Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

luty

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

21-02-2018

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej UM Kielce informuje, że zgodnie z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 144/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego  do dnia 21 marca 2018 r.  na terenie miasta Kielce przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa.

 

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kielcach badająca osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Kielce ma siedzibę w dawnym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 53 w Kielcach.

 

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej obejmuje mężczyzn urodzonych w 1999 roku i starszych, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

 

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać  ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną, (jeżeli taką posiadają) oraz aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

 

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana  do zawiadomienia o tym fakcie telefonicznie - 41 36 76 582 lub 41 36 76 599.  Powinna tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności