Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

luty

Od marca śmieci po nowemu

28-02-2018

Od 1 marca w Kielcach wprowadzony zostanie system segregowania odpadów na 5 frakcji. Do tej pory do pojemnika lub worka zielonego wrzucaliśmy szkło, do żółtego metale i  tworzywa sztuczne, do brązowego - odpady ulegające biodegradacji, zaś do czarnego - odpady zmieszane. Teraz mieszkańcy segregować będą również papier, który ma trafiać do pojemników, bądź worków niebieskich.


Zmiany w systemie segregowania odpadów na 5 frakcji nie powodują zmian cen za odbiór odpadów - 9 zł 50 gr miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 12 zł za niesegregowane. Mieszkańcy nie będą musieli też składać nowych deklaracji. Do tego zobowiązani są do 1 marca jedynie właściciele firm, któryz zadeklaorowali selektywna zbiórkę odpadów. 


Informacje: Wydział Usług Komunalnych i Zarzadzania Środowiskiem UM Kielce
ul. Strycharska 6
tel. interwencyjny ds. związanych ze składaniem deklaracji oraz odbiorem odpadów:
41 36 76 664, 41 36 76 658, ponadto numery 41 36 76 609, -655, -656

 

Pod linkiem www.grupa-eneris.pl/kielce znajdują się aktualizowane na bieżąco odpowiedzi na najczęstsze pytania mieszkańców.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności