Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

wrzesień

Goście z Ukrainy

25-09-2017

W Kielcach przebywa 3-osobowa delegacja Municypalnej Policji z Winnicy na czele z komendantem Wasylem Gajowik. Wizyta realizowana jest w ramach wymiany doświadczeń pomiędzy miastami partnerskimi i dotyczy szerokiego spektrum zagadnień dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej w Polsce na przykładzie Miasta Kielce. Wśród zaplanowanych tematów znalazły się m.in.: podstawy prawne działalności Straży Miejskiej w Polsce, struktura organizacyjna Straży Miejskiej w Kielcach oraz jej współpraca z innymi służbami mundurowymi oraz system penaltyzacji ujawnianych wykroczeń, a także statystyki w podziale na kategorie przestępstw i wykroczeń. Ponadto delegacja Municypalnej Policji z Winnicy weźmie udział w charakterze gości w finale XIV edycji Świętokrzyskich zawodów „Patrol Roku Straży Gminnej (Miejskiej) 2017”. Współpraca partnerska Kielc i Winnicy trwa od blisko 60 lat. Okres szczególnie intensywnej kooperacji przypada na ostatnie 15-lecie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w nagrodach i odznaczeniach indywidualnych przyznanych przedstawicielom władz obu samorządów za wzorowe rozwijanie kontaktów Polski i Ukrainy.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności