Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

listopad

Odpady budowlane bez tajemnic - ruszyła kampania „Postępuj świadomie z odpadami w Kielcach”

29-11-2018

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

Jak zachować się widząc pożar odpadów? Jak unikać skażenia środowiska materiałami pobudowlanymi? Jak bezpiecznie pozbyć się odpadów wielkogabarytowych? Kto może zapłacić nawet 1 mln zł kary za niewłaściwe postępowanie ze śmieciami? Rusza kampania „Postępuj świadomie z odpadami w Kielcach”, której zadaniem jest odpowiedź na te i wiele innych pytań. Organizatorami programu są: UM Kielce, ENERIS Surowce, a partnerami Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowa Straż Pożarna.


W ciągu ostatniego roku znacznie wzrosła liczba pożarów pojemników na odpady. Do połowy listopada w Kielcach odnotowano ich już 167, ponadto 11 pożarów dzikich wysypisk oraz 2 składowisk śmieci i odpadów. I dlatego organizatorzy kampanii „Postępuj świadomie z odpadami w Kielcach” chcą edukować mieszkańców w zakresie właściwego postępowania z odpadami powstałymi w czasie budowy czy remontu. Chodzi o tapety, okleiny, kartony, tynki, folię, styropian, gruz betonowy czy cegły. Każdy mieszkaniec może zdecydować, czy posegregowane odpady pobudowlane samodzielnie przywiezie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK-u,  czy też zamówi w firmie specjalistycznej usługę odbioru. Aby przygotować do wywozu odpady pobudowlane  najlepiej zamówić kontener lub tak zwanego big-baga.

 

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to obowiązkiem każdego z nich, niezależnie od tego, czy jest to zakład przemysłowy, warsztat samochodowy, salon fryzjerski czy firma budowlana, jest posiadanie wpisu do Bazy Danych o Odpadach prowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Konsekwencjami administracyjnymi nieposiadania wymaganych dokumentów lub nieprawidłowego gospodarowania odpadami mogą być: decyzja o wstrzymaniu działalności, kary od 10 tys. do nawet 1 mln złotych, a także cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności. Wiąże się to w konsekwencji z zakończeniem działalności gospodarczej i nakazem usunięcia odpadów.

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności