Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

luty

Konferencja "City Changers" w Wiedniu z udziałem przedstawicieli Kielc

28-02-2018

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski,  na zaproszenie burmistrza Wiednia Michaela Häupla, bierze udział w dwudniowej konferencji URBAN FUTURE. Jest to  największe w Europie spotkanie dedykowane kwestii zrównoważonego rozwoju miast. Bierze w nim udział 3000 działaczy „CityChangers” z ponad 400 miast 50 krajów. Wśród nich jest obecnych 100 burmistrzów i wiceburmistrzów, którzy zostali zaproszeni m.in. do udziału w „Warsztatach dla liderów miast”.

 

Wydarzenie w Wiedniu to wyjątkowa platforma służąca nawiązaniu relacji międzynarodowych oraz wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Konferencja, zgodnie z deklaracjami organizatorów, charakteryzuje się również wyjątkową obsługą medialną oraz licznym udziałem dziennikarzy.

 

Przypominamy, że Kielce to pierwsze polskie miasto, które poddało się wnikliwemu badaniu i uzyskało najwyższy PLATYNOWY CERTYFIKAT zgodności z normą ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia” przyznawany przez World Council on City Data z siedzibą w Toronto (Gdyni nie udało się przygotować danych obowiązkowych i uzyskała certyfikację na poziomie aspirującym).  Kielce poddane zostały bardzo szczegółowemu badaniu 100 najważniejszych wskaźników decydujących o jakości życia w mieście, poziomie jego rozwoju, zaawansowaniu wdrażanych rozwiązań oraz codziennego funkcjonowania mieszkańców. Zbadano między innymi stan szkolnictwa, komunikacji miejskiej, wody, zatrudnienia czy zanieczyszczenia powietrza. W dokładnie ten sam sposób, używając identycznych narzędzi i zestawów pytań oraz kierując się taką samą metodyką oceny, przebadanych zostało jak dotąd 51 miast na świecie, w tym Toronto, Londyn czy Amsterdam.

 

Jak mówi Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski – „Wdrożenie normy ISO37120  ma posłużyć  bardziej efektywnemu zarządzaniu miastem poprzez m.in. dostarczanie usług miejskich wyższej jakości i wspieranie świadomego podejmowania decyzji opartego na danych i zweryfikowanych informacjach. Dzięki wdrożeniu normy dowiedzieliśmy się, jakie są silne strony miasta, ale przede wszystkim identyfikujemy obszary, nad którymi musimy pracować”.

Informacje o certyfikacji miasta Kielce w zakresie ISO37120, Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030+ oraz projektów smart city realizowanych w mieście znajdują się na stronie www.idea.kielce.eu

Pełna lista  51 miast na świecie, które uzyskały certyfikat ISO37120 wystawiony przez World Council on City Data znajduje się na stronie internetowej: http://www.dataforcities.org/global-cities-registry.

 

Zachęcamy też do lektury artykułu na portalu: www.miasto2077.pl: Gdynia i Kielce na tle Europy: bardziej bezpieczne, nie mniej nowoczesne, ale mogłyby być bardziej zielone

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności