Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

luty

Dodatkowe środki na SP nr 28 i Leśną

21-02-2018

Zobacz w  Internetowej Telewizj Kielce

 

Uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2045 jednogłośnie podjęli rajcy podczas zwołanej na wniosek prezydenta Kielc nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Chodziło o przesunięcie pieniędzy na realizację trzech inwestycji z uwagi na to, że złożone w przetargu oferty okazały się droższe niż pierwotnie zakładano w budżecie.

 

Decyzją radnych 400 000 zł przekazanych zostanie dodatkowo na  termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Szymanowskiego. W tym postępowaniu złożono sześć ofert, zróżnicowanych cenowo - od przeszło 4,174 mln zł do niemal 6,176 mln zł. Pół miliona złotych przekazano na pierwszy etap modernizacji i przebudowy budynku przy ulicy Leśnej 16, który jest przeznaczony na potrzeby archiwów Urzędu Miasta. Na ten przetarg wpłynęły dwie oferty opiewające na 2,360 mln oraz 3,095 mln zł.

 

Miasto chce, aby zewnętrzne prace przy budynku Szkoły Podstawowej nr 28 zostały rozpoczęte najszybciej, jak się da. Prace wewnątrz placówki będą mogły być prowadzone od czerwca do końca wakacji. Ich zakres jest bardzo duży.

 

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta decyzją radnych przeznaczono ponadto 200 000 zł na nowe zadanie, przewidziane do realizacji w 2018 r. W związku z planowaną rozbudową ul. Piekoszowskiej przez Miejski Zarząd Dróg miasto chce przy okazji  wybudować tam też wodociąg, który obecnie jest w bardzo złym stanie.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności