Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

wrzesień

Projekt "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie"

04-09-2017

Umowę dotyczącą projektu pn.: „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie” podpisali dziś w Urzędzie Marszałkowskim prezydent Kielc Wojciech Lubawski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Projekt realizowany przez Gminę Kielce, dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.  Skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (Gminy Kielce oraz Miasta i Gminy Chęciny, Miasta i Gminy Chmielnik, Miasta i Gminy Daleszyce, Gminy Górno, Gminy Masłów, Gminy  Miedziana Góra, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Piekoszów, Gminy Sitkówka-Nowiny, Gminy Strawczyn i Gminy Zagnańsk). W ramach tego przedsięwzięcia wygenerowane zostały dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 31 (ul. Krzemionkowa 1) i w Szkole Podstawowej nr 34 (ul. Naruszewicza 16). W Szkole Podstawowej nr 31 utworzone zostały 4 oddziały po 20 dzieci,  w Szkole Podstawowej nr 34  - 4 oddziały po 25 dzieci. Łącznie wygenerowano 180 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego. W nowych oddziałach przedszkolnych oprócz zajęć z podstawy programowej będą prowadzone dodatkowe zajęcia logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych, pomoce dydaktyczne, zabawki, a także zostanie wybudowany nowy plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 31. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2017 roku do 31.08.2018 roku. Projekt opiewa na kwotę: 1.830.999,11 zł.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym