Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

marzec

Światowy Dzień Wody

21-03-2018

„Przyroda dla wody” to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody, ustanowionego przez ONZ. Z tej okazji Wodociągi Kieleckie zapraszają na happening na deptaku, na mostku nad Silnicą.

 

Z okazji Światowego Dnia Wody spotykamy się dziś na mostku nad Silnicą na kieleckim deptaku. W godz. 9.30 - 12.00 Wodociągi Kieleckie organizują tam happening ekologiczny. Organizatorzy postawią namiot z materiałami informacyjnymi o dobrej zdrowej kieleckiej wodzie i o tym, jak o nią dbać, przygotujemy niespodzianki dla dzieci i inne atrakcje. A dzień później Wodociągi Kieleckie przygotowują specjalny program związany z tematyką Światowego Dnia Wody dla młodych widzów Teatru Lalki i Aktora w Kielcach.

 

Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. W tym roku odbywa się pod hasłem „Przyroda dla wody”, bo od tego, jak zadbamy o całą przyrodę, będzie zależeć, czy ludzkość będzie miała wystarczający dostęp do świeżej zdrowy do picia i dla rolnictwa.

 

Obecnie uszkodzone ekosystemy wpływają na zbyt małą ilość i złą jakość wody dostępnej do spożycia przez ludzi. Już 2,1 miliarda ludzi nie ma dostępu w swoich domach do bezpiecznej wody pitnej, co wpływa negatywnie na ich zdrowie, edukację i pracę. ONZ wyznaczyła cel - do roku 2030 ten problem ma być rozwiązany. Nie będzie to łatwe, zważywszy że do 2050 r. liczba ludności na świecie wzrośnie o 2 miliardy ludzi, a globalne zapotrzebowanie na wodę może być nawet o 30 procent wyższe niż dzisiaj.

 

Konieczna jest poprawa retencji, przywrócenie terenów podmokłych i bagiennych oraz oczyszczanie i powtórne wykorzystywanie ścieków. Obecnie aż 80 procent ścieków na świecie trafia z powrotem do natury, bez jakiegokolwiek oczyszczenia. Ścieki zanieczyszczają glebę, podziemne zbiorniki wody pitnej oraz rzeki i zbiorniki wodne, z których taka woda jest czerpana. Czas przerwać ten zamknięty krąg.

 

Tegoroczny temat Światowego Dnia Wody - „Przyroda dla wody” to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI wieku.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności