Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

listopad

Historia, której nie znajdziemy w podręcznikach - nowa ekspozycja w OMPiO

22-11-2018

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Wystawę dedykowaną bohaterom podziemia niepodległościowego Kielc z czasów okupacji niemieckiej i żołnierzy niezłomnych, którzy zginęli lub poszli stąd na śmierć, będzie można oglądać w piwnicach i karcerach dawnego więzienia kieleckiego. To najnowsza stała ekspozycja  Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Realizacja tego zadania miała wymiar multidyscyplinarny i obejmowała różne działania, m.in.  przekształcenie i aranżację przestrzeni piwnic oraz karcerów, ale też prace badawczo-dokumentacyjne, wydawnicze i edukacyjne.


Wystawa upamiętniająca bohaterów podziemia niepodległościowego w dawnym więzieniu kieleckim to dla młodego pokolenia nauka o lokalnej historii, której często nie można nauczyć się lub wyczytać  z podręczników szkolnych.


Zmiana ekspozycji na Wzgórzu Zamkowym, które jest jednostką budżetową Gminy Kielce, była możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 99 900 zł z programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad  130 tys. złotych.

 

Uroczystość otwarcia wystawy z oprowadzaniem dyrektorskim odbędzie się w piątek 23 listopada o godz. 12.00 w Ośrodku Myśli Patriotycznej  i Obywatelskiej w Kielcach przy ul. Zamkowej 3.

 

 


 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności