Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

luty

Pierwsze posiedzenie Kieleckiej Rady Seniorów

20-02-2018

Pierwsze posiedzenie Kieleckiej Rady Seniorów odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, przy ul. Kościuszki 25.

 

W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce. Rada powoływana jest na okres czteroletniej kadencji, przy czym kadencja pierwszej Rady kończy się wraz z upływem kadencji obecnej Rady Miasta Kielce. W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków.

 

Funkcje konsultacyjne oznaczają możliwość opiniowania lokalnych strategii, programów rozwoju, projektów uchwał, podejmowanych przedsięwzięć czy inwestycji. Szczególne znaczenie mają tu te, które wpłyną na jakość życia osób starszych teraz lub w dalszej przyszłości takie jak np. samorządowe programy polityki senioralnej, projekty tzw. Karty seniora, dające zniżki w punktach usługowych, projekty tworzenia domów opieki czy rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku.

 

Funkcje doradcze dają Miejskiej Radzie Seniorów możliwość zgłaszania uwag i sugestii do działań gminy Kielce, co jeśli zostaną one uznane za zasadne, może oznaczać wprowadzenie ich w życie.

 

Funkcje inicjatywne Rady. W ich ramach Rada może zgłaszać własne pomysły na działania dla osób starszych.

 

Rada Miasta Kielce podjęła Uchwałę Nr XLII/873/2017 w sprawie powołania Rady Seniorów i nadania jej statutu na sesji w dn. 18.05.2017. W dniu 1 czerwca 2017 r. Rada Miasta Kielce wprowadziła Uchwałę Nr XLIII/899/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Głosowanie członków do Miejskiej rady Seniorów odbyło się 22 stycznia 2018 r.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności