Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

luty

Program wspierania przedsiębiorczości

28-02-2018

Dziś odbywa się kolejne, trzecie posiedzenie Rady Programowej w ramach prac nad „Programem wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce”. Rada programowa to ciało doradcze i konsultacyjne, które zostało powołane w połowie ubiegłego roku. Jej zadaniem jest wskazywanie kluczowych kierunków rozwoju miasta i opiniowanie powstającego dokumentu. Jednakże do rozmowy w tej ważnej dla wszystkich kielczan kwestii zapraszamy każdego zainteresowanego - wystarczy skontaktować się z Centrum Obsługi inwestora Urzędu Miasta Kielce (www.invest.kielce.pl). Pracownicy COI są do dyspozycji każdego, kto chciałby włączyć się w dyskusję.  

 

Podczas dzisiejszego spotkania uczestnicy wezmą udział w rozmowach i warsztatach, podczas których omówione będą priorytetowe obszary wsparcia dla lokalnej gospodarki. Przedstawiony zostanie także dotychczasowy przebieg prac i plany na najbliższe miesiące. Prace nad programem zbliżają się już bowiem do finiszu. Zebrane są wyniki z analizy danych zastanych i konsultacji społecznych (badań ankietowych i fokusowych). Trwają prace nad wskazaniem priorytetów i działań do zrealizowania w naszym mieście, których celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Kielc. Na 26 kwietnia zaplanowano konferencję podsumowującą - podczas niej zostanie oficjalnie zaprezentowany Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności