znów uwikłał się w sprawy polityczne. Zmarł, najprawdopodobniej śmiercią samobójczą w 1918 roku, nie doczekawszy niepodległości Polski. Po Bronisławie pozostała spuścizna naukowa, badana na całym świecie do tej pory.


Ekspozycję uzupełnia wystawa -“Józef Piłsudski. Brat Bronisława”, członków Kieleckiego Klubu Kolekcjonerów, Jerzego Osieckiego i Stanisława Wyrzyckiego. Zaprezentują część swoich zbiorów poświęconych marszałkowi Piłsudskiemu, którym interesują się od lat. Znajdziemy tu liczne pamiątki po marszałku, jak oryginalne zdjęcie z 1914 roku, fotografie uczestników pierwszego zjazdu Strzelców I Kompanii Kadrowej czy obraz przedstawiający wejście Kadrówki do Kielc. Jest także wiele medali oraz szable. Są bardzo  ciekawe wydawnictwa, w tym te autorstwa Stanisława Wyrzyckiego i Jerzego Osieckiego, wiele kart z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego oraz inne eksponaty. Jednym z nich jest dokument potwierdzający wręczenie w 1916 roku odznaki honorowej I Brygady Legionów Polskich, „Za wierną Polskę”, ustanowionej rozkazem Józefa Piłsudskiego z  sierpnia 1916 roku. Kolejne oryginalne podpisy marszałka widnieją na certyfikatach przyznania Krzyży Legionowych dla majora Władysława Dziadosza, późniejszego wojewody kieleckiego oraz Włodzimierza Gierowskiego, w przyszłości wielkiego regionalisty.


Wystawy “Bronisław Piłsudski. Niezwykły brat Marszałka” oraz “Józef Piłsudski. Brat Bronisława” będzie można oglądać w Muzeum Historii Kielc od 1 lutego do 21 maja.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności