Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

luty

Kielecka Rada Seniorów zainaugurowała działalność

27-02-2018

W sali konferencyjnej przy Rejonie Opiekuńczym „Śródmieście” odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność powołanej uchwałą Rady Miasta Kieleckiej Rady Seniorów. W spotkaniu oprócz liczącej 15 osób Rady wzięli udział m.in. przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Rady Miasta. To właśnie MOPR - owi przypadła rola organizacyjnego wsparcia powstającego w naszym mieście seniorskiego gremium.    

 

Choć Kielecka Rada Seniorów w założeniu jest głownie organem konsultacyjno – doradczym, to jej członkowie mogą też inicjować pewne przedsięwzięcia w zakresie miejskiej polityki senioralnej. To zdaniem Witolda Borowca pozwoli radnym na czerpanie wiedzy o potrzebach tej grupy mieszkańców. Niewątpliwym atutem jest też fakt, że w jej składzie znalazły się osoby mające doświadczenie w działalności społecznej.
Pierwsze spotkanie Kieleckiej Rady Seniorów służyło ukonstytuowaniu się władz. W wyniku przeprowadzonych głosowań sekretarzem została Janina Łucak, wiceprzewodniczącym Elżbieta Iwan a przewodniczącym Andrzej Ordysiński. Pytany o priorytety w działalności Rady wskazał na rekreację i ruch oraz szeroko pojętą profilaktykę.

 

Przypomnijmy, Rada powoływana jest na okres czteroletniej kadencji, przy czym kadencja pierwszej Rady kończy się wraz z upływem kadencji obecnej Rady Miasta.  
Zgodnie z przyjętym przez Radę Seniorów harmonogramem działań posiedzenia robocze odbywać się będą cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu. Pierwsze z nich odbędzie się już za kilka dni.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności