Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

listopad

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta

30-11-2018

Zobacz w Internetowej Telewzji Kielce

 

Nowa Rada Miasta zebrała się na drugiej sesji tej kadencji, zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Nim radni przeszli do realizacji zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach wręczył Maciejowi Burszteinowi, nowo wybranemu radnemu, zaświadczenie o wyborze.
Jednym z głównych punktów obrad było głosowanie nad uchwałą zmieniającą tryb prac nad projektem uchwały budżetowej dla Miasta Kielce na 2019 rok i wydłużający do 10 grudnia termin zgłaszania przez Komisje uwag do tego dokumentu.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę ustalającą wysokość wynagrodzenie Prezydenta Miasta, które będzie niższe niż jego poprzednika. Wprowadzono też zmiany w składach Komisji stałych i tak: Maciej Bursztein rozpocznie pracę w Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Miasta, Karol Wilczyński zrezygnował z członkowstwa w Komisji Edukacji Kultury, by wejść w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a Marcin Chłodnicki przeszedł z Komisji Rewizyjnej do Komisji Finansów Publicznych.

 

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w statucie Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia wynikające z dostosowania tego dokumentu do zmienionych przepisów prawa, dotyczących m.in. wydłużenia kadencji samorządów.
Podobnym wynikiem zakończyło się głosowanie nad przedstawionym do akceptacji przez radę „Programem współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na przyszły rok”.
Krótka dyskusja poprzedziła głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniego „Programu ochrony środowiska dla Miasta Kielce na lata 2018 – 2022 z perspektywą do 2026 roku”. To bardzo obszerny dokument, zawierający ponad 500 stron i korespondujący z innymi opracowaniami, analizującymi na przykład oddziaływanie na środowisko.

 

Joanna Winiarska, wiceprzewodnicząca Rady 23 głosami za przy 1 wstrzymującym się została reprezentantem Kielc w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności