Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

luty

Na kwalifikację wojskową marsz

27-02-2018

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

W Kielcach trwa kwalifikacja wojskowa. Pomimo tego, że  obowiązkowy pobór do wojska zakończył się w 2008 roku, każdy, kto jest w wieku poborowym musi stawić się na komisji lekarskiej. Nie oznacza to jednak, że ma odbyć służbę wojskową. Taka wizyta wiąże się z badaniem lekarskim, przydziałem kategorii i wyrobieniem  książeczki wojskowej. Kłopot w tym, że wiele osób nie odpowiada na nadesłane wezwania. Unikający kwalifikacji mogą mieć problemy.


Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej obejmuje obecnie mężczyzn urodzonych w 1999 roku i starszych, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się. Ponadto mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej. W Kielcach w tym roku wezwania wysłano do niemal 1000 młodych mężczyzn. Ci, którzy nie zwlekali z przyjściem, już wiedzą, że kwalifikacja przebiega szybko, sprawnie, a przy okazji może być inspiracją wyboru dalszej drogi  życiowej.


Przed komisją lekarską mogą stanąć też panie, które zgłosiły się wcześniej do Wojskowej Komisji Uzupełnień i zadeklarowały, że chcą swoje losy związać z wojskiem oraz  te, które pobierają lub niedawno skończyły naukę na kierunkach przydatnych do służby wojskowej.

 

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kielcach badająca osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie naszego miasta ma siedzibę w dawnym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 53. Jeżeli wezwana osoba z ważnych przyczyn nie może się stawić w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana  do zawiadomienia o tym fakcie telefonicznie. Powinna tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie.. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin. (Urząd Miasta Kielce - Biuro Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych tel. nr 41 36 76 582 lub 41 36 76 599).

 

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać  ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną, (jeżeli taką posiadają) oraz aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

 

Kwalifikacja wojskowa na terenie Kielc przeprowadzana będzie do 21 marca br. 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności